keskiviikkona, 20. marraskuuta 2019, klo 18.33

Aadam ja Eeva

Pekka Reinikainen

Sama isä ja äiti ovat mahdollisia

Ola Hössjer ja Ann Gauger kirjoittavat 21.10.2019 BioComplexity -lehdessä, kuinka perimän tutkimus viittaa ihmiskunnan yhteisiin vanhempiin, jotka elivät tuhansia, ei miljoonia, vuosia sitten.

Osoittaako tiede todella, että ihminen olisi vuosimiljoonia jatkuneen evoluution tulos

ja väite, jonka mukaan polveudumme samoista vanhemmista, olisi väärä? Francisco Ayala esimerkiksi väitti, että DNA-kudostyypitys viittaa kymmeniä vuosimiljoonia sitten eläneeseen suureen joukkoon. Tieteen kansanomaistajat väittävät ihmisen kehittyneen suurista populaatioista ja tämä olisi yhtä varma asia kuin maapallon kiertorata auringon ympäri. Tämä johtopäätös on kuitenkin otettu annettuna totuutena tutkimatta tieteellisesti toista vaihtoehtoa, jonka mukaan polveutuisimme samasta pariskunnasta.

Tuoreet tutkimukset kertovat pullonkaulasta

Ihmiskunta on läpäissyt äärimmäisen pullonkaulan, joka kertoo, että vain yksi pariskunta on selvinnyt tästä tuhansia vuosia sitten tapahtuneesta joukkokuolemasta.

Nyt tutkijat selvittivät, vahvistaako perimä tämän

He tutkivat ensin kumpi selittää havainnot paremmin - - pullonkaula vai alkuperäinen ensimmäinen pariskunta? Keskeistä oli selvittää, onko ajatus yhdestä alkuperäisestä pariskunnasta mahdollinen? Kaikki kansat otettiin mukaan ja sukusolujen kopiointivirheiden (mutaatioiden) kertymisen määrän arvioitiin pysyneen vakiona.

Nykyiset geenimme periytyvät esi-isiltämme ja kertovat historian tapahtumista

Moderni DNA-tutkimus on viime vuosina mahdollistanut tämän. Tässä tutkimuksessa käytettiin 1000 Genomes Projectin (tuhannen perimän projektin) tuloksia. Erilaisten geenimuotojen yleisyys Afrikan, Itä-Aasian ja Euroopan väestöissä osoitti kolme merkittävää asiaa:

1. Erilaiset geenimuodot ovat harvinaisia

2. Afrikkalaisissa niitä on eniten

3. Yleisimmät geenimuodot ovat kaikissa väestöissä vallitsevia mutta erilaisten geenimuotojen määrä vaihtelee

Suvullisessa lisääntymisessä tapahtuva uusien ominaisuusyhdistelmien muodostuminen

varmistaa, että kahta täysin samanlaista ihmistä ei voi syntyä. Erilaisia siittiöitä voi muodostua noin 8 400 000 ja erilaisia munasoluja voi syntyä yhtä monta. Näin ollen samoille vanhemmille ei voi syntyä kahta perimältään samanlaista lasta, identtisiä kaksosia lukuun ottamatta. Perimän uudelleenjärjestelyä tapahtuu myös kromosomien eri osien välillä tekijäinvaihdunnan eli crossing-overin seurauksena, mikä moninkertaistaa ominaisuusyhdistelmien määrän.

Jumala on asentanut tämän toiminnon luomiensa monisoluisten lajityyppien perimiin, jotta langenneessa maailmassa eläminen olisi mahdollista joidenkin vuosituhansien ajan. (Tiedossahan on, että suvullisesti lisääntyvät monisoluiset ajautuvat muutamassa tuhannessa vuodessa väistämättömään sukupuuttoon toisin kuin bakteerit.) Selkärankaisten lajityyppejä on vain noin 8 000 ja arkista lähteneet kanalintujen lahkon edustajat lajiutuivat riikinkukoiksi, fasaaneiksi, kalkkunoiksi ja metsoiksi; koiraeläimet ketuiksi, kojooteiksi ja shakaaleiksi jne. mutta tämä ei ole uusdarvinistista evoluutiota kahdesta syystä. Tapahtuma on liian nopea mutaatioiden tuottamaksi ja täysin uusia rakenteiden ja toimintojen yhdistelmiä (DNA-käyttöjärjestelmiä) ei synny kopiointivirhe-valinta -mekanismilla.

Mutaatiot ovat kopiointivirheitä

Polvi ei parane pojasta, vaan lapsella on aina 100-300 kopiointivirhettä, joita vanhemmilla ei ollut. Naisten sukulinjaa voidaan nykyään tutkia solujen voimalaitosten, mitokondrioiden, DNA:sta, sillä ne periytyvät yksinomaan äidin kautta ja tällöin uusia ominaisuusyhdistelmiä ei muodostu. Miesten sukulinjassa sama voidaan toteuttaa Y-kromosomin avulla. Tästä seuraa, että kaikki nykyään elävät ihmiset polveutuvat muinoin eläneestä esivanhemmasta. Ihmiskunnan perimään on lokakuuhun 2019 mennessä kertynyt jo yli 250 000 mutaatiota. Mitä ne saavat aikaan?

1. Useimmat mutaatiot menetetään nopeasti. Vain jäljelle jääneet mutaatiot voidaan ottaa huomioon.

2. Tuoreimpia mutaatioita on eniten, mutta niitä on vain harvoilla nykyihmisillä. Muinaisia mutaatioita on vähemmän, mutta ne ovat yleisempiä.

3. Ennen yhteistä esivanhempaa tapahtuneet mutaatiot ovat läsnä jokaisessa yksilössä.

Pullonkaulojen merkitys

Kun väestö pienenee tai saa alkunsa yhdestä pariskunnasta, kyseessä on pullonkaula. Se sammuttaa useimmat sukulinjat. Tästä voi seurata perinnöllisen monimuotoisuuden väheneminen. Pullonkaulan merkitys monimuotoisuudelle riippuu ratkaisevasti sen kestosta. Äärimmäinen pullonkaula ei ole tuhoisa, jos se kestää vain lyhyen ajan. Jos tällaisessa tapauksessa vain yksi pariskunta jää eloon, eriperintäisyys vähenee vain 25%. Tämä edellyttää nopeaa toipumista pullonkaulasta. Eriperintäisellä yksilöllä on kaksi eri geenimuotoa samasta geenistä. Eri vanhemmilta saadut geenin muodot ovat erilaiset. Sukupuuton vaara on pieni, varsinkin jos pariskunnan perimässä ei ollut runsaasti mutaatioita.

Paljonko esivanhemmillamme oli monimuotoisuutta?

Ihmisellä autosomipareja on 22 eli kromosomit 1–22. Ne eivät vaikuta yksilön sukupuolen määräytymiseen. Niiden lisäksi ihmisellä on kaksi sukupuolikromosomia. Naisella X ja X ja miehellä X ja Y. Autosomit voivat tarjota 4 vaihtoehtoa. Voisiko kertomus Aadamista ja Eevasta olla totta?

Geneettisen monimuotoisuuden saavuttaminen pelkkien mutaatioiden avulla kestäisi tavattoman kauan. Vaihtoehtoja on kaksi. Malli, jossa lähdetään liikkeelle ilman monimuotoisuutta 2 miljoonaa vuotta sitten ja malli, jossa alussa on 4 vaihtoehtoa vuosituhansia sitten. Tarkastelu osoittaa, että jälkimmäinen malli on mahdollinen ja se on lisäksi ainoa vaihtoehto, johon havaintoaineisto sopii. Tämän lisäksi se on myös ainoa mahdollinen vaihtoehto, sillä perimään väistämättä sukupolvesta toiseen kertyvät sadat piilevät mutaatiot olisivat vieneet ”kehittyvän ihmisen” sukupuuttoon jo monta kertaa 2 miljoonan vuoden kuluessa!

A Single-Couple Human Origin is Possible

LUENTONI HIRMULISKOISTA

Pekka Reinikainen: Hirmuliskot

NORJALAINEN SÄÄTIÖ TUKEE ÄLYKKÄÄN SUUNNITTELUN OPETTAMISTA

15-25 vuoden ikäisille nuorille: Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design Milloin meille? Tämä olisi hyvin tärkeää myös uuden tieteenalan, biomimetiikan, edistämiseksi.

EDESMENNEEN PHILLIP JOHNSONIN KOMMENTTI TEISTISESTÄ EVOLUUTIOSTA

Phillip Johnson oli lakimies, jonka merkitys uusdarvinismin rikosten paljastamisessa oli merkittävä. Hän oli erinomainen vastapaino Darwinin aikana eläneelle toiselle lakimiehelle, Charles Lyellille, joka poliittisista syistä halusi tuhota Raamatun arvovallan pitkien ajanjaksojen geologian avulla. Darwin lumoutui Lyellin poliittisesta geologiasta. Se sumensi hänen harkintakykynsä ja tarjosi ”pitkän ajan evoluutiolle ihmeiden tekoon”. ”Vuosimiljoonat” olivat ja ovat edelleen uusdarvinismin murhenäytelmän surkea sankari, vaikka todellisuudessa ne ovat sen pahin vihollinen, koska eliömaailma ei kehity vaan rappeutuu, kuten JC Sanfordin samannimisestä kirjasta (Datakirjat) käy ilmi.

Phillip Johnson osoittaa tuomarin taidolla teistisen evoluution toimimattomuuden seuraavaan tapaan:

Teistiset evolutionistit eivät ole ensinkään ymmärtäneet, että kamppailua ei käydä ”tosiasioista”, vaan tavasta ajatella. Ongelma ei ole yksittäisissä Darwinin opinkappaleissa, vaan naturalistisissa ajattelun säännöissä, joihin darvinistiset tiedemiehet sitoutuvat opinkappaleita puolustaessaan. Jos tiedemiehet olisivat todella havainneet, että luonnonvalinta luo uusia elimiä, tai olisivat todentaneet fossiileista asteittain tapahtuvan merkittävän muutoksen tapahtuvan johdonmukaisesti, nämä havainnot olisi helppo tulkita Jumalan käyttämiksi luomisen apuvälineiksi. Darvinistiset tiedemiehet eivät kuitenkaan ole havainneet mitään tähän viittaavaa. He ovat sen sijaan lähtökohtaisesti olettaneet, että päämäärättömät aineen liikkeet pystyvät luomaan biologisen elämän, koska heidän filosofiansa mukaan, mitään muuta ei ole. Heidän tavoitteenaan on määritellä uskottavin – tai vähiten epäuskottava – biologisen elämän luominen ilman luojaa. Heidän tapansa ajatella perustuu täysin ateismiin - - olivat heidän tuloksensa sitten luojaan sovitettavissa tai eivät. Niiden pitäminen ehdottoman tosina edellyttää automaattisesti taustalla olevan ateistisen ajattelutavan hyväksymisen. Tästä syystä en pidä tällaista sopeutumista ”teistisenä evoluutiona”, vaan pikemminkin teistisenä naturalismina. Kumpikin edustaa katastrofaalista erehdystä”. (Naturalismi tarkoittaa, että todellista on vain olemassa oleva luonto, ja että kaikki ilmiöt ovat tieteellisesti selitettävissä.)

KIRKKOHALLITUS YHTYY APULAISOIKEUSASIAMIEHEEN

ja toteaa, että kirkossa järjestetyssä koulun joulujuhlassa ”on menetelty kyseenalaisella tavalla”. Kyseenalaista oli kirkon kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkosen mukaan juhlan ohjelma, joka oli selkeästi uskonnon harjoittamista.

Kirkkohallitus sahaa poikki oksaa, jolla kirkko istuu

Samalla tämä irvokas näytelmä osoittaa Jumalan Sanan voiman. Miksi ateistit kauhistuvat, jos lapsi sille altistuu. Eikö Raamattu olekaan heidän mielestään pelkkä satukirja?

BBC YLLYTTÄÄ KOULULAISIA JUHLIMAAN SATAA ERILAISTA SUKUPUOLTA

Iso-Britannian mediayhtiö villitsee häpeämättömästi koululaisia opettamalla moraalittomuutta ja myrkyttää nuorison mielet, ja koulut ovat innostuneet asiasta, kirjoittaa Gavin Cox yhteistyökumppanimme päivittäisessä kiertokirjeessä, jonka voit tilalta ilmaiseksi tästä: The BBC—teaching British school children to celebrate “more than 100 genders”.

Yhdeksän opetusvideon sarja on tarkoitettu käytettäväksi kouluopetuksessa. Niissä opetetaan, että seksi ei ole sidoksissa sukupuoleen ja varoitetaan vankeusrangaistuksen mahdollisuudesta, jos on asiasta eri mieltä. Videoissa opetetaan, että erilaisia sukupuolia on 100 eli jokaiselle jotakin mieluista valittavaa. Tätä näkemystä kriittisesti arvioivia pidetään vakavasti harhaoppisina. Tällaista radikaalia ja vaarallista filosofiaa pakkosyötetään koululaisten haavoittuviin nuoriin mieliin, kirjoittaa Cox. Kyseessä on äärilaitaa edustavan poliittisen ideologian levittäminen 9-12 vuoden ikäisten ajatusmaailmaan. Tässä ei kuitenkaan vielä kaikki, sillä transsukupuolisuuden opetus aloitetaan jo 4-vuotiaille.

ESITYKSENI OPISKELIJOILLE ELÄMÄN SYNNYSTÄ 11.11.2019

Pekka Reinikainen: Elämän synty ja abiogeneesin ongelmat

ROTASTA TURBOVAUHTIA SORKKAELÄIMEKSI

Suurin päivälehtemme huiputtaa taas kerran hyväuskoisia lukijoitaan (20.11) kertomalla, että: "Harvinaiset fossiilit paljastavat, kuinka dinosaurusten sukupuutto antoi vauhtia nisäkkäiden evoluutioon. Selviytyjät kasvoivat rotankokoisesta suden mittaiseksi 700 000 vuodessa."

Mikä tässä kehitysoppikaskussa on kummallista?

Nykyään on rutiinia eristää dinosaurusten jäänteistä pehmytkudoksia, kuten taipuisia verisuonia, nahkaa, puna- ja luusoluja ja proteiineja, mikä osoittaa tieteellisellä tarkkuudella, että niitä on elänyt joitakin vuosituhansia sitten.

Rotat eivät muutu sorkkaeläimiksi, vaan kuolevat sukupuuttoon muiden suvullisesti lisääntyvien monisoluisten eläinten tavoin. Sukupolvesta toiseen tasaisen tappavalla tahdilla kertyvät piilevät mutaatiot eivät rakenna uutta eläintä, vaan vievät kaikki vääjäämättä perikatoon 10 000 - viimeistään 100 000 vuodessa. Tämä selviää professori JC Sanfordin kirjasta Eliömaailma rappeutuu (Datakirjat).

Väite 66-56 miljonan vuoden ikäisistä nisäkkäiden fossiileista valuu hiekkaan, sillä eroosio kuluttaisi 20 miljoonan vuoden aikana nykyiset mantereet merenpinnan tasolle. Kalliot kulkeutuisivat jokivesien mukana hiekkana merenpohjaan. Toisin sanoen näin vanhoja "kalkkikivimurikoita" ei pitäisi olla edes olemassa. Nykygeologian ongelmista lisätietoja on TV7:n sarjassa: Fossiilit - katastrofin todistajat. Julkaisemme sarjan myöhemmin dvd-elokuvana.

HAASTAAKO VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ JUMALAN SANAN OIKEUTEEN?

Oikeuslaitoksen hyökkäyksessä kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan on kysymys kansakunnan kohtalosta. Raamatussa todetaan: "Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan" (Ap.t. 5:39). Jumalan Sana on miekka, joka voi käydä sitä vastaan taistelevan valtakunnan pään menoksi. Onko Suomi tästä syystä parhaillaan menossa sekaisin ja ajautumassa aina yleislakkoon asti?

MERKITTÄVÄ BRITTITOIMITTAJA VAROITTAA EVOLUUTION JA TEOLOGISTEN TIEDEKUNTIEN MUODOSTAMASTA VAARASTA KRISTINUSKOLLE

Douglas Murray kuuluu Spectator - lehden toimituskuntaan ja kirjoittaa myös Sunday Timesiin ja Wall Street Journaliin. Hän on ateisti ja homoseksuaali. Hän on huolissaan maahanmuutosta, joka hukuttaa vuosituhantisen brittiläisen kulttuurin. Hän toteaa, että massamuuton välttämättömyys maan taloudelle ja väkiluvulle on myytti, sillä totuus on, että ihmisillä ei ole varaa hankkia lapsia, vaikka he haluaisivat. 

Murray on kuitenkin ennen kaikkea huolissaan kristillisen kirkon ja sen arvojen romahtamisesta kuolevassa läntisessä kulttuurissa. Tämä ateisti näyttää olevan täsmälleen samaa mieltä perinteisten kristittyjen kanssa teologisten tiedekuntien opettaman historiallis-kriittisen raamattunäkemyksen ja darvinismin vaarallisuudesta. Bestselling British journalist, a gay atheist, confirms the toxicity of Darwinism to the Christian faithPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.