Ajoitusmenetelmt

Raamatun historiallinen luotettavuus (13)

Tämänhetkisen vallitsevan näkemyksen mukaan ensimmäinen Homo sapiens eli yli miljoona vuotta sitten. Jos näin todella on, missä ovat kaikki biljoonat ihmiset, joiden tulisi joko olla hengissä, tai joiden hautautuneita ja mahdollisesti fossiloituneista jäännöksiä pitäisi löytyä laajoilta hautausmailta ympäri maailmaa?

Silvio Famularo

Minut kasvatettiin lapsena uskomaan, että Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset luodut ihmiset, eikä minulla ollut vaikeuksia uskoa sitä. Mutta myöhemmin ihmiset sanoivat, että me kehityimme apinoista, ja vaikeuteni alkoivat.

Eräs suuri kysymys nousi mieleeni: ”Kuinka monta miljoonaa vuotta sitten ihmiset olisivat oletettavasti voineet alkaa kehittyä apinoista?”

Aukkoteoriassa miljoonat vuodet yritetään sijoittaa Raamatun kahden  ensimmäisen jakeen väliin. Tämä ajatus oli käytännössä tuntematon kunnes  Thomas Chalmers (1780–1847) alkoi puhua siitä. Monet aukkoteorian  kannattajat, Chalmers mukaan lukien, ovat myöntäneet, että heidän  motivaationaan on löytää Raamatusta kohta, johon miljoonat vuodet  voitaisiin sovittaa. Miksi ajatus luomisen yhteydessä olevista pitkistä  ajanjaksoista ilmaantui kristityille vasta suunnilleen niihin aikoihin,  kun ajatuksia pitkistä ajanjaksoista alettiin esittää tieteen nimissä?

Miksi ajatus siitä, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa kuvattu  luominen puhuisikin pitkistä ajanjaksoista, oli aikaisemmin ollut  kristityille käytännössä tuntematon? Tämä on vahva todiste siitä, ettei  Raamatun teksti itsessään sisällä ajatusta pitkistä ajanjaksoista, vaan  kyse on vain siitä, että tieteen luullaan osoittaneen pitkien  ajanjaksojen olevan totta.1


Kuva: Wikipedia

Ei ole. Historioitsija, professori Jeffrey Burton Russell on dokumentoinut, että lähes kaikki koskaan maapallon muodosta keskustelleet kristityt oppineet, ovat myöntäneet maapallon olevan pyöreän.1

”Ajatus siitä, että kristityt uskoivat aikoinaan yleisesti teologisista syistä litteään maapalloon on myytti.”2 ”Merkittävä motivoiva tekijä tämän myytin levittämiselle on ollut vahvistaa darvinistista maailmankuvaa ja lisäksi tavoitteena on ollut syrjäyttää Raamatullinen maailmankuva.”2

Tiesitkö muuten, että litteän maapallon yhdistyksen [Flat Earth Society] johtaja uskoo evoluutioon?3

Sivu 2 / 2