Vedenpaisumus peitti koko maapallon

Toimittajalta: Tämä on vanha artikkeli Luominen-lehden numerosta 4. Julkaisemme säännöllisesti verkkosivuillamme artikkeleita vanhoista, myynnistä poistuneista Luominen-lehdistä. Vanhat artikkelit eivät ota huomioon uuden tutkimuksen paljastamaa lisätietoa ja uusia näkökulmia. Toisinaan samasta aiheesta on myöhemmin julkaistu uusia artikkeleita.
Taiteilijan näkemys Nooan arkista.

Nykyään monet kristityt ajattelevat, että Nooan aikana ollut vedenpaisumus oli vain paikallinen tulva, joka rajoittui jonnekin Mesopotamian paikkeille. Tämä ajatus ei tule Raamatusta vaan käsityksestä, jonka mukaan maapallolla olisi ollut ”miljardien vuosien” pituinen historia.

Katsotaanpa tähän mielikuvaan liittyviä ongelmia:

  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, miksi Nooan piti rakentaa arkki? Hän olisi voinut kävellä vuorten toiselle puolelle ja päästä näin tulvaa pakoon.
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut pai- kallinen, miksi Jumala lähetti eläimet arkkiin, jotta ne välttyisivät kuolemalta? Olisihan muualla maailmassa ollut muitakin eläimiä, jotka olisivat voineet lisääntyä luodun lajinsa mukaan, vaikka nämä yksilöt olisivatkin kuolleet.
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, miksi arkki oli niin suuri, että sinne mahtuivat kaikki maalla elävien selkärankaisten eläinten luodut lajit, joita on koskaan ollut olemassa? Jos vain mesopotamialaiset eläimet olisivat olleet arkissa, se olisi voinut olla paljon pienempi.1
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, miksi linnut lähetettiin arkkiin? Ne olisivat voineet yksinkertaisesti lentää tulvan yli läheiseen vuoristoon.
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, miten vesi pystyi nousemaan 15 kyynärää (8 metriä) vuorten huippujen yläpuolelle (1. Moos. 7:20)? Vesi levittäytyy ympäristöönsä ja vedenpinnan korkeus tasoittuu. Se ei olisi voinut nousta yli paikallisten vuorten, levittäytymättä muualle maailmaan.2
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, se ei olisi koskenut muualla asuvia ihmisiä. He olisivat päässeet pakoon Jumalan synnille langettamaa tuomiota.3 Jos näin olisi tapahtunut, mitä Kristus sitten tarkoitti, kun hän vertasi kaikkia ihmisiä kohtaavaa tulevaa tuomiota Nooan päivinä olleeseen ”kaikkien” ihmisten tuomioon (Matt. 24:37-39)? Osittainen tuomio Nooan päivinä tarkoittaisi vain osittaista tulevaa tuomiota.
  • Jos vedenpaisumus olisi ollut paikallinen, Jumala olisi toistuvasti rikkonut lupauksensa siitä, ettei Hän enää kos- kaan lähettäisi samanlaista tulvaa.

Uskoa maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen, jollaiseen Raamattu selkeästi osoittaa, tukevat terve järki, tiede ja Kristus Itse.

Lähdeluettelo ja kommentit
  1. Jonathan Sarfati, ”How did all the animals fit on Noah’s Ark?”, Creation 19(2):16-19, 1997. Katso myös John Woodmorappe, Noah’s Ark – a Feasibility Study, Institute for Creation Research, Santee, California, 1995.
  2. Huomaa, että Raamattu puhuu vuorten kohoamisesta (Jumalan sateenkaarilupaukseen liittyen, ajankohta on siis vedenpaisumuksen jälkeen): katso Journal of Creation 12(3):312-313, 1998. Mount Everestin huipulla on merieliöiden fossiileita. Sen tähden ennen vedenpaisumusta olleet vuoret eivät ole samanlaisia kuin nykyään. Merissä on niin paljon vettä, että jos koko maapallon pinta tasoitettaisiin, vesi peittäisi maapallon 2,7 kilometrin paksuudelta. Tämä ei riittäisi peittämään Mount Everestin korkuisia vuoria, mutta se osoittaa, että ennen vedenpaisumusta olleet vuoret ovat voineet olla useiden kilometrien korkuisia ja peittyä silti veden alle.
  3. Jotkut ”etenevään luomiseen” uskovat henkilöt eivät voi hyväksyä ajatusta maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta, koska he ovat niin sitoutuneita siihen käsitykseen, että fossiilit ovat miljoonien vuosien ikäisiä, ja he yrittävät mainostaa uskomusta ”universaaliin” vedenpaisumukseen. Tämä saa monet pahaa aavistamattomat evankeliset luulemaan, että he uskovat maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen, mutta he tarkoittavatkin tällä, että vaikka vedenpaisumus olikin heidän mie- lestään paikallinen, koko arkin ulkopuolinen ihmiskunta tuhoutui siinä. Kuitenkin tuntuu täysin mahdottomalta uskoa, että kaikkien siihen asti kuluneiden vuosisatojen aikana kukaan ei olisi muuttanut muualle asumaan. Tai että sellaisen paikallisen vedenpaisumuksen reuna-alueilla asuvat ihmiset eivät olisi siirtyneet viereiselle korkealle maaperälle hukkumista pakoon.
Creation 21(3):49, kesäkuu 1999
Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla.
Kuvat ©: Creation.com