keskiviikkona, 20. syyskuuta 2023, klo 16.55

Asioiden "ilmaantuminen" tarkoittaa tietämättömyyttä niiden alkuperästä

Pekka Reinikainen

Ilmaantuminen on sana, jolla biologiassa naamioidaan täydellinen tietämättömyys. Kun törmäät tähän sanaan, punaisen valon pitäisi syttyä. Uusdarvinistit, jotka uskovat epätieteellisiin ihmeisiin, käyttävät ilmaantumista täysin tosissaan. Ateisteina tai teistisinä evolutionisteina he antavat sattumalle kunnian, sillä heille "kaiken on täytynyt ilmaantua" koska joko Jumalaa ei ole tai Jumala on kykenemätön luomaan sanallaan.

Biologien näkökulmasta toukat ilmaantuvat esiin munista

Mutta mistä munan tuottanut suvullinen lisääntymistapa ilmaantui. Entä perhonen, joka ilmaantui koteloksi muuttuneesta toukasta? Mistä tämä muodonmuutosmekanismi ilmaantui?

Ilmaantuminen on mainio sana, joka kuulostaa tieteellisesti todistetulta tosiasialta

Täydellinen tietämättömyys naamioidaan tämän sanan taakse. Se kertoo pahaa aavistamattomalle lukijalle, että asiat ovat tapahtuneet ja antaa vaikutelman, että näin on käynyt, tietyllä tavalla, vaikka todisteita asiasta ei (vielä) ole. 

Muutama esimerkki 

Elämän ilmaantuminen. Ote Duodecim - lehdestä: "Mitä yhteistä on molekyylibiologialla, ilmakehäkemialla, radioastronomialla, orgaanisella kemialla ja planetologialla? Nämä kaikki ovat tutkimusaloja, joita hyödynnetään elämän synnyn ja syntyolosuhteiden tutkimuksessa. Tutkimuskohde on haastava, sillä se juontaa juurensa maapallolla syntymään noin 4,6 miljardin vuoden päähän. Eläviin soluihin johtaneen kehityksen oletetaan alkaneen vain joitakin satoja miljoonia vuosia maapallon syntymän jälkeen ... Keskeisenä kysymyksenä elämän alkuperän tutkimuksessa on kuitenkin hyppäys elottomasta elolliseen eli yksinkertaisista orgaanisista yhdisteistä yksittäisiin elollisiin soluihin ... Lukkiutunut tilanne aukeni 1980-luvun alussa biokemiallisen tutkimuksen läpimurron ansiosta: soluista löydettiin RNA-molekyylejä, joilla on kyky katalysoida kemiallisia reaktioita ... RNA-maailma -hypoteesin tarkoitus on tarjota rationaalinen selitys elämän synnylle maapallolla ... Nykykäsityksen mukaan RNA-maailma ja sen jäänteet nykyisissä soluissa ovatkin viimeinen tunnettu yhdistävä linkki, joka kytkee nykyiset elävät solut suoraan elämän synnyn alkutapahtumiin". RNA - elämän alkuperän kemia

Tässä kirjoittajan tarkoitus on viestiä, että elämä yksinkertaisesti "vain käynnistyi" ilman minkäänlaista älyllistä ohjausta. Rivien välistä selviää, että jonkin verran ratkaisemista odottavia ongelmia vielä on. Aivan kuten perhosen toukan tapauksessa, ei kuitenkaan kerrota, mistä solukalvo, soluelimet ja solun jakautumiskoneisto jne. ilmaantuivat, jotta onnenkantamoisena syntynyt solu voisi elää ja tuottaa jälkeläisiä eikä jäisi pelkäksi päiväperhoseksi.

Entä ihmisen ilmaantuminen? Wikipedia tietää: "Ihmisellä on kehittyneet aivot, joiden ansiosta ihminen kykenee käsitteelliseen ajatteluunkieleen ja itsetarkkailuun. Tämä on yhdessä pystyasennon ja esineiden käsittelyyn kykenevien yläraajojen kanssa antanut ihmiselle kyvyn käyttää työkaluja monipuolisemmin kuin mikään toinen eläinlaji". 

Ihminen

Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että kaikki nämä ominaisuudet ilmaantuivat jostakin ja tämä on ehdottomasti totta, koska me olemme täällä ja uusdarvinismi on yhtä varma tieteellinen tosiasia kuin painovoima. Ongelmat ovat kuitenkin todellisuudessa vuoren korkuisia, kuten aivojen koko, puhe- ja kirjoitustaito, anatominen kokonaisuus, tietoisuus jne. Niiden alkuperästä ei tiedetä tuon taivaallista, mutta onhan niiden ilmaantumiselle annettu aikaa peräti 6 vuosimiljoonaa. Tuossa ajassa olisimme tosin kuolleet sukupuuttoon tuhansia kertoja perimän kopiointivirheistä ja DNA:n C ja G -emästen häviämisestä johtuen!

Tekoälyasiantuntija Yervant Kulbashian ei pidä ilmaantua -sanasta

"Ilmaantumisella voi yrittää selittää vain jo olemassa olevia asioita. Ne ovat välttämättä edeltäjiään monimutkaisempia, sillä muuten ei voitaisi puhua ilmaantumisesta. Näin ollen niiden tuloa ei voida ennustaa niitä edeltävistä, yksinkertaisemmista asioista. Älykkyyden ominaisuuksia ei voi ennakoida hermosoluista ja kyseessä olisi pelkkä arvaus, kuinka niiden miljoona miljardia synapsia ihmisaivoissa voisivat tuottaa tietoisuuden. Ilmaantuminen ei selitä uuden informaation alkuperää. Tuntemattoman tapahtuman ennustaminen ei takaa toivotun tuloksen saamista. Väite, jonka mukaan asioita ilmaantuu on tyhjä ja vailla merkitystä. Se muistuttaa rukousta, että jokin asia tapahtuisi". Kulbashian jatkaa: "Ilmaantumis -käsitettä käytetään, kun tekoälyä kehitetään, aina silloin kun törmätään ihmismielen ilmiöön, jota ei osata alkuunkaan selittää (sosiaalinen vuorovaikutus, empatia, tuonpuoleinen estetiikka jne)."

Ilmaantua - sanaa väärinkäytetään luonnontieteissä ja filosofiassa

Aina kun törmäät tähän sanaan, on perusteltua miettiä, miten massiivista tietämättömyyttä sillä halutaan peitellä. Se on hyvin suosittu uusdarvinismin termi. Huomaat nopeasti, kuinka uusdarvinismissa eliöt "kehittävät itselleen" puolustus-, piiloutumis-, viehätys- ym. mekanismeja ja rakenteita. Saadaanko ne noppaa heittämällä tuotetuista DNA:n kopiointivirheistä luonnonvalinnan suosiollisella avustuksella? Ei tietenkään, mutta se jää kertomatta. Tuottamastamme Toimi Aallon uutuuskirjasta Epigeneettinen informaatio ja kadonnut evoluutio selviää, mistä on kysymys Epigeneettinen informaatio ja kadonnut evoluutio

LISÄTIETOJA: In Some Science Contexts, “Emergence” Really Means “We Don’t Know How”PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.