sunnuntaina, 10. maaliskuuta 2019, klo 13.26

Kristityt tukkanuottasilla luomisesta

Pekka Reinikainen

Brittiläinen Premier Christianity -lehti, jolla on 30 000 lukijaa, hyökkäsi Raamattuaan totena pitävien uskovien kimppuun nettiartikkelissa, jonka oli laatinut teologi Michael Roberts. Hän on entinen geologi. Artikkelin otsikko on: ”10 kysymystä nuoreen Maahan uskoville kreationisteille”. Yhteistyökumppanimme CMI vastaa näihin kysymyksiin. Tässä blogissani kommentoin CMI:n vastauksien ydinasioita. Robertsin kommentit ovat kursiivilla.

Roberts väittää, että ”viimeisen 2000 vuoden aikana useimmat kristityt eivät ole uskoneet nuoreen Maahan”. Väite on ällistyttävän röyhkeä ja täysin perusteeton, kuten myöhemmin käy ilmi. ”Kysymys Maan iästä on tullut joillekin kristityille tärkeäksi vasta viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana”. On surkuhupaisaa, että asia on täsmälleen päinvastoin, sillä kirkosta tuli uusdarvinismin kannattaja vasta runsas 50 vuotta sitten.

1. Kysymys

”Voimmeko olla samaa mieltä siitä, että kysymys Kristus-kalliosta on tärkeämpi kuin kysymys kallioiden iästä”?

Vastaus: Jos Kristus-kallio erehtyi kallioiden iässä, kuinka voimme ripustaa elämämme Hänen varaansa? Kallioiden ikäkysymystä ei voi rinnastaa Kristuksen sovitustyöhön. Kyseessä on Robertsin keksimä sanaleikki.

Kristus toteaa, että jo luomakunnan alussa Hän loi miehen ja naisen. Tämä lyö lukkoon luomakunnan ikäkysymyksen. Jeesus myös vertasi paluutaan vedenpaisumukseen, joka yllätti ihmiset Nooan aikaan ja Hän piti Raamatun 11 alkulukua historiassa tapahtuneiden tosiasioiden kuvauksena. Paavalin opetus viimeisestä Aadamista perustuu luomiskertomuksen historiallisuuteen. Geologia vahvistaa, että vedenpaisumus on tapahtunut. Uniformitarianismista ollaan siirtymässä takaisin katastrofeihin, jotka olisivat synnyttäneet sedimenttikerrostumat. Jeesus ei voinut erehtyä sukuluettelostaan, joka yhdistää Hänet Nooaan ja Aadamiin (Luuk.3:36-38). Kalliot eivät voi olla vuosimiljardien ikäisiä, sillä jos niin on, tämä tekisi kuolemasta luomisen työkalun ja mitätöisi lunastuksen merkityksen.

2. Kysymys

”Onko Maan iällä tai muodolla merkitystä kristitylle”?

Vastaus: Jos Maan ikä ei ole Raamatun mukainen, ja jos maanpinnan muodoista ei voida todeta, että vedenpaisumus on tapahtunut, kuinka voisimme luottaa lunastukseen, kuoleman voittamiseen ja uuteen luomakuntaan? Robertsin mukaan: ”kristityn kannalta on yhdentekevää, onko Maa 10 tuhannen vai 10 miljoonan vuoden ikäinen, sillä Raamatusta sen ikä ei selviä. On mieletöntä taistella vastaan tiedettä, joka on 250 vuoden ajan todistanut, että Maa on vanha, eikä mikään todista Maan nuoresta iästä.”

Väite on väärä, sillä Maan ikää ei voida suoraan mitata mistään ja iän arviointi riippuu arvioijan maailmankuvasta. Ajanmääritysmenetelmiin liittyvät filosofiset olettamukset tekevät varman tiedon saannin mahdottomaksi. Luotettavan mittauksen kannalta välttämättömiä alkuperäisiä pitoisuuksia ei voida tietää, eikä myöskään historian kuluessa tapahtuneita muutoksia. Kaikki on vain olettamuksiin perustuvaa tulkintaa.

Toisin kuin Roberts väittää, Raamattu ilmoittaa Maan iän tarkasti. Raamatussa annettuun ilmoitukseen luomakunnan historiasta ei voi tunkea vuosimiljoonia. Luominen oli tietysti ihme, mutta Roberts sulkee ihmeet ennalta pois. Sitä paitsi geologit uskoivat luomiseen ja vedenpaisumukseen 1700-luvulle asti! Roberts ei ole tutustunut tai ei halua tutustua nuorta Maata tukevaan todistusaineistoon.

3. Kysymys

”Opettaako Raamattu, että Maa on pyöreä”?

Vastaus: Useimmat ihmiset kautta aikojen ovat omin silmin voineet todeta, että maapallo on pyöreä. Asia on itsestään selvä ja myös Raamatusta todettavissa. Litteän maan käsite on myytti, jonka ateistit ovat keksineet pilkkaamistarkoituksessa! The flat-earth myth and creationism

Missään Raamatun kohdassa ei myöskään kiistattomasti väitetä, että maapallo olisi litteä! Robertsin väite, jonka mukaan Raamattu väittäisi näin, on ilmeisen väärä, ja jos se olisi oikea, tämä vahingoittaisi kohtalokkaalla tavalla Raamatun luotettavuutta. Kreationistit eivät myöskään väitä, että Raamattu on tiedekirja. Tiedekirjoista ilmestyy jatkuvasti korjattuja painoksia. Raamattua ei tarvitse jatkuvasti korjata. Luomiseen uskovat toteavat Raamatun olevan sopusoinnussa havaintojen kanssa.

4. Kysymys

”Kuinka ennen vuotta 1000 eKr eläneet ihmiset olisivat voineet ymmärtää, mitä geologinen aika on?”

Vastaus: Hindut uskoivat, että maailma on 3,6 miljardin vuoden ikäinen. Egyptiläiset uskoivat menneisyytensä ulottuvan satojen vuosituhansien päähän ja arvelivat sen jatkuvan edelleen vuosimiljoonia. Pyramideja rakentaneiden kulttuurien älykkyyttä on turha epäillä.

Kuusi tuhatta vuotta on Raamatun näkökulmasta todella pitkä ajanjakso. Isaac Newton, maailman merkittävin tiedemies, piti 6000 vuoden suuruusluokkaa oikeana. Iän valinta riippuu maailmankuvasta. koska luominen oli ihme. Radiometrinen iänmääritys ei ole rakettitiedettä. Fysiikan lait eivät kumoudu, jos uraanin hajoaminen lyijyksi ei vahvista maapallon olevan 4,5 vuosimiljardin ikäinen! Menetelmistä luotettavin, joka perustuu hiilen C-14 isotooppiin, osoittaa, että muun muassa timantit, raakaöljy, kaivoksista louhittu hiili, dinosaurusten luut jne. ovat noin 6000 vuoden ikäisiä. Näistä Roberts ei puhu mitään, koska ne ovat uhka hänen maailmankuvalleen.

5. Kysymys

”Onko Raamatun teksti otettava aina kirjaimellisesti?”

Vastaus: Kysymys on ylimielisen pilkkaava, sillä on itsestäänselvyys, että Raamatussa on erilaisia tekstityylejä. Jokainen voi helposti ymmärtää, että Raamatun 11 alkulukua ovat historian kuvausta ja tätä mieltä ovat useimmat raamatuntutkijatkin. Genesis is history!

Kuinka joku voisi ottaa Raamatun vakavasti, jos sen ensimmäisen luvun jakeiden väliin työnnetään väkisin vuosimiljardeja? Mooses ja profeetat pitivät Raamatun alkulukuja historiallisten tapahtumien kuvauksena. Jeesus totesi, että jos ihmiset eivät usko heitä, he eivät usko, vaikka joku nousisi kuolleista kertomaan totuuden (Luuk.16:31). Raamatun epäilijät ovat liberaaliteologeja, jotka haluavat itse julistaa, mitkä Raamatun teksteistä ovat totta. He palvovat omaa järkeään. Raamatussa todetaan realistisesti, että kaikki ihmiset ovat valehtelijoita (Room.3:4)

6. Kysymys

”Millä perusteella oletatte, että eläinten kuolema aiheutui siitä, että Aadam söi kielletyn puun hedelmää?”

Vastaus: Emme oleta mitään, vaan Raamatussa kerrotaan selvästi, että kuolema on seurausta syntiinlankeemuksesta. Roberts katsoo kuitenkin, että tämä ei ole kristillisen opin mukaista ja kreationistit väittävät näin vaan puolustaakseen Maan nuorta ikää.

Tästä ei suinkaan ole kysymys, vaan kyseessä on Raamatun kiistaton ilmoitus ja siihen perustuva teologia, jonka mukaan rangaistus syntiinlankeemuksesta oli kuolema. Maa kirottiin Aadamin synnin tähden. Raamatussa todetaan myös, että kaikki eläimet söivät kasveja ennen lankeemusta (1.Moos.1:30). Ensimmäinen verenvuodatus liittyi syntiin, Jumala puki Aadamin ja Eevan eläinten nahasta tehtyihin vaatteisiin. Tässä ennakoitiin Kristuksen veren vuodatusta ristillä. Kristillinen teologia perustuu Raamatun tapahtumien historiallisuuteen, joilla oli vaikutus koko luomakuntaan. Koko luomakunta ikävöi - - luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan - - itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta - - koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti (Room.8:19-22).

7. Kysymys

”Onko usko nuoreen maailmaan perinteinen kristillinen näkemys?”

Vastaus: Kyllä on, mutta Raamatun näkökulmasta 6000 vuotta on pitkä aika. Se näyttää lyhyeltä vain, jos sitä verrataan maallistuneen näkökulman vuosimiljardeihin. 6000 vuotta on epäilyksettä perinteinen näkemys.

Roberts väittää, että varhaisille kristityille, aina 1800-luvulle saakka, asia olisi ollut epäselvä, sillä geologia ei ohjannut heitä. Kun geologiaa ymmärrettiin, pitkät ajanjaksot hyväksyttiin, koska Robertsin mukaan ne eivät vaikuttaneet kristinoppiin. Vuoden 1850 jälkeen vain muutama kristitty uskoi nuoreen Maahan ja kreationismi käynnistyi vasta 1960-luvulla Morrisin ja Whitcombin julkaiseman The Genesis Flood -kirjan myötä. Roberts siis väittää, että useimmat kristityt eivät 2000 vuoteen uskoneet Maan olevan nuori ja oppi olisi vasta puoli vuosisataa sitten saanut jalansijaa.

Tämä on ällistyttävä kristinuskon historian tulkinta. Ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö kristittyjen enemmistö olisi uskonut Raamatun mukaista historian kuvausta ensimmäisten 2000 vuoden ajan, aina Darwiniin asti. Kristityt ammattigeologit uskoivat vedenpaisumukseen 1700-luvulle asti, kunnes akateeminen uniformitarianismi tuli vapaamuurareiden, lääkäri Huttonin ja lakimies Lyellin myötä muotiin. Tämän kaltainen konsensustiede on äänestämällä tuotettua poliittista korrektiutta, johon kirkko yleensä nöyrästi alistuu. Taistelevan kirkon tarina päättyi vuonna 390, kun kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto.

8. Kysymys

”Vastustivatko ensimmäiset geologit kristinuskoa ja kaivoivatko he maata uskon alta geologian avulla”

Vastaus: Monet varhaiset geologit olivat uskovia ja tulkitsivat geologiaa Raamatussa ilmoitetun historian näkökulmasta. Roberts kertoi olleensa maastossa ateistigeologin kanssa. Tämä väitti, että usko Maan muinaisuuteen tekee ateistiksi. Roberts totesi, että monet varhaiset geologit olivat kristittyjä. Hän antaa ymmärtää, että nämä varhaiset geologit olisivat uskoneet Maan muinaisuuteen ja torjuneet käsityksen nuoresta iästä. Totuus käy kuitenkin ilmi Terry Mortensonin englanninkielisetä artikkelista: The 19th century scriptural geologists: historical background Valitettavasti myöhemmin monet kristityt geologitkin liittyivät nykyiseen viimeisten päivien pilkkaajien kuoroon, jonka esiin työntäytyminen on tarkasti ennakoitu 2000 vuotta sitten: ”Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia - - he sanovat - - onhan - - kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti - - tieten tahtoen he eivät ota huomioon - - että - - maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa” (2.Piet.3:3-6). Ateisti ei tule uskoon, jos hänelle julistetaan, että Raamattu ei pidä paikkaansa.

9. Kysymys

”Vastustivatko kristityt pitkien ajanjaksojen geologiaa aikaisemmin?”

Vastaus: Aivan varmasti, kuten edellä kävi jo ilmi. Ne kristityt, jotka eivät pidä Raamattunsa 11 alkulukua myytteinä, vastustavat pitkiä ajanjaksoja tieteellisillä perusteilla: Geology Questions and Answers Kreationistit kannattavat tieteellistä tutkimusta, koska se sopii Raamatun mukaiseen maailmaan paremmin kuin ateistien akateeminen luomiskertomus. Roberts halveksii kreationisteja väittäessään heitä oppimattomiksi.

10. Kysymys

”Miksi väitätte, että geologit ovat olleet väärässä viimeiset 350 vuotta?”

Vastaus: Robertsin mukaan yksikään kreationistigeologi ei ole esittänyt todisteita, jotka osoittaisivat Maan olevan nuori. Mutta jos Maa on vanha, ihminen on ollut täällä vain geologisen silmänräpäyksen ajan. Uskotko Jumalan sanaan vai ihmisen sanaan?

On ilmeistä, että Roberts ei ole tutustunut uskovien geologien julkaisemaan aineistoon tai sitten hän on päättänyt olla lukematta niitä siitä syystä, että niiden kirjoittajat ovat eri mieltä hänen kanssaan.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Robertsin mukaan tiedemiehet ymmärtäisivät asiat nykyisin paremmin kuin ennen, ja he olisivat nyt löytäneet lopullisen totuuden, toisin kuin aikaisemmat tiedemiehet.

Hänen mukaansa enemmistö uskoo, että Maa on vuosimiljardien ikäinen ja enemmistö on oikeassa.

Tämä tarkoittaa, että sairaus ja kärsimys vallitsi maailmassa vuosimiljardien ajan ennen ihmisen ilmestymistä. Tämä on vastoin Jeesuksen opetusta. Evankeliumissa julistetaan, että luodaan uusi taivas ja maa. Tämä on yliluonnollinen ihme, eikä niiden luomiseen tarvita vuosimiljardeja jatkunutta kärsimystä ja kuolemaa.

Robertsin kirjoitus edistää kristinuskon tappavaa teististä evoluutiota, joka on myös Suomessa tunkeutunut kaikkialle. Kuinka tämän harhaopin levitys voidaan diagnosoida? Liberaaliteologit on helppo tunnistaa, mutta haasteen muodostavat lammastaljaan sonnustautuneet sudet ja valkeuden enkeleiksi verhoutuneet julistajat. Heidän tunnistamistaan helpottaa havainto, että nämä teistiset evolutionistit välttyvät ateistien pahimmalta pilkalta, joka kohdistuu Raamattunsa todesta ottaviin uskoviin. Ateistit tukevat teistisiä evolutionisteja (vaikka nauravatkin heille nurkan takana) koska evoluution tukeminen on heille a ja o. Uusdarvinismi on ainoa perustelu olla ateisti, ja kaikki tätä kultaista vasikkaa kumartavat ovat ateisteille tärkeitä, varsinkin ne, joilla on liperit kaulassa. Nämä Darwinin eteen polvistuvat uusgnostilaiset ylipapit ja kirjanoppineet pilkkaavat luomiseen, lankeemukseen, vedenpaisumukseen ja tämän kosmoksen tuhoutumiseen uskovia ja näin on kirjoitettu tapahtuvankin viimeisinä päivinä (2.Piet.3:3-7).

Toinen diagnostinen kriteeri on katsoa millaisten järjestöjen ja rahoittajien kanssa he tekevät yhteistyötä. Alla muutamia esimerkkejä:

Biologos, Reasons to believe ja Talkorigins ovat pahimpia teistisen evoluution tuputtajia

Kaksi ensimmäistä ovat tekopyhiä, Talkorigins sen sijaan avoimen ateistinen. Age of the Earth

The dubious apologetics of Hugh Ross

Carbon-14 diamonds Talkorigins

Suomessa toimivat Veritas forum, Areiopagi ja Dialogos -julkaisu ovat kompromissijärjestöjä, joiden taustarahoitus paljastaa ongelman:

Rahaa lapioidaan kaikelle "uskonnollisuudelle" ja erityisesti evoluutiota siihen yhdistäville: The templeton foundation revealed

NYKYÄÄN ON PALJON TIETEELLISIÄ SYITÄ SITOUTUA RAAMATTUUN

Uusdarvinismi sen sijaan on muuttunut epätieteelliseksi uskonnoksi:

Age of the Earth

Kun uskoo, että Raamatussa ilmoitettu historia on totta, joutuu tietysti armottoman pilkan kohteeksi, mutta on hyvä muistaa, että totuuksia on vain yksi eikä siitä puhuvia rakasteta. Vilpittömälle totuuden etsijälle ei kannata tarjota vesitettyä teistisen evoluution kompromissia vaan näyttää sen sijaan Evoluution Akilleen kantapäät -DVD elokuva, joka on hyvä tiivistys asiasta.

Laajemmat CMI:n vastaukset ovat luettavissa englanniksi: 10 answers from creationists

Muistutus teistisen evoluution teologisista ongelmista esityksessäni: Pekka Reinikainen Alavuden Helluntaiseurakunnassa: Taistelu Raamatusta

VALEHTELU LAPSILLE JATKUU

Suurimmassa päivälehdessämme (1.3) kerrotaan lapsille, kuinka ensimmäinen eläin syntyi: ”Elämä on alkanut merissä noin neljä miljardia vuotta sitten. Ensimmäiset eliöt olivat yksisoluisia ja hyvin yksinkertaisia. Yksisoluinen eliö on niin alkeellinen, ettei sitä voida sanoa vielä eläimeksi. Noin miljardi vuotta sitten eliöistä alkoi kehittyä monisoluisia. Siitä katsotaan alkaneen ensimmäisten eläinten syntyminen”. Erikoistutkija KH Luonnonvarakeskuksesta oli tällä kertaa valehteluvuorossa.

Väite edustaa 100% epätieteellistä tarinointia. Ensinnäkään elämää ei synny itsestään, koska kemian ja fysiikan lait estävät sen. 4 miljardia vuotta sitten Aurinko ei myöskään olisi lämmittänyt Maata tarpeeksi: Earth impacts and young sun Yksisoluiset eivät myöskään ole ”alkeellisia” eikä evoluutio muutenkaan ole yksinkertaisesta monimutkaiseksi kehittymistä vaan kelpoisimman eloonjäämistä. Monisoluisten kehittyminen on ratkaisematon arvoitus, sillä se edellyttää, että evoluutio olisi tuottanut muun muassa ohjelmoidun solukuoleman. Evoluution näkökulmasta katsoen kaikki eläinten rakennetyypit ”kehittyivät” uusdarvinismin näkökulmasta yhdessä silmänräpäyksessä: Cambrian explosion Tämä sopii luomiseen ja tekee ”välimuotojen etsimisen” ajanhukaksi. Uusdarvinismi on pelkkä myytti, eläinten sukupuuttoon kuoleminen DNA:n rappeutumisen takia sen sijaan on tosiasia. Miksi evoluutio olisi kehittänyt mitään muuta ”kuolemattomien” bakteerien lisäksi (jotka ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia eli tekevät meille muun muassa B12 vitamiinia, johon eläimet eivät pysty!)?

On järkyttävää, että opetushallitus ei puutu tällaiseen tieteen vääristelyyn. Toisaalta myös ”tiedekeskus” syyllistyy samaan. Heurekan dinosaurusnäyttelystä kertovassa artikkelissa todetaan (Moottori 3/2019); ”Dinosauruksista ja muista muinaisista eliöistä on jäljellä vain kivettyneitä jäänteitä. Vain harvasta dinosauruksesta on löydetty kokonainen luuranko.” Tämä on emävale, mutta jos totuus dinosaurusten muumioista ja pehmytkudoksista kerrottaisiin, kehitysoppi kaatuisi kuin keila.

The Amazing Dinosaur Found (Accidentally) by Miners in Canada

More dinosaur bones yield traces of blood, soft tissue

KIRKKO JA KAUPUNKI vajoaa yhä syvemmälle luopumukseen

Tehtävämme tässä ajassa on varoittaa erityisesti penseitä (Ilm.3:16) kristittyjä. Penseyden henki on helppo tunnistaa KIRKKO JA KAUPUNKI -lehdestä, jonka pilapiirtäjät ovat erikoistuneet uusdarvinismin edistämiseen ja Jumalan pilkkaamiseen. Lehden sisältö on tavanomaista LGBT -humpuukia, kuten muunsukupuoliseksi ilmoittautuvan evoluutiobiologin sanailua kolmen sivun verran, aukeaman verran potaskaa otsikolla "Ihan tavallinen (trans)mies", toinen aukeama tädistä, joka sivuuttaa Jeesuksen, kolmas aukeama "keskipäivän demoneista" ja lopuksi henkilöstä, joka kertoo kuinka kristillisiin mystiikkoihin tutustuminen auttoi häntä ymmärtämään, että "jokin hänessä on rukoillut - - jolloin hän ei itse edes ollut tietoinen asiasta - - ihminen on lihaksi tullut rukous". Tämän lehden anti on kristinuskosta yhtä kaukana kuin itä on lännestä.

VAIHTOEHTOLÄÄKETIEDE - ONKO SITÄ?

Ihmiset uskovat tänä päivänä mihin tahansa paitsi Jeesukseen, jonka puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus kadotuksesta. Puhun aiheesta Huittisten vapaaseurakunnassa:

Pekka Reinikainen "Vaihtoehtolääketiede - onko sitä?"

JEESUS JOURNALISTIN KYNSISSÄ

Suurimmassa päivälehdessämme (10.3) toimittaja sanailee arkkipiispan teologisen erityisavustajan PM:n kanssa Jeesuksesta peräti kolmen sivun verran: "Jeesus ei ole mikään perinteinen mies - - katsokaa Jeesuksen kuvia- - Jeesus on queer-hahmo. Hän kyseenalaistaa käsityksen maskuliinisuudesta, PM sanoo". Jeesuksen pilkkaaminen jatkuu; "Jeesus puhui pehmoisia. Oli Jumalan edessä nöyrä, passiivinen, alistuva - - Jeesus ei ollut mikään kyyninen realisti, vaan sosiaalivallankumouksen tekijä, PM sanoo. Sitten Jeesus vielä lopuksi ristiinnaulittiin, nolo juttu, se riisti häneltä viimeistään miehisen statuksen".

Että tällainen arkkipiispan "teologinen" erityisavustaja

Vaikuttaa siltä, että olemme lukeneet eri Raamattua. Raamatussa nimittäin Jumala toteaa: "Älä tee itsellesi jumalankuvaa" (2.Moos.20:4). Jeesuksen persoonan arviointi hänestä tehtyjen maalausten perusteella ei ole mielekästä. Jeesuksen puheiden pääasiallisin sisältö oli varoitus helvetistä, ei mitään pehmopuhetta: "Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, sanon teille, vaan riitaa!" (Luuk.12:51). PM ei näytä myöskään ymmärtävän miksi Jeesus ristiinnaulittiin. On perusteltua kysyä, voiko Jeesusta enää pahemmin pilkata?

 PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.