lauantaina, 1. toukota 2021, klo 7.52

Kymmenen syytä miksi linnut eivät ole dinosauruksia

Pekka Reinikainen

Wolf-Ekkehard Lönnig osoittaa Evolutionnews -sivustolla, miksi linnut eivät ole dinosauruksia. Käsittelen samaa teemaa uutuuskirjassani Dinosaurukset – muinaiset lohikäärmeet. Siinä otan esimerkiksi "evolutionistien pienimmän dinosauruksen" - kahden gramman painoisen kolibrin. Dinosaurukset - muinaiset lohikäärmeet

Keskeinen kysymys kuuluu:

Ovatko linnut kehittyneet suoraan dinosauruksista vai ovatko ne dinosaurusten läheisiä serkkuja - vai ovatko ne Kaikkivaltiaan käsialaa? Linnut ovat usein esillä Raamatussa. "Katsokaa taivaan lintuja", Jeesus kehottaa (Matt.6:26). Linnut luotiin ennen muita maaeläimiä (1.Moos.20-21).

North Carolina Universityn evoluutiobiologi Alan Feduccia käsittelee tätä kiehtovaa kysymystä uutuuskirjassaan Romancing the Birds and Dinosaurs. Max Planck insitituutin kasvinjalostuksen tutkimuslaitoksen geneetikko Wolf-Ekkehard Lönnig vastaa kysymykseen taitavasti. Matemaatikko Granville Sewell kommentoi Lönningin vastausta: ”Väite, jonka mukaan darvinismiin kriittisesti suhtautuvat Älykkään suunnittelun kannattajat eivät ole perehtyneet genetiikkaan tai evoluutioteoriaan kaatuu, kun tutustuu Lönningin artikkeliin”. Seuraavassa Lönnigin perusteluista mukailtu yhteenveto:

1. informaatiota luovia DNA:n ”makromutaatioita” - onko niitä? Voiko perimä muuttua hyppäyksittäin eli luomalla täysin uusia, monimutkaisia rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa sattuma yhteensovittaisi useiden geenien ohjaamat toiminnot kertaheitolla. Tämä edellyttäisi samanaikaisia DNA:n koodin muutoksia, epigeneettistä säätelyä, perimän RNA-tietokoneen uudelleenohjelmointia, glykoproteiinien muutoksia, solukalvojen toiminnan uusia muotoja – toisin sanoen valtavaa määrää uutta täsmällistä informaatiota, joka muodostaisi sillan sukujen, heimojen, lahkojen jne. välille. Tällaista ei koskaan ole osoitettu tapahtuneen. Näin onnekas "noppien heitto" on niin epätodennäköinen, että sitä ei voi erottaa ihmeestä, jollainen ei luonnollisestikaan sovi Darwinin teoriaan, jota luonnon lait kahlitsevat. Tällaiset väitetyt ”hyppäykset” ovat toisin sanoen täysin luonnon lakien ja tilastomatematiikan vastaisia, ja jokainen evoluutioteoriaan ja moderniin genetiikkaan perusteellisesti perehtynyt ymmärtää, niin halutessaan, asian.

Vaikka ajatus makromutaatioista uuden luojina on hylättävä epätieteellisenä, eliöiden ilmiasussa voi tapahtua suuria hyppäyksiä, mutta kyseiset muutokset aiheutuvat sellaisista perimän muutoksista, joissa informaatiota menetetään, kuten tuulisten saarten siivettömien hyönteisten tapauksessa. Dinosauruksista ei kehity lintuja informaation menettämisen avulla, mutta tämä ilmiö selittää kuinka linnut voivat menettää lentokykynsä ja auttaa ymmärtämään kuinka lentokyvyttömiä lintuja on virheellisesti yritetty "rinnastaa dinosauruksiin, jotka olisivat kehittymässä linnuiksi”.

2. Toisaalta, pienin askelin etenevää evoluutiota lukemattomine äärimmäisen pienine muutoksineen ja häviävän pienine perimän koodin mutaatiomuutoksin, jotka saavat aikaan tuskin havaittavia tai suorastaan näkymättömiä ilmiasun muutoksia, ei voi myöskään pitää selityksenä uusien, toimivien rakenteiden tai lajityyppien synnylle. Pienin askelin tapahtuneeksi väitetty muutos on myös täysin ristiriidassa fossiiliaineiston kanssa, sillä evolutionistien kambrikaudella, yhdessä geologisessa silmänräpäyksessä, ilmestyneet eläinten rakennetyypit kumoavat pienet askeleet. Tästä syystä yksikään asioita syvällisemmin ymmärtävä paleontologi ei enää käytä fossiileja evoluution todisteina.

3. Luonnonvalinta ei selitä lajityypin alkuperää, vaan selittää ainoastaan siinä tapahtuvan muuntelun ja kelpoisimman eloon jäämisen. Taistelu elintilasta ei luo uutta, vaan vain karsii ja surmaa olemassa olevia ja samalla köyhdyttää perimää. Siemenperunoita seulomalla ei luoda nauriita, vaan valitaan halutun kokoiset. Viljalajikkeita jalostettaessa vaarana on tärkeiden perimän ominaisuuksien lopullinen menettäminen. Tämän torjumiseksi on perustettu siemenpankkeja. Jalostamista ei voi rinnastaa evoluutioon!

4. Kladistiikka on katsojan silmässä. Kladistiikka on eliöiden tieteellisen luokittelun lähestymistapa, jossa luokituksen on tarkoitus heijastaa eliöiden evolutiivista polveutumishistoriaa. Polveutumishistorian selvittämiseksi eliöiden nykyisten tuntomerkkien perusteella pyritään käyttämään objektiivisia päättelysääntöjä. Kaikkialla luonnossa esiintyvä konvergenssi kuitenkin kyseenalaistaa kladistiikan objektiivisuuden. Toisilleen väitetysti kaukaista sukua olevien eliöiden tai niiden elinten samankaltaisuus ei päde, koska samantyyppisiä rakenteita ja toimintoja esiintyy luomakunnassa paljon, Darwinin teoriaan täysin sopimattomasti. Konvergenssi tarkoittaa evoluutioprosessia, jossa eliöt, jotka eivät ole toisilleen läheistä sukua, ovat kehittyneet itsenäisesti rakenteiltaan tai toiminnoiltaan erittäin samankaltaisiksi. Tämä on hyvä esimerkki evoluutiosta, joka "selittää kaiken", mutta samalla romuttaa kladistiikan uskottavuuden.

5. Dollon lain mukaan evoluutio ei "toista tapahtumia" eli paluuta aikaisempaan ei ole. Dinosaurusten väitetty kehittyminen linnuiksi rikkoo Dollon lakia, sillä niiden tynkämäisiksi kutistuneiden eturaajojen pitäisi taas pidentyä ja voimistua valtavasti lentämistä varten. Yhtään esimerkkiä kehityksestä, missä lentokyvytön nykylintu olisi palannut siivilleen, ei tunneta ja samaa periaatetta voi johdonmukaisesti soveltaa dinosauruksiin.

6. Lintujen ja dinosaurusten eturaaja. Alkionkehityksen aikana linnun siipi rakentuu etu- keski- ja nimettömistä sormista mutta teropodien eturaaja sen sijaan peukalosta, etu- ja keskisormesta. Valintaetu ei ole ilmeinen eikä tällainen hyppäys sovi luista tehtyihin kladistisiin lajinkehityksen johtopäätöksiin.

7. Ylösalaisin käännetty lajinkehitys. Sinosauropteryxin, jonka väitetään olleen höyhenpeitteinen ja eläneen Kiinassa noin 130–125 miljoonaa vuotta sitten, käyttäminen lintujen esi-isänä on epäjohdonmukaista. Mikä valintapaine olisi kehittänyt suomut käytännössä hyödyttömiksi höyheniksi? Eikö olisi ollut helpompaa pysyä lämpimänä vaikkapa varastoimalla rasvaa ihon alle? 

8. Esi-isänä pidetty Archaeopteryx on ilmeinen lintu, jonka fossiilista on lisäksi eristetty pehmytkudoksia eli se ei voi olla 150 miljoonan vuoden ikäinen! Sorsia (Vegavis iaai) lenteli "liitukaudella" teropodidinosaurusten ympärillä eli on vähintäänkin outoa väittää lintujen polveutuvan teropodeista.

9. Kaikki nykyiset lintujen heimot ja lahkot ilmestyvät äkisti. Voidaan puhua lintujen ”alkuräjähdyksestä”. Myös lintujen monimuotoisuus oli aikaisemmin nykyistä rikkaampaa.

10. Linnuilla on syrinx, jolla ne laulavat. Se on henkitorven alapäässä oleva elin, joka tuottaa niiden laulun. Dinosauruksilla ei ole syrinxiä. Niiltä puuttuu sekä soittopeli että nuottivihko!

LÄHDE: Ten reasons why birds are not living dinosaurs

MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN LOI HEIDÄT (1.Moos.1:27)

Suomessa joutuu käräjäoikeuteen, jos puolustaa tieteellisiä tosiasioita

Suomalainen media levittää epätieteellistä oppia "sukupuolten moninaisuudesta". Kyseessä on poliittinen ilmiö, jollainen ei tulisi kyseeseen millään operatiivisen tieteen alueella.

Tiede ei ole selvittänyt monisoluisten eläinten alkuperää

siitä puhumattakaan, että se olisi selvittänyt yksisoluisen elämän alkuperän.

Suvullisen lisääntymisen alkuperä on täysin hämärän peitossa

Se edellyttää vähennysjakautumista, jonka evoluutiosta ei tiedetä yhtään mitään, siitä nyt puhumattakaan, että solun jakautumisen "kehittyminenkin" on yhä täysi arvoitus.

Suvullinen lisääntyminen on äärimmäisen monimutkainen tapahtumasarja. Jokainen meistä on uinut "letkuissa teho-osastolla" 9 kuukautta ja siirtynyt hengittämään happea muutamassa minuutissa. Tapahtumaa säätelevät tuhannet geenit, joiden alkuperästä ei tiedetä tuon taivaallista. Tämän vuoksi on tieteen pilkkaamista puhua "sukupuolten moninaisuudesta", sillä yksikin virhe miehessä tai naisessa estää "moninaisuuden" välittymisen seuraaville sukupolville. Tämän ymmärtää jo peruskoululainenkin, mutta poliittisista syistä eräät tahot eivät tällaisia itsestäänselvyyksiä halua ymmärtää.

Raamattu on oikeassa

On enemmän kuin ilmeistä, että mies ja nainen on luotu. On myös tieteellisesti helppo todistaa, että miehen ja naisen luominen tapahtui noin 6 000 vuotta sitten, koska jälkeläisiin tulee joka sukupolvessa 100-300 perimän kopiointivirhettä. Niitä on kertynyt ihmiskunnan perimään jo yli miljoona kappaletta. Ihmiskunnan sukupuutto voi olla tosiasia jo 6 sukupolven kuluttua, näistä piilevistä geneettisistä virheistä johtuen.

Roomalaiskirjeen 1. luvun teksti on näin ollen totta, mutta se sensuroidaan poliittisista syistä ja siihen uskova joutuu käräjäoikeuteen. On erittäin huolestuttavaa, jos oikeuslaitos ryhtyy vastustamaan tieteellisiä tosiasioita miehen ja naisen alkuperästä ja heille annetusta tehtävästä lisääntyä ja täyttää maa.

Suomi joutuu naurunalaiseksi

kun se haastaa Raamatun käräjäoikeuteen. On surkuhupaisaa, että tietyt poliittiset tahot eivät ymmärrä, mihin länsimainen oikeuslaitos ja kulttuuri perustuu. On surkuhupaisaa, että piispat vaikenevat. PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.