lauantaina, 30. syyskuuta 2023, klo 11.43

Maan ulkopuolista elämää aurinkokunnassamme?

Pekka Reinikainen

NASA:n tutkija on varma, että aivan vieressämme on Maan ulkopuolista elämää. Michelle Thaller uskoo tähän "ehdottomasti" (IL 27.8.23). Tämän tyyppisiä otsikoita saamme lukea mediasta jatkuvasti. Väitetään, että elämää syntyy itsestään, jos jossakin vain on vettä ja muutamia orgaanisia molekyylejä.

Science fictionista on tehty tiedettä

Itsestään syntyneestä elämästä on tehty uususkonto ateisteille, jotka tarvitsevat varmuutta siitä, että kuoleman jälkeen ei tapahdu mitään yllättävää. Yritys on kuitenkin epätieteellinen.

Alussa ei ollut "pientä lämmintä lätäkköä"

Usko lätäköstä vetäistävään luomakuntaan on taikauskoa. Kun taikuri vetää jäniksen hatusta, kyse on silmänkääntötempusta. Kun astrobiologi vetää solun alkuliemestä, kyse on akateemisesta taikatempusta.

Onko akateemisen taikatempun diagnosointi vaikeaa?

Ei suinkaan. Akateeminen taikausko on helppo osoittaa kemian, fysiikan, matematiikan ja perinnöllisyystieteen vastaiseksi, sillä elämä on osoittautunut ohjelmoiduksi tietokoneeksi, jonka kiintolevy on pian loppuun kulunut.

Elämän tietokoneen koodikieli on valittu tähtitieteellisestä määrästä vaihtoehtoja

Mutta onko se sattumanvarainen vai älykkäästi valittu? Koodikirjaimia on neljä. Ne kuvaavat neljää molekyyliä, A, T, G ja C. Näistä kirjaimista on rakennettu kaksi vierekkäistä helminauhaa, jotka ovat vastakkain kuin vetoketjun hampaat. A ja T ovat aina vastakkain ja näin ovat myös G ja C. Kaksi vetysidosta yhdistää A:n ja T:n, mutta G:n ja C:n välillä on kolme vetysidosta. Muun muassa tästä sidosvoimien erosta seuraa, että G ja C kirjaimet vaihtuvat vähitellen A ja T kirjaimiksi ja koodi tuhoutuu. On toisin sanoen epätieteellistä väittää, että elämä olisi vuosimiljoonia vanhaa, sillä tuolloin elämään alussa koodattu informaatio olisi menetetty. On perusteltua myös esittää kysymys, miksi koodiin olisi ylipäänsä tullut G ja C kirjaimia, jotka edellyttävät enemmän sidosvoimaa. Tämä olisi lämpöopin vastaista.

Rakennuspalikat, joista sinut on koottu, on myös huolella valittu

Meidät on kokoonpantu huolella valituista aminohapoista, joista tehdään elämän proteiinit. Valinta ei ole sattumanvarainen poiminta miljoonien erilaisten molekyylien merestä, vaan ainoastaan näistä, huolella valituista, on mahdollista rakentaa elämän toiminnot. Biologiset molekyylit ovat lisäksi epäsymmetrisiä. Kun ne asetetaan peilin eteen, peilikuva on erilainen. Vain toinen peilikuvista tuottaa elämää, toinen on myrkyllinen. Kuka olisi poistanut myrkyt alkuliemestä?

Jos elämän molekyyliketjuja syntyisi, ne olisi suojattava

Sekä vedeltä että hapelta. Vesi hajottaa ja happi hapettaa. Solukalvo on hyvin monimutkainen kone, jossa on pumppuja, portteja, tunnistinmolekyylejä ym. Ilman sitä ei ole elämää. Solukalvon alkuperä on arvoitus.

Sattumalta syntyneen solun pitäisi sisältää soluelimet

Joita tarvitaan energian tuotantoon, rakentamiseen, huoltoon ja kierrätykseen. Niiden alkuperä on arvoitus.

Sattumalta syntyneen solun pitäisi tuottaa itsestään kopio

Kyseessä on äärimmäisen monimutkainen tapahtuma. Kopioinnin jälkeen teksti pitäisi oikolukea ja havaitut kopiointivirheet pitää korjata. Tähän tarvitaan omat koneistonsa. Kun koodinauhaa avataan 1 000 kirjainta sekunnissa, se menee sykkyrälle. Sykkyröitä selvittämään tarvitaan äärimmäisen monimutkainen kone, jota ilman solu ei voi jakautua.

Ymmärrät, että väite itsestään syntyvästä elämästä on 100% taikauskoa

Edellä otin esiin vain muutamia ylipääsemättömiä ongelmia, joista jumalattomasta maailmasta unelmoivat ovat ilmeisesti täysin tietämättömiä. On täysin käsittämätöntä, että alkuperätieteen fantasiamaailmassa voidaan pahaa aavistamattomille lukijoille syöttää, professorien, tutkijoiden ja dosenttien arvovallalla, disinformaatiota, joka ei menisi läpi millään muulla tieteen alueella.

Lisätietoja voit lukea uutuuskirjastani Peli on pelattu Darwin (Kuva ja Sana 2023).PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.