Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (45)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

ALUSSA Jumala loi (1.Moos.1:1). LOPUSSA ei enää ole oleva aikaa (Ilm. 10:6). Luomakuntamme on määräaikainen. AJALLE on säädetty alku ja loppu.

Aikaa ei ole ilman ainetta ja kello lähti käyntiin, kun aine luotiin. Aika loppuu, kun tämän luomakunnan päättyessä ”alkuaineet kuumuudesta hajoavat” (2.Piet.3:10).

Näistä jakeista selviää, mitä iankaikkisuus tarkoittaa. Iankaikkisuudessa ei ole kelloja, koska siellä ei ole nykyisen kaltaista, lämpöopin toisen pääsäännön mukaisesti lämpökuolemaa kohti ajautuvaa ainetta. Tämä langennut, ja väistämätöntä tuhoa kohti kulkeva maailma on lyhyt kertakäyttöinen ilmiö, jonka tarkoitus selviää meille iankaikkisuudessa. Vain Jumala tietää sen tarkoituksen. Meille jotka elämme ajassa, iankaikkisuuden käsittäminen ei ole helppoa ja evoluution olemattomat vuosimiljardit tekevät asian vieläkin vaikeammaksi. Kollegani sanoi, että ei viihtyisi taivaassa, koska siellä voisi aika käydä pitkäksi.

Ajan määritteleminen on yhtä haasteellista kuin tietoisuuden ymmärtäminen

Kun selkärankaisella eläimellä tapahtuu sattumanvaraisia mutaatioita, rakentaako luonnonvalinta niiden avulla vähitellen ihmisen? Kuinka kauan kestäisi, että edes yksi ihmisen ainutlaatuisista anatomisista ratkaisuista, kuten vaikkapa polvi syntyisi? Montako vuotta kuluisi, että tarvittavat mutaatiot olisivat vakiintuneet ”kehittyvän” lauman perimään?

Mutaatioita tapahtuu tässä langenneessa luomakunnassa tasaisen tappavalla tahdilla. Jos ”edullinen”, polvea kohti kompuroiva, mutaatio sattuu kohdalle, ominaisuuden pitää vakiintua sukupolvien saatossa koko laumaan.

Edellisessä blogissani (28.12) kerroin, että ihmisen ja simpanssin perimiä erottaa ylittämätön kuilu. Ero on ilmeinen, varsinkin ihmisen DNA-käyttöjärjestelmän säätelypuolella. Tämä selittää valtavat anatomiset ja fysiologiset erot, joista seuraavassa mainitsen muutamia.

Syntymän jälkeen maitohampaat puhkeavat vasta 4-5 kuukauden kuluttua, pysyvät hampaat alkavat puhjeta 5-6 vuoden iässä eli huomattavasti myöhemmin kuin simpansseilla. Vauvat syntyvät täysin avuttomina ja niitä on hoidettava kauan. Aivomme ovat suuremmat ja kasvavat valtavasti ensimmäisten elinvuosien aikana. Ihmisellä on aikuisen aivot vasta 24 vuoden ikäisenä.

Kilpirauhashormonin toiminta on erilaista ihmisellä. Immuunijärjestelmä on erilainen. Sairastumme malariaan, simpanssit eivät. Mahasuolikanavan erot heijastavat erilaista ruokavaliotamme.

Ihminen vuodattaa kyyneliä, simpanssit eivät "itke" samalla tavoin. Simpanssit eivät ui. Meillä on erilaiset leuat.

Tiedemiehet väittävät, että eroamme simpansseista 1,3 prosentin verran ja tämä todistaisi, että meillä on yhteinen esi-isä. Väite jättää huomioimatta useita oleellisia asioita. Jopa sellainen tiedelehti kuin Science valehteli kylmäverisesti ja käytti tätä antiikkista 1% myyttiä vielä vuonna 2012. Tämä johtuu siitä, että polveutumista pidetään samanlaisena tosiasiana kuin painovoiman olemassaoloa, eivätkä tieteelliset tosiasiat saa turmella tätä uskonkappaletta.

Todellinen geneettinen ero on huomattavasti suurempi, sillä vertailua ei tehty perimästä kokonaisuutena, vaan verrattiin pelkästään joidenkin koodikirjainten vaihtelua. Myytiksi osoittautuneen ”roska-DNA:n” sisältämiä miljoonia säätelyalueita ei myöskään vertailtu. Näissä säätelykytkimissä on vähän koodikirjaimia, mutta niiden vaikutus lopputulokseen on mullistava, sillä ne ohjaavat esimerkiksi aivojen rakentumista sekä kehon anatomiaa ja fysiologisia toimintoja.

DNA:n rakenne selvisi vuonna 1953. Hämmästys oli tavattoman suuri, kun todettiin, että tähän perimämolekyylien nauhaan voi varastoida tietoa digitaalisesti neljän ”koodikirjaimen” avulla. DNA toimii tiedon tallennusalustana paperiin tai muistitikkuun verrattavalla tavalla. Paperille kirjoitetaan sovituilla aakkosilla ymmärrettävää tekstiä tai tyhjään muistitikkuun siirretään tietoa tarkoitukseen valittuja 0 ja 1 symboleja käyttäen. Morseaakkoset koostuvat pisteestä ja viivasta.

Francis Crick, joka yhdessä James Watsonin kanssa paljasti DNA:han kätketyn digitaalisen koodin eli DNA:n ”aakkoset”, toimi toisessa maailmansodassa koodinmurtajana! Arkkiateisti Richard Dawkins on myöntänyt, että DNA:n koodi muistuttaa tietokoneohjelmaa ja Bill Gates on sanonut, että se on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon, paljon monimutkaisempi kuin mitä Microsoft pystyy tekemään.

Tämä tapahtui epäilemättä ilman, että toimitus edes huomasi koko asiaa. Tiedepalstan artikkelissa 4.12.2017 todetaan aluksi kiitettävän rehellisesti, että: ”Kun maapalloa olivat miljardien vuosien ajan hallinneet yksisoluiset bakteerit, alkoi noin 500 miljoonaa vuotta sitten syntyä aivan villejä monisoluisten eläinten konsepteja - - ei tiedetä tarkalleen, miksi monimutkaiset eläimet syntyivät juuri silloin. Ehkä sääntely purkautui - - lähes kaikki nykyiset eliöt periytyvät 500 miljoonaa vuotta sitten eläneistä”.

Mikä edellä mainitussa upottaa evoluution?

Evoluution näkökulmasta Maa on bakteerien planeetta. Ne muuntelevat villisti, esimerkiksi kolibakteerin pangenomissa on enemmän geenejä kuin ihmisellä (kuten kirjasta Evoluutio ja biologinen informaatio, datakirjatkustannus.fi, selviää) ja ne tuottavat jälkeläisiä jopa 15 minuutin välein. On hyvin vaikeaa uskottavasti uskotella, että bakteerit olisivat kiinnostuneita vähennysjakautumisesta, suvullisesta lisääntymisestä ja 9 kuukautta kestävästä raskaudesta! Pahaa aavistamattomille ihmisille ei kuitenkaan kerrota mitään tästä ratkaisemattomasta ongelmasta, joka upottaa evoluution.

Näin väitetään Helsingin Sanomien tiedepalstalla 1.12. Otsikko kuuluu: ”Pieneen kameraan mahtuu supernäkö” ja tekstissä arkkievolutionisti Timo Paukku tunnelmoi: ”Suomalainen hyperspektrikamera näkee paljon enemmän kuin silmä”.

Paukun tarinointi kompastuu jo lähtötelineisiin, sillä silmä ei ole kamera, vaan ikkuna, jonka läpi aivomme katselevat ulos. Hyperspektrikameran salaisuus on, että se kerää tietoa kameran kennon yksittäisiin pikseleihin kuten tavallinen kennokamera. Paukku kirjoittaa: ”Ero on siinä, että jokainen pikseli nappaa tietoja eri aallonpituuksilla. Jokaiseen kuvapisteeseen eli pikseliin saadaan kaikki kohteen aallonpituudet, myös infrapuna – – silmämme kehittyi evoluutiossa näkemään vain 400-700 nanometrin aallonpituuksia, siis punaisen, sinisen ja vihreän ja niiden sekoitukset. Hyperspektrikamera näkee infrapunan avulla 700-1000 nanometrin aallonpituuksia”.

Luonnontiede ei voi koskaan selittää tietoisuutta, koska se etsii vain parasta jumalatonta selitystä ja on sokea suunnittelulle. Monille on yllätys, että media ja tiedeyhteisö, joille vain aine on todellista, on lukinnut ihmisten mielet totuudelta.

Ihmiset eivät enää osaa ajatella, että olisi muutakin kuin ainetta

Ihminen on tosin aina paennut totuutta. Jeremia toteaa: ”Totuus on hävinnyt heidän suustaan” (Jer.7:28). ”Alkuperätiede” muuttuu pelkäksi filosofoinniksi, kun se ylimielisesti poistaa Älykkään suunnittelun työkalupakistaan. Tämä filosofointi tarjoillaan suurelle yleisölle samalta lautaselta kuin insinööritieteen tulokset. Huijaus onnistuu täydellisesti!

Hollannin Radboudin yliopiston tanatologian professori Eric Venbrux puhui Helsingin yliopistolla eutanasiasta 31.10.2017. Venbrux on antropologi, joka pohti esitelmässään myös, miksi kaikki tapahtuu juuri Hollannissa. Asia on Suomessa erittäin ajankohtainen, sillä eduskunta käsittelee parhaillaan eutanasiasta tehtyä lakialoitetta.

Mielenkiintoista on, että myös Hollannissa on juuri nyt käynnissä vilkas keskustelu eutanasiasta. Monet asiantuntijat sanovat, että Tuhannen ja yhden yön tarinoiden ”Aladdinin lampun henki on päässyt irti”! Useat eutanasian mukanaan tuomat ilmiöt ovat herättäneet hollantilaisten asiantuntijoiden pelon irti päässeestä kuoleman kulttuurin lampun hengestä. Nyt on myös näytetty toteen, että niin sanottu kalteva pinta eli liukuminen kuoleman kulttuuriin on tapahtunut. Jos joku vielä väittää, että eutanasian perusteluja ei, lain säätämisen jälkeen, jatkuvasti laajennettaisi, hän ei todellakaan tiedä mitä parhaillaan tapahtuu! Tapahtunut osoittaa myös, että ”aukottoman” eutanasialain kirjoittaminen on täysin mahdoton tehtävä!

Raamatun ensimmäinen lause kattaa kaiken: ”Alussa Jumala loi taivaat ja maan”. Raamattu alkaa täydellisellä lauseella. Tällaista ilmaisua ei ole missään ihmisen keksimässä uskonnossa. Jumalan kirjallinen viesti ihmisille alkaa nerokkaalla lauseella, joka sisältää lyhimmässä mahdollisessa muodossa kaiken tarvittavan tiedon maailman alkuperästä. Se on myös muotoiltu niin, että jokainen voi ymmärtää asian!

Pimeys ei luonut maailmaa, vaan alussa ”tuli valkeus” (1.Moos.1:3). Kolmiyhteinen Jumala loi maailman. Jumalaa tarkoittava heprean sana Elohim on monikkomuoto eli Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. ”Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä” (1.Joh.1:5). Luodut valot eli aurinko, kuu ja tähdet tehtiin vasta neljäntenä luomispäivänä. Kun uusi taivas ja uusi maa luodaan, nykyisten kadottua, Uusi Jerusalem ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa (Ilm.21:1,23).