keskiviikkona, 20. maaliskuuta 2024, klo 11.05

Opetushallitus oikeuteen?

Pekka Reinikainen

Kouluissa ei saa opettaa, että miehen ja naisen luominen on totta. Siitäkään huolimatta, että kukaan ei osaa tieteellisellä menetelmällä osoittaa, mikä valintaetu kehittäisi ihmiset. Sen sijaan luonnontieteiden tunneilla saa opettaa tosiasiana, että aine on nyhjäisty tyhjästä. Ja biologian tunnilla, että olet peräisin pieneen lämpimään lätäkköön tulivuorenpurkauksessa syntyneistä rakennuspalikoista.
Lukion biologian kirja Biomi 1 - Elämä ja evoluutio (Otava 2021) valistaa nuorisoa, että Millerin koeputkikokeessa synnytettiin kaikki elämän proteiinien rakennuspalikat eli aminohapot, jotka sitten sattumalta järjestäytyivät sinuksi.
Kirurgi Mikko Tuuliranta arvioi opetushallituksen hyväksymässä oppikirjassa esitettyjä väitteitä tuoreessa Luominen -lehdessä (no 52). Hän toteaa, että "kun tällaisista kokeista kirjoitetaan, koskaan ei kerrota, että nämä aminohapot syntyvät aina myrkyllisinä".

Elämä ei voi käyttää tulivuorenpurkauksissa syntyneitä molekyylejä

Ne vääristävät proteiinien tärkeää 3-ulotteista muotoa. Millerin koeputkiin kertyi paljon muitakin elämälle myrkyllisiä aineita. Pahin myrkky on kuitenkin lätäkössä oleva vesi, joka purkaa proteiinit. Aminohapot eivät myöskään rakenna proteiineja ilman äärimmäisen monimutkaisia, proteiineista ja RNA:sta rakentuneita koneita, ribosomeja, joiden pyörittämiseen tarvitaan ATP -energiaa, joka tuotetaan ATPase - dynamoilla. Kun aminohappoketju purkautuu ribosomista, se on usein laitettava proteiineista rakennettuun muottiin, joka laskostaa sen, ja estää ketjua takertumasta muihin solun rakenteisiin.

Biomi 1 -kirjassa on muitakin uskonnollisia väitteitä

"Ensimmäisen nukleiinihappomolekyylin on päätelty olleen RNA-molekyyli. Varhaisen biologisen evoluution aikana RNAsta kehittyi DNA. Päätelmä näiden molekyylien syntyjärjestyksestä perustuu siihen, että RNA voi kopioitua itsenäisesti ja toimia entsyyminä, mutta DNA:n kopioitumiseen tarvitaan entsyymejä..." Näin ei ole. RNA ei voi kopioitua itsenäisesti (Voiko RNA kopioitua itsenäisesti?). RNA-maailma -utopia kehitettiin, jotta vältettäisiin DNA-proteiini eli kana-muna ongelma. Kyseessä on kuitenkin kana-kaksi munaa -ongelma, sillä proteiineja laskostava muotti tarvitaan myös!

Molekyylit viis veisaavat elämästä

Tyhjästä nyhjäisty aine ei synnytä sinua edes neljässä vuosimiljardissa, sillä atomit ja molekyylit keskittyvät reagoimiseen, Se on niiden olemassaolon tarkoitus. Ne eivät rakenna, rulettia pyörittämällä puita, ruohoa, papukaijoja ja iankaikkisuudesta unelmoivia ihmisiä. Tieteellinen menetelmä osoittaa, että väitteet henkiin heräävästä lämpimästä lätäköstä edustavat näennäistiedettä, joka on vastoin kemian ja fysiikan lakeja, lisätietoja (englanniksi): Dr. Tour Speaks: Molecules Don't Care About Life

Onko siis olemassa kosmista, kemiallista ja biologista evoluutiota?

Kosmos kulkee kohti lämpökuolemaa. Kemia ei kehitä jakautuvia soluja. Biomolekyylit hajoavat. Kouluissa ja yliopistoissa opetetaan, tieteellisen menetelmän asemesta prosessifilosofiaa: Matti Leisola: Filosofian vaikutus tieteeseen Totuuden olemassaoloa prosessifilosofia ei tunne.

Pitäisikö opetushallitus siis haastaa oikeuteen?

Pitääkö opetuksen perustua tieteelliseen menetelmään? Wikipedian mukaan: "Tieteellinen menetelmä pyrkii selittämään (esimerkiksi luonnossa ilmeneviä) tapahtumia toistettavissa olevalla tavalla ja niin, että tätä voidaan käyttää hyödyllisten ennusteiden tekemisessä. Tämä tapahtuu havaintojen ja/tai kokeiden kautta". Kun tieteellisestä menetelmästä luovutaan, seuraukset ovat arvaamattomia ja erilaisia filosofioita edustavat järjestöt pääsevät vapaasti mellastamaan kouluissa. Vestigia terrent - jäljet pelottavat!

EUTANASIAA AJETAAN TAAS

Tämä näytelmä toistuu muutaman vuoden väliajoin. Mistä oikein on kysymys. Kuuntele haastattelu, joka muistuttaa, mistä on kysymys Haastattelijana Erika Stigell: Pekka Reinikainen: Eutanasia

RUOTSINKIELINEN HAASTATTELU LUOMISEN TIETEELLISYYDESTÄ

Tapio Ruohomäen uudelleen editoima Ruotsin Himlen TV:tä varten: Rekka Reinikainen: Har vi hittat livets hemlighet?

MIELIPIDEKIRJOITUS, JOTA KOTIMAA EI JULKAISSUT

Seppo Rytkönen kaipasi kommentteja kirjoitukseensa Kotimaa -lehdessä (8.3). Vastasin hänen kirjoitukseensa: Rytkönen haluaa vapauttaa teologian "museoon joutavista heprealaisista myyteistä", kuten "maailmankaikkeuden, Telluksen, kasvien, eläinten ja ensimmäisen ihmisparin luomisesta sekä syntiinlankeemuksesta, josta seurasi paljon myöhemmin kehitetty oppi perisynnistä ja sovituksesta Jeesuksen ristinkuoleman kautta". Rytkösen mielestä "tuollaisen teologian voi kuvitella olleen uskottava ja tulleen hyväksytyksi kaksi vuosituhatta sitten". Hänen mielestään "teologian ja evankeliumin sanoman tulisi olla relevantti ... sen pitäisi soveltua tiedossamme oleviin tosiasioihin, koskien maailmankuvaamme ja tietämystämme ihmisen reaalisesta historiasta".
Olen täysin samaa mieltä, että maailmankuvan tulee perustua tosiasioihin. Vallitseva mytologia alkuräjähdyksestä, alkuliemestä, alkusolusta, alkuihmisestä jne. edustaa prosessifilosofista narratiivia, jota ei voi osoittaa tosiasiaksi tieteellisen menetelmän avulla. Webbin teleskoopin kuvat ovat ristiriidassa alkuräjähdyksen kanssa. Kosmos ei kehity, vaan taivaankappaleet kiertävät kohti lämpökuolemaa. Emme tiedä, mistä näkyvä aine tuli, pimeästä, galakseja koossa pitävästä, puhumattakaan. Emme tiedä mistä elektroni sai varauksensa tai mikä ylläpitää painovoimaa. Luonnon perusvuorovaikutusten alkuperä on hämärän peitossa. Alkuliemen molekyylit viis veisaavat elämästä, kemia ei kehitä ihmisiä, se reagoi. Elämään koodattu informaatio on dekoodattava ennen käyttöä. DNA - RNA - proteiini edustaa monikerroksista koodikieltä, jota ohjaa epigeneettinen säätelyjärjestelmä. Koodattu informaatio on aina ohjelmoijan tuottamaa. Luonnontiede ei ole vain kelpoisimman eloonjäämistä, vaan informaatiotiedettä. Darwinin sirkkujen ulkomuoto vaihtelee suursäätilojen rytmissä.
Miehen ja naisen, suvullisen lisääntymisen, alkuperä on mysteeri. Lapsessa on aina 100-200 uutta kopiointivirhettä ja DNAn rappiosta voi päätellä, että olemme olleet täällä vain rajoitetun ajan, sillä ihmiskuntaa rasittaa jo yli 2 miljoonaa piilevää mutaatiota ja sukupuutto on lähellä. Miesten sukusolujen määrä on puolittunut sitten 1970-luvun. Tietoisuuden olemus on ratkaisematon arvoitus. Materia ei luonut mieltä.
Biologiassa ei ole mitään järkeä ilman äskettäin tapahtunutta täydellistä luomista ja luomakunnan käynnissä olevaa rappeutumista. Evankeliumissa ei ole mitään järkeä ilman ensimmäistä Aadamia ja Eevaa, jotka epäilivät Jumalan sanaa ja lankesivat syntiin.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.