torstaina, 10. elokuuta 2023, klo 15.20

Luomakunnan hienosäätö

Pekka Reinikainen

Jumala on järjestyksen Jumala

Hän on luonut maailman, jossa voi elää soluja, joista rakentunut ihminen voi tutkia tätä kaikilla tasoilla havaittavaa hienosäätöä. Näkevän ja kuulevan, olemassaolostaan tietoisen ihmisen olemassaolo edellyttää äärimmäisen tarkkoja olosuhteita. Maailmankaikkeuden neljä perusvuorovaikutusta mahdollistavat monimutkaisen elämän kotiplaneetallamme, joka on todennäköisesti ainoa laatuaan maailmankaikkeudessa: Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe

Elämän biokemia edellyttää huimaavaa hienosäätöä

Jopa Stephen Hawking myönsi tämän kirjassaan A Brief History of Time: "Hämmästyttävä tosiasia on, että fysiikan vakiot näyttävät äärimmäisen tarkasti hienosäädetyiltä elämän kehittymistä varten". 

Esimerkkejä elämän edellyttämästä hienosäädöstä

Fysiikan perusvuorovaikutukset ovat voimia, joita ei voida eritellä pienempiin vuorovaikutuksiin. Ne ovat mekanismi, jolla tietyt alkeishiukkaset vuorovaikuttavat määrättyjen alkeishiukkasten kanssa. Luonnossa on neljä perusvuorovaikutusta.

Gravitaatio on etävoima, jonka kantama on ääretön. Se ilmenee kappaleiden välisenä voimana ja havaitaan maan pinnalla painona. Jos se olisi pienempi, planeettoja ei voisi olla olemassa, jos se olisi suurempi, aurinko palaisi loppuun liian nopeasti.

Sähkömagneettinen vuorovaikutus pitää atomit ja aineen koossa. Se ilmenee kappaleiden sähköisyytenä ja magneettisuutena. Jos se olisi nykyistä heikompi tai voimakkaampi, kemialliset sidokset eivät pysyisi koossa ja elämä olisi mahdotonta.

Vahva vuorovaikutus vaikuttaa protonien ja neutronien väillä. Se pitää atomin ytimen koossa. Jos se olisi heikompi, elämän kemia ei toimisi eikä kaikkia elämän tarvitsemia aineita olisi.

Heikko vuorovaikutus vaikuttaa atomin ytimessä ja saa aikaan raskaiden ydinten beetahajoamisen. Kyse on radioaktiivisesta hajoamisesta. Jos se olisi heikompi tai vahvempi, elämää ylläpitävää aurinkoa ei olisi olemassa.

Mikä pitää maailmankaikkeutta järjestyksessä?

Kosmologista vakiota tarvitaan selittämään maailmankaikkeuden kiihtyvällä nopeudella tapahtuvaa laajenemista. Tämä voidaan selittää olettamalla kosmologinen vakio hyvin pieneksi, mutta kuitenkin nollasta poikkeavaksi. Kiihtyvästi laajeneva maailmankaikkeus voidaan selittää myös esimerkiksi kvintessenssillä, mutta kosmologinen vakio on "taloudellisin" ja siksi parhaana pidetty selitys. Sillä yritetään selittää, miksi maailmankaikkeus ei romahda kasaan tai katoa "taivaan tuuliin".

Mikä pitää kierregalakseja koossa, sitä ei tiedetä, puhumattakaan siitä, että tiedettäisiin, mikä voima laajentaa maailmankaikkeutta kiihtyvällä nopeudella. Edellisen selitykseksi tarjotaan tuntematonta pimeää ainetta, jälkimmäisen tuntematonta pimeää energiaa! 95% maailmankaikkeuden aineesta ja energiasta odottaa edelleen selitystä ja vaikuttaa yhä ilmeisemmältä, että väite alkuräjähdyksestä on väärä.

Keskinäinen hienosäätö on välttämätöntä

Näiden vakioiden, ja kymmenien muiden elämää ylläpitävien tekijöiden, täytyy lisäksi olla oikean suuruisia toisiinsa nähden! Kaikkien mahdollisten keskinäisten säätömahdollisuuksien määrä on tähtitieteellinen. Vahva vuorovaikutus esimerkiksi on 10 potenssiin 40 kertaa painovoimaa vahvempi. Maailmankaikkeuden mittaisella asteikolla säädintä voisi siirtää vain sentin suuntaansa, jos halutaan, että elämä on mahdollista.

Lämpöoppi on vahva luonnonlaki

Sen mukaan energiaa ei voida luoda eikä hävittää. Ainoastaan muuttaa muodosta toiseen. Se rikotaan, kun tarinoidaan energian synnystä alkuräjähdyksessä. Big bang osoittautuukin pelkäksi akateemiseksi taikatempuksi, jonka avulla yritetään poistaa Jumala luomastaan maailmasta.

Lämpöopin mukaan epäjärjestyksen kasvu on väistämätöntä ja maailma loppuukin lämpökuolemaan, kun käyttökelpoinen energia on kulutettu. Mistä käyttökelpoinen energia tuli, jotta maailmankaikkeuden vanheneminen voi käynnistyä? Siihen ei ole uskottavaa akateemista satua. Kvanttifluktuaatio ei selitä kvanttimekaniikan alkuperää.

Protonien ja neutronien keskinäiset massat on tarkoin hienosäädetty,

jotta DNA-perimämolekyylejä voi olla olemassa.

Valon nopeus on tarkoin määrätty

Jos se kulkisi nopeammin, tähdistä tulvisi liikaa valoa, jos hitaammin, niistä ei loistaisi tarpeeksi valoa. Jotta Big Bang tarinoijat saavat satunsa toimimaan, he ylittävät valon nopeuden silloin, kun se heille sopii. He eivät kuitenkaan kerro, mikä sitä kiihdytti ja mikä sen sääti nykyiselleen. Heidän on kuitenkin kerrottava tällainen tarina saadakseen maailmankaikkeuden tasaisen lämpötilan selitetyksi. Miksi? Koska se on heidän alkuräjähdysteoriansa tärkein todistuskappale!

Ilman kuuta ja maapallon oikeaa kokoa ei olisi elämää

Kuun aikaansaamat vuorovedet ja vuodenajat ovat välttämättömiä ja Marsin kokoinen maapallo menettäisi ilmakehänsä.

Edellä vain muutamia esimerkkejä kymmenistä hienosäädön esimerkeistä. Maapallon paikallisten olosuhteiden hienosäätö on erilaista kuin perusvuorovaikutusten. On kuitenkin varsin ilmeistä, että olemme ainutlaatuisia ja yksin kosmoksessa, joka on matkalla väistämätöntä tuhoaan kohti. On myös ilmeistä, että jotakin mullistavaa on tapahtunut luomakunnalle, joka oli alussa "erittäin hyvä". Kaikki sopii täsmällisesti Jumalan Raamatussa antamaan ilmoitukseen maailmankaikkeuden historiasta ja tulevaisuudesta.

LUENTONI KANSANLÄHETYSPÄIVILLÄ 8. HEINÄKUUTA 2023

Pekka Reinikainen: Sattumalta syntynyt?PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.