perjantaina, 20. maaliskuuta 2020, klo 14.14

Ihmisen alkuräjähdys

Pekka Reinikainen

Kun oikeustieteen professori Phillip E. Johnsonilta kysyttiin miksi hän ottaa kantaa evoluutioon, uusdarvinismiin ja Älykkääseen suunnitteluun, vaikka ne ”eivät ole hänen alaansa”, hän vastasi arvoituksellisesti, että kaikkien lukijoiden ja tutkijoiden, paleoantropologeja lukuun ottamatta, on syytä tutkia ihmisen alkuperää: ”Jos asia ei minulle kuulu, ei se kuulunut Charles Darwinillekaan, jolla oli lääketieteellistä ja teologista koulutusta. Darwin oli näitä asioita itse opiskellut aikansa herrasmies. Modernin geologian isä Charles Lyell oli lakimies. Uusdarvinismi on filosofinen ajatusrakennelma, jossa yhdistyvät monet eri tieteenalat. Molekyylejä tutkiva biologi luottaa fossiilien tutkijoihin ja päinvastoin. Molemmat luottavat geenien tutkijoihin ja kaikki ovat erikoisalansa ulkopuolisia eli maallikoita. Totuus on, että kukaan ei ole evoluution asiantuntija, vaan kaikki ovat maallikoita”.

Maallikoiden luetteloon

Johnson olisi voinut vielä lisätä munkki Gregor Mendelin, jota monet pitävät ”genetiikan isänä”, ja myös monia muita biologiaa tutkineita tiedemiehiä. Johnson terävöittää näkemystään: ”Kaikki kuuluisat darvinismin asiantuntijat, kuten T.H. Huxley, Stephen Jay Gould, Richard Dawkins jne. kirjoittivat tavallisille lukijoille. Kukaan heistä ei sanonut, että ’tämä on sinun osaamisalueesi ulkopuolella ja on turha yrittää ymmärtää sitä’. Kirjojen tarkoitus oli kertoa ’ilmeinen totuus’ kaikille ymmärrettävästi. Tällöin lukija voi ottaa kantaa ja havaita seikat, joita kirjoittaja ei ottanut huomioon. Kirjat eivät vakuuta, sillä niiden kirjoittajat olettavat johtopäätöksensä olevan totta ennen kuin lähtevät todistamaan sitä”.

Vallitsevan näkemyksen kannattajat

vakuuttavat näin lukijoilleen, että he ymmärtävät varmasti heille tarjotun teorian, kunhan vain pysyvät samanmielisinä. Lukijat pystyvät kuitenkin esittämään kriittisiä kysymyksiä ja osoittamaan, että teoria on pääosiltaan väärä. Älykkään ”ulkopuolisen” huolellisen tarkastelun perusteella esittämät vastaväitteet on syytä ottaa vakavasti.

Ihmisen alkuperää on syytä arvioida kriittisesti

Vallitsevan uusdarvinismin mukaan ihminen polveutuu sukupuuttoon kuolleesta apinaoliosta. Luonnonvalinta olisi rakentanut ihmisen lukemattomista periytyneistä mutaatioista, jotka olisivat vaikuttaneet hitusen verran ulkomuotoon.

Teorian ydin on asteittainen muutos. Darwin kuvitteli kaikkien lajien syntyneen näin. Pienen pieniä muutoksia, jotka antaisivat vähäisen edun eli luonnonvalinta ei koskaan voi tehdä hyppäyksiä. Uusdarvinistien enemmistö on edelleen samaa mieltä.

Montako mutaatiota ja välimuotoa tarvitaan, jotta apinaolio kehittyisi ihmiseksi?

Miljoonia mutaatioita väitettyjen vuosimiljoonien aikana. Darwin totesi itsekin, että välimuotoja täytyy olla käsittämättömän paljon. Niitä täytyy olla myös sukupuun sivuoksilla.

Kyseessä on harkittu mielipiteen muokkaus, jossa käytetään asioiden äärimmäistä yksinkertaistamista. Georg Washington Universityssä ihmisen alkuperää tutkiva professori Bernard Wood pitää tätä ”harhakuvitelmana”: ”Sama ihmisen evoluutiota kuvaava kansanomainen piirrossarja otetaan kaikkialla esiin, elintarvikepakkauksista tutkimusvälineiden mainoksiin. Paraatissa vasemmalla on apina, oikealla ihminen ja niiden välissä marssii jono yhä enemmän ihmistä muistuttavia otuksia. Ihmiseksi muuttuminen käy sulavasti, eivätkä asiantuntijatkaan halua luopua tästä vakuuttavasta kuvasarjasta. Kyseessä on kuitenkin pelkkä illuusio”.

Vähittäisen muutoksen illuusio

Kehityskulkueen huolellinen analyysi ja tieteellinen tarkastelu paljastaa, että kyseessä on monitasoinen harhakuvitelma. Eliöt eivät kehity kohti tiettyä tavoitetta mutaatio-valinta -mekanismilla. Asian ”todistamiseen” käytetyt valtavat voimavarat eivät ole tätä pystyneet osoittamaan tieteellisesti. Asiaa 150 vuoden ajan tutkinut tiede, paleoantropologia, ei vahvista vähittäistä muutosta. Alan huippututkija Ian Tattersall toteaa: ”Eroamme lähisukulaisistamme monien kallon ja luuston piirteiden sekä aivojen rakenteen ja kehityksen osalta. Erot ovat erittäin mittavia. Kädelliset muistuttavat toisiaan, mutta ihminen poikkeaa odottamattomalla tavalla. Ominaisuutemme ilmestyivät äskettäin. Mikään ei osoita, että älykkyys ja ruumiinrakenteemme kehittyi nykyisen kaltaiseksi vähitellen valtavan pitkän ajan kuluessa”.

Edellä mainittu Bernard Wood toteaa: ”Viimeisen 50 vuoden aikana koottu fossiiliaineisto ja sen analyysi ei ole tuottanut vakuuttavaa olettamusta ihmisen alkuperästä”.

Pittsburgh Universityn professori Jeffrey H. Schwartz kirjoittaa: ”On turha odottaa, että fossiilisten välimuotojen sarja ihmismäisistä isovarpaista, ja samalla vähemmän apinamaisista ja enenevästi ihmismäisistä piirteistä löydettäisiin”.

Professorit John D. Hawks, Keith Hunley, Sang-Hee Lee, Milford Wolpoff toteavat: ”Etelänapinasta ihmiseksi johtavaa asteittaista fossiilien sarjaa ei ole olemassa, eikä yksikään etelänapina ole ilmeinen välimuoto. Tämä voi yllättää. Homo sapiens eroaa ratkaisevasti etelänapinoista lähes koko luustonsa ja toimintansa osalta - - arvelemme muutosten tapahtuneen äkisti ja toisistaan riippumattomasti ja muutokset kertovat pullonkaulasta, joka johtui pienen ryhmän joutumisesta muista etelänapinoista erilleen”.

Ihmisen alkuräjähdys

Paljastuu, kun vedämme yhteen edellä esitetyn:

-”erot ovat epätavallisen suuria”

-”Homo sapiens poikkeaa muista odottamattomalla ja ennakoimattomalla tavalla”

-”ei kerta kaikkiaan ole olemassa todistusaineistoa, että meistä tuli vähitellen ihmisiä pitkän ajan kuluessa, ei rakenteellisesti eikä älyllisesti”

-”on ilmeistä, että poikkeava anatomiamme ja suorituskykymme ilmestyivät äskettäin”

-”vakuuttavaa hypoteesia Homo sapiensin alkuperästä ei ole olemassa”

-”vähittäisten muutosten sarjaa isovarpaissa tai vähenevää apinamaisuutta ja lisääntyvää ihmismäisyyttä ei voida osoittaa”

-”etelänapinoista ei voida todeta vähittäistä muutosta Homo sapiensin suuntaan eikä yksikään etelänapinalaji ole välimuoto”

-”varhainen Homo sapiens eroaa merkittävästi ja dramaattisesti etelänapinoista lähes joka luunsa ja oletetun käytöksensä osalta”

-”oletuksemme on, että muutokset ovat äkillisiä ja toisistaan riippuvaisia” - - ”geneettinen vallankumous”

Evoluutiobiologit ovat kuvanneet ihmisen alkuperää ”räjähdykseksi”

ja ”äkilliseksi evoluutiotapahtumaksi” Michigan Universityn Diane Swanbrow puhuu ihmisen evoluution ”big bang” -teoriasta.

On hyvä kuitenkin muistaa, että monien evoluutiobiologien käyttämä sanasto poikkeaa sanojen tavanomaisesta käytöstä. Esimerkiksi ”aivan äskettäin” voi tarkoittaa yli satatuhatta vuotta sitten. Tästä huolimatta ilmaisu, joka viittaa ihmisen äskettäiseen ilmestymiseen, on sitäkin paljastavampi, koska paleoantropologit eivät viittaa kreationistien tai Älykkään suunnittelun kannattajien oletuksiin. Se osoittaa, että anatomiset tosiasiat saivat heidät tekemään johtopäätöksensä ja käyttämään sanastoa, joka on jyrkässä ristiriidassa vähittäisen kehityksen kanssa.

Toiset tutkijat sen sijaan eivät hyväksy fossiiliaineiston osoittamia seikkoja ja etsivät vain mahdollisia apinaolioiden samanlaisuuksia ihmisiin verrattuna ja jättävät valtavat erot huomioimatta. He menevät jopa niin pitkälle, että kieltävät erovaisuudet.

Paleoantropologi Jonathan M. Marks toteaa kuitenkin selkeästi ja vakuuttavasti: ”Ei ole vaikea erottaa ihmistä ja apinaa toisistaan. Ihminen kävelee, puhuu, hikoilee, rukoilee, rakentaa, lukee, käy kauppaa, itkee, tanssii, kirjoittaa, valmistaa ruokaa, pilailee, työskentelee, koristelee, ajaa partansa, autoilee ja pelaa jalkapalloa. Hiuksia jatkuvasti työntävästä päästämme, kävelyä varten suunniteltuihin isovarpaisiin asti, erotumme selvästi apinoista. Silmiemme valkuaiset, hampaamme, hikoilumme, lyhyet ylä- ja pitkät alaraajamme, polvemme ja tietenkin tietoisuutemme ja puhumista varten suunniteltu kurkkumme paljastavat meidät ihmisiksi”.

Yhdessä Ann Gaugerin kanssa voimme alleviivata,

että suoriudumme matematiikasta, joka mahdollistaa avaruuslennot, sävellämme musiikkia, laulamme ja suunnittelemme matkaa Marsiin. Käytämme sanelukonetta, rakennamme uskomattomia kaupunkeja, mutta osaamme myös vahingoittaa kanssakulkijoitamme pahemmin kuin eläimet. Olisiko evoluutio tuottanut tämän kaiken?

Ian Tattersallin mukaan ihmisen alkuperän ”big bangiksi” kutsutun tapahtuman, olisi aiheuttanut ”nopea kehityksen uudelleen järjestely”, jonka sai nopeasti aikaan ”varsin pieni, mutta vaikutuksiltaan merkittävä, DNA:n tasolla tapahtunut kehityksen muutos”. Hän ratkaisee ”big bang” -olettamuksen seuraavaan tapaan: ”varsin pieni muutos DNA:ssa vaikuttaa nykytiedon valossa epätyydyttävältä selitykseltä noin 696:een muutokseen (1065:stä, jotka erottavat meidät simpansseista). Tämä tarkoittaa yli 450 miljoonan DNA:n koodikirjaimen muutosta”.

Asiassa ei ole edistytty sitten Lamarckin (1809) päivien 

Mitään tyydyttävää mallia, joka selittäisi lajien tai ihmisen alkuperän, ei kerta kaikkiaan ole olemassa. On perusteltua kysyä, miksi Älykkäästä suunnittelusta ei saa keskustella? Kaikkialta esiin luikerteleva kuvasarja ihmisen evoluutiosta kuuluttaa, että kukaan ei olisi suunnitellut meitä. Onko tämä kannanotto kuvittelua vai tiedettä? Kuvasarja on materialismin kulmakivi. Se kertoo kaaoksesta kemian kautta kehittyneestä liharobotista, joka yrittää uskotella itselleen, että ei ajattele ja tee vapaita valintoja. George Gaylord Simpson, paleontologian suuri nimi, totesi painokkaasti: ”Ihminen on tulosta vailla tarkoitusta olleesta aineellisesta tapahtumasta, jolla ei ollut häntä mielessään. Häntä ei suunniteltu. Hän on aineen muoto, eräänlainen eläin ja kuuluu lajina kädellisten lahkoon. Evoluution tavoite ei varmasti ollut ihminen, sillä on ilmiselvää, että evoluutiolla ei ole päämäärää. Ihminen on suunnittelemattoman tapahtumasarjan lopputulos”.

On perusteltua kysyä, kuinka Simpson – muiden nykyisten evoluutiobiologien tapaan – voi olla asiasta varma?

Ja kuinka heidän väitteensä voi tieteellisesti vahvistaa? Stephen Jay Gould ja hänen kollegansa sanovat, että evoluutio on ”täysin ennustamaton tapahtumasarja, jota ei ole mahdollista toistaa”. Mielestäni ”arvaamatonta tapahtumasarjaa, jota ei voi toistaa” ei voi käyttää ihmisen alkuperän selityksenä, koska tällainen ”oppilause” on tieteellisen tutkimuksen ulottumattomissa. Sattumalta tapahtuvat mutaatiot muodostavat oppilauseen ytimen. Uusdarvinismi ei ole tieteellinen teoria, sillä se ei ennusta mitään. Kyseessä on kiehtova kangastus, jolla haavekuvaa jumalattomasta maailmasta ylläpidetään. Kangastus katoaa, kun sitä katsotaan läheltä, mutta pelkkä pinnallinen silmäys peittää evoluution ammottavat biologiset ja filosofiset aukot. Aadam ja Eeva ovat keitaan puiden takana piilossa edelleen kaikille heille, jotka rakastavat pimeyttä.

Evolutionistit väittävät, että heidän teoriansa ei perustu sattumaan

He torjuvat ajatuksen sattumasta raivokkaasti, vaikka DNA:n kopiointivirheet ovat evoluution raaka-aine! Richard Dawkins toteaa, että: ”Mistä kummasta on peräisin naurettava ajatus, jonka mukaan evoluutio on sattumanvaraista? … Väite, jonka mukaan ’evoluutio tarkoittaa, että sattuman voima tuotti elävän maailman’ on sekä typerä että todistamaton. Kukaan järkevä ihminen ei usko, että sattuma tuottaisi täynnä eläviä olentoja olevan maailman”. Dawkins myöntää tämän jälkeen kuitenkin, että: ”Uusdarvinismissa on kuitenkin mukana sattumanvarainen tekijä – mutaatio”. Hän yrittää kuitenkin vähätellä sen merkitystä toteamalla, että: ”tietysti tärkein evoluutioteorian osa, luonnonvalinta, ei ole sattumanvaraista”.

Lisätietoja: Wolf-Ekkehard Lönnigin 25.2.2020 kirjoituksessa Evolutionnews -sivustolla.

Paljon melua tyhjästä

Suomalainen Juha Valste on kirjoittanut kirjan ihmisen evoluutiosta. Kirurgi Mikko Tuuliranta kumoaa siinä esitetyt väitteet uutuuskirjassa Paljon melua tyhjästä.

Alkuperätiede on filosofiaa

Kun ihminen ymmärtää tämän, hänen silmänsä avautuvat ja hän huomaa, että todella tärkeistä asioista ei ymmärretä yhtään mitään. Tällaisia asioita ovat muiden muassa valo, painovoima ja kvarkit, joiden sisällä ei ole mitään eli niiden tilavuus on nolla. Ihminen on oppinut vasta, kun hän tajuaa, miten vähän hän tietää. Usko materialismiin, jonka mukaan olemattomuudesta 13,8 miljardia vuotta sitten itsestään ilmestynyt energia loi kaiken, haihtuu mielestä yhtä nopeasti kuin aamukaste Saharasta.

ÄR MÄNNISKAN ETT DJUR - VAD KAN VI LÄRA OSS AV DJUREN?

Presentation på svenska

Pekka Reinikainen: Är människan ett djur?

SUOMALAISET ASIANTUNTIJAT TULEVAT KALLIIKSI

He aiheuttavat maallemme miljardivahingon, kun eivät noudata WHO:n ohjeita. Viisaus ei asu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, vaan Maailman terveysjärjestössä. Jos koronaviruksen torjuntaa ei toteuteta WHO:n ohjeiden mukaan, seurauksena voi olla jopa 70 000 kuolemaa ja Suomen romahtaminen vuosikymmenien mittaiseen lamaan.

Tauti täytyy pitää hallinnassa

Tämä tarkoittaa karanteeneja, sairastuneiden hoitoa, testausta ja kontaktien kartoittamista. Se on tällaisen virustaudin kohtaamisen selkäranka. Tämä ymmärretään WHO:ssa, missä on valtavasti käytännön kokemusta mittavista torjuntatöistä. Jos heidän ohjeitaan ei noudateta, seurauksena on taudin täydellinen riistäytyminen kontrollista ja se voi muuttua pysyväksi kiertolaiseksi tautien maailmaan.

Kyseessä on pandemia, jota voi (vielä) torjua

Tämän ymmärtäminen on oleellista. On käsittämätöntä, että THL:n asiantuntija voi sanoa, että he "eivät ymmärrä WHO:n ohjeita" (HS 20.3). 

On kuitenkin toimittava NOPEASTI,

kun aikaa vielä on. Jos Suomessa ei aktiivisesti etsitä, testata, selvitetä tartuntaketjuja, eristetä ja hoideta sairaita, tilanne huononee valtavalla vauhdilla. Vain WHO:n ohjeiden mukaan toimimalla tartunnan saaneiden ryppäiden muodostuminen voidaan estää ja taudin leviäminen koko väestöön voidaan estää. Nämä toimenpiteet ovat tehokkaita vielä silloinkin, kun tautiryppäitä jo on muodostunut. Etelä-Korea, Kiina ja Singapore todistavat tämän. Puheet, joiden mukaan tämä "vain myöhentäisi epidemiaa, joka tulee joka tapauksessa" ovat täysin vastuuttomia. 

Kyse on lopulta siitä - HALUTAANKO toimia!

Jokaisen on osallistuttava, jotta suuri suomalainen murhenäytelmä voidaan välttää. Asia koskettaa kaikkia ja vaikuttaa kaikkeen yhteiskunnassamme ja heijastuu myös koko maailmaan. Katastrofi voidaan torjua, jos halutaan. Etelä-Korea on hyvä esimerkki oikeasta asenteesta, Ruotsi, jossa terveydenhuollon asiantuntija totesi Tukholman vaarallisesta tilanteesta, että tauti ei ole influenssaa kummempi, on esimerkki täydellisestä osaamattomuudesta.

On järkyttävää, että eräät asiantuntijat eivät näytä ymmärtävän, kuinka virustaudit leviävät 

Ihmiskontaktien välttäminen on tieteellisesti todistettu vaikuttava toimenpide, sillä kuka tahansa voi levittää tautia. Se on erityisen kustannustehokasta, kun aktiivisesti etsitään taudin levittäjät. Kokonaisen väestön asettaminen karanteeniin ei pysäytä pandemiaa, vaan sen tekee ainoastaan tehokas testaus, kontaktien etsintä ja tämän joukon karanteeniin asettaminen. 

COVID-19 oireet on jokaisen syytä tuntea

Aivastelu ja vuotava nenä EIVÄT ole tämän taudin oireita, vaan kuume, lihassäryt ja kuiva yskä sekä hengenahdistus joillakin henkilöillä. 

Ainoa oikea suhtautuminen koronavirukseen on:

-karanteeni

-tehokas testaus

-kontaktien etsintä

-sairastuneiden hyvä hoito

Jos näin ei toimita

Hiljaiset tartuntaketjut jatkuvat pinnan alla, mutta kiihtyvät uudelleen kun lähestymiskiellot lopetetaan. Suomi EI NYT TOIMI OIKEIN! Etelä-Korea ei antautunut eikä Suomikaan antautunut talvisodassa, mutta miten käynee nyt? Etelä-Koreassa ei jääty ihmettelemään, vaan kehitettiin ja toimeenpantiin välittömästi tehokas testaus. Suomessa testausta sen sijaan jarrutellaan. Se tulee maksamaan meille miljardeja.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.