Kategoria

Tiedon- ja tieteenfilosofia (32)

Usko evoluutioon pohjautuu filosofiselle, uskonnolliselle vakaumukselle. Luomiseen uskovat tutkijat ovat yleensä tietoisia omasta maailmankuvastaan, ja tämän soisi olevan totta myös naturalistiseen filosofiaan ja materialismiin ennalta sitoutuneilta tutkijoilta.

Vastarinta on turhaa! Star Trekin fanit tunnistavat tämän klassisen lauseen ihmiskunnan hirmuisen perivihollisen, Borgin, karmivaksi varoitukseksi.

Mikko Tuulirannan arvio Heikki Patrosen kirjasta Fysikaalinen teologia – Tieteellisen materialismin kritiikki, Siniplaneetta 2007, 273 sivua.

Se on riemastuttava tulevaisuudennäkymä: eläin- ja kasvikuntien kaikista kolkista tuotetaan halvalla ja nopeasti valtava DNA-sekvenssien tietokanta.

Monissa artikkeleissa ja mielipidetiedusteluissa on pohdittu, miksi nuoret jättävät seurakunnat joukoittain. Mielestämme on tärkeää, että näet ja kuulet syyt suoraan nuorilta itseltään. Kun ihmiset näkevät eroprosentit, he yleensä tuumivat: ”Tämä ei varmastikaan koske minun seurakuntaani tai lapsiani!” CMI kuitenkin tekee yli 1200 seurakuntavierailua vuosittain ja voi siten vahvistaa, että tämä ilmiö on tosiasia useimmissa seurakunnissa. Mitä sille siis voidaan tehdä?

Teologien tiedeusko - Epäuskon monumentti

Teologien tiedeusko - Epäuskon monumentti: Huomioita Eero Junkkaalan kirjasta Onko mitään Järkeä uskoa Jumalaan sekä evankelis-luterilaisen kirkkomme piispojen julkilausumasta Tieteiden lahja.

Miksi aikanamme niin monet pastorit ja opettajat hylkäävät Raamatun selkeän sanoman, jotta voivat esittää sen muka yhteensopivana naturalistisen (ateistisen) evoluutiotarinan kanssa – vaikka evoluutiosatu on täydessä ristiriidassa sekä Raamatun että aikamme luonnontieteiden tulosten kanssa? Kirurgi Mikko Tuulirannan uutuuskirja Teologien tiedeusko pureutuu tähän elintärkeään aiheeseen ja samalla rohkaisee Raamatulle uskollisia maallikkoja, opettajia ja teologeja.

Vinkki: voit ladata kirjan koneellesi PDF-muodossa. Voit vapaasti myös jakaa teosta eteenpäin.

Painetun kirjan voi hankkia itselleen edullisesti verkkokaupastamme.

ISBN 978-952-69229-5-9 (nid.)

ISBN 978-952-69229-6-6 (PDF)

 

Ihmiset kertovat meille usein innostuneesti, miten ”lamppu syttyi”, kun he tulivat tietoisiksi luomisesta ensimmäistä kertaa. Monista tulee intohimoisia ”luomisevankelistoja”, jotka jakavat kiihkeästi eteenpäin samankaltaista tietoa, mikä muutti heidän oman elämänsä.

Oletko joskus päätynyt keskusteluun evolutionistin kanssa ja tuskaillut yrittäessäsi ymmärtää hänen logiikkaansa? Onko pääsi ollut pyörällä sen jälkeen, kun sitä on pommitettu huimaavalla sarjalla olettamuksia puettuna evoluutiojargoniksi? Nyt meillä on sinulle työkalu: Darwin-sanakirja! Tämä kätevä ja tyylikäs opas kertoo sinulle 40 termin todellisen merkityksen evolutionistien käyttämästä sanastosta. Haluatko tietää, onko väitteelle ’ihmisen hännästä’ perusteita? Katso, löytyykö hakusana alla olevasta listasta. Onko ”evolutiivinen pysähtyneisyys” ristiriitainen termi? Nyt saat vastauksen luotettavasta lähteestä. Älä siis jää odottelemaan, vaan ryhdy lukemaan ja selvitä evolutionistien käyttämien mystisten termien todelliset merkitykset. Seuraa oheisia linkkejä saadaksesi entistä syvemmän käsityksen määritelmien taustalta löytyvistä ydinkohdista.

Jyväskylän pääkirjaston aulassa oli maaliskuun 2020 alussa luomisaiheisten taulujen näyttely. Näyttely aiheutti ilmeisesti voimakkaita sydämentykytyksiä ateisteille - noussut meteli sai kirjaston väenkin reagoimaan ja lopulta jopa Jyväskylän kaupunginjohtajan oli kommentoitava asiaa. Keskisuomalainen ja YLE uutisoivat tapahtuneesta. Mistä kaikessa oikein oli kyse?

Luomistiede esitetään hyvin usein väärässä valossa. Koska sen lähtökohtana on Raamattu, väitetään, että sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Sanotaan, että tiede esittää kysymyksiä – ja etsii sitten vastauksia. Joten jos aloitetaan vastauksilla, miten sitä voi kutsua tieteeksi?

Emme kuitenkaan väitä Jumalan ilmoittaneen kaikkea mahdollista tietoa Sanassaan. Toki kuitenkin väitämme, että se mitä Hän selvästi on ilmoittanut todellisuudesta (tieteestä, historiasta), on totta eikä tarua. Ja tähän ei sitten mitenkään liity ”pölkkypäinen kirjaimellisuus”, ”kirjanpalvonta” tai ”kirjallisuudenlajin huomiotta jättäminen”.

Lehdistössä on viime viikkoina puhuttu tärkeistä aiheista kuten historian vaietuista luurankoista, ääriajattelun välttämisestä sekä orjuuden ja ihmisnäyttelyjen surkeasta historiasta. Valitettavasti juurisyihin ei kuitenkaan uskalleta kajota.

Evoluutio syntyi jo antiikin aikana (500-600 eKr.) eikä sen tueksi ole löytynyt empiiristä näyttöä. Sen mekanismit eivät toimi eikä tutkijat ole löytäneet näyttöä edes laboratoriossa evoluution oletetuille prosesseille tai tekijöille mittavista resursseista huolimatta. Nykyisin tieteessä valtaa pitävä omaehtoinen naturalismi on ajautunut moniin ristiriitaisuuksiin uskoessaan mm. universumin ilmestymiseen tyhjästä, elämän syntymiseen elottomasta.

Mitä pitäisi tapahtua tai mikä tapahtuma tulla tieteellisesti todistettua, mikä olisi sellainen asia, joka todistetusti tapahtuessaan saisi teidät luopumaan kreationismin perusajatuksista? Olisiko sellainen edes mahdollista? – –Lukiessani materiaalianne tältä sivulta, tuli vastaan jokin kohta (Sukurutsaan Nooaan ja muihin vedenpaidumuksesta selvinneisiin liittyen)jossa perustelitte tapahtunutta perisynnistä johtuvan rappeutumisen etenemisen "lievyydellä" tuohon aikaan sekä sillä, että Jumala kielsi lähisukulaisten sukurutsan vasta myöhemmin. Oletteko siis sitä mieltä, että alunperin Jumala oli tarkoittanut seksin olevan sallittua myös sukulaisten kesken? Oliko insesti ja pedofilia sallittua?

Näkemyksemme mukaan kreationismi on ismi, maailmankatsomus, joka ei kumoudu yksittäisten hypoteesien tai teorioiden kumoutuessa. Yksittäiset kreationistiset tieteelliset teoriat ja hypoteesit voivat hyvinkin kumoutua, ja monet teoriat ovat kumoutuneetkin. Tämä on myös tieteelliselle tutkimukselle normaalia.

On aivan totta, ettei Raamatussa määritellä avioliittoon suostumiselle ikärajaa. Raamatussa on kuitenkin hyvin paljon opetuksia ihmisten välisistä suhteista ja tavoista, jolla ihmisten on kohdeltava toisiaan – myös heidän parissaan asuvia vieraita. Seksuaalisesta soveliaisuudesta on paljon opetusta Mooseksen laissa ja erityisesti Jeesuksen ja apostolien opetuksessa. Näin ollen idea siitä, että Jumala olisi jättänyt ihmiset pimeään keksimään itse nuorten ja lasten tarvitsevan suojelua, on vailla perustetta.

Eli haluaisin pyytää teiltä jonkinlaista selvitystä niistä tutkimuksista, joita sekulaarimedia nostaa esille tuon tuostakin. Vähän väliä jossakin uutisoidaan tutkimuksesta, joka "osoittaa, että uskonnolliset/konservatiiviset/kristityt ovat vähemmän älykkäitä, kuin ateistit". Viimeisin tällainen tutkimus taidettiin mainita iltasanomien nettisivuilla. – –
Eli vielä lyhyesti:
Mitä tulisi ajatella tutkimuksista, "jotka väittävät", että konservatiiviset kristityt ovat liberaaleja ateisteja vähemmän älykkäitä?
Mitä näiden tutkimusten takana on?

Viimeisin tutkimus on monellakin tavoin ongelmallinen. Sen tulokset eivät ole yleistettävissä koko maailmaan, vaan pätevät vain harvoissa maissa. Tutkimuksessa ei kysytty nimenomaan alan asiantuntijoiden käsityksiä, eikä tutkimuksesta voida päätellä syy-seuraus -suhdetta. Lisäksi elämänlaatua mittaavat mittarit osoittavat, että uskovien elämänlaatu on keskimäärin ei-uskovia parempi.

terve! kaveri pisti tämmöisen linkin: http://rationalwiki.com/wiki/List_of_scientists_who
_became_creationists_after_studying_the_evidence ja kun en ole asiaan perehtynyt erityisen syvällisesti, voisitteko antaa mitään linkkiä jossa on tiedemiehiä jotka ovat vaihtaneet leiriä evolutionismista kreationismiin. tai jotain vastaavaa.

Evolutionismista kreationismiin kääntyneitä on useita, ja linkittämäsi listan todellinen ongelma on, ettei listalle pääsyyn vaadittavia kriteereitä kerrota misään.

Olen kiinnostunut tietämään, että onko kreationismilla minkäänlaista objektiivista todistetta, joka ei perustu loogisiin virhepäätelmiin? – – Esimerkki tästä on dilemman virheasettelu, jossa vastapuolen argumentin vääräksi todistamista pidetään automaattisena todistuksena omalle argumentille. – –
2. kysymys: Miksi luomista pidetään tieteellisenä teoriana? Kreationismin olettamus toimii täysin tieteen vastaisesti – – 
3. kysymys: Kreationistien maailmankuva perustuu täysin subjektiiviseen käsitykseen Raamatullisen Jumalan olemassaolosta. Onko olemassa mitään objektiivista ja näkökannasta riippumatonta todistetta kristillisen jumalan olemassaolosta?

Nähdäksemme argumentaatiomme ei perustu loogisiin virhepäätelmiin. Historiatieteissä, joihin myös evoluutioteoreettinen tutkimus kuuluu, asioita ei koskaan todisteta täysin objektiivisesti, vaan kaikkien perustelujen taustalla vaikuttavat maailmankatsomukselliset olettamukset.

1) Miksi kreationismia ei pidetä yleisesti faktana?

Kreationismin asema juontuu aatehistoriasta. 1700-luvun valistusajattelu johti älymystössä deistisen ajattelun suosioon...

2) Onko olemassa mitään keinoa saada evoluutioteoriaa virallisesti kumottua?

Emme kiistä evoluutioteorian virallisen kumoutumisen mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin mikä sen korvaa, sillä kyse on omasta maailmanselityksestään.

3) Millä keinoin voisi kreationismista keskustella kehittävästi evoluutioteoriaa puolustajien kanssa?

Tässä hyviä ovat filosofi Daniel Dennetin psykologi Anatol Rapoportilta lainaamat neljä ohjetta kriittisten kommenttien laatimiseen.

Väite ”tiede on itsekorjaavaa” ei ole aivan totta; kannattaisi ehkä lukea Thomas Kuhnin klassikko The Structure of Scientific Revolutions vuodelta 1962. Kuhn oli huomannut, että usein tutkija jo työhön ryhtyessään toivoo saavansa siitä tukea omille hypoteeseilleen.  Jatkorahoitus saattaa riippua (tai riippuu) tämän työn ”onnistumisesta” – siitä, että ”saatiin sitä, mitä tilattiin”. Tämä on käynyt ikävällä tavalla ilmi esim. parin viime vuosikymmenen lääketutkimuksissa

Haluan järkeä käyttävänä kansalaisena - en (vielä) luonnontieteilijänä - nostaa esiin muutaman toistuvasti esiintyvän epäkohdan argumentoinnissanne.
Ei tiedekään ole vapaa alkuoletuksista. Edes matematiikka ei ole matematiikkaa ilman aksioomia. Olen useaan otteeseen huomannut artikkeleissanne mm. sen unohduksen, että tiede on itsekorjautuvaa. Tiede ei julista Absoluuttisia Totuuksia, vaan kulloisenakin hetkellä vallitseva teoria on se perustelluin teoria, joka - kunnes toisin _todistetaan_ - pitää paikkansa. 

Itseäänkorjaavuus on jalo ja tärkeä tavoite ja ihanne, sillä toki päämääränämme tulisi olla totuuden tavoittelu – käytännössä asiat eivät kuitenkaan monesti suju aivan yksioikoisesti ja mutkattomasti tämän ihanteen mukaisesti1...

Jos uskot, että Darwin sai ideansa luontoa tutkimalla ja ettei hänen tarkoituksenaan ollut koskaan pyyhkiä Jumalakäsitettä miljoonien ihmisten ajatuksista, seuraava tulee yllättämään sinut…

Mitkä ovat kolme vakuuttavinta todistetta luomisesta?

Kysymykseen vastatessa on huomattava, että luomista tukevat hyvin erilaiset todisteet, ja ettei hyvän todisteen tarvitse olla vastaansanomaton todistus

Havaintoa T voidaan pitää todisteena X:lle, jos X on todennäköisemmin totta kun tiedetään T, kuin jos sitä ei tiedettäisi. Näin ollen todisteelle T päinvastainen havainto on todiste X:ää vastaan. Hyvä todiste nostaa todennäköisyyttä selvästi.

Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut: Calvin Smith
Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Is evolution "scientific"?

Onko evoluutionäkemys "tieteellinen"? Voisiko olla parempaa tapaa selvittää vastausta tähän kysymykseen, kuin hyödyntää evoluutionäkemystä tukevan Kansallisen Tutkimus Komitean (National Research Council) määrittelemiä standardeja.

Heidän vuonna 1995 kirjoittamansa raportti nimeltään Kansalliset Tieteen Opetus Standardit (National Science Education Standards - NSES), jossa listattiin eri seikkoja tieteen määrittelemiseksi, hyväksyttiin ja julkaistiin päättävän johtokunnan toimesta (julkaistu 1996, päivitetty 1998). Raportin tarkoituksena oli auttaa opettajia asettamaan ”kaikille tieteenopetuksen yhteisön jäsenille mielekkäät tulostavoitteet”.1

Sivu 1 / 2