Kategoria

Tiedon- ja tieteenfilosofia (26)

Usko evoluutioon pohjautuu filosofiselle, uskonnolliselle vakaumukselle. Luomiseen uskovat tutkijat ovat yleensä tietoisia omasta maailmankuvastaan, ja tämän soisi olevan totta myös naturalistiseen filosofiaan ja materialismiin ennalta sitoutuneilta tutkijoilta.

Oletko joskus päätynyt keskusteluun evolutionistin kanssa ja tuskaillut yrittäessäsi ymmärtää hänen logiikkaansa? Onko pääsi ollut pyörällä sen jälkeen, kun sitä on pommitettu huimaavalla sarjalla olettamuksia puettuna evoluutiojargoniksi? Nyt meillä on sinulle työkalu: Darwin-sanakirja! Tämä kätevä ja tyylikäs opas kertoo sinulle 40 termin todellisen merkityksen evolutionistien käyttämästä sanastosta. Haluatko tietää, onko väitteelle ’ihmisen hännästä’ perusteita? Katso, löytyykö hakusana alla olevasta listasta. Onko ”evolutiivinen pysähtyneisyys” ristiriitainen termi? Nyt saat vastauksen luotettavasta lähteestä. Älä siis jää odottelemaan, vaan ryhdy lukemaan ja selvitä evolutionistien käyttämien mystisten termien todelliset merkitykset. Seuraa oheisia linkkejä saadaksesi entistä syvemmän käsityksen määritelmien taustalta löytyvistä ydinkohdista.

Jyväskylän pääkirjaston aulassa oli maaliskuun 2020 alussa luomisaiheisten taulujen näyttely. Näyttely aiheutti ilmeisesti voimakkaita sydämentykytyksiä ateisteille - noussut meteli sai kirjaston väenkin reagoimaan ja lopulta jopa Jyväskylän kaupunginjohtajan oli kommentoitava asiaa. Keskisuomalainen ja YLE uutisoivat tapahtuneesta. Mistä kaikessa oikein oli kyse?

Luomistiede esitetään hyvin usein väärässä valossa. Koska sen lähtökohtana on Raamattu, väitetään, että sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Sanotaan, että tiede esittää kysymyksiä – ja etsii sitten vastauksia. Joten jos aloitetaan vastauksilla, miten sitä voi kutsua tieteeksi?

Emme kuitenkaan väitä Jumalan ilmoittaneen kaikkea mahdollista tietoa Sanassaan. Toki kuitenkin väitämme, että se mitä Hän selvästi on ilmoittanut todellisuudesta (tieteestä, historiasta), on totta eikä tarua. Ja tähän ei sitten mitenkään liity ”pölkkypäinen kirjaimellisuus”, ”kirjanpalvonta” tai ”kirjallisuudenlajin huomiotta jättäminen”.

Lehdistössä on viime viikkoina puhuttu tärkeistä aiheista kuten historian vaietuista luurankoista, ääriajattelun välttämisestä sekä orjuuden ja ihmisnäyttelyjen surkeasta historiasta. Valitettavasti juurisyihin ei kuitenkaan uskalleta kajota.

Evoluutio syntyi jo antiikin aikana (500-600 eKr.) eikä sen tueksi ole löytynyt empiiristä näyttöä. Sen mekanismit eivät toimi eikä tutkijat ole löytäneet näyttöä edes laboratoriossa evoluution oletetuille prosesseille tai tekijöille mittavista resursseista huolimatta. Nykyisin tieteessä valtaa pitävä omaehtoinen naturalismi on ajautunut moniin ristiriitaisuuksiin uskoessaan mm. universumin ilmestymiseen tyhjästä, elämän syntymiseen elottomasta.

Mitä pitäisi tapahtua tai mikä tapahtuma tulla tieteellisesti todistettua, mikä olisi sellainen asia, joka todistetusti tapahtuessaan saisi teidät luopumaan kreationismin perusajatuksista? Olisiko sellainen edes mahdollista? – –Lukiessani materiaalianne tältä sivulta, tuli vastaan jokin kohta (Sukurutsaan Nooaan ja muihin vedenpaidumuksesta selvinneisiin liittyen)jossa perustelitte tapahtunutta perisynnistä johtuvan rappeutumisen etenemisen "lievyydellä" tuohon aikaan sekä sillä, että Jumala kielsi lähisukulaisten sukurutsan vasta myöhemmin. Oletteko siis sitä mieltä, että alunperin Jumala oli tarkoittanut seksin olevan sallittua myös sukulaisten kesken? Oliko insesti ja pedofilia sallittua?

Näkemyksemme mukaan kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka ei kumoudu yksittäisten hypoteesien tai teorioiden kumoutuessa. Yksittäiset kreationistiset tieteelliset teoriat ja hypoteesit voivat hyvinkin kumoutua, ja monet teoriat ovat kumoutuneetkin. Tämä on myös tieteelliselle tutkimukselle normaalia.

On aivan totta, ettei Raamatussa määritellä avioliittoon suostumiselle ikärajaa. Raamatussa on kuitenkin hyvin paljon opetuksia ihmisten välisistä suhteista ja tavoista, jolla ihmisten on kohdeltava toisiaan – myös heidän parissaan asuvia vieraita. Seksuaalisesta soveliaisuudesta on paljon opetusta Mooseksen laissa ja erityisesti Jeesuksen ja apostolien opetuksessa. Näin ollen idea siitä, että Jumala olisi jättänyt ihmiset pimeään keksimään itse nuorten ja lasten tarvitsevan suojelua, on vailla perustetta.

Eli haluaisin pyytää teiltä jonkinlaista selvitystä niistä tutkimuksista, joita sekulaarimedia nostaa esille tuon tuostakin. Vähän väliä jossakin uutisoidaan tutkimuksesta, joka "osoittaa, että uskonnolliset/konservatiiviset/kristityt ovat vähemmän älykkäitä, kuin ateistit". Viimeisin tällainen tutkimus taidettiin mainita iltasanomien nettisivuilla. – –
Eli vielä lyhyesti:
Mitä tulisi ajatella tutkimuksista, "jotka väittävät", että konservatiiviset kristityt ovat liberaaleja ateisteja vähemmän älykkäitä?
Mitä näiden tutkimusten takana on?

Viimeisin tutkimus on monellakin tavoin ongelmallinen. Sen tulokset eivät ole yleistettävissä koko maailmaan, vaan pätevät vain harvoissa maissa. Tutkimuksessa ei kysytty nimenomaan alan asiantuntijoiden käsityksiä, eikä tutkimuksesta voida päätellä syy-seuraus -suhdetta. Lisäksi elämänlaatua mittaavat mittarit osoittavat, että uskovien elämänlaatu on keskimäärin ei-uskovia parempi.

terve! kaveri pisti tämmöisen linkin: http://rationalwiki.com/wiki/List_of_scientists_who
_became_creationists_after_studying_the_evidence ja kun en ole asiaan perehtynyt erityisen syvällisesti, voisitteko antaa mitään linkkiä jossa on tiedemiehiä jotka ovat vaihtaneet leiriä evolutionismista kreationismiin. tai jotain vastaavaa.

Evolutionismista kreationismiin kääntyneitä on useita, ja linkittämäsi listan todellinen ongelma on, ettei listalle pääsyyn vaadittavia kriteereitä kerrota misään.

Olen kiinnostunut tietämään, että onko kreationismilla minkäänlaista objektiivista todistetta, joka ei perustu loogisiin virhepäätelmiin? – – Esimerkki tästä on dilemman virheasettelu, jossa vastapuolen argumentin vääräksi todistamista pidetään automaattisena todistuksena omalle argumentille. – –
2. kysymys: Miksi luomista pidetään tieteellisenä teoriana? Kreationismin olettamus toimii täysin tieteen vastaisesti – – 
3. kysymys: Kreationistien maailmankuva perustuu täysin subjektiiviseen käsitykseen Raamatullisen Jumalan olemassaolosta. Onko olemassa mitään objektiivista ja näkökannasta riippumatonta todistetta kristillisen jumalan olemassaolosta?

Nähdäksemme argumentaatiomme ei perustu loogisiin virhepäätelmiin. Historiatieteissä, joihin myös evoluutioteoreettinen tutkimus kuuluu, asioita ei koskaan todisteta täysin objektiivisesti, vaan kaikkien perustelujen taustalla vaikuttavat maailmankatsomukselliset olettamukset.

1) Miksi kreationismia ei pidetä yleisesti faktana?

Kreationismin asema juontuu aatehistoriasta. 1700-luvun valistusajattelu johti älymystössä deistisen ajattelun suosioon...

2) Onko olemassa mitään keinoa saada evoluutioteoriaa virallisesti kumottua?

Emme kiistä evoluutioteorian virallisen kumoutumisen mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin mikä sen korvaa, sillä kyse on omasta maailmanselityksestään.

3) Millä keinoin voisi kreationismista keskustella kehittävästi evoluutioteoriaa puolustajien kanssa?

Tässä hyviä ovat filosofi Daniel Dennetin psykologi Anatol Rapoportilta lainaamat neljä ohjetta kriittisten kommenttien laatimiseen.

Väite ”tiede on itsekorjaavaa” ei ole aivan totta; kannattaisi ehkä lukea Thomas Kuhnin klassikko The Structure of Scientific Revolutions vuodelta 1962. Kuhn oli huomannut, että usein tutkija jo työhön ryhtyessään toivoo saavansa siitä tukea omille hypoteeseilleen.  Jatkorahoitus saattaa riippua (tai riippuu) tämän työn ”onnistumisesta” – siitä, että ”saatiin sitä, mitä tilattiin”. Tämä on käynyt ikävällä tavalla ilmi esim. parin viime vuosikymmenen lääketutkimuksissa

Haluan järkeä käyttävänä kansalaisena - en (vielä) luonnontieteilijänä - nostaa esiin muutaman toistuvasti esiintyvän epäkohdan argumentoinnissanne.
Ei tiedekään ole vapaa alkuoletuksista. Edes matematiikka ei ole matematiikkaa ilman aksioomia. Olen useaan otteeseen huomannut artikkeleissanne mm. sen unohduksen, että tiede on itsekorjautuvaa. Tiede ei julista Absoluuttisia Totuuksia, vaan kulloisenakin hetkellä vallitseva teoria on se perustelluin teoria, joka - kunnes toisin _todistetaan_ - pitää paikkansa. 

Itseäänkorjaavuus on jalo ja tärkeä tavoite ja ihanne, sillä toki päämääränämme tulisi olla totuuden tavoittelu – käytännössä asiat eivät kuitenkaan monesti suju aivan yksioikoisesti ja mutkattomasti tämän ihanteen mukaisesti1...

Carl Wieland

Jos uskot, että Darwin sai ideansa luontoa tutkimalla ja ettei hänen tarkoituksenaan ollut koskaan pyyhkiä Jumalakäsitettä miljoonien ihmisten ajatuksista, seuraava tulee yllättämään sinut…

Edesmennyt Harvardin maineikas professori Stephen Jay Gould1 oli tarmokas antikreationisti ja kenties parhaiten kehitysopillisen ajattelun historiasta sekä erilaisista darvinismiin liittyvistä asioista perillä oleva tutkija.

Olen iloinen, että olen hänen kanssaan samalla puolella ainakin yhden asian suhteen – ”Darwinin vallankumouksen” todellisen tarkoituksen suhteen. Olemme samaa mieltä myös siitä, että valtava enemmistö tämän päivän ihmisistä, lähes 150 vuotta Darwinin jälkeen, ei todellakaan halua hyväksyä tätä tarkoitusta. Gould vakuuttaa, että Darwinin teoria on luontaisesti suunnitelma-, päämäärä- ja tarkoitusvastainen (toisin sanoen se on silkkaa filosofista materialismia). Gould sanoo lisäksi, että Darwin itsekin tiesi tämän erittäin hyvin ja tarkoitti sen olevan niin.

Mitkä ovat kolme vakuuttavinta todistetta luomisesta?

Kysymykseen vastatessa on huomattava, että luomista tukevat hyvin erilaiset todisteet, ja ettei hyvän todisteen tarvitse olla vastaansanomaton todistus

Havaintoa T voidaan pitää todisteena X:lle, jos X on todennäköisemmin totta kun tiedetään T, kuin jos sitä ei tiedettäisi. Näin ollen todisteelle T päinvastainen havainto on todiste X:ää vastaan. Hyvä todiste nostaa todennäköisyyttä selvästi.

Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut: Calvin Smith
Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Is evolution "scientific"?

Onko evoluutionäkemys "tieteellinen"? Voisiko olla parempaa tapaa selvittää vastausta tähän kysymykseen, kuin hyödyntää evoluutionäkemystä tukevan Kansallisen Tutkimus Komitean (National Research Council) määrittelemiä standardeja.

Heidän vuonna 1995 kirjoittamansa raportti nimeltään Kansalliset Tieteen Opetus Standardit (National Science Education Standards - NSES), jossa listattiin eri seikkoja tieteen määrittelemiseksi, hyväksyttiin ja julkaistiin päättävän johtokunnan toimesta (julkaistu 1996, päivitetty 1998). Raportin tarkoituksena oli auttaa opettajia asettamaan ”kaikille tieteenopetuksen yhteisön jäsenille mielekkäät tulostavoitteet”.1

Tässä artikkelissa esitellään kreationismin mukainen malli eliöissä tapahtuvasta muutoksesta. Esitämme, että se vastaa paremmin havaintoja kuin kilpailevat teoriat.

Informaatiota lisäävistä mutaatioista ei ole havaintoja, mutta sen sijaan tunnetaan paljon informaatiota tuhoavia mutaatioita, jotka tuottavat samalla valintaedun.

Koska geneettisen informaation trendi on laskeva, ajassa taaksepäin kuljettaessa se on tietysti nouseva, eli virheiden määrä on vähenevä.

Kirjoittanut: Jonathan Sarfati, Ph.D. & Michael Matthews
Alkuperäinen teksti: http://creation.com/refuting-evolution-2-chapter-1-argument-creationism-is-religion-not-science

Media ei häpeile herjatessaan ”kreationismi-tiedettä”. Scientific Americanin päätoimittaja John Rennie menee suoraan asiaan. ”15 vastausta kreationistien älyttömyyksiin” -artikkelissa hän väittää:

”’Kreationismi-tiede” on ristiriitainen käsite. Modernin tieteen keskeinen oppi on metodologinen naturalismi – se pyrkii selittämään universumin puhtaasti havaittujen tai testattavien naturalististen mekanismien kautta.” [SA 84]

Nyt ymmärrämme pääasian. Kyse ei olekaan tieteellisistä faktoista vaan itseään palvelevista materialistisista ”pelin säännöistä”, joiden pohjalta evolutionistinen instituutio tulkitsee tosiasioita.

Miten kreationismi:
1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon
2. Esittää luotettavia ennustuksia
3. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota
4. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Olemme saaneet jo jonkin verran samantyyppisiä kysymyksiä, jotka selkeästi viittaavat sivuillamme julkaistuun CMI:n artikkeliin Täyttääkö evoluutionäkemys tieteen kriteerit?1 Artikkelin tarkoituksena on tuoda julki se seikka, että evoluutiotutkimus sisältää piirteitä, jotka eivät täytä perinteisiä tieteelle asetettuja kriteereitä, mutta tästä huolimatta kyseinen tutkimus kulkee tieteen nimellä.

Jos evoluutionäkemys hyväksytään tieteelliseen kenttään, niin samoja standardeja käyttäen tulisi myös luomisopin ja älykäs suunnittelija -teorian alueella tehtävä tutkimus hyväksyä osaksi tieteellistä kenttää. Valitettavasti useinkin käytössä on tuplastandardit, joiden perimmäisinä syinä eivät ole tieteelliset ja kokeelliset seikat vaan filosofiset näkemyserot, joiden pohjalta kreationismi ja älykkääseen suunnittelijaan viittaavat selitykset pyritään sulkemaan tieteen ulkopuolelle.

Mitä ihmettä on kristillinen tiede? Mitä tekemistä kristinuskolla on tieteen kanssa?

Mikäli kysymyksellä viitataan järjestöön nimeltä ”Christian Science – Kristillinen tiede”, niin olemme heihin nähden täysin erillinen toimija. Toivomme sivujemme lukijoiden noudattavan apostoli Paavalin kehotusta kaiken koettelemisesta Raamatulla, ja sen pitämisestä, mikä hyvää on. Sillä ohjenuoralla varustettuna suosittelemme asiasta kiinnostuneita tutustumaan heidän kotisivuihinsa, ja tarvittaessa kysymään heiltä lisätietoja.

Omalta kannaltamme olemme käsitelleet kysymystä artikkelissa Evoluution kumoaminen 2. Luku 1: Väitös: Kreationismi ei ole tiedettä vaan uskonto, sekä vastauksissamme (ks tiedon- ja tieteenfilosofia -kategoria).

Kreationismia on moneen otteeseen kritisoitu näennäistieteeksi. Jos näin ei ole ja kreationismi on pätevää tiedettä, perustuvatko teorianne induktion avulla tehtyihin päätelmiin? Ja mihin vastaväitteenne evoluutioteoriaa kohtaan perustuvat? Tieteellisiin tutkimuksiin?
Ovatko kreationistisen tieteen teoriat mahdollisesti kumoutuvia ja itseään korjaavia? Voivatko jotkut kreationistiset teoriat osoittautua vääriksi? Millainen yhteisö valvoo kreationistista tutkimustoimintaa?

Kreationismi ei ole tiedettä, kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka sisältää tiedettä. Vertailun vuoksi, jos ostat kaupasta esim litran purkin appelsiinimehua tai maitoa tai muuta vastaavaa juotavaa, saat purkin jonka sisällöstä suurin osa on vettä. Purkki siis sisältää vettä, mutta sisältöä ei sanota vedeksi koska siinä on pieni määrä jotain muutakin, joka tekee siitä appelsiinimehua tai maitoa tms. Ja ihan vastaavalla tavalla myös kehitysoppi (evolutionismi) sisältää tiedettä olematta tiedettä.

Tai toisin sanottuna, mikäli kehitysoppi hyväksytään tieteenä niin tällöin myös kreationismi tulisi hyväksyä tieteenä, erotukset näiden kahden välillä ovat puhtaasti filosofiset.  Ja kreationistiset tieteelliset teoriat muodostetaan ihan samalla kaavalla kuin evolutionistisetkin.

Mikä on teidän käsityksenne saatanan konkreettisesta vaikutuksesta nykymaailmassa - voidaanko luomiskertomuksen kanssa ristiriitaisia asioita, esimerkiksi erilaisia geologisia tai biologisia kerrostumia tai fossiileita, pitää paholaisen luomina "väärinä todisteina", joiden tarkoitus on vieraannuttaa ihmiset kristinuskosta?
Vai voidaanko kaikki ristiriidat tieteen kanssa selittää saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, mikä saa heidät tekemään aineistosta vääriä johtopäätöksiä?
Luomiskertomuksen totuus tuntuu edellyttävän niin suurta määrää toistuvia mittaus- ja tulkintavirheitä juuri evoluutiotieteen alalla, muihin tieteen aloihin verrattuna, että yliluonnollisen pahan jatkuva puuttuminen asioihin tuntuu minusta loogisimmalta selitykseltä.

Ensinnäkään emme usko että Saatana estää ihmisiä olemasta oma-aloitteisesti väärässä. Kaikkia ristiriitoja ei siis varmasti ole tarpeen selittää Saatanan vaikutuksella ihmisten mieliin, vaan osa menee "lihallisen ihmisen" piikkiin.

Naturalistinen tieteenfilosofia synnyttää myös helposti systemaattisia virhetulkintoja erityisesti alkuperäkysymyksissä. Samoin tiedepoliittinen vallankäyttö estää tehokkaasti paradigmanmuutoksia ja avointa keskustelua.3

Sivu 1 / 2