torstaina, 10. tammikuuta 2019, klo 16.46

Jeesus 2.0

Pekka Reinikainen

Siteeraan seuraavassa yhteistyökumppanimme CMI:n Lucien Tuinistran kirjoitusta. Jeesus 2.0 ei tarkoita uutta tulkintaa Jeesuksen merkityksestä, vaan viittaa Hänen takaisin tuloonsa, johon uskovien pitää valmistautua ja josta heidän tulee kertoa uskosta osattomille.

Mitä Jeesuksen paluusta tiedetään?

Jumalan sanassa, Raamatussa, Matteuksen evankeliumin 24. luvussa kerrotaan, mikä on Jeesuksen takaisin paluun ja maailman lopun merkki. Johanneksen 14. luvusta käy ilmi, että Jeesus parhaillaan valmistaa omilleen taivaallista asumusta (14:1-3). Apostolien tekojen 1. luvun 11. jakeessa kerrotaan millä tavoin Hän palaa. Heprealaiskirjeen 9. luvun 28. jakeessa vakuutetaan, että Jeesus ilmestyy Häntä odottaville. Jaakobin kirjeessä (5:7-9) kehotetaan kärsivällisesti odottamaan Herran tulemusta. Juudaksen kirjeessä (14-15) kerrotaan, että Herra tulee tuomitsemaan jumalattomia. Ilmestyskirjassa (1:7-8) todetaan kuinka kaikki maan sukukunnat vaikeroivat Hänen tullessaan (Matt.24:30). Tässä vain muutamia Jeesuksen paluuseen liittyviä Raamatun kohtia.

Herran päivä on tuleva kuten varas

"Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty." (2.Piet.3:10).

Raamatun mukaan tuli tuhoaa tuolloin kaiken. Mutta miksi? Tämä selviää, kun tarkastellaan jakeen asiayhteyttä. Maan pinta ja kaikki maanpäällinen elämä tuhottiin vedenpaisumuksessa. Jeesuksen paluun yhteydessä maailma tuhotaan tulella samasta syystä eli luopumuksen ja pahuuden tähden. Elämme parhaillaan jälkikristillisessä rappiokulttuurissa. On enemmän kuin ilmeistä, että olemme siirtyneet Lootin päiviin, Sodomaan ja Gomorraan. Raamatussa on ilmoitettu, että näin tapahtuu ennen Jeesuksen paluuta (Luuk.17:28). Tästä kerron enemmän kirjassani Sukupolvi, joka hylkäsi Jeesuksen.

Ei ole yllätys, että nykyiset uusgnostilaiset yliopistoteologit

ja virallinen kirkko haluavat kieltää maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen tapahtuneen, sillä se on esikuva tulevasta tulella tapahtuvasta tuhosta. Raamatussa todetaan, että vedenpaisumuksen kieltäminen tapahtuu ennen Herran paluuta: ”Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa” (3:5-6). Veden kautta tuhottu maailma on esikuva langenneen maailman lopullisesta tuhosta: ”Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten” (3:7). Vedenpaisumuksen kieltäminen on Jumalan Sanan pilkkaamista!

Ensimmäinen koko maailmaa kohdannut tuomio

koski kaikkia, jotka eivät menneet Nooan arkin ovesta pelastuakseen, toinen tuho tulen kautta koskee kaikkia, jotka eivät käyneet taivaaseen johtavasta ahtaasta portista: ”Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen” (Matt.7:14). Mikä on tämä ovi? Siksi Jeesus sanoi vielä: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lampaiden ovi” (Joh.10:7).

Onko maailmanlaajuinen vedenpaisumus tapahtunut?

Geologinen todistusaineisto vahvistaa sen tapahtuneeksi, kuten selviää Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjasta ja geologi Pekka Rahkilan kirjasta Säihkyvät kivet (TV7 kustannus). Kaikki uskoivat vedenpaisumukseen 1700-luvulle asti, kunnes se mitätöitiin poliittisella silmänkääntötempulla, kun lakimies Charles Lyell ryhtyi geologiksi tavoitteenaan "vapauttaa tiede Mooseksesta". Vedenpaisumuksen ilmiselvään todistusaineistoon palaan myöhemmin.

Jos tulen kautta tuleva tuomio koskettaa koko ihmiskuntaa, on johdonmukaista ajatella, että myös veden kautta tullut tuomio kosketti kaikkia: ”Vedet nousivat maan päällä yhä enemmän, niin että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi viisitoista kyynärää vuorten yläpuolelle, niin että ne peittyivät. Silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi; linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilistävät pikkueläimet ja myös kaikki ihmiset. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat" (1.Moos.7:19-22; Matt.24:39). Jos kirkko ja suurin osa saarnaajista opettavat, että kyseessä oli paikallinen tulva, he opettavat uskon tuhoavaa harhaoppia, joka on täysin Jeesuksen sanojen vastaista! On perusteltua myös kysyä, miksi paikallista tulvaa varten olisi pitänyt rakentaa ruotsinlaivan kokoinen alus, jonka mittasuhteet olivat ihanteelliset pitämään sitä pystyssä jopa 20 metrin korkuisessa aallokossa? Lisätietoja englanniksi: Safety investigation of Noah’s Ark in a seaway

Raamattu on Jumalan ilmoitus historiallisista tapahtumista

”Viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja” todetaan 2.Timoteuksen kirjeen 3. luvussa. Tulee ihmisiä, jotka: ”Vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät kestä uskonkoetuksissa” (3:8). Uskovalle Timoteukselle todetaan: ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa” (3:16). Kirjoituksia vääristelevät (2.Piet.3:16) teologit järkeilevät, että Lähi-Itä muodosti ”silloisen asutun maailman” ja kyseessä olisi ollut vain paikallinen tulva tällä alueella. Vaikka näin olisikin, ei voida väittää, että ilmaa hengittäviä eläimiä ei olisi ollut sen ulkopuolella ja miksi veden noustessa ihmiset eivät olisi siirtyneet vuorille tulvaa pakoon? Raamatun mukaan vain arkissa olleet eläimet ja ihmiset selvisivät tulvasta (1.Moos.7:23).

Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut

Totesi Jeesus (Matt.24:25) ja muistutti, mitä tapahtui: ”Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa” (24:37).

Nooa oli vanhurskauden saarnaaja (2.Piet.2:5)

Olla vanhurskas tarkoittaa, että on valmis viimeiselle tuomiolle. Velvollisuutemme kristittyinä on varoittaa ihmisiä edessä olevasta tuomiosta, josta ei selviä, ellei Jeesus ole asianajajasi. Kaikki eivät tätä varoitusta ota vastaan, vaan vainoavat varoittajia (Matt.10:34-39). Lopun aikana ihmisten väliset erot jyrkkenevät: ”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastukoon edelleen, vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja pyhä pyhittyköön edelleen" (Ilm. 22:11). Nooa saarnasi ja rakensi arkkia 120 vuotta, mutta kukaan ei tullut uskoon. Tilanne on tuttu tämän päivän evankelistoille. Vedenpaisumukseen ei uskottu tuolloin, kuten ei nytkään siihen, että maailma tuhoutuu tulessa, kun Herra palaa takaisin. Valtavaa herätyksen tulvaa ei patoaisi mikään, jos saarnaajat ottaisivat Raamattunsa todesta ja kertoisivat vedenpaisumuksen ilmiselvästä todistusaineistosta. Ketään ei kiinnosta vesitetty kristinusko, josta on enää jäljellä ylösnousemus, ja senkin useimmat liberaaliteologit kyseenalaistavat. Jopa evankelisten kristittyjen enemmistö on menettänyt uskottavuutensa uskomalla evoluutioteoriaan, jonka mukaan luojalta kului hiiren kokoon kyhäämiseen 380 miljoonaa vuotta!

Jeesus on tuomari vasta kun Hän palaa

Jeesus sanoi: ”Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan maailman. Joka halveksii minua, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa; se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä” (Joh.12:46-48). Tämän vuoksi teologiset tiedekunnat tekevät kaikkensa mitätöidäkseen Jeesuksen sanat väittämällä, että niiden aitoudesta "ei ole varmuutta". Raamatussa todetaan myös: ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttansa” (Joh.3:17). Mutta: "Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut: 'Minun on kosto, minä olen maksava', ja vielä: 'Herra on tuomitseva kansansa'.Kauhistuttavaa on langeta elävän Jumalan käsiin." (Hepr.10:30-31)

Mitä voit tehdä pelastuaksesi tulevasta vihasta? (Room.5:8.)

Sinun on tehtävä parannus ja uskottava evankeliumi (Mark.1:15). Jos et tee parannusta, hukut (Luuk.13:5). Tämän päivän penseiden nimikristittyjen ongelma on, että he eivät lue Raamattua ja siksi he ovat hengellisesti kuolleita. Jeesus varoitti: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta'" (Matt.4:4). Jumalan sanan opetus on lähes täysin laiminlyöty. Yhteiskunta on kieltänyt Raamatun ohjeen noudattamisen päiväkodeissa ja kouluissa. Teologiset tiedekunnat ovat tehneet ihmisjärjestä epäjumalan. Raamatun käskyt on mitätöity viranomaisten toimesta: ”Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi” (5.Moos.6:6-7).

Vedenpaisumusta ei pidä kieltää vaan siitä on otettava opiksi

Se ennakoi Jeesuksen paluuta ja tulella tapahtuvaa tuomiota. Nykyiset uusgnostilaiset harhaopettajat, jotka muodostavat saarnaajien enemmistön, kieltävät tapahtuneen vedenpaisumuksen. Tämä on ällistyttävän täsmällisesti edeltä tiedoksi annettu Raamatussa, kuten edellä totesin (2.Piet.3:3-7). Nämä Raamatun repijät eivät tajua toteuttavansa sen profetioita!

Vedestä ja veden kautta rakennettu!

Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen jae (3:5). Mitä enemmän taivaita tutkitaan, sitä enemmän vettä eri muodoissa löydetään kaikkialta. Yhdysvaltain avaruushallinto julkaisi 2.1.2019 uusia ja tarkempia kuvia Ultima Thulesta, joka on jäinen kohde jäisellä Kuiperin vyöhykkeellä, 4,6 miljardin kilometrin päässä Maasta. Ovatko nämä niitä vesiä taivaanavaruuden yläpuolella, jotka mainitaan luomiskertomuksessa (1.Moos.1:7). Siirryin 2019 blogeissa käyttämään Raamattu kansalle -käännöstä.

HUUHAATIEDE JATKUU VUONNA 2019

”Vanhimmat nykyihmisten fossiilit ovat peräisin noin 300 000 vuoden takaa”, lukijoille vakuutetaan (2.1.2019) suurimman päivälehtemme tiedepalstalla.

Miksi tämä väite on epätieteellinen?

Aina kun ihmisen perimä kopioituu seuraavalle sukupolvelle, siihen tulee 100-300 kopiointivirhettä. Osa tappaa, osa aiheuttaa sairauksia, mutta suurinta osaa näin syntyneistä virheistä luonnonvalinta ”ei näe”, ja ne kertyvät piilevinä jälkipolvien kromosomeihin. Tämän takia kaikki suvullisesti lisääntyvät lajit on tuomittu kuolemaan ja väistämättömään sukupuuttoon. Tämän vuoksi on perusteltua kysyä, miksi evoluutio olisi kehittänyt monisoluisia ja suvullisesti lisääntyviä lajeja, jotka on ohjelmoitu kulkemaan kohti varmaa sukupuuttoa? Sattumanvaraiset tiedoston kopiointivirheet eivät tietenkään paranna alkuperäistä virheetöntä tiedostoa – kuinka sitten voidaan väittää, että ne olisivat sen rakentaneet? Jokainen ymmärtää helposti, että kopiointivirheet eivät siihen kykene.

Koska jokainen ihminen sai alkunsa yhdestä solusta,

aikuisen elimistön 37 000 miljardin solun rakenne ja toimintaohjeet on täytynyt pakata siihen. Tiedon tiivistäminen on ratkaistu siten, että hedelmöityneen munasolun DNA:ssa on päällekkäisiä tiedostoja 12 kappaletta. Ehkä jopa 20 tietojenkäsittelyn jälkeen, kun koodia poimitaan tietopankista kuin legopalikoita! Kopiointivirhe ei tietenkään voi parantaa tällaista tiedostoa, kuten selviää esityksestäni: Ihmeellinen ihminen Väite 300 000 vuotta sitten eläneistä nykyihmisistä on ilmeisen epätieteellinen!

MIEHET MENETETÄÄN

Mieshormonin määrä on romahtanut monissa maissa. Kivessyöpä lisääntyy hälyttävästi. Nuorten miesten siemennesteen laatu on heikentynyt jyrkästi. Viidesosalla pariskunnista on ongelmia lasten hankinnassa. Tästä kirjoitetaan laajasti tiedotusvälineissä (HS 31.12). Tämän ilmiön syytä haetaan kuumeisesti. Kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti.

Miksi näin ei ole tapahtunut kulttuureissa, joissa ei käytetä alkoholia?

Muslimimaissa ilmiö on lähes tuntematon. Tämä tosiasia kertoo ilmiön syyn, mutta siitä puhuminen ei ole ”poliittisesti korrektia”. HS:n tiedeartikkelissa ei alkoholia mainita lainkaan. Vielä 1960-luvulla alkoholia juotiin Suomessa 2 litraa asukasta kohden vuodessa, nyt sitä kuluu viisinkertainen määrä. Teinit ovat myös ryypänneet siitä alkaen, kun keskiolut siirrettiin elintarvikeliikkeisiin vuonna 1969.

Näytelmän konna on alkoholi

Maksan ohella myös kiveksissä on entsyymi, joka muuttaa juotua alkoholia asetaldehydiksi. Asetaldehydi on yhtä syöpävaarallinen aine kuin radon. Se vaurioittaa teini-iässä kehittyviä kiveksiä ja romahduttaa siemennesteen laadun. Aikuisena alkoholia runsaasti juoneet miehet kärsivät elämänsä ehtoolla kaikista testosteronin puutteen mukanaan tuomista ongelmista ja myös kivesten syövästä. Hoito testosteronia antamalla ei ratkaise ongelmaa, sillä se sammuttaa oman testosteronituotannon lopullisesti eikä aloitettua hoitoa voi lopettaa. Se voi myös aiheuttaa prostatasyövän. Lopulta kivekset kutistuvat ja testosteronin tuotanto vähenee minimiin, kun alkoholia on juotu riittävästi ja tapahtuu miehen ulkomuodon feminisaatio joka näkyy muun muassa rintojen kasvuna. Lisätietoja englanniksi: Feminization of Chronic Alcoholic Men: A Formulation

On perusteltua kysyä, miksi tästä ei kerrota ihmisille?

Alkoholiteollisuus on EU:n suurimpia tulolähteitä. EU huolehtii koko maailman humalasta. UPM ja Stora Enso ovat kuin nakkikioskeja tämän teollisuuden rinnalla. Alkoholiteollisuus on palkannut lobbareikseen satoja lääkäreitä, jotka kertovat, kuinka ”terveellistä” vaikkapa viinin juominen on! Rahoitus ohjataan niille laitoksille ja tutkijoille, jotka tekevät ”oikeanlaatuista” tutkimusta. Kun kirjoitin alkoholin vaikutuksesta kiveksiin, kommentoidakseni HS:n 31.12.2018 asiasta tehtyä artikkelia, sitä ei tietenkään julkaistu, koska lehti ilmeisesti tarvitsee alkoholimainoksista saamansa tulot. Ihmiset eivät myöskään halua kuulla ”epämiellyttäviä” asioita ja on mukavampaa syyttää muovia, lisäaineita, ympäristömyrkkyjä tai mitä muuta tahansa mieluummin kuin alkoholia. Raamatussa todetaan ihmisistä realistisesti, että he eivät ”tahdo kuulla Herran opetusta” ja sanovat ”puhukaa meille miellyttäviä asioita” (Jes.30:9-10).

Raamattu varoittaa alkoholista:

”Kenellä on voivotus, kenellä vaikerrus? Kenellä riidat, kenellä valitus? Kenellä haavat ilman syytä? Kenellä sameat silmät? Niillä, jotka viipyvät viinin ääressä, jotka tulevat mausteviiniä maistelemaan. Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa hohtaa. Helposti se valahtaa kurkusta alas. Lopulta se puree kuin käärme ja vuodattaa myrkkyä kuin kyy. Silmäsi näkevät outoja, ja sydämesi puhelee sekavia. Sinusta tuntuu kuin makaisit keskellä merta, kuin makaisit maston huipussa. ”Löivät minua, mutta en tuntenut kipua, pieksivät minua, mutta en tiennyt siitä mitään. Milloinkahan herään? Tahdonpa taas hakea tätä samaa” (Sananl.23:29-35).PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.