Ajoitusmenetelmt

Vedenpaisumus (32)

Raamatun mukaan maapalloamme kohtasi maailmanlaajuinen vedenpaisumus noin 4 500 vuotta sitten. Planeettamme geologia voidaan selittää ongelmitta tähän todelliseen historiaan pohjautuen.

Mitä geologisia todisteita on löydetty näistä Raamatun mainitsemista "syvyyksien lähteistä"? Ovatko ne kaikki tuhoutuneet vedenpaisumuksessa, vai onko pari vielä toiminnassa jossain maailman kolkassa?

Raamatussa mainitaan syvyyden lähteet ensimmäisen kerran kohdassa 1. Moos. 7:11. Ne mainitaan ennen taivaan ikkunoita, mikä kuvaa joko tapahtumien keskinäistä merkitystä tai tapahtumien järjestystä.

Kyseistä ilmausta käytetään ainoastaan tässä kohdassa – –

Hei;

eihän jääkautta ole koskaan edes tarvinnut olla.
Kun vesi alkoi vedenpaisumuksessa nousta, napojen jäämassat lähtivät liikkeelle rajusti ja saivat aikaan mm.kalliouurteet ja monet muut näkyvät ilmiöt.
Samasta syystä mm.Suomen kallioperä on valtavan jäämssan auraamana jäänyt vaille fossiileja.

Nykyisen nuoren maan kreationistisen käsityksen mukaan suurin osa fossiileista ja suurin osa maakerrostumat syntyivät vedenpaisumuksen aikana, joten fossiilien on täytynyt tulla auratuksi vasta vedenpaisumuksen jälkeen. 

Mietin että miten jääkausi selitetään luomisopin mukaan?Olisiko se ollut vedenpaisumuksen seurausta vai eikö sitä ole ollut lainkaan.Vai onko kaikki todisteet jääkaudesta vedenpaisumuksen aiheuttamaa?

Yleisesti ottaen kreationistit ja sekulaaritiedemiehet ovat yksimielisiä siitä, että todisteet jääkaudesta ovat hyvin vakuuttavat, eikä kreationisteilla ole mitään syytä kieltää jääkauden olemassaoloa. Lähinnä erimielisyydet liittyvät jääkausien määrään ja mekanismeihin, jotka johtivat jääkauteen, sekä tapahtumien ajoitukseen. Selvää todistusaineistoa voidaan esittää kuitenkin vain yhdestä jääkaudesta.

1. Kuinka kreationistit selittävät Suomen pinnanmuodot ja maaperän? Kuinka syntyivät Salpausselät? Niiden rakenne ei ole voinut syntyä raamatullisen vedenpaisumuksen takia. 2.Entä hiidenkirnut ja silokallioden pinnassa olevat jään kuluttamat uurteet, kourut ja murrokset? 3. Miksi maa kohoaa Suomessa edelleen ja eniten Pohjanmaalla, jos kyseessä ei ole palautuminen viimeisestä jäätiköitymisvaiheesta?

Ne ovat jääkauden jälkiseurausta. Mallimme ei kiistä (vedenpaisumuksen jälkeisen) jääkauden todenperäisyyttä.1

Oletteko tosissanne näissä jutuissa? Onko tämä nettisivu vitsi? Kuinka iso oli Nooan arkki?
Raamatun mukaanpituus 300, leveys 50 ja korkeus 30 kyynärää. Valitettavasti kyynärä ei ole mikään standardimitta, vaan on olemassa lukuisa joukko erimittaisia kyynäröitä3
Hei Minua kiinnostaisi tietää, mistä Nooak sai kaikki eläimet Arkkiinsa kun niitä ei nytkään tunneta kaikkia ja maapallo on valtava. Pingviinit asuvat Etelänavalla ja jääkarhut Pohjoisnavalla. Koalat ja kengurut Australiassa, mutta eivät muualla. Miten ne siis saatiin kiinni ja kuljetettiin arkkiin ja miten ne menivät taas takaisin? Miten hyönteiset selvisivät? Entä bakteerit ja sienet? Nooan aikaan ei edes tunnettu bakteereita. Eikö makean ja suolaisen veden sekoittautuminen haitannut makean veden eläimiä? Mitä eläimet söivät? Norsukin syö valtavasti joka päivä. Eivätkö eläimet syöneet toisiaan eikä yksikään eläin kuollut?

Kiitos kysymyksestäsi. Näytät olettavan, että maapallo näytti ennen vedenpaisumusta samanlaiselta kuin nykyään, ja että eläimet asuivat samoilla alueilla kuin nykyään.

Milloin dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon, vai kuolivatko edes?

Suoralta kädeltä emme menisi väittämään, että dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon. Lajeja tutkivat biologit ja tiedemiehet eivät kuitenkaan ole kalunneet kaikkia sademetsiä jne. On helppoa myös osoittaa useita tapauksia joissa tiedemiehet ovat suureen ääneen julistaneet jonkin lajin kuolleen sukupuuttoon jo miljoonia vuosia sitten, tullakseen vain kumotuksi kun kyseisen lajin edustajia onkin sitten löytynyt elävänä1.

Miten Nooan arkkiin on voinut mahtua kaikki maailmalla siihen aikaan eläneet eläimet? Laiva ei kuitenkaan ollut kovin suuri. Raamatun mukaan pituudeltaan 300, leveydeltään 50, ja korkeudeltaan 30 kyynärää. Ensinnäkin olosuhteet eri lajeilla. Miten jokaisen lajin vaatimat olosuhteet on voitu toteuttaa laivassa? Väärissä olosuhteissa monet eläimet kuolisivat. Kuinka pedot ruokittiin laivassa? Kun jokaista eläinlajia oli vain 2kpl ei ruoka millään riittäisi lihansyöjille eikä hyönteissyöjille. Eläimet tarvitsivat laivalla myös juomavettä päivittäin. Merivesi ei juomiseen kelpaa, joten miten eläimille saatiin vettä? Miten eläimet saatiin laivaan eri puolita maapalloa? Vaikka siihen aikaan maapallolla olisi ollut vain yksi manner, miten kaikkien kerääminen laivaan oli mahdollista? Kerrotaan tai ainakin kuvataan, että eläimet tulivat jonossa pareittain laivaan. Eläimillä on kuitenkin oma tahto. Ohjasiko Jumala eläimet laivaan itse? Eläimiä tuli pari, eli molempia sukupuolia yksi. Entäs ne eläimet, jotka lisääntyvät partenogeneettisesti, tuliko niitä laivaan myös kaksi? ja jos tuli niin miksi, sillä niitä ei olisi tarvinnut kahta.

Kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä. Woodmorappen laskelmien mukaan oikein hyvin, jopa alle puolet Arkin pinta-alasta riitti eläimille. Loput tilasta käytettiin lähinnä ravinnon ja juomaveden varastoimiseen.

Osaisitteko sanoa, miten ensimmäiset ihmiset olisivat pystyneet elämään niin vanhoiksi kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa väitetään? Esimerkiksi Aadam eli 930 vuotiaaksi, Set 912, Nooa 950 jne. Johtuiko tämä mielestänne pelkästään siitä, että heillä oli paremmin säilynyt geeniperimä? Vai oliko vuoden pituus lyhyempi?

...Ihmisen syntiinlankeemuksesta oli kulunut verrattain lyhyt aika siihen, kun Jumala lähetti tulvan. Tältä pohjalta voidaan olettaa, että ihmisen perimä oli vielä varsin "puhdas". Toisin sanoen Ihmisen perimä mahdollisti tuolloin pitkän eliniän. Geneetikko Dr. John Sanford uskoo, että juuri Nooan tulvan aiheuttaman säteilyn voimakas kasvaminen aiheutti muutoksia perimässä, jotka johtivat sitten dramaattiseen eliniän lyhenemiseen. Tätä näkemystä tukee Raamatun ilmoitus, RATE ryhmän löydökset, sekä tietomme säteilyn mahdollisista vaikutuksista perimään.

1) Miten manaatit selvisivät vedenpaisumuksesta?  Kreationisteilta saatujen selitysten mukaan arkkiin ei huolittu vesistössä eläviä eläimiä.
2) Maapallon törmäyskraaterit Maapallolta on löydetty tähän mennessä noin 170 meteorikraateria. Nuoren maan kreationismin perusteella, joka esittää Maan iäksi useimmiten noin 6000 vuotta, on keskimäärin aina 35 vuoden välein Maan pintaan iskeytynyt niin valtava kappale, että se on synnyttänyt törmäyskraaterin.

Eläimet, jotka eivät olisi selvinneet Arkin ulkopuolella, otettiin Arkkiin.1  Ilmeisesti olet saanut virheellisen selityksen tai ymmärtänyt jotain väärin. Arkkiin ei otettu kaloja yms. eliöitä, jotka selviävät vedessä, mutta ne eläimet, jotka elävät osittain vesistössä ja osittain maalla, otettiin mukaan.