tiistaina, 30. huhtikuuta 2024, klo 18.30

Voisiko keinoäly (AI) haastaa evoluution?

Pekka Reinikainen

Elsevierin julkaisemassa lehdessä, Progress in Biophysics and Molecular Biology, on tuore ja rohkea tiedeartikkeli, joka on otsikoitu: Use Artificial Intelligence to Challenge Evolution. Casey Luskin kommentoi artikkelia Evolution News -lehdessä 18.4.2024. Artikkelissa kirjoitetaan, kuinka "darvinistisesta evoluutiosta on tullut dogmi; AI voisi pelastaa siitä, mitä pelastettavissa on". Artikkelin kirjoittajat Olen Brown ja David Hullender toteavat: "Darvinistiseen evoluutioon ja sen moderneihin versioihin kohdistuu jatkuvasti yhä enemmän tieteellistä kritiikkiä" ja kirjoittajat viittaavat moniin artikkeleihin:

"Väitettä, jonka mukaan evoluutio on sekä tosiasia että biologian tärkein teoria ja selittää kaiken siihen liittyvän", kyseenalaistetaan enenevässä määrin. Wray ja Hoekstra kirjoittivat Nature -tiedelehdessä 2014, että evoluutio tarvitsee uutta ajattelua. Samaa mieltä olivat kirjoitusta kommentoineet, jotka toteavat, että uutta ajattelua tarvitaan pikaisesti. Toiset sen sijaan väittävät, että "kaikki on kunnossa". Dennis Noble kommentoi, että jokin on biologiassa mennyt pahasti pieleen".

Brown ja Hullender toteavat Elsevierin artikkelissa, että evoluutio on täynnä epäjohdonmukaisuuksia ja tämän lisäksi evoluutioväite on täysin absurdi matematiikan näkökulmasta, ja evoluutiolta puuttuu myös biologinen mekanismi. Kirjoittajat toteavatkin, että "darvinistisesta evoluutiosta on tullut dogmi" ja tarvitaan uusi metodi, jonka avulla kuvitteellisiin evoluutiomalleihin sitoutumisesta voidaan luopua. He uskovat, että AI olisi tämä uusi metodi.

Voisiko AI haastaa darvinistisen evoluution?

Kirjoittajat ehdottavat, että "AI voisi tarjota uuden lähestymistavan, jotta pääsemme tieteen avulla eteenpäin". He toteavat , että AI tarjoaa "voimakkaita työkaluja analysointiin" ja niiden avulla voitaisiin arvioida tieteellisten teorioiden selityskykyä ja esittää kysymys: "Olisiko mahdollista ohjelmoida tehokas tietokone, joka kykenisi arvioimaan, onko biologinen evoluutio totta? Tai voisiko AI testata tiettyjä evoluution pääväittämiä?? Kirjoittajat uskovat, että AI sopisi hyvin tähän tehtävään, koska se on ratkaissut "perustavaa laatua olevia yhtälöitä" monilla aloilla, kuten fysiikassa ja kemiassa, ja on pärjännyt erinomaisesti peleissä ja ongelmanratkaisuissa. Tämä tekisi heidän mielestään AI:sta kelvollisen evoluution saloja selvittämään.

Evoluutio on osoittautunut ongelmaksi

Siihen liittyy väistämättömästi absurdi ajatus lukuisista, itse itsensä kokoavista biologisista koneista, jotka koostuvat suuresta määrästä yksinkertaisia osia. Gartner toteaa, että "ajatus, jonka mukaan kookas biologinen molekyyli asentaisi itse itsensä, muistuttaa magneettisten palapelin palasten asettumista oikeille paikoilleen, kun niiden säilytyslaatikkoa ravistellaan". AI menestyy loistavasti shakinpeluussa ja siksi ehdotamme, että se voisi arvioida evoluution väitettyä suorituskykyä, ja erityisesti "itse itsensä kokoavaa" biologiaa. Sitä voisi aluksi käyttää testaamaan pieniä muutoksia (mikroevoluutio), jotka liittyvät "kelpoisimman" eloonjäämiseen eli sopeutumismuunteluun (jonka tiedämme olevan, jo luomisessa asennettujen epigeneettisten ohjelmien työn tulosta, kuten selviää Tomi Aallon tuoreesta kirjasta Epigeneettinen informaatio ja kadonnut evoluutio), ja sitten testaamaan äärimmäisen epätodennäköistä väitettä, tästä sopeutumismuuntelusta lähtien, itsestään tapahtuvasta, täysin uusien (makroevoluutio) anatomioiden ja fysiologioiden rakentumisesta. (Mikroevoluutio + mikroevoluutio + ... ei tuota makroevoluutiota. Molemmat sanat ovat harhaanjohtavaa darvinistista disinformaatiota!)

Mutta voidaanko AI:n testikykyyn ja saatuihin tuloksiin luottaa?

Monet eivät varmaan pidä tästä lähestymistavasta, koska pelättävissä on, että se tuottaa epämiellyttävän yllätyksen, toisin sanoen kumoaa evoluutioteorian. Artikkelin kirjoittajat toteavat kuitenkin, että tästä mahdollisuudesta ei pidä välittää. Dogmit eivät koskaan saisi estää tieteellistä tutkimusta ja uutta kysymyksenasettelua: "Mahdollisesti esiin tulevat, ilmeisen merkittävät evoluution ongelmat, jotka AI nostaisi esiin, siirtäisivät huomion evoluution peruspilareihin ja lukkoon lyötyihin oppilauseisiin. Jos vallitsevaa konsensusta ei saa kritisoida, tilanne on epäterve ja tieteellinen tutkimus vaarantuu. Biologit voisivat oppia fyysikoilta, jotka ovat avoimia uusille tulkinnoille, kuten siirtyminen Newtonista Einsteiniin on osoittanut. Seuraukset vallitsevan biologisen evoluutiokäsityksen haastamisesta olisivat valtavan merkittäviä tieteen edistyksen kannalta, ja lisäisivät vapautta kyseenalaistaa tieteellisiä dogmeja. "Tutkijan täytyy saada olla vapaa tutkimaan kaikkia vaihtoehtoja, vapaa kyseenalaistamaan kaikkea vallitsevaa ja vapaa etsimään todisteita, jotta mahdolliset virheet voidaan korjata", totesi J. Robert Oppenheimer. Nykytilanne on täysin tieteelliseen menetelmään sopimaton, koska suunnittelu on kielletty sana biologiassa ja luominen on kauhistuttava käsite uusdarvinisteille. Näiden sanojen käyttö johtaa välittömästi potkuihin tutkimuslaitoksista!

Darvinistiseen evoluutioteoriaan ja sen moderneihin versioihin ja alkuperätarinoihin liittyy merkittäviä ongelmia

Ne edellyttävät aivan uusien lähestymistapojen käyttöönottoa ja myös tiedemiesten halukkuutta etsiä rohkeita ratkaisuja näihin ongelmiin. AI:n käyttö suo lupaavia mahdollisuuksia sekä ongelmien määrittelyyn ja evoluutioteorian heikkouksien kartoittamiseen että innovatiivisten, tieteen ja ihmiskunnan kannalta merkittävien ratkaisujen löytämiseen. AI voi tarjota väylän, jonka avulla korjataan evoluutioteoriassa olevat ongelmat, mutta ihmisälyn on luotava tuo väylä. Mitään esteitä tieteellisen tutkimuksen vapaudelle ei saisi pystyttää. Dogmit eivät saa estää tieteellisen menetelmän soveltamista. Muuten voidaan perustellusti puhua evoluutiouskonnosta.

Jos AI päästettäisiin töihin, arvioimaan evoluutiota kriittisesti, mitä se löytäisi?

Kirjoittajat ennustavat, että se havaitsisi vakavia ongelmia darvinistisessa evoluutioteoriassa: "Johtopäätöksemme on, että AI omaa tämän potentiaalin ja rohkaisemme sen välitöntä käyttöä biologisen evoluution kriittiseen arviointiin. Tulos olisi varmasti jotakin muuta, kuin kertomus 'kilpikonnan selkään luodusta maailmasta'". Tietysti AI:n tuloksista riideltäisiin raivokkaasti, jotkut hyväksyisivät, toiset hylkäisivät. Projekti olisi kuitenkin kiinnostava, ja joka tapauksessa käynnistämisen arvoinen.

LÄHDE: Science Paper: Use Artificial Intelligence to Challenge EvolutionPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.