Pekka Reinikainen

Pekka Reinikainen (236)

Pekka Reinikainen kommentoi blogissaan ajankohtaisia asioita.

Michael Egnor pohtii asiaa Evolution News -lehdessä. Ihmiset ajattelevat, että yleinen aivotutkijoiden käsitys muistoistamme, pelkkinä aivoihin varastoituina molekyylikasoina on totta. Käsitys ei ole vain väärä, vaan se on järjetön!

Muisto edustaa tallennettua tietoa, jota ei unohdeta. Muistot ovat psyykkeeseen liittyviä asioita, ne eivät ole aineesta koostuvia asioita. Muistoja ei voi tallentaa aivoihin samaan tapaan kuin haaveita tai unelmia povitaskuun. Väite, jonka mukaan muistoja voisi varastoida, aivoihin tai vaikkapa "sydämeen", on täysin järjetön. Kyseessä on vain kätevä kielikuva, mutta väite ei edusta tieteellistä kuvausta mielen ja aivojen välisestä suhteesta.

Muistojen säilyminen edellyttää luonnollisesti aivojen normaalia toimintaa. Tietoa on voitava vastaanottaa ja pitää muistissa. Suuri aivoalueiden poistokaan ei aina pyyhi muistoja pois. Tämän ei pitäisi yllättää, sillä psykologisia kokemuksia tuskin voi poistaa kirurgin veitsellä.

Teistinen evoluutio, jonka mukaan Jumala olisi luonut evoluution avulla, hallitsee lähes kaikkia kristillisiä seurakuntia. Se tuhoaa Raamatun arvovallan sataprosenttisesti. Mikä pahempaa, se mitätöi myös evankeliumin.

Ateismin tehokkain levittäjä

Teistinen evoluutio on ateistien tehokkain ase. Yhdistettynä seurakunnissa vallitsevaan liberaaliteologiaan, tuho on täydellinen. Tämä näkyy läntisen maailman kirkkojen nopeana kuihtumisena.

Päiväkorentoa pidetään elämän lyhyyden symbolina

Sen toukka elää munasta kuoriuduttuaan vedessä jopa 4 vuotta. Toukkavaiheessa se tekee osittaisen muodonvaihdoksen jopa 35 kertaa. Lopulta toukka halkaisee suojakuorensa, esiaikuinen ponnistelee aukosta ulos ja ui sukelluspuvussa veden pinnalle. Se täyttää siipensä nesteellä hydraulisesti ja pääsee sen jälkeen lentoon. Tämä lentokykyinen esiaikuinen eli subimago on ainutlaatuinen vaihe vedessä elävän toukan ja lyhytikäisen aikuisen välissä. Tämä vaihe kestää vain muutamia tunteja. Esiaikuinen eroaa aikuisesta sameiden siipiensä ja haaleiden värien perusteella. Lentovaiheita on näin poikkeuksellisesti kaksi. Esiaikuinen jättää vesitiiviin sukelluspukunsa, joka jää usein roikkumaan rantakasvien pinnalle.

Maratoonari voi juosta itsensä helposti hengiltä. Avantoon pudonnut on pian kuolonkankea. Korkea kuume voi aiheuttaa sekavuustilan. Ihmisen lämpöä säädellään automaattisesti hyvin tarkoissa rajoissa, varsin monimutkaisilla mekanismeilla.

Korkea verenpaine voi aiheuttaa aivoverenvuodon, liian matala pyörtymisen. Mistä johtuu sen pysyminen elämän alueella? Päällekkäisiä mekanismeja on paljon.

Nykyään on muotia väittää, että Jeesus erehtyi opetuksessaan

”Nasaretilainen puuseppä” ei kirjanoppineiden ja ylipappien mukaan olisi tuntenut tuhansien teologisten tiedekuntien ”jalostamaa” Vanhan testamentin tutkimusta, eikä ”aikansa ihmisenä” ollut perillä ”tieteellisestä totuudesta” eli uusdarvinismista, joka on ateistien arvokkain uskonkappale ja johon myös nykyiset ylipapit ja kirjanoppineet ovat sitoutuneet. Tätä samaa viisastelua on tosin harrastettu kirkon perustamisesta lähtien.

Kirkolliset perinneseremoniat ja akateemisten kirjanoppineiden tulkinnat on nostettu palvonnan kohteeksi, vanhat kirjoitukset kannettu kaatopaikalle ja reformaatio romutettu. Jumalan Sanan mukainen kristinusko on hylätty muutamassa sukupolvessa ja herätyskristitytkin nukkuvat tyytyväisinä Ruususen unta vaikka kirkkovene uppoaa.

Ihminen on täynnä säätelyjärjestelmiä. Kehon lämpötila on pidettävä hyvin tarkoissa rajoissa. Samoin verenpaine, sydämen lyöntitiheys ja kymmenien eri aineiden pitoisuus veressä. Pienikin poikkeama voi aiheuttaa välittömän kuoleman. Säätelyjärjestelmät ovat osittain päällekkäisiä ja niissä on monimutkaisia takaisinkytkentätoimintoja.

Miten evolutionistit selittävät puhumisen ja kuulemisen ”kehittymisen”?

YLE Tiede -palstalla todetaan (14.4.2013): ”Etiopialaisapinan huultenmaiskuttelu voi valottaa ihmiskielen kehityksen alkuhämärää." Entä kuulo: ”Varhaiset nelijalkaiset ryömivät maalle noin 375 miljoonaa vuotta sitten, mutta korvat niille kehittyivät vasta 100 miljoonaa vuotta myöhemmin. Sitä ennen ne kuuntelivat keuhkoillaan". (HS tiede 6.2.2015)

Kuuleminen on hyvin monimutkainen tapahtumasarja. Siinä ympäristön värähtely muutetaan äänihavainnoiksi. Kuuloa tarvitaan myös puhumisen säätelyyn.

Jeesus, jonka ääntä toivottavasti kuulet Raamattua lukiessasi ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, on tehnyt kuulemisen ja puhumisen mahdolliseksi useilla nerokkailla toiminnallisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla.

Värähtely täytyy ensin vastaanottaa. Sen välittämä tieto on sitten kuljetettava sisäkorvaan, missä selvitetään värähtelyjen taajuudet, jonka jälkeen tieto tulkitaan aivokuorella.

Meidän on syytä olla kiitollisia pioneereille, jotka ovat vuosikymmeniä puolustaneet luomisnäkemystä ja luonnossa havaittavaa Älykästä suunnittelua akateemisen valtavirran "tyhjästä nyhjäisijöitä" vastaan. Eräs heistä on Dr. Michael Denton, joka tällä videolla kertoo (englanniksi), miksi perustelut ovat yhä vankempia: Michael Denton’s Top 3 Reasons for Optimism About ID. Denton on puolustanut luomisnäkemystä yli 40 vuoden ajan, ja hänen viimeisin kirjansa on The Miracle of Man. Hän nostaa esiin erityisesti kolme keskeistä argumenttia, jotka innostavat jatkamaan Älykkään suunnittelun esillä pitämistä.

Miksi Suomea riivaa ankara työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla?

Ihmiset eivät pääse hoitoon. Lastensuojelun kulut ylittävät lasten erikoissairaanhoidon kustannukset! Ihmisiä sokeutuu, kun silmälääkärille ei pääse! Vanhusten hoitolaitoksia suljetaan ja eutanasiaa ajetaan jälleen. Eliniän odote on kääntynyt laskuun.

Sivu 1 / 17