Ajoitusmenetelmt

Raamatun sisältö (26)

Mooseksen kirjojen kokoajana on perinteisesti pidetty Moosesta itseään paitsi tietysti 5. kirjan viimeisen luvun osalta. Kuitenkin 1. Moos. 36:31 viitataan Israelin kuningasaikaan, joka oli vasta vuosisatoja Mooseksen kuoleman jälkeen. Luvun loppuosan jakeiden sisältö on lähes sanasta sanaan sama kuin 1. Aikakirjassa 1:43-54. Onko tämä sukuluettelo siis lisätty jälkeenpäin 1. Mooseksen kirjaan eikä niin että koko kirja olisi kirjoitettu vasta kuninkaiden aikana?
Tuomarien kirjan 18:30:ssa mainitaan Israelin joutuminen pakkosiirtolaisuuteen, joka tapahtui satoja vuosia Tuomarien kirjan tapahtumien jälkeen. Onko tämä viittaus mahdollisesti myöhemmän kopioijan lisäys?

Raamatun kirjojen luotettavuus ei ole mitenkään riippuvainen siitä, ovatko ne kokonaan sen henkilön kirjoittamia, jonka nimellä niitä kutsutaan. Mooseksen kirjan kohta ei välttämättä ole anakronismi ollenkaan. Sen sijaan Tuomarien kirja ei mainitse kirjoittajaa, eikä kirjoitusajankohtaakaan, joten on täysin mahdollista, että kohtaan Tuom. 18:30 on tehty myöhemmin tarkennus.

Mistä voi tietää, mitkä Raamatun kohdat tulee tulkita vertauskuvina ja mitkä kirjaimellisesti, jos Raamatun tekstistä yritetään saada informaatiota todellisuudesta?
Raamatussa Jeesus sanoo: "Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. " [Matt. 18:9] Kuuluuko esimerkiksi tämä arvoarvostelma mielestänne tulkita kirjaimellisena ohjenuorana vai vertauskuvallisesti?
Entä tämä tosiseikka-arvostelma: "Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." [Mark. 16:17-18]

Kysymys kuuluu hermeneutiikan piiriin, jossa tarkoituksena on tiettyjä periaatteita ja menetelmiä käyttäen selvittää se, mitä kirjoittajat alunperin tarkoittivat tekstillään. 

Kuinka suuri ihmispopulaatio oli Babelin tornin tapahtumien aikaan? Kuinka moneen eri ryhmään Jumala ihmiset jakoi? Jakoiko Jumala ihmiset satunnaisesti? Kysymysten taustalla on ihmetys geneettisen monimuotoisuuden jakautumisesta. On toki selvää, että tiettyjen geenien esiintyminen vaihtelee ryhmissä, mutta vaihtelu ei todennäköisesti ole kovinkaan suurta. Näin siis olettaen, että jokaiseen ryhmään tulee merkittävä määrä ihmisiä. – – Eli kävikö ammoisina aikoina iso sattuma esim. vastauksessa mainittujen eskimoiden esi-isille vai ryhmiteltiinkö ihmisiä joidenkin ominaisuuksien mukaan Jumalan toimesta (ts. kyse ollut sattumasta)?

Raamattu ei kerro Baabelin tornin rakennusajankohtaa. James Usher sijoitti sen samaan aikaan Pelegin syntymän kanssa 106 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä liitos ei kuitenkaan ole pakollinen, ja nykyään Baabelin tornin rakentaminen ajoitetaan myös Pelegin kuoleman aikohin 340 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.

Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä sivusta, sillä vastaatte mielestäni hyvin perustellusti ja asiallisesti moneen ikävimpiikin sävyihin kirjoitettuihin kysymyksiin. Mutta asiaan: miten suhtaudutte samaa sukupuolta oleviin aviosuhteisiin? Oma kantani on, ettei homojen tai lesbojen avioitumista tulisi hyväksyä, sillä mielestäni se ei ole täysin luonnollinen suuntaus. Mutta en pidä homoutta minkään sortin syntinä, vaan enemmänkin tietynlaisena luonnon vääristymänä. ...

Kiitos kysymyksestäsi,

se ei suoraan liity sivustomme aihealueeseen, mutta erityisesti kysymys "luonnollisuudesta" riippuu jossain määrin luomiskäsityksestämme.

Homoseksuaalisuuden luonnollisuus tai luonnottomuus argumenttina joko homoseksuaalisuuden puolesta tai sitä vastaan on kuitenkin ongelmallinen useastakin syystä. Ennen keskustelun jatkamista olisi siis tarpeen määritellä termi "luonnollinen" – tarkoitetaanko tällä tämänhetkistä luonnon tilaa vai onko tarkoituksena viitata luomakunnan tilaan ennen syntiinlankeemusta.

Mielessäni heräsi vähän aikaa sitten kysymys siitä, miksi "Jumala" ei teehnyt maailmasta ikuista. Olen etsinyt tähän vastausta ja kokeilen nyt tätä sivua.
1)"Jumala" ei tehnyt maailmasta ikuista koska tiesi ihmisten hylkäävän hänet. Miksi kuitenkin loi maailman (jos edes ylipäätänsä loi). 2) Mitä järkeä "Jumalan" oli luoda jotain jos tiesi että se luotu hylkää luojansa??

Jumalan motiiveista tässä kysymyksessä emme tietenkään osaa sanoa mitään lopullisen varmaa, mutta voimme esittää erään mahdollisen vastauksen.

Olettakaamme, että Jumala haluaa luoda olennon, joka rakastaa häntä. Tämä rakkaus ei kuitenkaan saa olla pakotettua ja ennaltaohjelmoitua, vaan luotujen olentojen täytyy saada itse valita Jumalan rakastaminen.

Raamatussa mainitaan Jumalan olevan kaikkivoipa ja että ennen luomistapahtumia oli olemassa vain ja ainoastaan Jumala itse, ei siis mitään muuta. Näin ollen, mikäli oletetaan, että mitään maailmassa olevaa ei ole syntynyt ilman Jumalan vaikutusta, miten on selitettävissä Saatana?
Raamatussa kerrotaan, että Saatana oli "väärälle polulle" lähtenyt enkeli, joka himosi valtaa, mikäli siis muistan oikein. Nythän siis päädytään tilanteeseen, jossa Jumala on luonut enkelit ja siis myös Saatanan. Ja jos ajatellaan, että kaikki syntinen ja paha on Saatanasta, niin silloin on myös myönnettävä, että kaikki paha johtuu Jumalasta itsestään.
Onko siis Jumala luonut Saatanan ja pahuuden vain omaksi ajanvietteekseen vai mistä on kyse? Niin ikään tuntuu omituiselta vastakkainasetella aina Jumala ja Saatana, jälkimmäinen kun on täysin Jumalan kontrollissa. Kiitos vastauksesta.

Kiitos kysymyksestäsi,

käytännössä kysymyksesi kulminoituu siihen, että onko vapaan tahdon luominen pahasta. Jumala antoi enkeleillekin kyvyn valita ja Saatana sekä ryhmä muita enkeleitä valitsivat Jumalan tahdon vastaisesti. Jumala ei siis itsessään luonut pahaa, mutta vapaa tahto antoi mahdollisuuden myös pahaan.

Tämä ei liity kreationismiin, mutta koska en ole muualta saanut ymmärrettävää vastausta, yritän täältä. Minua on pitkään vaivannut kysymys siitä, miten Jeesuksen kuolema voi sovittaa ihmisten - jopa nykyään elävien - synnit.
Minun ymmärrykseni mukaan, jos pahoja tekoja yleensäkään voi sovittaa, sen voi tehdä vain tekijä itse. (Tekemättömiksi tekoja ei saa mutta anteeksi voi saada.) Jos synnit saa anteeksi, miksi siihen tarvitaan Jeesuksen kuolema, hänhän ei ole mitenkään osallisena tehtyihin synteihin? Onko tähän olemassa arkijärjellä ymmärrettävä seltys?

Kiitos kysymyksestäsi,

synti ja siitä seuraava rangaistus liittyy oikeuden tapahtumiseen. Rikoksesta tulee aina seurata rangaistus, jonka periaatteessa voi kuitenkin ottaa kontolleen "sijaiskärsijä".

Miksi vastauksenne ovat niin ympäripyöreitä? Esim "Raamatun paras selittäjä on Raamattu." Onko samalla periaatteella kirjailijan paras kriitikko kirjailija itse?

Mikäli mielessäsi oli muita "ympäripyöreyksiä", niin olisi kohtuullista odottaa esimerkiksi linkkiä artikkeliimme ja argumentaatiota siitä mikä artikkelissa oli ympäripyöreästi ilmaistu.

Kysymyksessä käytetystä analogiasta huomauttaisimme, että selittäminen ja kritisoiminen, sekä kirja ja kirjailija ovat eri asioita. Lisäksi "paras" ei tarkoita samaa kuin "ainoa."

Jos Raamattu on 100% totta ja sitä on noudatettava, onko kristityn noudatettava samoja ruokasäädöksiä kuin juutalaisten?
Myös orjuus mainitaan Raamatussa eikä sitä pidetä pahana. Olisiko minulla siis oikeus hankkia orjia Raamattuun vedoten?
Vanha testamentti neuvoo kivittämään kurittoman ja vanhempiaan epäkunnoittavasti kohtelevan pojan kun taas uudessa testamentissa tuhlaaja poika otetaan kotiin rakastavasti. Kumpaa käytäntöä uskovaisen tulisi totella?

Raamatun mukaan kristityn ei tarvitse noudattaa samoja ruokasäädöksiä kuin juutalaisten. Vastaus tähän kysymykseen löytyy suoraan Raamatun sivuilta ja tarkemmin sanottuna Apostolien tekojen 15. luvusta.

Itselleni on jäänyt epäselväksi Jeesukseen liittyvän sovitustyön logiikka. Eli toisin sanoen, miksi Jumala lähetti poikansa tänne ja miksi hänen täytyi kärsiä ristinkuolema. Sanotaan, että Jeesus näin sovitti kaikkien ihmisten synnit, ja joka häneen uskoo pelastuu.
Käsittääkseni tällä on yhteys myös vanhaan liittoon, jossa synnit saatiin anteeksi tunnustamalla ne ja uhraamalla Jumalalle esim. eläimiä hyvitykseksi. Sinänsä tunnen kyllä ymmärtäväni tämän asian, mutta toisaalta eräänlainen "heureka-tason" saavuttaminen on jäänyt itseltäni paitsi.
Toinen kysymys koskisi ihmisen vapaan tahdon ja Jumalan kaikkitietävän olemuksen suhdetta. Tämä on askarruttanut mieltäni jo pitkään. Kun lukee Raamattua, niin jossain kohdissa mainitaan, muistaakseni esim Saulin kohdalla, että Jumala katui hänen valitsemistaan Israelin kuninkaaksi. Samoin taidetaan mainita vedenpaisumuksen kohdalla.
Tietääkö hän aina, mitä tuleman pitää? Ja jos tietää, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että kullakin ihmisellä on kohtalo. Ja jos näin on, niin eikö silloin olisi Jumalan kannalta väärin luoda sieluja, joiden kohtalona on auttamatta helvetti.

Jumala lähetti Poikansa, koska muuta keinoa ei ollut. Jeesus itse Getsemanessa rukoili3, että sovituksen olisi voinut hoitaa jollain toisella tavalla. Mutta ei. Muuta keinoa ei ollut. Jeesus tiesi mitkä mittaamattomat kärsimykset häntä odottivat, ja hän suostui niihin – Rakkaudesta meihin ihmisiin. Lankeemuksen rikkoneita välejä ei mikään muu olisi voinutkaan sovittaa pysyvästi.