keskiviikkona, 30. tammikuuta 2019, klo 12.00

Maakerrostumista puuttuu paljon geologista aikaa

Pekka Reinikainen

Tämä havainto on tuorein naula kehitysopin kirstuun! Michael Oard kirjoittaa näistä tutkimustuloksista yhteistyökumppanimme CMI:n sivulla. Viite hänen englanninkieliseen kirjoitukseensa on tämän artikkelin lopussa. Viitteessä on myös kuvat ja lähteet. Tämä blogitekstini perustuu Oardin katsaukseen.

Maakerrostumista puuttuu valtava määrä geologista aikaa. Tästä tosiasiasta tutkija Derek Ager huomautti ensi kerran jo vuosia sitten. Maastossa tehdyt havainnot eivät sovi väitettyyn geologiseen ajanmääritykseen. Aukkoja on enemmän kuin kerrostumia. Aukkoja on lisäksi kaikkialla, toteaa tutkija Peter M. Sadler. On ällistyttävää, että tästä huolimatta Ager väittää sedimentin kertymisen olleen tauotonta, eikä piittaa aukoista ollenkaan, kuten hänen alhaalla kursivoidusta kommentistaan käy ilmi.

Muav-Redwall kerrostuman rajapinnasta

(kuva 1 oheisessa linkissä) nähdään, että siinä ei juurikaan ole merkkejä eroosiosta vaikka 160 miljoonaa vuotta geologista aikaa puuttuu! – emme voi välttyä johtopäätökseltä, jonka mukaan sedimentaatio oli aika ajoin tavattoman mittavaa ja välillä siinä oli pitkiä taukoja. Tämä siitä huolimatta, että se vaikuttaa tasalaatuiselta ja tapahtuneen tauotta.

Roth on osoittanut kerrostumien syntyneen tauotta, koska kerrostumien välillä ei ole juurikaan eroosiota. Hän kutsuu näitä ”tasaisiksi aukoiksi” (flat gap). Jos aukot olisivat todellisia, valtavan eroosion pitäisi olla todettavissa. Kuvassa 1 nähtävän pinnan väitetään edustavan 160 miljoonan vuoden mittaista aukkoa. Eroosion merkit puuttuvat lähes täysin sen ja alla olevan kambrin Muav Limestonen välistä samoin kuin yläpuolisen Redwall Limestonen välistä Grand Canyonissa.

Vaikka aukot ovat ilmeisiä,

Ager väittää niistä piittaamatta sedimenttikerrostumien muodostuneen tasaisella nopeudella. Tämä sokeus johtuu siitä, että nämä geologit ovat ennalta sitoutuneet uniformitarianismiin, joka on tauoton ja ympäristöstä riippuva tapahtumasarja. Kivet kertovat kuitenkin toisenlaisen tarinan. Useimmat geologit eivät ole näkevinään näitä tasaisia rajapintoja ja pitävät niitä tasaisesti ajan mittaan kertyneinä. Harva tajuaa ongelman.

Kivikerrostumien kertomus on hyvin katkonainen, siinä nähdään ”jäätyneitä onnettomuuksia” (frozen accidents). Tämän käsitteen Bailey ja Smith ottivat käyttöön vuonna 2010. Useimmissa tutkimuksissa aukoista ei juurikaan piitata ja sedimentaation katsotaan olleen jatkuvaa.

Kun jättiläismäisiä aukkoja havaitaan, niiden merkitykselle viitataan kintaalla. Kolme geologia kirjoitti eteläisten Tetonvuorten laajasta, 600 metrin paksuisesta sedimenttikivikerrostumasta: ”Kerrosten samansuuntaisuus ja säännöllisyys osoittavat, että muodostuma syntyi yhden tauottoman tapahtuman tuloksena”.

Mutta luottavatko he havaintoihinsa? -- Eivät, vaan toteavat, että yhden tauottoman sedimentaatiotapahtuman kesto olisi ollut 200 miljoonaa vuotta. Temppu tehdään näkemällä kerrostumassa aukkoja, joista pisin on 80 miljoonaa vuotta. Aukkojen rajapinnoilla ei kuitenkaan ole juurikaan merkkejä eroosiosta eli kyseessä on ”flat gap”.

Mesaverde ryhmän aukot

Utahin osavaltion Book Cliffsin alueella kuvattiin äskettäin itsepintaisia aukkoja. Aiemmat tutkija olivat viitanneet kintaalla Mesaverden kerroksissa havaittavalle puuttuvalle geologiselle ajalle. Uudet tutkijat totesivat, että tätä aukkoista kerrostumasarjaa ei ole huomioitu. Miall totesi, että Mesaverden kerrostumien muodostumisen oletettu aika ei juurikaan vastaa kerrostumien paksuutta. Aukot edustavat 10 000 – miljoonan vuoden mittaista puuttuvaa aikaa kerrostumassa, jonka iäksi arvioitiin 5 miljoonaa vuotta. Puuttuvasta ajasta ei ole juurikaan fyysistä todistusaineistoa, aivan kuten Roth oli huomauttanut. Ilmiö on ohitettu nimittämällä se parakonformiteetiksi. Hyvä esimerkki tästä on viitteen kuvan 2 mukainen tasainen rajapinta Grand Canyonissa, mistä puuttuu 5-10 miljoonaa vuotta geologista aikaa. Uniformitarianistit jättävät yleensä vaille huomiota nämä geologisen uskomusjärjestelmänsä ilmiselvät ongelmat.

Miall toteaa myös, että nämä selittämättömät aukot ovat läsnä kerrostumissa kaikkialla maailmassa ja myös sen, että olemassa olevien sedimenttien määrä selittää vain 10% geologisesta ajasta ja 90% väitetyistä vuosimiljardeista ei tule esiin missään. Äskettäin julkaistussa kirjoituksessa alleviivataan myös, että geologien filosofian edellyttämä aika todellakin puuttuu (katso viite liitteestä). Reed on myös dokumentoinut puuttuvan ajan ja huomauttaa, että lopultakin geologit ovat tulleet tietoisiksi tästä merkittävästä ongelmasta, joka liittyy kerrostumien uniformitarianistiseen tulkintaan.

Kerrostumat torjuvat uniformitarianismin

Miall on lisäksi tuonut esiin tosiasian, jonka monet ovat huomanneet: nykyiset sedimentaationopeudet ovat aivan liian suuria sopiakseen kerrostumien miljoonien vuosien ikäisiksi väitettyyn aikatauluun:

Kyseessä ei ole mikään vähäpätöinen asia. Uniformitarianismin periaate edellyttää, että nykyisissä ympäristöissä todettavat kerrostumisnopeudet selittäisivät muinaiset kerrostumat, joiden olisi pitänyt rakentua samaa suuruusluokkaa olevalla kerrostumisnopeudella. Kun nopeuksia mitataan nykyään (tulvan jälkeen tasangoilla, jokien suistoissa, rannikoilla jne.) ja mittauksia suoritetaan vuosikymmenten pituisissa jaksoissa, käy ilmi, että nykyiset nopeudet ovat viisi kertaluokkaa suurempia kuin tyypillisessä geologisessa kerrossarjassa. Tämän ovat Reed ja kirjoittaja vahvistaneet.

Johtopäätös

Uniformitarianismiin uskovat geologit eivät yleensä huomioi puuttuvaa geologista aikaa, esimerkiksi voi ottaa vaikkapa Tetonvuoren kerrostumat. Kun puhutaan jatkuvasta sedimentin kertymisestä, tuloksena syntyy kerrossarja, jossa ei ole kerrostumisen taukoja. Eroosion puuttuminen kerrosten rajapinnoista vahvistaa, että sedimentin kertymisessä ei ollut taukoja. Vedenpaisumus tuottaisi täsmälleen tämän kaltaisen kerrossarjan. Tämä todistaa, että väitetyt vuosimiljoonat ovat mielikuvituksen tuotetta. Uniformitarianismiin uskovien tiedemiesten sokeus, eli se että he eivät käsitä puuttuvien kerrosten sanomaa ja puuttuvan eroosion kertomaa viestiä on varoittava signaali meille. On tärkeätä tiedostaa, että maallistuneet geologit voivat jättää oleelliset tutkimustulokset huomioimatta silloin, kun ne eivät sovi heidän uskomusjärjestelmäänsä ja vuosimiljooniinsa.

Tämän artikkelin lähdeviitteet ja kuvat ovat tässä linkissä:

Much supposed geological time missing from strata

Geologiasta voit lukea lisää Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjasta ja geologi Pekka Rahkilan kirjasta Säihkyvät kivet (TV7 kustannus).

ONKO IHMINEN MERILILJAN SUKULAINEN JA PAPUKAIJA JÄNIKSEN KORVIKE?

Maamme suurimman päivälehden ”tiede” -sivulla (28.1) kerrotaan, että ”ponnistimme (merililjan kanssa) samasta alkulimasta – ja olemme jälkisuisia – ihminen on topologisessa mielessä vain pelkkä putki”. Sama lehti valisti (21.1) lukijoitaan kertomalla, että Uuden Seelannin Kakapo-papukaija ”kehittyi hoitamaan jäniksen roolia ekosysteemissä”. Nämä tarinat saisivat satusetä H.C. Andersenin vihreäksi kateudesta. Kehitysoppi onkin pelkkä komedia, jonka voit katsoa osoitteesta: Pekka Reinikainen "Kysypä eläimiltä" Komedia kehitysopista

KOULU PAKOTTI OPPILAAT KATSOMAAN HOMOEROTIIKKAA OSANA OPETUSTA

Kokkolassa on noussut pienoinen maakuntakohu, kun paikallisen lukion oppilaita pakotettiin katsomaan kouluaikana homoerotiikkaa. Koulun rehtorin mukaan kyse oli suvaitsevaisuusopetuksesta, jolla yritettiin tavoitella ymmärrystä seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Yle Svenskanin mukaan Kokkolan ruotsinkielinen lukio hankki hiljattain elokuvan nimeltä ”Call me by your name” Kokkolan elokuvateatteriin kaupungin tasa-arvoryhmän aloitteesta. Sen jälkeen lukiossa katsottiin, että homoerotiikan näyttäminen oli soveliasta 16-18-vuotiaille nuorukaisille. Koulun mukaan kyse oli suvaitsevaisuuskasvatuksesta, jossa yritettiin hakea suvaitsevaisuutta seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Itse elokuva kertoo kahden nuoren miehen, 24- ja 17- vuotiaiden nuorukaisten rakkaudesta. Siinä ei näytetä varsinaisesti akteja, mutta elokuva sisältää paljon niin sanottuja ”antaa ymmärtää” kohtauksia. Eli näyttelijöiden esileikistä tietää, että kohta harjoitetaan tosiseksiä. Lisäksi on erilaisia pervokohtauksia.

Monet lukion oppilaista kieltäytyivät katsomasta näytelmää. Toistakymmentä nuorukaista vetosi muun muassa uskonnollisiin syihin. Lisäksi monet sanoivat, että eivät halua katsoa tällaisia koulun järjestämiä elokuvia. Koulun rehtori kertoo Yle Svenskanille, että kyse oli kauniista sadusta kahden miehen välillä.

Karleby visade film för gymnasieelever

Onko seuraava vaihe se, että oppilaat pakotetaan OSALLISTUMAAN homonäytelmään --- tai aihetta käsittelevään havainnolliseen opetukseen? Sen jälkeen sama "opetus" siirretään ala-asteelle ja päiväkoteihin?

Suomessa on koululaisten hallusta tavattu myös jo lapsipornoa, mikä on erittäin huolestuttavaa.

Olemme siirtyneet Lootin päiviin: "Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille: " - - tämä sukupolvi hylkää hänet -- niin kuin oli Nooan päivinä -- käy samoin kuin kävi Lootin päivinä" (Luuk.17:20,26,28). Tästä voit lukea lisää kirjastani Sukupolvi, joka hylkäsi Jeesuksen (Kuva ja Sana 2018). Vain hengellisesti sokea ei huomaa, että olemme siirtyneet Sodomaan ja Gomorraan, aivan samoin kuin sokea geologi ei huomaa, että vedenpaisumus on tapahtunut tosiasia!PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.