Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (75)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Ne ovat jäätyneitä jättiläisiä toisin kuin Jupiter ja Saturnus, jotka ovat jättimäisiä kaasupalloja, 90-prosenttisesti vetyä ja heliumia, jotka pysyvät kaasuina vielä suuressa kylmyydessäkin. Jäätyneissä jättiläisissä sen sijaan on runsaasti raskaita alkuaineita, kuten happea, hiiltä, typpeä ja rikkiä. Ne muodostavat kaikki yhdisteitä vedyn kanssa: vettä, metaania, ammoniakkia ja rikkivetyä. Uranuksen ja Neptunuksen kylmällä pinnalla kaikki nämä aineet ovat jäässä.

Lähes 9 vuoden ajan avaruudessa matkattuaan Voyager2 -luotain lähestyi Uranusta, jonka pinnalla vallitsee hyytävä, - 224 celsiusasteen lämpötila.

Nuorten keskuudessa tehty tutkimus paljasti 5 tärkeintä asiaa, jotka saivat heidät luopumaan kristinuskosta. Ilmiö on nykyään jokapäiväinen. Jopa rippikoululeirien isosistakin joka toinen on ateisti ja vuonna 2019 rippikoulunsa päättäneistä 65% ei usko, että Jumala on olemassa. Uskon jättäminen tapahtuu modernien oppilaitosten ilmapiirissä, joka on avoimesti vihamielinen Raamattua totena pitäviä kohtaan.

Luoja kielletään, vaikka Hänen olemassaolonsa on ilmeistä. Jokainen paatunutkin ihminen tietää syvällä sydämessään, että Jumala on olemassa, sillä Luoja on pannut iankaikkisuuden kaipuun ihmisten sydämiin. Humanistit, joille ihminen on kaiken mitta, eivät kuitenkaan kiitä Jumalaa eivätkä kunnioita Häntä.

koska myös tunnustuksellisen kristinuskon opetus on kaikkialla kielletty

Tunnustuksellisen ateismin opetus sisältyy nykyään kaikkiin oppiaineisiin, median tarjoamaan käsitykseen maailmasta, virallisiin julkaisuihin ja piiloviestintänä myös seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön. Koska ateismin kulmakivet, miljoonat vuodet ja uusdarvinismi eivät ole kokeellista tiedettä vaan filosofiaa, niiden opetus tulee siirtää uskonto- ja elämänkatsomustiedon tunneille.

Historia osoittaa, kuinka helppoa hyväuskoisia on huijata

Varsinkin jos kiehtovalla akateemisella sanastolla kuorrutettu näennäistiede vahvistaa kuulijoiden vakaumusta maailmasta, jolla ei ole mitään tarkoitusta ja elämästä, josta ei tarvitse kantaa tekojensa seurauksia tuonpuoleiseen. Valetieteen teho varmistetaan toisinajattelijoiden ankaralla pilkkaamisella ja vetoamalla ”tiedemiesten enemmistön” mielipiteeseen. Lopullisen tyrmäysiskun varmistaa uhka työpaikan ja maineen menettämisestä.

Mooses, profeetat, Jeesus ja apostolit

uskoivat, että Jumalan meille sanassaan antama ilmoitus on totta. Tuore tieteellinen tutkimus yllätti maallistuneet tutkijat. Tulokset vahvistavat Raamatun kirjoitusten historiallisen paikkansapitävyyden. DNA:ssa havaittu geneettinen pullonkaula vahvisti, että luominen ja vedenpaisumus ovat totta. Tutkijat eivät pystyneet kieltämään tuloksiaan, vaan keksivät paniikissa erilaisia meriselityksiä, jotta Jumalaa ei tarvitsisi ottaa lukuun!

Populaation pullonkaulailmiö on evoluutioteorian käsite tapahtumalle, jossa yli puolet populaatiosta tuhoutuu.

Astrobiologia on astrologiaa

Se ei ole tiedettä, koska luonnon lait, kemia ja fysiikka, estävät elämän itsestään tapahtuvan syntymisen.

DNA on käyttöjärjestelmä

Uusia eliöiden pääjaksoja tai kaaria ei synny ilman DNA:n ohjelmointia. Uusdarvinismilla ei näin ollen ole mekanismia, sillä kopiointivirheet eivät kirjoita ohjelmia. ”Kehitystä” ei myöskään tapahdu ”yksinkertaisesta monimutkaiseksi” - - myyttisestä ”alkusolusta” ei voi "kehittyä" bakteereja, arkkieliöitä, appelsiineja eikä Aadamia. ”Alkeellista” elämää ei ole olemassa, sillä soluissa ei tapahdu mitään ilman entsyymejä!

Kun törmäät tähän väitteeseen, on viisainta olla vyöryttämättä väittäjän niskaan todistusaineistoa Jumalan olemassaolosta, sillä Jumalan olemassaolo on todellisuudessa ilmeistä kaikille ihmisille, ateistit mukaan lukien. Sen sijaan kannattaa kysyä:

Useimmat meistä ovat lotonneet. Oletko tullut ajatelleeksi, että sinun täytyisi lotota joka viikko lähes 300 000 vuoden ajan, jotta vakiorivisi voisi "tilastollisesti" voittaa? Tilasto ei takaa voittoa, koska seuraava rivi ei riipu edellisestä. Varma voitto on ostaa kaikki mahdolliset rivit samalla viikolla eli käyttää siihen noin 16 miljoonaa euroa. Ongelma kuitenkin on, että voittajia voi olla useita, etkä saakaan yksin vaikkapa 20 miljoonan pottia.

Se luotiin Hänelle. Ihmisestä tehtiin Jumalan kuva ja meille annettiin vapaa tahto. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Jeesus totesi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'" (Matt.19:4). Ihminen ei kuitenkaan uskonut Jumalan Sanaan, eikä usko siihen nykyäänkään.

Sivu 1 / 6