Print this page
torstaina, 8. helmikuuta 2018, klo 18.43

Suoli säätää päätä

Pekka Reinikainen

Näin todetaan tammikuun 2018 Lääkärilehdessä. Jos suolistosi bakteerit ovat sekaisin, suolisto tulee läpäisevämmäksi ja sieltä imeytyy kehoon enemmän erilaisia aineita.

Tämä vaikuttaa moneen asiaan elimistössä ja saattaa lisätä myös allergiaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia, joiden määrä on lisääntynyt Suomessa räjähdysmäisesti! Allergiaa on vähemmän esimerkiksi Venäjän Karjalassa, missä ruokavalio on erilainen, liikuntaa enemmän ja vähemmän ylihygieniaa. Koska siellä myös kuituja on ravinnossa enemmän, suolistobakteerit pureksivat niitä, eivätkä käy suoliston limakalvojen kimppuun.

Vaikuttaa siltä, että bakteerien epätasapaino ja yksipuolisuus voi liittyä myös sokeritaudin lisääntymiseen. Sokeritautia sairastavia on Suomessa nyt puoli miljoonaa, muutaman vuosikymmenen kuluttua heitä voi olla jo miljoona! Tämä lisää sokeritautiin liittyvien sairauksien, kuten rasvamaksan, maksakirroosin ja valtimotautien määrää. Tämä uhka olisi mahdollista torjua jopa 50-prosenttisesti lisäämällä ravintokuidun määrää nykyisestä päivittäisestä 20 grammasta 100 grammaan, liikkumalla tunti päivässä ja pyrkimällä ihannepainoon.

Onko lihavuus tulehdustauti?

Lihavuus saattaa myös osittain johtua suolistobakteereista. Mielenkiintoista on, että viidakossa elävillä Amazonin alkuasukkailla on erittäin monipuolinen suoliston bakteeristo. He lihovat ja sairastuvat vasta kun muuttavat kaupunkeihin ja ryhtyvät herkuttelemaan hampurilais- ja donitsibaareissa.

Suoliston bakteereilla voi olla vaikutuksia aivojen toimintaan

Lääkärilehden artikkelin mukaan bakteerikanta vaikuttaa koe-eläimillä muun muassa välittäjäaineiden ja stressihormonien eritykseen, hermosolujen välisten synapsien toimintaan, veri-aivoesteen läpäisevyyteen ja otsalohkon aivokuoren, aivojen hippokampuksen sekä mantelitumakkeen kehittymiseen. Mikrobistoa muokkaamalla on pystytty säätämään koe-eläinten muistia, ahdistuneisuutta, ruokahalua ja kivun aistimista.

Lehti jatkaa: ”Myös ensimmäiset ihmisillä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että esimerkiksi probiooteilla voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan. Suolistomikrobiston muokkaaminen saattaakin tulevaisuudessa tarjota uusia hoitomahdollisuuksia neuropsykiatrisiin sairauksiin”. Probiootti on suolistossa elävä hyvä bakteeri, jonka teho on todistettu ja joka vaikuttaa myönteisesti terveyteen tasapainottamalla suoliston bakteerikantaa. Vaikeita suoliston tulehduksia on viime vuosina menestyksekkäästi hoidettu ulosteensiirroilla. Mielenkiintoista on myös, että umpilisäkkeen tärkeä tehtävä on todistettu. Se toimii bakteerien varmuusvarastona pahan tulehduksen sattuessa. Jos umpilisäke on poistettu, alttius saada pahoja suolistotulehduksia moninkertaistuu. Kyseessä ei siis ole surkastuma evoluution varrelta, kuten lukion biologian kirjat edelleen valehtelevat. Ihmisessä ei ole mitään surkastumia, kuten selviää kirurgi Mikko Tuulirannan Koulubiologian analyysi-nettikirjoista, joita voi lukea ilmaiseksi verkossa.

SUOLISTON MIKROBIEN JA HERMOSTON VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

Elimistö on kokonaisuus, jossa solut ”seurustelevat keskenään”. Seurustelu tapahtuu erilaisten välittäjäaineiden, hormonien, vatsan hermoverkon ja keskushermoston välityksellä. Omien solujen ohella kuljetamme mukanamme moninkertaisen määrän hiivoja, bakteereita ja viruksia.

Koe-eläimillä on todettu, että elimistön mikrobit vaikuttavat keskushermoston kehittymiseen ja toimintaan. Ihmisillä näitä tutkimuksia on toistaiseksi tehty vain vähän.

Tämän vuorovaikutuksen arvellaan olevan häiriintynyttä esimerkiksi autismissa ja ADHD:ssä. Häiriintynyt vuorovaikutus voi liittyä immunologisten ja tulehduksellisten mekanismien käynnistämien sairauksien syntyyn. Ennen syntymää ja heti sen jälkeen tapahtuva altistuminen mikrobeille vaikuttanee pitkään elimistön puolustusjärjestelmään ja aineenvaihduntaan. Alatiesynnytyksessä saadaan bakteereita, joita keisarinleikkauksessa ei tule. Näitä on siirretty pumpulitikulla äidin limakalvolta lapsen iholle ja limakalvoille, mutta vakuuttava tutkimusnäyttö tämän toimenpiteen vaikutuksesta puuttuu toistaiseksi.

Jos suoliston bakteerit ovat epätasapainossa, sen limakalvot tulehtuvat ja silloin ne läpäisevät mikrobeja ja niiden tuottamia aineita. Myös eräät alkoholijuomat lisäävät suoliston läpäisevyyttä. Tällä voi olla merkitystä maksa- ja haimatulehduksen synnylle. Joku voi saada hengenvaarallisen haimatulehduksen jo ensimmäisestä Koskenkorvapullollisesta.

Kun suolistobakteerit ovat epätasapainossa, koko elimistöön kehittyy pitkäkestoinen tulehdus, joka voi näkyä herkän CRP-arvon nousuna verikokeissa. Sen pitäisi olla alle 1mg litrassa. Suomessa herkän CRP:n määritystä käytetään erityisesti sepelvaltimotaudin riskin arvioinnissa. Se on halpa laboratoriotutkimus, ja olisi todennäköisesti kustannustehokas apukeino työterveys- ja perusterveydenhuollossa vaikkapa masennuslääkettä valittaessa. (potilaanlaakarilehti.fi)

Viime vuosina saatu kokeellinen näyttö osoittaa, että suoliston epätasapaino voi vaikuttaa hermoston ja psykiatristen sairauksien syntyyn ja kehittymiseen. Tasapainon korjaaminen saattaa tulevaisuudessa olla osa hoitoa. Lääkärilehden artikkelissa todetaan, että jos hiirellä ei ole mikrobeja lainkaan, sen aivoissa on monenlaisia poikkeavuuksia.

Suolistossa tapahtuu valtavasti asioita

Ravinto pilkotaan ja otetaan talteen. Tästä olen kertonut enemmän TV7:n suolistoa käsittelevässä ohjelmasarjassani. Suolistossa on myös oma hermostonsa, joka käsittää satoja miljoonia soluja.

Suurin osa elimistön immuunijärjestelmästä on suolistossamme. Umpilisäke on tämän järjestelmän tärkeä osa. Vuorovaikutus mikrobien kanssa on hyvin tarkkaan säädeltyä ja mikrobeja siedetään tiettyyn rajaan asti, koska ne ovat hyödyksi. Jos suolisto tulehtuu, immuunipuolustus puuttuu asiaan.

Mikrobit vaikuttavat keskushermoston kehittymiseen ja toimintaan

Tätä on toistaiseksi tutkittu lähinnä vain koe-eläimillä. Mikrobit vaikuttavat stressihormonien eritykseen, aivojen tukisolujen toimintaan, veri-aivoesteen läpäisevyyteen, otsalohkon, aivojen hippokampuksen ja mantelitumakkeen kehittymiseen sekä aivojen välittäjäaineiden (varsinkin serotoniinin) eritykseen ja ihmisen hermoverkkoa yhdistävien miljoonan miljardin synapsin toimintaan. Ihmisellä on näitä mikroprosessoria muistuttavia synapseja enemmän kuin niitä on kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä. On häikäilemättömän törkeää, että biologian oppikirjat edelleen valehtelevat lapsille ja nuorille, hyväuskoisista aikuisista nyt puhumattakaan, että ihmisen ja simpanssin ero on 1% luokkaa! On sanoin kuvaamattoman typerää, että akateemiset ”auktoriteetit” väittävät aivojemme kehittyneen, kun ihminen oppi kypsentämään lihaa! On satumaisen surkuhupaisaa, että ikuiseen uneen vaipuneet hurskaat herätyskristityt viihdyttävät vuohiaan kertomalla, että Jumala sai heidät kehitetyiksi tappamalla erilaisia prototyyppejä lähes 4 miljardin vuoden ajan. He julistavat myös jumalattomien kanssa samassa kuorossa, että Jumalan olemassaoloa ”ei voi todistaa”.

Mikrobikannan muokkaus koe-eläimillä vaikutti muistiin, oppimiseen, käytökseen, ahdistuneisuuteen, ruokahaluun, hermoston säätelyn toimintaan ja kivun aistimiseen. Probioottien myönteinen vaikutus välittyi kiertäjähermon kautta.

Tutkimus osoitti, että jopa yksittäisillä bakteerikannoilla voitiin vaikuttaa suoliston mikrobistoon ja sitä kautta keskushermoston kehittymiseen ja toimintaan sekä yksilön käyttäytymiseen. Tutkimukset osoittivat ruokavalion merkityksen mikrobistoon ja hermoston toimintaan. Maha-suolikanavan oman hermoston ohella suoliston ja aivojen välillä on toinenkin hermostollinen ja hormonaalinen yhteys ja ilmeisesti jopa mikrobien keskinäinen viestintä vaikuttaa suoliston toimintaan.

Lääkärilehden artikkelissa todetaan edelleen, että ”probiootit ovat terveen suoliston hyödyllisiä bakteereita ja hiivoja, kuten Asidofilusta ja Saccharomycestä, joiden on osoitettu edistävän suoliston puolustusvasteiden kypsymistä, muokkaavan ravinnon antigeenejä haitattomiksi, tasapainottavan immuunireaktioiden välittäjäaineiden tuotantoa sekä hillitsevän tulehdusvastetta. Probiootit aktivoivat mikrobien rakenneosasia tunnistavia reseptoreja ja tuottavat välittäjäaineita, joilla on vaikutusta mm. suolistoepiteeliin ja mikrobien keskinäiseen viestintään. Probiootit vaikuttavat myös suoliston epiteelisolujen läpäisevyyteen ja epiteelillä olevien enteroendokriinisten ( = hormoneja erittävien) solujen sekä immuunijärjestelmän solujen, sileälihassolujen ja suoliston hermopäätteiden toimintaan. Suoliston läpäisevyyden lisääntyessä bakteerit ja niiden aineenvaihduntatuotteet pääsevät helpommin kosketuksiin immuunijärjestelmän kanssa”.

Bakteerien rakenneosaset aktivoivat hahmontunnistusreseptorien kautta tulehdussoluja, mistä seuraa tulehdusvälittäjäaineiden tuotannon lisääntyminen. Verenkiertoon kulkeutuvat tulehdusvälittäjäaineet pääsevät veriaivoesteen läpi aivoihin, missä ne vaikuttavat neuronien aktivaatioon”.

”Suolistossa on myös hormoneja ja välittäjäaineita erittäviä enteroendokriinisiä soluja. Niitä on kuvattu ainakin 10 tyyppiä. Ne erittävät 33:a suolistohormonia kuten proteiineja ja rasvoja pilkkovaa kolekystokiniiniä sekä ruokahalua sääteleviä peptidi YY:tä, greliiniä ja leptiiniä. Suolistohormonien eritystä aktivoivat muun muassa ravintoaineet, suoliston mekaaninen venytys, mikrobien rakenneosaset ja aineenvaihduntatuotteet”.

Suolistohormonit vaikuttavat suoliston ja muun elimistön toimintaan joko paikallisesti, verenkierron välityksellä tai hermosolujen kautta. Kiertäjähermo on tärkein suoliston ja aivojen välinen hermostollinen yhteys. Viestit kulkevat molempiin suuntiin, mutta pääsuunta on suolistosta aivoihin. Suolistossa tuotettu serotoniini aktivoi keskushermostoa kiertäjähermon välityksellä. Vaikutus kohdistuu mielialaan, muistiin, seksuaalitoimintoihin, vireystilaan ja aggression säätelyyn. Serotoniinin pitoisuuden pienentymistä on pidetty biokemiallisena perustana masennuksen synnylle. Suoliston mikrobiston tuotokset vaikuttavat näin hermostoon.

Kokeellisessa työssä suolistobakteerien tuottama asetaatti lisäsi nälkähormoni greliinin ja insuliinin eritystä, mikä lisäsi koe-eläimien ruokahalua ja aiheutti niille lopulta metaboliseen oireyhtymään liittyvän lihavuuden. Seuraukset olivat yhtä vakavat sen jälkeen, kun terveille hiirille siirrettiin sairastuneiden hiirten ulostetta. Tämä tukee ajatusta, jonka mukaan lihavuus olisi tulehdustauti ja osoittaa, että suolistobakteereilla voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan. Näin voi tapahtua myös ihmisillä.

Suoliston mikrobeilla on monimuotoinen vaikutus aivojen kehitykseen ja toimintaan, mutta vaikutuksia on myös päinvastaiseen suuntaan. Stressaavissa tilanteissa signaalit välittyvät aivoista suolistolle muun muassa autonomisen hermoston kautta. Tällä on merkittäviä vaikutuksia suoliston limakerrokseen, pintasolujen läpäisevyyteen, eritystoimintaan ja immuunipuolustukseen. Autististen lasten ja terveiden verrokkien suoliston bakteerikannassa on eroja.

Artikkelin mukaan mikrobien aiheuttamat pysyvät tai pitkäkestoiset muutokset välittäjäaineissa voivat altistaa myös neuropsykiatristen sairauksien kehittymiselle.

ADHD:n ydinoireita ovat hyperaktiivisuus, impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus. Mikrobisto säätelee aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) määrää, jonka puolestaan on osoitettu korreloivan ADHD-oireiden kanssa. On siis perusteltua ajatella, että mikrobisto ja suoliaivoakseli voivat vaikuttaa välillisesti oireiden syntyyn, vaikka aihetta ei ole vielä tutkittu yhtä laajasti kuin autismissa, artikkelissa todetaan edelleen.

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että vähäinen kasvisten, hedelmien ja rasvaisen kalan syöminen sekä runsas sokerin ja virvoitusjuomien kulutus lisäsivät lapsen riskiä sairastua ADHD:hen. Tähän kun vielä lisätään energiajuomien nauttiminen, ongelmia varmasti syntyy ja näemme lisää ”Ville Vallattomia”.

Tutkimus tältä alueelta on vasta käynnistymässä, joten johtopäätösten teossa on syytä olla varovainen. Joka tapauksessa yleisten ravitsemus- ja liikuntasuositusten noudattaminen on omiaan edistämään monimuotoista suolistomikrobistoa ja näin ollen todennäköisesti myös niin sanotun suoliaivoakselin normaalia toimintaa, kirjoittajat toteavat.
(laakarilehti.fi)

MITÄ HELSINGIN TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA OPETETAAN?

Tämä selviää Uusi Tie -lehdestä (1.2): ”Israelin kansa ei koskaan elänyt Egyptissä. Daavid – jos häntä edes oli olemassa – oli vain paikallinen heimokuningas. Jos Salomo rakensi temppelin, siellä oli Jahven patsas, jumalankuva kuten muillakin kanaanilaiskansoilla. Koko Israelin usko keksittiin pakkosiirtolaisuuden (586-538 eKr.) aikana tai sen jälkeen. Tätä opetetaan tieteellisenä totuutena Helsingin yliopistossa – Raamattu olisi vain sellainen mukava myytti”, toteaa Topias Tanskanen, joka kertoo tästä huolimatta välttäneensä uskonkriisin. Tiedekunta väittää kouluttavansa ”uskonnon asiantuntijoita”. Jos lääketieteellinen tiedekunta opettaisi teologisen tiedekunnan kaltaisia ”lääketieteen asiantuntijoita”, sairaalaan tai vastaanotolle olisi hengenvaarallista mennä. Samalla tavalla teologisten tiedekuntien liukuhihnoilta lipuvat liberaaliteologit aikaansaavat sekä uskon kuoleman että iankaikkisen kuoleman.

Teologisen tiedekunnan kirjanoppineiden käsittelyyn joutuminen johtaa näin lopulta monet kuolemaakin pahempaan päämäärään. Kirjanoppineet ja ylipapit tappoivat Jeesuksen, nyt he lahtaavat kristinuskon. Nä kirjanoppineet ovat keksineet hienoja akateemisia oivalluksia, ja he julistavat pannaan ”historismin ja biblisismin” eli heidän mukaansa Raamattu ei ole historian kuvausta eikä Jumalan sanaa. Lopputulos tästä akateemisesta aivopesusta on, että kirkon jäsenistä tuskin 25% enää uskoo Raamattuun ja nuorista vain alle 10%.

Suomen teologisen instituutin 30-vuotisjuhlassa, 3. helmikuuta kuulin kertomuksen professori Raija Sollamon tiedekunnassa pitämällä luennolla tapahtuneesta episodista. Sollamo oli saarnannut omaksumaansa liberaaliteologista harhaa ja jotkut opiskelijat olivat protestoineet. Tuskastunut Sollamo oli todennut: ”Mitä te luulette voittavanne tuolla vanhakantaisella raamatuntulkinnallanne?” Takarivistä kuului vastaus: ”Iankaikkisen elämän!”

Loistava osoitus Raamatun merkityksestä historian kuvauksena on jännittävä kertomus afganistanilaisen talibanin ja tulevan imaamin kääntyminen kristityksi, kun hän luki Jeesuksen sukuluettelon Matteuksen evankeliumista (Uusi Tie 1.2.2018).

On syytä kysyä, kenen pussista tämä 100% antikristillinen teologinen tiedekunta kustannetaan? Mitä siellä opettaviin kyykäärmeiden sikiöihin tulee, heitä ei tunnu vaivaavan Raamatun kolmanneksi viimeinen jae: ”Joka ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu”. Näillä teologisille suojatyöpaikoille soluttautuneilla ”kirjanoppineilla” ei ole mitään, millä itseään puolustelisivat, sillä se mikä Jumalasta voidaan tietää, on ollut luomisesta lähtien ilmeistä (Room.1:19-20). Nämä tohtorinhattu päässään toikkaroivat teologit kumartavat samanlaiseen hattuun sonnustautuneita ateisteja, jotka uskovat hattunsa täytteen kehittyneen lämpimästä lihaliemestä!

Raamatun historiallisuutta ja profeetallista tarkkuutta puolustavaa materiaalia on riittävästi tarjolla myös suomeksi, mutta vaikuttaa siltä, että nämä ihmiset rakastavat pimeyttä ja tietensä eivät ole tietävinään totuutta. Kannattaisi tutustua Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjaan mieluummin kuin taivaltaa viimeiselle tuomiolle myllynkivi kaulassa.

IHMISEN ALKUPERÄÄN LIITTYVÄ TIEDE TUOTTI TAAS UUDEN VERSION HISTORIASTA

Viime vuonna ”tieteellinen” tulkinta ihmisen alkuperästä muuttui 4 kertaa. Kuluvan vuoden ensimmäisestä historiamme uudelleenkirjoituksesta uutisoi Aamulehti (27.1). Tällä kertaa löydettiin modernin ihmisen yläleukaluu, joka ”ajoitettiin” 177 000 – 194 000 vuoden ikäiseksi. Ajoituksen ongelmista voit lukea lisää täältä.

Tämä sekoilu osoittaa, kuinka heikot tiedot näillä paleoantropologeilla on. He eivät ymmärrä, että tuossa ajassa ihminen olisi kuollut sukupuuttoon jo monta kertaa mutaatioiden takia, kuten asiantuntijan kirjoittamasta teoksesta Eliömaailma rappeutuu (datakirjatkustannus.fi) käy ilmi. Kirjassa olisi näille kuivien luiden tutkijoille ja tomppeleille teologeille tietoa, johon he ilmeisesti pelkäävät tutustua. On järkyttävää, kuinka kapea-alainen näiden akateemisten sankareiden tietämys on – kyse on lopulta pelkästä laiskuudesta ja pelosta laittaa omat dogmit vaakakuppiin.

TIEDEPALSTA TYRI TAPANSA MUKAAN

Viisivuotias Alpi kysyy Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professorilta: ”Mistä tuli ensimmäinen vesipisara?” (HS 2.2). Oikea vastaus olisi ollut: ”Siihen ei ole ’tieteellistä’ vastausta”. Professori tarjoaa tyypillisen kosmologisen evoluutioliturgian 4 560 miljoonaa vuotta sitten syntyneestä maapallosta, jossa kaikki vesi oli höyrynä ilmassa. Kun magma jäähtyi, syntyi zirkoneja, jotka ovat 4 400 miljoonaa vuotta vanhoja ja niiden koostumuksesta voidaan päätellä, että ne olivat olleet tekemisissä veden kanssa.

Professorin tietämättömyys on ällistyttävää! Vettä on kaikkialla aurinkokunnassa. Komeetat ovat ”likaisia lumipalloja”. Kuussa on vettä, mikä kumoaa sen synnystä esitetyn yleisimmän teorian. Vettä on 700 kilometrin syvyydessä maapallolla jopa enemmän kuin merissä. Muun muassa ringwodiitti-niminen mineraali sisältää sitä. Mitä zirkoneihin tulee, ne kertovat noin 6 000 vuotta sitten jähmettyneestä graniitista, sillä niissä on edelleen heliumia.

Mistä vesi sitten on peräisin? Kouluja käymätön kalastaja vastasi kysymykseen 2 000 vuotta sitten: ”Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta” (2.Piet.3:5).

KANADA MUUTTI KANSALLISLAULUNSA SUKUPUOLINEUTRAALIKSI

Sanat ”kaikkia poikiasi” muutettiin ”kaikkia meitä” muotoon. Aikaisempi yritys tyrmättiin suurella äänten enemmistöllä vuonna 2010. (israelnationalnews.com)

ONKO MORAALI AISTI?

Kysyy Helsingin Sanomien toimittaja ”Merkintöjä” -palstalla (5.2). Olisiko moraali ihmisen perusominaisuus – vai onko sellainen myös gorillalla? Tällainen pohdinta kuvaa mainiosti, kuinka kauas pakanuuteen lehden toimittaja on uponnut. Nämä täyspakanat eivät enää tiedä, että ihmisellä on moraali, koska hänet on luotu Jumalan kuvaksi: ”Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän omatuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai puolustavat heitä” (Room.2:14-15).

MERIELÄINTEN FOSSIILEJA MOUNT EVERESTIN HUIPULLA

Miten ne sinne joutuivat? Asia selviää tästä minuutin mittaisesta videosta.

Kivikerrosten fossiileista yli 90% on merieläimiä, jotka hautautuivat vedenpaisumuksessa. Tähän maailmanlaajuiseen mullistukseen liittynyt mannerlaattojen törmäys kohotti vuoriston. Vuoristo on syntynyt nopeasti, koska se edellytti melkoista työntövoimaa ja nopeutta, eikä vuoristo kohoaisi mannerlaattojen törmäyksen nykyisellä ”kynnen kasvunopeudella”. Mannerlaattojen liike on hidastuvaa. Liike käynnistyi, kun luotu alkumanner hajosi kaikkien ”suuren syvyyden lähteiden puhjettua” (1.Moos.7:11). Alussa laatat erkanivat toisistaan ”kävelyvauhtia”. Hidas kohoaminen olisi myös merkinnyt, että sen vuorten eroosio olisi tapahtunut samalla nopeudella kuin niiden kohoaminen ja teräviä huippuja ei myöskään olisi enää nähtävissä. Entinen ateistigeologi totesi: ”Näin välittömästi kaikkialla vedenpaisumuksen todisteet, kun tulin uskoon!”

JERUSALEMIN ASUKKAISTA PIAN 50% ON ARABEJA

Asiantuntijat varoittavat, että Jerusalemin juutalainen enemmistö on vaarassa, kun palestiinalaisia tulvii palestiinalaisalueilta esikaupunkeihin. He rakentavat taloja viranomaisten määräyksistä piittaamatta (israelnationalnews.com)

PALESTIINALAISMIES MURHASI RASKAANA OLEVAN JUUTALAISEN TYTTÖYSTÄVÄNSÄ

Hän myönsi, että kyseessä oli terroriteko. Hän oli kuristanut ja hakannut naisen kuoliaaksi ja haudannut ruumiin hiekkaan. Pariskunnan oli tarkoitus avioitua. Murhaaja sanoi yrittäneensä ottaa naisen panttivangiksi vaihtaakseen hänet Israelin vankiloissa oleviin palestiinalaisterroristeihin. (israelnationalnews.com)

KIRKON ULKOMAANAPU – ANTISEMITISMIN KESKUS SUOMESSA

Turun synagogan esimies Aharon Tähtinen harkitsee Israeliin muuttamista (Uusi Tie 8.2). Seurakunta toivoisi näkyvämpää poliisin läsnäoloa merkittävien tapahtumien aikana. Suomi on ainut Pohjoismaa, joka ei tue säännöllisesti juutalaista seurakuntaa turvallisuuskuluissa.

Tähtisen mukaan juutalaisvastaisuutta löytyy arabien ohessa kristittyjen parista. Kirkon piirissä on myös uutta antisemitismiä. Esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapuun on soluttautunut äärivasemmistolainen porukka, joka tekee palestiinalaisten puolesta työtä, toteaa Tähtinen. Itse otin asian esiin blogissani kesäkuussa 2015: ”Kirkon ulkomaanapu, jonne lahjoitettuja varoja ei käytetä lainkaan lähetystyöhön, on kunnostautunut lähettämällä palestiinalaisalueelle ”ihmisoikeustarkkailijoita”, jotka EAPPI-ohjelman kautta heiluttelevat ”lopettakaa miehitys” kylttejä. Eräs osallistuja toteaa: ”Arki Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla on sietämätöntä ja ihmisoikeusrikkomukset jokapäiväisiä”. Toisin sanoen on lähdetty tarkkailemaan ja arvostelemaan juutalaisia, jotka kuitenkin edustavat ainoata oikeusvaltiota lähi-Idässä. Ihmisoikeustarkkailijoita tarvittaisiin Gazan palestiinalaisalueella. Siellä asuvien kristittyjen asema on vaikea. Gazassa toimivat aseelliset palestiinalaisjoukot osoittivat räikeää piittaamattomuutta siviileistä Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisessä sodassa viime kesänä, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestö julkaisi maaliskuussa 2015 (HS 26.3) raportin palestiinalaisten sotatoimista Gazan sodassa. Raportin mukaan osa palestiinalaisten tekemistä iskuista täyttää sotarikoksen tunnuspiirteet. Gazassa toimivat palestiinalaisjärjestöt mukaan lukien islamistijärjestö Hamas tekivät toistuvasti umpimähkäisiä ohjusiskuja Israeliin siviilien asuttamille alueille, Amnesty sanoo. YK:n mukaan Gazasta laukaistiin konfliktin aikana Israeliin yli 4 800 ohjusta ja 1 700 kranaattia. Niistä 224 osui asuinalueille. Loput Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä Rautakupoli onnistui torjumaan. Oliko tällaiseen umpimähkäiseen siviilien tulitukseen syytä vastata? Tietysti Israel reagoi tällaiseen hyökkäykseen ja siviilejä kuoli Gazassa, mutta voidaan kysyä, kumpi osapuoli pyrkii tosissaan välttämään siviiliuhreja?”

Toinen antisemitistinen toimija on: ”Eräs kotimainen lähetysseura, jolla on kunniakkaat perinteet, on nykyjohtonsa toimesta ollut aktiivisesti mukana hankkeissa, joissa vaaditaan että juutalaisia palestiinalaisterrorilta suojaava muuri purettaisiin. Muuri on ollut tehokas ja on vähentänyt juutalaisiin kohdistuneita terroritekoja. Tämä seura on myös tärvellyt suhteensa Israelin messiaanisiin seurakuntiin muullakin harkitsemattomalla toiminnallaan”.
(seurakuntalainen.fi)

Keitä ovat ne ihmiset, jotka eivät suvaitse juutalaisia? Enimmäkseen liberaaleja vihervasemmistolaisia, monikulttuurisuutta ajavia ”tulkaa kaikki” -ihmisiä ynnä ”korvausteologeja”. Tällaiset ”korvausteologit” ovat niitä henkilöitä kirkossamme, jotka katsovat, että kristityt ovat ”valittu kansa”, eivät ”enää” juutalaiset. Tämä edustaa sekä ylimielistä ylpeyttä että on vastoin Jumalan sanaa.

Mitä Raamattu sitten sanoo juutalaisista?

Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin (Jer.33:25,26). 5 Moos.14:2: ”Sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, ja Herra on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on”. Jeremia 31:37: ”Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” Roomalaiskirje 11:25,26: ”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on.”

ARKKIPIISPAN VAALI

Seuraava kierros käydään 1.3. Ehdokkaat ovat Luoma ja Vikström. Kyseessä on ikään kuin valinta eteisvärinän ja kammiovärinän välillä. Eteisvärinästä voi seurata aivohalvaus, kammiovärinä merkitsee äkkikuolemaa.

Valinta ratkaisee kirkon tulevaisuuden. Kirkko pysyy koossa, jos valitaan johtaja, joka kunnioittaa Kirkolliskokouksen määrävähemmistöä. Muussa tapauksessa defibrillaattorikaan ei sitä pelasta.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.