tiistaina, 20. helmikuuta 2018, klo 13.32

Lönnrot - kristitty lääkäri ja suomalainen yleisnero

Pekka Reinikainen

Ainoa suomalainen yleisnero ei ollut telaketjuateisti ja kosmologi Kari E., selkäsairauksien asiantuntija ja tähtitieteilijä Esko V. tai kaiken parhaiten tietävä teistinen evolutionisti Eero J, vaan Elias Lönnrot. Hän oli Suomen kansalliseepoksen Kalevalan sekä Kantelettaren kokoaja, kielentutkija, lääkäri, suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja ja virsirunoilija. Lönnrot oli suomen kielen uudistaja, useiden sanakirjojen toimittaja ja ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantaja sekä toimittaja. Hän julkaisi useita kansaa valistaneita terveys- ja tiedejulkaisuja. Lisäksi hän suomensi useita virsiä.

Kurinalaisuus ja työnteon oikea rytmittäminen mahdollistivat sen, että haaveista tuli totta. Suomen kansa sai kansalliseepoksen, Kalevalan, sekä yhä vielä tutkimuslähteenä vertaansa vailla olevan Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirjan, jossa oli yli 200 000 sanaa!

Lönnrotin kielitaito oli hyvin laaja. Äidinkielensä suomen lisäksi hän hallitsi erittäin hyvin ruotsin kielen suullisesti ja kirjallisesti. Venäjän kielen, viron, vepsän, vatjan ja saamen lisäksi Lönnrot kykeni selviytymään Kalevalan lähteistä, toimituksellisista ratkaisuista ja kielitieteellisistä ongelmista saksaksi, ranskaksi, norjaksi ja tanskaksi. Opiskelukielensä heprean, kreikan ja latinan Lönnrot hallitsi erittäin hyvin. Hän käytti edellisten lisäksi englanninkielisiä lähteitä tutkimustyössään. Lönnrotin päiväkirjamerkinnät olivat suomenkielisiä, kirjeenvaihdossa vaihtelivat suomi ja ruotsi sisällön mukaan. Suomenkielellä oli tuohon aikaan vaikea ilmaista tieteellisiä käsitteitä. Omien sukulaistensa ja poikansa kanssa Lönnrot puhui suomea, mutta vaimon ja tyttärien kotikieli oli ruotsi.

Lääketiede

Lönnrot valmistui toukokuussa 1832 lääketieteen lisensiaatiksi väitöskirjallaan Afhandling om Finnarnes Magiska Medicin, joka kertoi suomalaisten taikuuteen perustuvista parannustavoista, ja hänet promovoitiin tohtoriksi samana keväänä. Ennen valmistumistaan hänet määrättiin koleraepidemian aikaan kesken runonkeruumatkansa Helsinkiin hoitamaan potilaita Hietalahden lasarettiin. Sairaalassa oli 40 vuodepaikkaa, jotka olivat kaikki täynnä. Myös Lönnrot sairastui epidemian aikana, mutta parani. Hän myös huomasi, että herrasväestä hyvin harva sairastui koleraan. Tämä johtui varmasti paremmasta hygieniasta.

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että juutalaisia eivät myöskään tarttuvat vatsataudit ole vaivanneet, koska Raamatussa on nerokas ohje niiden välttämiseksi: ”Sinulle tulee olla leirin ulkopuolella merkitty paikka, johon voit mennä tarpeellesi. Varusteissasi sinulla tulee olla pieni lapio, ja kun menet ulos tarpeellesi, kaiva siellä kuoppa ja peitä sitten ulosteesi” (5.Moos.23:12-13). Tämä ohje takasi terveyden jo tuhansia vuosia ennen kuin bakteereista tiedettiin yhtään mitään!

Virkatehtäviinsä kuuluvissa raporteissa ja vuosikertomuksissa Lönnrot esitti monia käytännöllisiä uudistuksia, muun muassa hahmotteli terveyskeskuksen edeltäjän. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella hän vaati kuhunkin pitäjään lääkärintalon, johon voitaisiin rokotusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä varata tilat myös rokottajalle. Lääkärin tuli noudattaa säästäväisyyttä lääkkeitä määrätessään; eräässäkin pappilassa oli lääkeainekset sekoitettu yhteen, kun ei oltu tietoisia niiden yksittäisistä vaikutuksista. Hän ehdotti vielä perustettavaksi erityisen terveysvalvojan, terveyspoliisin viran rahvaan epäsiisteyden vuoksi. Lönnrotin suuria oivalluksia olivat myös lääkkeiden annostelussa noudatettavat puoliannokset lapsille ja ikivanhoille sekä neuvo käyttää tartuntataudeissa hoitajina vanhoja naisia eikä nuoria, joille ei ollut kehittynyt vastustuskykyä. Lönnrot pyrki valistamaan tavallista kansaa julkaisemalla aikoinaan tavattoman suositun Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkärin (1839). Lääkintäviranomaisten pyynnöstä hän laati oppaita pikkulasten kasvattamiseksi ja ruokkimiseksi sekä jäkälän käyttämisestä hätäravinnoksi katovuosina.

Lönnrotin elinaikana lääketiede kehittyi varsin huomattavasti. Akateemista opetusta ja tutkimusta olivat siihen asti hallinneet filosofiset kuvitelmat, jotka saattoivat aiheuttaa toimenpiteitä, jotka nykytietämyksen mukaan olivat joko tehottomia tai vahingollisempia kuin itse hoidettava tauti. Vielä 1800-luvulla oli käytössä antiikista peräisin oleva hoitokeino, suoneniskentä ja suolihuuhtelu. Keuhkotautia saatettiin hoitaa poistamalla ihmisestä muutaman viikon aikana jopa 2 litraa verta! Suoneniskennän ja kuppauksen tarkoituksina olivat poistaa likaiseksi luultu veri. Ruumiita puhdistettiin myös oksennusaineilla. Hypnotisoinnilla, homeopatialla ja luonnonfilosofialla oli vielä ajoittain vahva asema, mutta Lönnrotin aikana menetelmiin alettiin suhtautua kriittisemmin.

Älykkäänä miehenä ja itsenäisenä ajattelijana Lönnrot vältti opiskeluaikoinaan pahimman filosofisen aivopesun, mutta vielä tuolloinkaan ei osattu hoitaa tai määritellä tauteja. Lääketieteen tärkeimmät läpimurrot, kuten vastustuskyvyn ja bakteerien keksiminen, tapahtuivat vasta Lönnrotin jälkeen pääasiassa ranskalaisen Pasteurin havaintojen myötä. Pasteur osoitti bakteerien ja rokotuksen merkityksen sairauksien hoidossa. Pasteur kumosi myös evoluution osoittamalla, että elämää syntyy vain elämästä, ei alkuliemestä. Tätä eivät evolutionistit ole vieläkään huomanneet tai tahtoneet tajuta!

Lönnrotin aikoihin harrastettiin hyvin paljon taikuuteen pohjautuvaa taudin hoitoa. Lönnrot sai vaikutteita luonnonfilosofiasta, mutta älykkyytensä hän osoittaa suhtautumalla suoneniskentään kielteisesti, vaikkei koululääketiede menetelmää ollut vielä tuolloin hylännyt. Lönnrotin mukaan psyykellä oli suuri merkitys kehon sairauksissa ja voimakkaat psyykkiset kokemukset saattoivat parantaa potilaan taudista. Nykyään tiedetään, että aineet tai menetelmät, joilla ei ole mitään lääketieteellistä vaikutusta tautiin, voivat vaikuttaa oireisiin. Lönnrotin sanotaan pitäneen eniten kirurgisista töistä, joissa hänen sanotaan myös olleen varsin hyvä. Hänen kerrotaan poistaneen mulkosilmän, jossa oli kasvain.

Lönnrot oli saanut hyvin vähän opetusta kliinisestä lääketieteestä. Varsinaisesta lääketieteestä hän ei tiennyt juuri mitään. Vaikka Lönnrot oli synnynnäinen tiedemies, hänellä ei ollut minkäänlaista kokemusta kokeellisesta tieteestä.

Raittius oli Lönnrotin mukaan terveellistä ja viinan sijasta olisi hyvä juoda kaivovettä. Hän perusti myös Pohjolan ensimmäisen raittiusyhdistyksen, jonka ensimmäinen sääntöluonnos perustui täysraittiuteen. Raittiusaatetta Lönnrot ajoi perustamalla Kajaaniin varsin väljäsääntöisen Selveys-Seuran, joka kuitenkin nukahti jäsenten puutteeseen. Lönnrot jatkoi Helsingin-aikoinaan raittiusvalistusta julkaisemalla Raittiuden Ystävien sarjassa alan kirjoituksia.

Homeopatia oli Lönnrotin mukaan täyttä hölynpölyä

Tämä osoittaa, että Lönnrot oli erittäin älykäs mies ja aikaansa edellä. Nykyiset homeopatialla puoskaroivat parantajat eivät vieläkään ole saavuttaneet lääkäri Lönnrotin tasoa. Kerron keväällä 2018 julkaistavassa uutuuskirjassani Parantajat – kuinka puoskarointi muuttui vaihtoehtolääketieteeksi ongelmista, jotka liittyvät maassamme edelleen laajasti harjoitettavaan puoskarointiin, kaikkialle levinneeseen joogaan, meditaatioon ja buddhismiin, jota levitetään mindfulness -nimikkeen avulla.

Lönnrot toimi aktiivisesti terveydellisen ja hygieenisen kansanvalistuksen puolesta. Hänen mukaansa sairauksien ennaltaehkäisy on yksinkertaisempaa ja halvempaa kuin niiden parantaminen. Suomeen tuleva SOTE-uudistus tuhoaa ennaltaehkäisyn, koska sillä eivät kaupalliset toimijat voi tehdä pikavoittoja. Erityisesti ennaltaehkäisyn hyvät puolet tulisivat esiin pienissä ja köyhissä maissa kuten Suomessa. Lönnrot puhui rokotuksen puolesta ja kiersi rokottamassa ja tarkastamassa rokotuksia kansan keskuudessa. Vaikka oli Helsingin yliopiston Suomen kielen professori, otti Lönnrot vastaan potilaita Sammatissa ja antoi potilaille jopa ilmaiseksi lääkkeitä, joita oli itse tehnyt kasveista.

Lönnrot tutustui kasvien käyttöön lääkkeenä apteekkioppilaana Hämeenlinnassa kahden vuoden ajan 1820–1822 opiskeluaikansa välivuosina. Kivinen oli pelto tiedemiehillä, jotka 1800-luvun keskivaiheilla loivat suomalaisen kasvitieteen sekä suomenkielisen kasvitieteellisen sanaston. Elias Lönnrotin osuus tässä työssä muodostui perustavanlaatuiseksi. Aikalaiset kommentoivat: ”Kirjallisuuden alalla on Lönnrotin Suomen kasvisto erikoisen ilahduttava tapaus. Se tuli tänään kirjakauppaan, ja me (Rabbe, Collan ja minä) menimme tänään Lönnrotin luo antaaksemme hänelle mainitun kirjan loistokansiin sidottuna sekä suomalaisen kirjallisuuden puolesta 300 hopearuplaa palkkioksi. Hän ei aluksi tahtonut ottaa vastaan palkkiota, mutta me pakotimme. Erikoisen tärkeätä on suomen kielen kannalta, että koko Suomen kasvikunta on nyt ristitty suomalaisin nimin ja että kasvitieteen koko ammattisanasto on suomennettu ilman yhtään poikkeusta. Tätä on pidettävä ensimmäisenä suurena luonnontieteellisenä teoksena, joka on ilmestynyt suomeksi.

Lönnrotin elämä kertoo Jumalan siunauksesta ja johdatuksesta, joita ilman näin valtava elämäntyö tuskin olisi ollut mahdollista. Hänen saavutuksiaan voi verrata toisen uskovan tiedemiehen Carl von Linnén elämäntyöhön. Heidän rinnallaan Charles Darwinin luonnontieteellinen osaaminen osoittautuu pelkäksi puoskaroinniksi.

HS TIEDEPALSTALLA TAPAHTUU TAAS

Helmikuun 9. päivänä käsitellään taas mielenkiintoisia asioita. Viiden vuoden ikäinen Hilla kysyy: ”Kumpi oli ensin, kukka vai siemen” Darwin piti kukkakasvien äkillistä ilmestymistä” kauhistuttavana arvoituksena”. Suomalainen kasvitieteen professori kuittaa arvoituksen lapsellisella olankohautuksella: ”Jonkinlainen siemen on täytynyt olla ensin, koska ilman siementä ei voi syntyä kukkakasveja … siemenkasvit ovat miljoonien vuosien monimutkaisen kehityskulun tulosta. Se johti lopulta nykyisenkaltaisten siementen ja kokonaisten kukkakasvien kehittymiseen”. Tämän vastauksen tietosisältö on pyöreä nolla ja osoittaa hienosti, että siementen alkuperästä ei tiedetä yhtään mitään! Oikea vastaus on kuitenkin ilmoitettu heille, jotka haluavat ottaa sen vastaan: ”Jumala sanoi: ’Tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajinsa mukaan hedelmää, jossa on niiden siemen’. Näin myös tapahtui” (1.Moos.1:11).

Kymmenen vuoden vanha Aimo kysyy: ”Vanheneeko avaruudessa samalla tavalla kuin maapallolla?”. Kosmologian professori vastaa aikailematta: ”Ei ole olemassa oikeaa aikaa vaan aika on suhteellista – joka tekee liki valonnopeudella pitkän lenkin aurinkokunnan ulkopuolella – on vain parin viikkoa vanhempi, mutta hänen maapallolle jäänyt identtinen kaksosensa voi olla kymmenen vuotta vanhempi”. Ajan olemuksesta kirjoitin aikaisemmassa blogissani Iankaikkisuus ja ohikiitävä aika. On hyvä muistaa tässä yhteydessä, että kosmologia ei ole tiedettä, vaan tarinointia.

Palstalla pohditaan myös, miksi pingviinit liikkuvat niin oudosti? Fysiologian yliopistonlehtori ja erikoistutkija toteaa yllättäen, että: ”Maalla käveleminenkin on pingviineille tärkeää”! Tämä neronleimaus ei selitä, miksi pingviinien koivet ovat lyhyet ja sijaitsevat ruumiin takaosassa. Asia selviää kirjastani Eläimet opettavat.

HIILEN ISOTOOPPI OSOITTAA, ETTÄ TIMANTIT OVAT 6 000 VUOTTA VANHOJA!

Timantti on hiiltä. Niitä pidetään miljardien vuosien ikäisinä. Nyt niistä on eristetty hiilen C-14 isotooppia, joka osoittaa niiden iäksi tuhansia – ei miljoonia vuosia! Tämä osoittaa Jumalan huumorintajua. Hän on laittanut luomaansa planeettaan valmistuspäivämäärän!

(Lisätietoja englanniksi tältä videolta ja tästä artikkelista).

MISTÄ SUOLA (NaCl) TULI MERIVETEEN?

Maapallon pinnasta yli 70% on suolaveden alla. Jos pinta olisi tasainen, koko planeetta olisi lähes 3 kilometrin syvyisen meren peittämä. Meri on elintärkeä Maan lämpösäätelylle ja se toimii monien molekyylien puskurina. Vettä on juuri sopiva määrä tätä tarkoitusta varten – 1 370 miljoonaa kuutiokilometriä. Mielenkiintoista on, että vettä on maan vaipan mineraaleissa, 400-700 kilometrin syvyydessä, jopa kolminkertainen määrä (sci-news.com).

Sieltä vedenpaisumuksen vedet tulivat tuliperäisen toiminnan ja alkumantereen hajoamisen yhteydessä kun ”kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat” (1.Moos,7:11). Lisätietoja tästä on kirjassa Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta.

Meren lisääntyy jatkuvasti. Natriumia tulee sinne lisää noin 450 miljoonaa tonnia vuodessa. Sitä on 10,8 grammaa litrassa merivettä. Tätä vauhtia natriumia olisi kertynyt sinne noin 80-90 miljoonan vuoden ajan. Natriumia poistuu monin eri tavoin noin 206 miljoonaa tonnia.

Tasaisella nopeudella tämä antaisi meren iäksi noin 62 miljoonaa vuotta, jos meri olisi alun perin ollut makeaa ”järvivettä”. Luomiskertomuksessa puhutaan kuitenkin merestä (1.Moos.1:10) ja Jumala loi merieläimet 5. päivänä (jae 21). Vedenpaisumuksen yhteydessä suolapitoisuus olisi luonnollisesti lisääntynyt. Havainnot sopivat planeettamme raamatulliseen ikään, mutta eivät meren 4 miljardin vuoden ikään. Evolutionistit ovat hätäpäissään väittäneet, että valkoinen maasälpä, albiitti ratkaisisi ongelman. Se sitoisi natriumia merestä. Albiittia muodostuu merenpohjan kuumissa lähteissä ja se sitoo natriumia, mutta kun maasälpä jäähtyy, se vapauttaa sitomansa natriumin. Lopputulos on, että se ei vaikuta meren Na-pitoisuuteen yhtään mitään. Kuuluisa matemaatikko Blaise Pascal on todennut: ”Maailmassa on tarpeeksi valoa niille, jotka haluavat nähdä, mutta täällä on myös riittävän pimeää niille, jotka eivät halua”.

(Katso myös Suolaiset meret -artikkeli).

KUN TIEDETTÄ OPETETAAN TOTUUTENA

Kun tiedettä opetetaan totuutena, kyseessä ei ole tieteen opetus (evolutionnews.com).

Kun alkuperäkysymyksiä opetetaan, kriittisen ajattelun mahdollisuus on täydellisesti poissuljettu, potkujen uhalla. Tämä ilmenee englanniksi julkaistusta emeritusprofessori Matti Leisolan erinomaisesta teoksesta Heretic. (evolutionnews.com).

Jokainen ymmärtää nyt, että evoluution ei ole tieteellinen teoria, vaan kokoelma anekdootteja, jonka kriittinen arviointi on tabu. Aiheesta on Ben Stein tehnyt myös loistavan elokuvan, jota luonnollisestikaan ei ole esitetty Suomessa (youtube.com).

YLE JATKAA TÖRKEÄÄ JUMALAN PILKKAAMISTAAN

Aikaisemmin olen todennut, kuinka verovaroillamme ylläpidetty YLE pilkkaa häikäilemättömästi Suomen kansan enemmistön pyhinä pitämiä asioita. Tämä johtuu sitä, että vihervasemmistolaiset ateistit, jotka ylistävät seksuaalista sekoilua aamusta iltaan, ovat kaapanneet YLE:n suojatyöpaikat. Kyseessä ei ole mikään normaalien keskivertokansalaisten joukko, vaan juuri sellainen joukko, jonka Roomalaiskirjeen 1. luvun mukaan on ennakoitu mellastavan Lootin päivinä, jotka Jeesuksen mukaan toistuvat Hänen paluunsa lähestymisen merkkinä (Luuk.17:28).

Tuoreimmasta jumalanpilkasta raportoidaan Helsingin Sanomissa (HS 12.2), missä kerrotaan kuinka ”Yle on tänä vuonna pistänyt tosissaan rahaa likoon tavoitellessaan viisumenestystä”. Kyseessä on Saara Aallon hirviömäistä Monsters-kisakappaletta esiin tyrkyttävä mainosvideo, jossa ”leikitellään kekseliäällä tavalla sukupuolirooleilla: taustatanssijat ovat vahvan androgyynejä” eli henkilöitä, jotka eivät tiedä kumpaan sukupuoleen kuuluvat. Kaikkein pyhimmän häpäiseminen on tullut YLE:lle rutiiniksi: Saara Aalto istutetaan Jeesuksen paikalle Viimeisen ehtoollisen pöytään. Toimittaja Mari Kauppinen kehuu: ”Omat päänsisäiset hirviöt ja erilaiset sängyn alla piileskelevät oliot uskalletaan päästää viimein vapaaksi, meuhkaamaan pokkana päivänvaloon. Ilman häpeää, ilman pelkoa”. Ylen rikkoo lakia, omia eettisiä ohjeitaan eikä myöskään toteuta radiolaissa sille säädettyä tehtävää. (seurakuntalainen.fi).

Missään sivistysvaltiossa, vaikka se olisi maallistunutkin, tällainen kristillisten arvojen törkeä pilkkaaminen ei tulisi kysymykseen. Nämä entiset taistolaiset ja punavihreät, seksuaalista sekoilua tyrkyttävät ateistit ovat soluttautuneet ”kulttuuritoimituksen” suojatyöpaikoille valistamaan suurta yleisöä. Heidän ymmärryksensä laskiaisen kristillisestä merkityksestä rajoittuu kysymykseen, valitako mantelilla vai hillolla täytetty pulla. Mielestäni on perusteltua pohtia, onko YLE:n rahoittaminen verovaroista perusteltua? Siihen käytettävän valtavan rahasumman voisi varmasti käyttää järkevämmin. Kristillisen perinteen varjeleminen kuuluisi tietysti arkkipiispalle, joka on kuitenkin osoittautunut itse nykyisten Lootin päivien pääarkkitehdiksi, eikä hoida palkkaansa kuuluvaa tehtävää.

Muutama kysymys edellä olevan johdosta YLE:lle:

  • miksi muut musiikin tuottajat työnnettiin syrjään ja vain yhdelle annettiin mahdollisuus?
  • paljonko tämä törkeä jumalanpilkka tuli maksamaan kristillisten seurakuntien jäsenille, joita pakkoverotetaan tämän suojatyöpaikan ylläpitämiseksi?
  • kuinka suuri säästö saavutettaisiin, jos kanavat vapautettaisiin kilpailulle?

YLE YRITTÄÄ MYÖS RAJOITTAA SANANVAPAUTTA

YLE julkaisi 16.2 mielenkiintoisen uutisen, jonka sisältö on alla. Tästä voi jokainen päätellä, pyrkiikö YLE rajoittamaan sananvapautta ja sensuroimaan toisinajattelijoiden oikeuden keskustella avoimista tieteellisistä kysymyksistä. Kukaan ei nimittäin tiedä, miten ensimmäinen solu olisi voinut syntyä itsestään – mutta asiasta ei ilmeisesti saa keskustella, koska ateistitoimittajat hermostuvat. Eräs maailman johtavista ateisteista, Antony Flew uskoi Luojaan tutustuttuaan luomakunnassa havaittavaan suunnitteluun. ”On mentävä siihen suuntaan, mihin todistusaineisto vie”, totesi Flew. Mitä ihmettä YLE oikein pelkää? Onko kysymys kenties poliittinen, kuten ranskalainen Le Monde-lehti myönsi taannoin todetessaan, että jos huomioimme Luojan, emme voisi enää tehdä abortteja ja vihkiä saman sukupuolen edustajia.

YLE: uutinen kokonaisuudessaan kursiivilla:

Pikkukunta hämmentää kutsulla kreationistien tilaisuuteen: "Ei ole kannanotto"

Pomarkun kunta on jakanut Facebook-sivuilleen kutsun Pomarkun helluntaiseurakunnan tilaisuuteen, jossa tunnettu evoluution vastustaja Pekka Reinikainen kyselee, "miksi nuoret hyväksyvät evoluution".

Pieni satakuntalainen Pomarkun kunta on herättänyt hämmennystä Facebook-sivuilleen perjantaina jakamassaan päivityksessä.

Kunnan Facebook-sivuilla on muun muassa kuvia esimerkiksi kunnan päiväkotilasten puuhasteluista tai kirjaston tapahtumista. Nyt sivuille on päässyt myös Suomen tunnetuimpiin kuuluvan kreationistin eli evoluution vastustajan Pekka Reinikaisen puhetilaisuuden mainos.

Reinikainen on tulossa Pomarkkuun helluntaiseurakunnan tilaisuuteen aiheenaan "Miksi nuoret hyväksyvät evoluution". Tilaisuudessa on mahdollisuus myös rukouspalveluun.

Pomarkun kunnan kirjoittamissa saatesanoissa todetaan, että helluntaiseurakunta "kutsuu sinut tilaisuuteen", jossa Reinikainen puhuu.

Nuoren maan kreationisti

Kristillisdemokraattisen puolueen riveissä vaikuttanut Pekka Reinikainen on tunnettu muun muassa kirjoistaan, joissa hän esittää, että evoluutio on väärennös. Reinikainen on niinsanottu nuoren maan kreationisti, joka uskoo, että esimerkiksi dinosaurukset ovat eläneet huomattavasti tieteen esittämää myöhemmin.

Evoluutio tarkoittaa sitä, että nykyiset eliölajit ovat kehittyneet aiemmista eliölajeista geeneissä tapahtuvan muuntelun ja luonnonvalinnan kautta. Tieteen piirissä tästä vallitsee laaja yksimielisyys.

Eräissä uskonnollisissa liikkeissä evoluutiota kuitenkin vastustetaan tiukasti, koska näiden piirissä halutaan pitää kiinni kirjaimellisesta raamatuntulkinnasta. Evankelis-luterilainen kirkko ei vastusta evoluutiota.

Kunnanjohtaja: "Ei ole kunnan kannanotto"

Pomarkun kunnanjohtaja Eero Mattsson kertoo Ylelle puhelimitse kuulevansa mainoksesta nyt ensimmäistä kertaa. Hän sanoo, ettei ole itse Facebookissa mutta on nähnyt mainoksen tilaisuudesta paikallislehdessä.

– En tiedä, miksi mainos on sivuilla, mutta Facebook-sivustomme ovat alusta monenlaisille tapahtumille, joita paikalliset yhdistykset, seurakunnat ja jopa yritykset järjestävät, Mattsson kertoo.

Mattsson korostaa, että Facebook-sivustolla julkaistu mainos ei ole missään nimessä kunnan kannanotto.

– Olen itse vankka evoluutioteorian kannattaja! kunnanjohtaja Mattsson linjaa.

YLE PAKKOSYÖTTÄÄ KUUNTELIJOILLE BUDDHISMIA

Aamukahvi meinasi mennä minulta kurkkuun, kun tavanomaisen tympeä-ääniset aamujuontajat kuulostivat innostuneilta 19.2 kello 7:20. Syykin selvisi pian. He johdattelivat kuulijoita mindfulnessiin, joka on buddhismin peitenimi. Jatkoa luvattiin erään luokanopettajan lapsille kirjoitetun buddhismin käsikirjan mainostamisen myötä. Tunnustuksellista kristinuskoa ei saa opettaa – kaikki kristillisyyteen viittaava poistettu Opetushallituksen toimesta, mutta buddhismin opetus näyttää käynnistyvän hyvää vauhtia.

Yle on paisunut valtioksi valtiossa, ryhtynyt ajatuspoliisiksi ja maailmankuvan muuttajaksi ja muistuttaa entisen Neuvostoliiton totalitääristä toimintaa. Olisi korkea aika vapauttaa tiedotusvälineet poliitikkojen pakkopaidasta ja käyttää säästyneet verorahat parempiin tarkoituksiin.

AMERIKKALAISEN TV-KANAVAN TOIMITTAJA PITÄÄ KRISTITTYJÄ MIELISAIRAINA

Franklin Graham, evankelista Billy Grahamin poika, on huolestunut ABC-kanavan linjasta. Kanavan toimittaja Joy Behar sanoi, että ”Jumalan ääntä kuuntelevat kristityt voivat olla mielisairaita”. Grahamin mukaan tällaiset puheet ovat huolestuttavia ja ne muistuttavat 1930-luvulla natsien käyttämää taktiikkaa, jolla kristityt lukittiin telkien taakse. Kristityt pitää toisin sanoen sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle, koska he muodostavat sille uhan. Ohjelmassa todettiin muun muassa, että vaikka Trumpia pidetään huolestuttavana, varapresidentti Pencestä pitäisi olla huolestuneempi, koska Pence on kuuliainen Jeesuksen opetukselle. Ohjelmassa mukana ollut henkilö piti varapresidentin kristillisyyttä ”vaarallisena”. Kristinuskon rinnastaminen mielisairauteen TV-ohjelmassa on väärin, varapresidentti Pence totesi. TV-ohjelma ei voi olla tällä tavoin uskonnollisesti suvaitsematon. (toddstarnes.com)

Miksi Pencen kimppuun käydään? Antisemitistiset ateistitoimittajat ovat hermostuneet varapresidentin puheesta Israelin Knessetissä.

RUOTSIN JOUKKORAISKAUSTEN TUTKIJA PULASSA

Ruotsin poliisijohto on määrännyt tunnetun ruotsalaisen rikostutkijan Peter Springaren sisäiseen tutkintaan tämän puhuttua joukkoraiskauksista ”kulttuurisena ilmiönä” (HS 12.2). Häntä siis voidaan rangaista totuuden kertomisesta. Springaren synti oli, että hän sanoi: ”Ettei 10–15 vuotta sitten juuri ollut joukkoraiskauksia. ’On myös etnisesti ruotsalaisia, jotka tekevät joukkoraiskauksia, mutta ei niin paljon kuin näemme ulkomailla syntyneillä tekijöillä. Se on kulttuurinen ilmiö, ihmiskuvaan liittyvä. Siitä ei ole mitään epäilystä, ja sen kuulee kuulusteluissa’.”

KIRKKO JA KAUPUNKI – SUOMEN JOHTAVA ANTIKRISTILLNEN AVIISI

Kirkko ja Kaupunki – Suomen johtava antikristillinen aviisi – kysyy kahdelta henkilöltä, miksi he ovat pappeja (15.2). Pastori Heidi Z. toteaa, että: ”Emme enää usko Raamatussa esitettyyn babylonialaiseen maailmankuvaan, koska luonnontiede on tuonut meille uutta tietoa”. Pastori Lauri K. kertoo olevansa eksistentialistin (= käsitys totuudesta, oikeasta ja väärästä muodostuu eksistentialismin mukaisessa ajattelussa henkilökohtaisten kokemusten ja yksilön vakaumusta noudattavan toiminnan myötä) tunne-elämällä varustettu kristitty platonisti, joka innostui uskonnosta filosofian näkökulmasta. ”Harvat kristityt kiistävät sitä, että ihminen on kehittynyt varhaisemmista nisäkkäistä, jotka taas ovat kehittyneet matelijoista ja niin edelleen. Jeesuksen äiti Maria oli ihminen, jonka esiäitien joukossa oli puissa eläviä pikkunisäkkäitä ja vedessä eläviä matelijoita. Se sitoo Jeesuksen paitsi ihmiseen myös koko luomakuntaan. Muinaiset nelijalkaiset matriarkat eivät pohtineet teologisia kysymyksiä, mutta Heidi Z. ja Lauri K. pohtivat – he ovat luterilaisia pappeja, koska ihminen kehittyi olennoksi, joka kykenee miettimään uskonnollisia asioita – näin tapahtui todennäköisesti sen takia, että ihminen alkoi pari miljoonaa vuotta sitten käyttää työkaluja – pohdintaan liittyy evoluutiopaleontologian professori Mikael F. – joka uskoo, että yhä monimutkaisempi teknologia ruokki yhä monimutkaisempaa ajattelua. Samalla kehittyi kieli, joka nosti kommunikaation aivan uudelle tasolle.”

Edellinen kursiivilla otettu lainaus artikkelin akateemisesta hölynpölystä osoittaa, että näiden pappien tulkinta Jeesuksesta matelijan jälkeläisenä edustaa 100% antikristillisyyttä. Artikkelissa esiintyy myös Turun yliopiston biokemian laitoksen dosentti Kirsti L., joka kertoo, että kun viisi vuotta sitten ajateltiin elämän syntyneen meren pohjassa, nyt sen arvellaan syntyneen kuivissa tai puolikuivissa olosuhteissa. Hän ajattelee, että elämän syntyminen Maahan oli ”olosuhteiden luoma välttämättömyys”. Tämä tarkoittaa suomeksi, että sen synnystä eivät tiedemiehet ymmärrä tuon taivaallista! Kehiin kannetaan vielä Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan dosentti Syksy R., joka kertoo, että ”emme tiedä, mitä maailmankaikkeuden alussa oli - tai onko maailmankaikkeudella ylipäätänsä alkua – tutkijat pystyvät suoraan havainnoimaan yhden sekunnin ikäistä maailmankaikkeutta ja ymmärtämään sen historiaa teoriassa jonnekin ensimmäisen sekunnin miljardisosan miljardisosan miljardisosan miljardisosan tienoille”. Tämä selonteko saisi varmasti paroni von Münchausenin vihreäksi kateudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon maailmassa tuhlataan rahaa akateemiseen tutkimukseen, jonka päämäärä on osoittaa, että Jumalaa ei ole! Kirkko ja kaupungin kynäilijä päättää artikkelinsa: ”Jeesus ottaa langenneesta luomakunnasta vielä kopin – ehkä hän silloin muistaa myös niitä kaukaisempia äidin puolen sukulaisiaan, joita ihmiset kutsuvat muun muassa villakoiriksi, valashaiksi, koriantereiksi ja kantarelleiksi”. Sukulunastajamme ei voi polveutua eläimistä. Raamattu kuittaa: ”Maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Sellainen on antikristus, eksyttäjä” (2.Joh.1:7).

SYNTYMÄN SALAISUUS

Umpisokeat uusdarvinistit ”väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi” (Room.1:22). Hyvä esimerkki on lasten syntymän salaisuus. Suvullisen lisääntymisen alkuperä on täysi arvoitus evolutionistille, eivätkä tomppelit teistiset evolutionistit ymmärrä alkuperästämme tuon taivaallista. Kukaan ei tiedä minkälaisten välimuotojen kautta kohdun sisältä ulkoilmaan siirtyminen ”olisi kehittynyt”? Tietämättömyys johtuu siitä, että välimuotoja ei ole, koska koko järjestelmä täytyi luoda täysin toimivana.

Myös raskaus on nerokkaasti suunniteltu. Naisen immuunijärjestelmä säädetään siten, että se ei hyljeksi vauvaa, joka on puoliksi vierasta kudosta. Tämä ilmenee samalla niin, että odottavan äidin mahdolliset autoimmuunisairaudet lievittyvät raskauden ajaksi. Äidin suonissa kiertävän veren määrä nousee viidestä litrasta kahdeksaan. Tämä torjuu samalla synnytyksen yhteydessä tapahtuvan, noin 0,2-0,4 litran suuruisen verenhukan aiheuttaman haitan. Verenvuotoa torjuu myös raskauden aikana lisääntyvä verihiutaleiden määrä ja kohdun lihasten voimakas supistuminen synnytyksen jälkeen. Myös loppuraskauden turvotuksilla on oma tehtävänsä. Odottava äiti tulee osittain vastustuskykyiseksi insuliinin verensokeria alentavalle vaikutukselle, ja näin vauva saa kohdussa riittävästi energiaa, jota se tarvitsee aivojensa kasvattamiseen. Vielä syntymän jälkeisenäkin aikana lähes puolet energiasta menee lapsella aivojen kasvuun, miljoonia hermosoluja syntyy joka minuutti ensimmäisten elinvuosien aikana ja ihmisellä on ”aikuiset aivot” vasta 24 vuoden iässä. Ero väitettyihin ”apinaserkkuihin” on päätähuimaava, vaikka oppikirjoissa ja luonto-ohjelmissa edelleen häikäilemättömästi valehdellaan, että ero olisi 1% luokkaa.

KOHTA EDES NUORET MIEHET EIVÄT PYSTY SIITTÄMÄÄN LAPSIA

Siemennesteen siittiöpitoisuudet laskeneet rajusti - kaikista nuoristakaan ei enää ole isiksi – otsikoi Iltalehti 14.2 ja jatkaa: ” Miesten siittiötuotanto on laskenut dramaattisesti. Siittiöiden määrä on pudonnut 40 vuodessa 60 prosenttia. Vielä 1990-luvun alussa suomalaismiesten siittiömäärä oli hyvä, 100 miljoonaa millilitrassa. Tuoreimpien tutkimusten mukaan 1990-luvulla syntyneillä siittiömäärät ovat jo alle 50 miljoonaa millilitrassa. Tutkijan mukaan lähes puolet suomalaismiehistä on siinä kunnossa, ettei raskautta saa alulle kovin helposti. 1970-luvulla alettiin ounastella ensimmäisen kerran, että siemennesteen laatu on heikkenemässä, mutta ilmiöön havahduttiin todenteolla 1990-luvun alussa”.

Mistä tämä romahdus johtuu. Sitä ei kerrota. Jokainen voi kuitenkin helposti ymmärtää syyn. Tähän riittää pelkkä maalaisjärki ja se lienee mahdollista käsittää myös kaupunkilaisjärjellä. Dosenteille ja professoreille asia lienee kuitenkin liian vaikea ja poliittisille toimijoille ja lukijoita miellyttämään pyrkiville toimittajille kauhistus! Siittiöiden määrä nimittäin on pysynyt normaalina kulttuureissa, missä teinipoikien juopottelu ei ole maan tapa. Meillä romahdus alkoi, kun teinipojat ryhtyivät juomaan ”kaksin käsin” keskioluen vapauttamisen jälkeen. Nykyään tiedetään alkoholin myrkyllisyys. Turvaraja on korkeintaan ruokalusikallinen lonkeroa tai olutta päivässä. Kun kivekset rakentuvat siittiötuotantoa varten teini-iässä, siellä eräs entsyymi muuttaa alkoholin asetaldehydiksi, joka tekee kehittyville kiveksille tämän ikävän tempun. Kaupan ja alkoholintuottajien lobbaamat kansanedustajat kuitenkin vain pahentavat ongelmaa laittamalla väkevät lonkerot elintarvikeliikkeisiin samalla lisäten myyntipaikkojen määrän 350:stä 5 500:aan ja myynti onkin lähtenyt räjähdysmäisesti käyntiin ja Alkoa uhkaa pian konkurssi. Se lienee ollut lobbarien tavoitekin eli siirtää alkoholijuomien myyntituotot kaupan käsiin.

KOULUAMPUMISET

Yhdysvalloissa on alkuvuonna 2018 tapahtunut helmikuun puoleenväliin mennessä jo 18 kouluampumista. Verisin tehtiin 14.2 Floridassa. Siinä kuoli 17 ihmistä. Ihmetellään koulujen huonoja turvajärjestelyjä ja aselakeja. Jotkut ehdottavat ratkaisuksi jopa ”luodinkestäviä koulureppuja”! Ongelma ei kuitenkaan ole niissä, vaan ”väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle” (Hes.7:11). Kouluampumisia ei ollut, kun USA vielä oli kristitty maa. Kun nuorisolta on deletoitu elämän tarkoitus, jumalattoman koululaitoksen avulla, jossa ainoa sallittu uskonto on uusdarvinismi, heistä tulee samanlaisia kouluampujia, kuin surullisen kuuluisasta Jokelan koulun Pekka-Eric Auvisesta, joka julisti olevansa ihmiskuntaa jalostava ”luonnollinen valitsija”.

MIKSI NUORET LUOPUVAT KRISTINUSKOSTA – HE VAIHTAVAT JEESUKSEN DARWINIIN

Suomessa hädin tuskin 10% nuorisosta ottaa Raamatun vakavasti. Ilmiö on yleinen kaikissa länsimaissa. Iso-Britanniassa tutkittiin asiaa haastattelemalla 2 000 entistä seurakuntanuorta. Yleisin syy Raamatun hylkäämiseen oli uusdarvinismi, jota markkinoidaan "totuutena". Tieteen kansanomaistamisen emeritusprofessori Richard Dawkins on julistanut, että jos et usko evoluutioon, olet "tyhmä, tietämätön hullu tai ilkeä". Kukaan ei halua olla tällainen ja joutua kiusatuksi tai pilkatuksi. Mutta olisiko asia niin, että Raamatun mukainen luominen on ilmiselvä tieteellinen tosiasia ja evoluutio pelkkää tarinointia? Brittitutkimus osoitti, että kun evoluutioteorian ammottavat aukot opetettiin ja annettiin kysymyksiin raamatulliset vastaukset, 90% säilytti uskonsa. On raamatullista uskoa, että "se, mitä Jumalasta voidaan tietää on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan" (Room.1:19). Ne, jotka eivät tätä tajua "väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi", toteaa Paavali (Room.1:22).

Asia kääntyikin näin päinvastoin. Raamatusta selviää, kuinka Jumala on "luonut munuaisemme ja kutonut meidät kokoon äitimme kohdussa" (Ps.139:13). Ihminen on hyvä esimerkki Jumalan nerokkaasta suunnittelusta. Meissä on 30 000 miljardia solua. Esimerkiksi munuaisissamme on 2 miljoonaa erillistä kierrätys- ja verenpuhdistuslaitosta. Joka päivä vertasi suodatetaan ja puhdistetaan 180 litran verran. Voit juoda 0,5 tai 10 litraa, syödä suolaa 0,5 tai 10 grammaa, silti munuaiset poistavat ylimäärän, ottavat tärkeät aineet talteen ja laimentavat tai väkevöivät virtsan samalla. Tämä on valtavan monimutkainen tapahtuma ja se matkiminen dialyysillä on vaatinut suurta ponnistusta ihmisiltä. Virtsan väkevöimismekanismi selvisi vasta 1950-luvulla. Elimistö on täynnä vastaavia toimintoja. Niiden väitetään syntyneen sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnon valinnan kautta, vaikka vielä ei edes ymmärretä, miten perimän käyttöjärjestelmä on sekä rakentanut ne että myös säätää niiden toimintaa! Kerron näistä asioista TV7:n "Herra käyttää lääkäriä" ohjelmassa aina tiistaisin kello 18:30. On täysin järjetöntä ja 100% epätieteellistä uskoa evoluutioon. Muista Raamatun luotettavuutta koskevista kysymyksistä saat selkoa "Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta" -kirjasta, joka murskaa jumalattoman evoluutiomyytin, joka on pelkkä ”ateistien luomiskertomus”. Monille voi olla yllätys, että tiede ei edes etsi totuutta vaan ainoastaan parasta jumalatonta selitystä. Totuus on Raamatussa.

PEKKA REINIKAISEN LUENTO RISTEYSPAIKASSA

Pekka Reinikaisen luento Risteyspaikassa on katsottavissa täältä.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.