sunnuntaina, 30. joulukuuta 2018, klo 13.21

Suvaitsevaisuus, teistinen evoluutio ja rappioyhteiskunta

Pekka Reinikainen

Nykyisen rappioyhteiskuntamme tunnuslause kuuluu: ”Ole suvaitsevainen”? On annettava kaikkien kukkien kukkia ja pidettävä totuutta "suhteellisena". Kaikesta on keskusteltava, luovuttava ehdottomista periaatteista ja sopeuduttava valtavirtaan. Totuus selvitetään äänestämällä. Ellei tähän sopeudu, on yhteiskunnan ulkopuolinen, halveksittu fundamentalisti, jollaisia ei suvaita.

Onko tämän päivän kirkkokin omaksunut suvaitsevaisuuden 11. käskynä?

Onko hurskasta toimia kuten liberaaliteologit, yhdessä vihervasemmistolaisten ateistikollegoidensa kanssa, tekevät? He tekevät Jeesuksesta oman politiikkansa ajajan aina silloin, kun se heille sopii. Onko tämä sitä todellista kristinuskon ydintä, jota Jeesus opetti vai laitetaanko tässä oma julistus Jeesuksen suuhun? Nämä toimijat on helppo tunnistaa siitä, että he eivät koskaan viittaa Jeesuksen varoituksiin iankaikkisesta kadotuksesta.

Valaiseva esimerkki moraalin rappioon vievästä suvaitsevaisuudesta

Suvaitsevaisuus on vakiintunut uudeksi käytännöksi Suomessa, kirkko mukaan lukien. Arkkipiispa toivottaa siunausta kaikille Pride -tapahtumassa vihityille pareille, hänen apupiispansa toivottaa SETA:n tervetulleeksi rippikouluihin, Porvoon piispa toimii ”rakkauden asiantuntijana” kirjassaan Monta rakkautta ja Helsingin ja Espoon uudet piispat ovat myös suvaitsevaisia, Helsingin tuomiorovastista nyt puhumattakaan. LGBT -yhteisöä kumarretaan kuin kultaista vasikkaa.

Jotta tämä olisi mahdollista, teologien on muutettava Jumalan ilmoitus myytiksi

Raamatusta on mitätöitävä sen 11 alkulukua, joissa kuvataan kolme, koko ihmiskuntaa synnin tähden kohdannutta rangaistusta. Ihmisiä rangaistiin kuolemalla paratiisissa siitä, että he eivät uskoneet Jumalan sanaan. Heitä rangaistiin vedenpaisumuksella, koska he eivät lakanneet silmittömästä pahuudestaan. Ihmisten yhteinen kieli sekoitettiin ja heidät karkotettiin Baabelin kaupunkia rakentamasta, koska he eivät noudattaneet Jumalan käskyä asuttaa koko maailma.

Jeesus ei ollut suvaitsevainen

Hän teki nuorista ruoskan, puhdisti temppelin ja tuomitsi tekopyhät kyykäärmeen sikiöiksi. Hän osoitti myös pappien, leeviläisten ja kirjanoppineiden tekopyhyyden. Jeesus muistutti myös, että Vanhasta testamentista ei katoa piirtokaan. Hänen opetuksensa pääasiallinen sisältö oli varoitus kadotuksesta. Jeesus sanoi palaavansa takaisin vihaisena. Ihmiset tulevat kätkeytymään rotkoihin ja pyytävät vuoria heittäytymään päälleen piiloutuakseen takaisin palaavan Karitsan vihalta (Ilm.6:16). Jeesus sanoi myös: ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan”. (Matt.10:34)

Suvaitsevaisuuden ansa

Kun nykymaailma määrää, että kaikkien on oltava suvaitsevaisia, seuraava näytös tässä farssissa on, että pitää myös hyväksyä kaikki väärät teot ja kolmannessa näytöksessä kannustaa toteuttamaan vääriä tekoja. Herätyskristityillä on kaksi vaihtoehtoa tässä tilanteessa. Useimmat heistä siirtyvät unten maille maailman mielipiteen tuutulaulun tahdissa. He edustavat Raamatussa kuvattuja penseitä kristittyjä. Jäljelle jäänyt piskuinen ja kuumasti protestoiva lauma saa niskaansa sekä kirkon että maailman armottoman pilkan.

Tämä, jo paratiisissa alkanut, Jumalan sanan hylkäämisestä johdonmukaisesti seuraava kolmivaiheinen luopumus on kuvattu Roomalaiskirjeessä: ”Vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room.1:32). Enemmistö papistosta näyttää valinneen suvaitsevaisuuden vuohilaumaansa viihdyttääkseen. ”He rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa” (Joh.12:43).

Onko muitakin totuuksia kuin Jumalan sana?

Nykyään ei ole pulaa suosituista "totuuden" julistajista. Maailmaa miellyttävät kirjat myyvät hyvin. Ankara viha sen sijaan kohdistuu heihin, jotka uskaltavat väittää, että totuuksia on vain yksi. Tämä johtuu siitä, että jokainen ihminen kyllä tietää omassatunnossaan, että Jumala on olemassa ja totuuksia on vain yksi, mutta sitä ei kestetä kuulla. Totuudenpuhujia ei rakasteta.

Ateismi on yltäkylläisen elämän lopputulos

Kädestä suuhun elävässä yhteiskunnassa ei ole aikaa olla ateisti. Kun ihminen joutuu kuoleman ahdinkoon, hän rukoilee. Jumalan olemassaolo on aina ollut kaikille ilmeistä. Luojaan uskominen on myös ainoa perusteltu tieteellinen valinta nykyään, kun DNA:n päällekkäiset tiedostot on löydetty. On siis täysin epätieteellistä olla ateisti. Tähän johtopäätökseen päätyi myös maailman ehkä tunnetuin ateisti, Antony Flew. Nämä kylmät ateistit ovat usein älykkäämpiä kuin penseät nimikristityt, joille usko on pelkkä mielipide. Penseät Herra oksentaa ulos suustaan (Ilm.3:16).

Mikä on totuus?

Hän on Jeesus, jonka kautta kaikki on luotu, kuten selviää Johanneksen evankeliumin 1. luvusta. Jeesuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet (Kol.2:3). Pimeys ei kuitenkaan tätä käsitä (Joh.1:5). Kääntymätön ihminen ei rakasta totuutta vaan pimeyttä, ja tästä seuraa, että hän uskoo valheen (2.Tess.2:11). Tämä selittää, kuinka esimerkiksi biokemisti voi uskoa, että aine muuttuu eläväksi, vaikka aivan hyvin tietää, että kyseessä on fysiikan ja kemian lakien vastainen, täysin epätieteellinen tapahtuma! Hän valehtelee itselleen, mutta samalla pitää totuutta vääryyden vallassa ja estää kanssaihmisiä tulemasta uskoon.

Onko kirkko hylännyt Herran sanan?

Jeremia toteaa: ”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta? (8:8-9). Kysymys on Raamatun arvovallasta. Teologiset tiedekunnat ja kirkko ovat yhteisellä ponnistuksella onnistuneet muuttamaan Jumalan sanan myytiksi. Paratiisin käärme teki saman tempun kyseenalaistaessaan Jumalan sanan. Näin synnytetty moderni ja "aikaansa seuraava", kristillistä perinneyhdistystä ja puuhamaata muistuttava kirkko kiinnostaa pian vain hautauspalvelujen tuottajana. Jäsenkato on tällä teologialla varmistettu, koska hädin tuskin 10% alle kolmekymppisistä uskoo enää Jumalan sanaan.

Entäpä jos Raamattu onkin totta?

Totuuksia on tietysti vain yksi. Se ei väisty, vaikka olisit eri mieltä. Jos ihminen kuulee Raamatussa Vapahtajan äänen, hänellä on Pyhä Henki, joka on myös totuuden henki. Jeesus sanoi: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (Joh.14:26). Jos Jeesuksen sanat eivät kosketa sinua, voit olla varma siitä, että sinulla ei ole Hänen henkeään. Jeesus uskoi Raamatun 11 ensimmäisen luvun mukaiseen historiaan ja siellä mainittujen henkilöiden olemassaoloon. Hän tiesi mistä puhui, koska Hän oli Luoja.

Hedelmistään puu tunnetaan

Teistisen evoluution, kirkon uuden darvinistisen teologian, julistaminen ei ole saanut aikaan herätystä, vaan massiivisen luopumuksen. Lapset ja nuoret ovat älykkäitä. Miksi he uskoisivat kirkkoon, joka ei usko Jumalan ilmoitukseen? Ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa rakastava kirkko kutistuu kiihtyvällä vauhdilla. Mitä enemmän se mukautuu nykyiseen maailmanaikaan, sitä nopeammin se uppoaa.

Teististen evolutionistien Raamattu alkaa vasta 1. Mooseksen kirjan 12. luvusta

Vielä pari sukupolvea sitten vain liberaaliteologit kannattivat teististä evoluutiota. Herätyskristityt pitivät vielä tuolloin Jumalan sanaa totena. Nyt sekä kirkon uusgnostilaiset harhaopettajat että herätyskristittyjen enemmistö hokevat, että on yhdentekevää, mitä ajattelet Raamatun 11 alkuluvusta. He kuitenkin unohtavat, että kyse ei ole teologisesta mielipiteestä tai kirjanoppineiden tekopyhästä järkeilystä, vaan Jumalan ilmoituksesta.

Tässä koetellaan, onko teologissa Pyhä Henki. On hyvä muistaa, että uskovia koetellaan (5.Moos.13:3). Jos Kristus on sinussa, et voi kumota Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoitettua tekstiä. Tällaiset teologit ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole (Juud.1:19). Diagnoosi on helppo. He ovat raatelevaisia susia lammasten vaatteissa. He tuhoavat nuorten uskon, kuten jokainen voi vaikkapa isosten kirkostaeroamistilastoista todeta. Totuutta vilpittömästi etsivää nuorta ei vakuuta ”jumala”, joka olisi luonut ihmisen tappamalla koekappaleita 3 500 miljoonan vuoden ajan!

Jos sen sijaan opetettaisiin Raamatun mukaista kristinuskoa, massiivista herätystä ei patoaisi mikään. Tämä voi kuitenkin toteutua vain uskovien luonnontieteilijöiden avulla. Ihmiskunniaa rakastava pappien enemmistö ei ole kiinnostunut (Joh.12:43). Tässä ei ole mitään uutta. ”Kuinka moni jääkään taivaan ulkopuolelle, koska he häpeävät mennä sinne hullun takissa”, totesi jo William Gurnall (1617-1679).

Teistinen evoluutio on uskoontulon estävä rautaesirippu

Jokainen asiaan vähänkin perehtynyt tietää aivan hyvin, että uusdarvinistinen evoluutio on merkittävin uskosta luopumisen syy. Maailman johtavin ateisti, Richard Dawkins on todennut, että uusdarvinismi muodostaa ateismin älyllisen perustan. Teistiset evolutionistit valavat tämän uskon esteen, eli uusdarvinismin, betoniin ja tekevät sen arvovaltaiseksi "teologiseksi tosiasiaksi". He ovat paljon vaarallisempia kuin koomiset evoluutiobiologit, joiden tarinoilla ”virtahevosta valaaksi tai Tyrannosauruksesta talitiaiseksi” on lähinnä viihteellinen arvo. Nämä teologit lankeavat samaan ansaan kuin katolinen kirkko, joka ripustautui vuosituhanneksi pakanallisen Ptolemaioksen maakeskeiseen aurinkokuntaan ja on nykyään samanlaisessa ansassa julistaessaan teististä evoluutiota. Todennäköisesti kirkko jatkaa sitoutumistaan uusdarvinismiin katkeraan loppuun asti ja teistisistä evolutionisteista päästään eroon vasta Uudessa Jerusalemissa (Ilm.22:19).

Teistinen evoluutio tuhoaa kristinuskon perustukset

Useimmat teologit eivät ole kiinnostuneita Raamatun järkiperäisestä puolustamisesta. Darwin on heille Jeesusta tärkeämpi profeetta luomisasiassa. Jokainen aivan tavallinen ihminen, joka vaivautuu ajattelemaan itse, ymmärtää kuitenkin helposti, että aine ei herää henkiin itsestään. Tämän ymmärtäminen ei vaadi akateemisia opintoja. Jumala on antanut ihmisille erinomaiset aivot ja jokainen on itse vastuussa valinnoistaan. Teologien viisasteluun ei kannata luottaa, koska nämä tekopyhät järkeilijät markkinoivat kukin omaa ”tulkintaansa” tekstistä. Kannattaa mieluummin itse katsoa, mitä Raamatussa lukee. Pyhä Henki on johtanut Jumalan sanan kirjoittamista niin, että kaikki, joilla on Kristuksen henki, voivat sen ymmärtää. ”Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä” (1.Joh.4:13).

Kosminen, kemiallinen ja biologinen evoluutio on pelkkää epätieteellistä toiveajattelua. Kyseessä on hutera korttitalo, joka on kyhätty kokoon Jumalan torjumiseksi. Uusdarvinistinen kristinusko on samalla myös Raamatun perustan tuhoava kelvoton teologia. Kun kirkko opettaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen tappamalla huonoja harjoituskappaleita 3 500 miljoonan vuoden ajan, onko ihme, että uskottavuus ihmisten silmissä on mennyt? Missä on armoa ja totuutta täynnä oleva Jeesus, joka Raamatun mukaan loi kaiken? Valehteliko Jeesus vai jättikö Hän kertomatta totuuden luomisesta? Oliko Jeesus harhaopettaja ja vasta Darwin olisi kertonut totuuden? Onko kirkon polvistuttava Darwinin jalkojen juureen? - - Jeesus ei tietenkään valehdellut, vaan opetti, että Raamatun alkuluvut kertovat historiallisista tapahtumista. Jos teologit kieltävät tämän, he luovuttavat aseet viholliselle ilman taistelua.

Kirkon opettama teistinen evoluutio tekee Jeesuksesta murhaajan

Tähän asiaan palaan vielä seuraavissa blogeissa. Kysymys on Raamatun arvovallasta - ei teologisesta viisastelusta. Ei ole mahdollista ajatella Jumalan ilmoituksesta mitä tahansa päähän pälkähtää. Kristinusko on ankkuroitu luomiseen.

Keskusteluohjelma Leif Nummelan kanssa aiheesta Onko Jumala olemassa?:

Cafe Raamattu: vieraana Pekka ReinikainenPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.