keskiviikkona, 10. maaliskuuta 2021, klo 16.12

Timantinkova todistaja

Pekka Reinikainen

Elämä rakentuu hiilen varaan

Sitä on myös timanteissa ja lyijykynissä. Hiili (C-12) painaa 12 kertaa enemmän kuin vety, mutta joka sadas hiiliatomi (C-13) on 13 kertaa vetyatomia raskaampi ja yksi tuhannesta miljardista (C-14) painaa 14 kertaa enemmän. Jälkimmäisiä kutsutaan isotoopeiksi ja C-14:ta radiohiileksi, koska se hajoaa vähitellen eli on radioaktiivista.

Kulunutta aikaa pyritään arvioimaan mittaamalla hajonneen radiohiilen määrää. Monet maallikot luulevat, että näin mitattaisiin myös vuosimiljardeja. Asiantuntijat tietävät, että se ei ole mahdollista, sillä puolet näytteen radiohiilestä hajoaa 5 730 vuodessa. Kun 11 460 vuotta on kulunut, radiohiilestä on jäljellä vain neljäsosa ja 57 300 vuoden kuluttua sitä on alle tuhannesosa alkuperäisestä määrästä. Maapallon kokoisesta radiohiilimöykystä ei olisi atomiakaan C-14:ta jäljellä miljoonan vuoden kuluttua.

Yli miljoonan vuoden ikäisiä näytteitä ei ole

Yhdestäkään yli miljoonan vuoden ikäiseksi väitetystä näytteestä ei pitäisi löytyä radiohiiltä. Sitä kuitenkin on. Myös hyvin herkät radiohiilen mittauslaitteet vahvistavat tämän.

Timantit

Neljänneksi kovin tunnetuista aineista on timantti, jonka ydin on siksi hyvin suojattu saastumiselta. Timantin muodostuminen edellyttää hyvin suurta painetta, jollainen vallitsee 100–200 kilometrin syvyydessä Maan uumenissa. Maan pinnalle timantit ovat tulleet tulivuorenpurkauksissa, mutta ne ovat voineet kulkeutua virtaavan veden mukana hyvinkin kauas tulivuorista. Timantteja esiintyy etenkin niin sanottujen kimberliitti -piippujen yhteydessä. Evoluutioon uskovat geologit arvelevat timanttien muodostuneen 1-3 miljardia vuotta sitten.

Timanttien iän määrittäminen

Asiaa selvittäneen Rate -tutkimusryhmän jäsen, geofysiikan tohtori John Baumgardner, määritti useiden timanttien sisältämän radiohiilen määrän. Niissä ei pitäisi olla lainkaan radiohiiltä, mikäli ne ovat miljardien vuosien ikäisiä. Sitä kuitenkin oli mittausmenetelmän herkkyyden yli kymmenkertaisesti ylittävä määrä. Timanttien ”radiometrinen ikä” oli näin ollen paljon alle miljoona vuotta! Tohtori Baumgardner toisti tutkimuksen kuudella Namibiasta peräisin olevalla timantilla, ja niissä radiohiiltä oli jopa enemmän.

Timanttien säihke sinetöi maailman nuoren iän

Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama ilmoitus maailman historiasta ja tulevaisuudesta. Vuosimiljardit ovat osoittautuneet väärennetyiksi jalokiviksi ja kehitysoppi katinkullaksi. Ateistit ovat paniikissa nyt kun totuus on paljastunut. Tapansa mukaan, he keksivät kuumeisesti selityksiä.

Evolutionistien meriselityksiä

Kyse olisi heidän mukaansa luonnon taustasäteilystä. Taustasäteily aiheuttaa meille vajaan millisievertin suuruisen annoksen eli noin neljäsosan vuotuisesta säteilyannoksestamme. Avaruudesta peräisin olevan säteilyn osuus annoksesta on noin 0,33 millisievertiä (mSv), maaperän ja rakennusmateriaalien aiheuttama noin 0,5 mSv. Tämä ateistien väistöyritys osoittaa, että he eivät ymmärrä mistä on kysymys, sillä tässä ei mitata säteilyä, vaan lasketaan atomien lukumäärää.

He yrittävät myös selittää, että hiilikaivoksissa oleva uraani tuottaisi siellä olevaan vuosimiljoonia vanhaan hiileen mitattuja C-14 isotooppeja. Timanteissa olevaa C-14:ta uraani ei tietenkään voi tuottaa. Jotta tämä toteutuisi, hiilikaivoksessa pitäisi olla 99 % uraania eli ne olisivat oikeastaan uraani- eikä hiilikaivoksia.

Radiohiiltä syntyisi evolutionistien mukaan, kun epäpuhtautena timanteissa esiintyvä typpi N-14 kaappaisi neutroneja. Näin saataisiin kuitenkin vain alle kymmenestuhannesosa parhaimmassakin tapauksessa. Tohtori Paul Giem painottaa: ”Voidaan tietysti olettaa, että neutroneja oli aikaisemmin enemmän ja tämä selittäisi näytteissä olevan radiohiilen määrän. Neutroneja tarvittaisiin kuitenkin yli miljoonakertainen määrä vähintään 6 000 vuoden ajan ja niiden määrä pitäisi lisäksi kaksinkertaistaa 5 730 vuoden välein”.

Timanttien ”iäksi” saatiin radiohiiliajoituksella 55 700 vuotta, mikä on Raamatun aikajanaa korkeampi. Tämä ”ikä” ei tietenkään ole todellinen ikä, vaan se kertoo, että jos evolutionistien väittämä vuosimiljoonien tai miljardien ikä on oikea, timanteissa ei pitäisi olla lainkaan radiohiiltä.

Kukaan ei väitä, että timantin sisus olisi vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa. 55 700 vuotta perustuu olettamukselle, jonka mukaan ilmakehässä on määrätty vakiomäärä radiohiiltä. Timantin ikää ei tietenkään voida määrittää tällaisella perusteella.

Radiohiileen perustuva iänmääritys perustuu siis olettamukseen, jonka mukaan sen määrä ilmakehässä on ollut vakio. Vedenpaisumuksessa maakerrostumiin hautautui kuitenkin valtava määrä kasveja ja eläimiä. Ilmakehässä on näin ollen aikaisemmin ollut satoja kertoja enemmän hiiltä, jolloin radiohiilen osuus on ollut satoja kertoja vähäisempi. Tämä selittää vedenpaisumuksessa hautautuneen elämän sisältämät pienet radiohiilimäärät ja sovittaa ne Raamatun aikajanaan.

LÄHDE JA LISÄTIETOJA: Diamonds: a creationist's best friend

KESKUSTELU KEHITYSOPISTA TAPANI SUONNON KANSSA

Merellä: Pekka Reinikainen

DINOSAURUSTEN PEHMYTKUDOKSET

Monet ovat kaivanneet todisteita dinosaurusten fossiileista eristetyistä pehmytkudoksista. Dinosaurusten pehmytkudoksetPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.