maanantaina, 29. tammikuuta 2018, klo 18.33

Iankaikkisuus ja ohikiitävä aika

Pekka Reinikainen

ALUSSA Jumala loi (1.Moos.1:1). LOPUSSA ei enää ole oleva aikaa (Ilm. 10:6). Luomakuntamme on määräaikainen. AJALLE on säädetty alku ja loppu.

Aikaa ei ole ilman ainetta ja kello lähti käyntiin, kun aine luotiin. Aika loppuu, kun tämän luomakunnan päättyessä ”alkuaineet kuumuudesta hajoavat” (2.Piet.3:10).

Näistä jakeista selviää, mitä iankaikkisuus tarkoittaa. Iankaikkisuudessa ei ole kelloja, koska siellä ei ole nykyisen kaltaista, lämpöopin toisen pääsäännön mukaisesti lämpökuolemaa kohti ajautuvaa ainetta. Tämä langennut, ja väistämätöntä tuhoa kohti kulkeva maailma on lyhyt kertakäyttöinen ilmiö, jonka tarkoitus selviää meille iankaikkisuudessa. Vain Jumala tietää sen tarkoituksen. Meille jotka elämme ajassa, iankaikkisuuden käsittäminen ei ole helppoa ja evoluution olemattomat vuosimiljardit tekevät asian vieläkin vaikeammaksi. Kollegani sanoi, että ei viihtyisi taivaassa, koska siellä voisi aika käydä pitkäksi.

Ajan määritteleminen on yhtä haasteellista kuin tietoisuuden ymmärtäminen

Aika on neljäs ulottuvuus, pituuden, leveyden ja korkeuden ohella. Ajan ja tietoisuuden määrittelyssä sorrutaan aina kehäpäätelmiin ja tautologiaan. Ihmisen järkeä ihannoiva, mutta täysin sisällyksetön hokema ”ajattelen, siis olen” on esimerkki saman asian tarpeettomasta toistosta. Tietoisuudelle ei ole olemassa edes kunnollista määritelmää.

Fyysikot määrittelevät Wikipediassa ajan ”tapahtumien välisenä etäisyytenä aika-avaruuden neljännellä akselilla. Einsteinin suppean suhteellisuusteorian mukaan aikaa ei voi esittää muuten kuin aika-avaruuden osana. Tapahtumien välinen etäisyys riippuu tapahtumia tarkkailevien havainnoitsijoiden suhteellisesta nopeudesta tapahtumaan nähden. Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria muutti ajan määritelmää vielä enemmän esittämällä kaareutuneen aika-avaruuden käsitteen. Eristetyssä järjestelmässä ajan kuluessa eteenpäin entropia eli haje aina kasvaa, joten hajeen kasvusta voidaan päätellä ajan suunta. Normaalisti syy-seuraussuhteen mukaisesti syy on myös aina ennen seurausta”. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhuoneen sekamelskan määrästä voidaan arvioida, paljonko aikaa on kulunut siitä, kun äiti viimeksi kävi siellä.

”Ajan voi käsittää myös nopeudeksi, jolla eri ilmiöt tapahtuvat. Esimerkiksi suuressa painovoimakentässä aika kuluu suhteellisuusteorian mukaan hitaammin kuin pienessä painovoimakentässä, mikä näkyy esimerkiksi kemiallisten reaktioiden ja kellojen käynnin hidastumisena. Ihmiset eivät kuitenkaan voi itse huomata ajan kulumisessa tapahtuvia muutoksia lähiympäristössään, sillä aivot ja havainnot toimivat samalla aikaan sidotulla nopeudella”. Tästä seuraa muun muassa, että kellot käyvät maan pinnalla hitaammin kuin GPS satelliitissa ja siksi paikan määritys navigaattorissa heittäisi, ellei asiaa korjattaisi.

Horisonttiongelma

Totean aikaisemmassa blogissani, kuinka ateistit pilkkaavat kristittyjä rutiininomaisesti aina samoilla väitteillä. Heidän suosikkinsa on, ”kuinka valo kaukaisista galakseista voi näkyä, kun ne ovat miljardien valovuosien päässä”? Tämä väite osoittaa näiden ateistien ajattelun yksinkertaisuuden. Monet ovat tietämättömiä horisonttiongelmasta, jonka ”tieteellinen” ratkaisu on heidän alkuräjähdyksensä jälkeen tapahtunut ”valon nopeuden ylittäminen”. Ilman valon nopeuden ylittämistä heidän tarinointinsa ei toimi. Kuka nopeutta kiihdytti ja miksi se olisi kiihdytyksen jälkeen hidastunut juuri sopivan suuruiseksi, sitä ei kerrota. Alkuräjähdys on jumalaton luomiskertomus. Se on epätieteellinen tarina, koska maailmamme on täynnä järjestystä, joka rappeutuu ja etenee kohti lämpökuolemaa. Alkuräjähdys olisi luonnollisesti synnyttänyt valtavan määrän kaoottista lämpöenergiaa.

Miljardit vuodet kumoavat uusdarvinismin

On surkuhupaisaa, että miljoonat ja miljardit vuodet otettiin käyttöön Raamatun kumoamiseksi ja uusdarvinismin todistamiseksi. Lakimies, poliitikko ja ”geologi” Charles Lyell halusi ”vapauttaa tieteen Mooseksesta”, mutta ampui omaan jalkaansa. Nyt kun tiedetään, että eliöiden perimä on käyttöjärjestelmä, joka rappeutuu aina kun sitä kopioidaan 750 koodisymbolin sekuntivauhdilla, on ilmeistä, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä huonommin se toimii ja lopulta seurauksena on sukupuutto kopiointivirheiden kertymisestä johtuen. Tämä voidaan todeta luonnosta, jossa ei muuta tapahdukaan kuin sukupuuttoon ajautumista. Tästä voi lukea lisää JC Sanfordin kirjasta Eliömaailma rappeutuu (datakirjatkustannus.fi).

On hyvä pitää mielessä, että tiede ei etsi totuutta, vaan parasta jumalatonta selitystä! Huvittavaa tässä ateistien epätoivoisessa tarinoinnissa on myös, että ivatessaan uskovia, he tekevät itse väkivaltaa valon nopeudelle.

On syytä muistaa, että maailmankaikkeus luotiin Jumalan Sanalla. Maailmankaikkeus on täynnä Älykästä suunnittelua ja järjestystä. Älykäs suunnittelu tulee aina aineen ulkopuolelta, koska aineella ei ole älyä. Jumalan Sana on Jeesus (Joh.1:1). 

Jumalan Sana muutti sokeana syntyneen näkeväksi. Tämän ihmeen vahvistivat Jeesusta vihanneet ylipapit ja fariseuksetkin (Joh.9:1-41). Kyseessä oli luomisihme. Maailman luomisen mekanismia on yhtä hyödytöntä arvioida tieteellisesti kuin sokeana syntyneen näön palauttamista. Jos sen tietäisimme - olisimme jumalia!

Elätkö jatkoajalla?

Armon aikasi kuluu tiimalasissa. Olet hengenvaarassa, jos et tunne Jeesusta. Elämän tarkoitus on, että avaat sydämesi oven Jeesukselle (Ilm.3:20) ja kasvat täysi-ikäiseksi Hänen tuntemisessaan (Ef.4:13.) Muista, että Jeesuksen puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus iankaikkisesta kadotuksesta! Tästä ei tietenkään nimikristityssä kirkossamme varoiteta. Uskovan on syytä ottaa asioista itse selvää lukemalla Raamattua. Kirkko ei sinua pelasta.

Jumala oli Jeesuksessa

Ja Hän on kärsinyt suurimman kuviteltavissa olevan pilkan ja pahoinpitelyn pelastaakseen sinut ikuisesta kadotuksesta. Synti on todella vakava asia, koska sen sovittamisen hinta oli suurin, mitä voidaan kuvitella. Raamatussa todetaan ihmisluonnosta: ”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: ’Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen’. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?” (1.Kor.1:18-20). Jos kuulut Jeesuksen lampaisiin, kuulet kyllä Hänen äänensä (Joh.10:27) ja Pyhä Henki opettaa sinua ymmärtämään Jumalan Sanaa. Maailman ihmiset eivät ymmärrä ja keskittyvät uskovien pilkkaamiseen. Viimeisinä päivinä Kristuksen omille tulee vaikeita aikoja, sillä: ”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa joutuvat vainottaviksi, mutta pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen ja eksyen” (2.Tim.3:1,12-13).

MIKSI JOPA 90% NUORISTA JÄTTÄÄ KRISTINUSKON?

Tämä johtuu yksiselitteisesti evoluutioteorian opetuksesta. Kun ateistilta kysytään syytä maailmankuvan valintaan, vastaus on evoluutioteoria, joka on ainoa, näennäisen tieteellinen selitys maailmalle ilman Jumalaa. Usko Jumalaan tuhoutuu väistämättä, oli opetus sitten ateistista evoluutiota tai ylipappien ja kirjanoppineiden tuputtamaa teististä evoluutiota. Väite, jonka mukaan luomisen opetus tuhoaisi uskon, on ilmeisen perätön. Tutkimusnäyttöä tästä ei myöskään ole. Luopumuksen syystä sen sijaan on.

Mitä voit tehdä? Kerro lapsille Raamatun luotettavuudesta historiallisena, Jumalan antamana ilmoituksena ihmisille. Vastuu on sinun, sillä kirkko opettaa, Raamatun kertomusten olevan pelkkiä myyttejä.

Tästä voit katsoa suomeksi esitykseni, josta selviää teistisen evoluution opettamisen vaara.

Kysymys ei ole tiede vastaan uskonto kamppailusta, vaan pelkkä tulkinta siitä, mitä historiassa olisi tapahtunut. Uusdarvinistien evoluutio ei ole tiedettä, vaan maailmankatsomuksellinen näkemys historiallisista tapahtumista! Nyt on hyvää Raamatun historiallisuutta tukevaa aineistoa saatavilla suomen kielellä. Anna lapsesi lukea Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja, katsoa Evoluution Akilleen kantapäät -elokuva ja tilaa Luominen -lehti. Ne voi tilata osoitteesta luominen.fi tai puhelimitse 020 730 7400. Lapset ovat älykkäitä ja janoavat totuutta. Heillä on oikeus saada lukea ja nähdä muutakin kuin kaikkialta esiin työntyvää ateistista aivopesua. Näin he saavat mahdollisuuden valita. Lasten vilpittömiä kysymyksiä ei tule aliarvioida, vaan on perusteltua kannustaa heitä ajattelemaan itse. On myös toimittava hyvissä ajoin, sillä lasten maailmankatsomus on nykyään valettu betoniin jo 12 vuoden iässä. Oikea paikka aloittaa on kertoa totuus heille jo aivan pienenä ja heti kun lapsi osaa lukea, antaa materiaalia ja huomioida luomisasian opetus pyhäkoulussa, jos seurakunnassasi vielä sellainen on! Koulun ja median kehitysopillinen aivopesu voidaan näin tehokkaasti torjua.

Katso myös creation.com/corrosive.

KAKSI EVOLUTIONISTIA KUMOSI EPÄHUOMIOSSA EVOLUUTION

Warren Allmon ja Robert Ross muotoilevat uudelleen samasyntyisten rakenteiden evoluution (samasyntyinen tarkoittaa evoluutioteoriassa samasta perusmuodosta, aiheesta kehittynyt eli Ihmisen käsi ja lepakon siipi olisivat samasyntyisiä). He väittävät, että Jumalaa ei ole, koska Hän ei olisi luonut surkastumia. Tässä evolutionistit sekoittavat itse tieteen ja uskonnon, jonka tyyppisestä toiminnasta aina muistavat moittia kreationisteja. Evolutionistit yrittävät torjua Luojan olemassaolon näkemällä luonnossa ”surkastumia”. Torjuntayritys ei kuitenkaan toimi, koska se on ”uskonnollinen” eli evoluutiouskonnon mukainen oppilause. Sen mukaan suunnittelun kumoaminen vahvistaisi, että evoluutio on totta, vaikka evoluution aikaansaannoksissa olisi kuinka paljon ongelmia tahansa. Evolutionistit eivät tajua, että tällainen tulkinta ei tietenkään poissulje suunnittelua eli heidän ”uusi muotoilunsa” on vanhaa huonompi. Se ei kumoa luomisen mahdollisuutta, sillä ei voida poissulkea, että Jumala olisi luonut kaikkialla havaittavat ”samansyntyiset” rakenteet.

Evolutionistien uusi muotoilu on lisäksi vielä tätäkin paljon ongelmallisempi. Evolutionistit tuhoavat teoriansa huomaamattaan. Heidän muotoilunsa mukaan evoluutio ennustaa kaiken havaitsemamme. Evoluutio toisin sanoen ennustaa eri lajien samankaltaisuudet ja erot. Uuden muotoilun mukaan suunnittelukin voisi selittää polveutumisesta johtuvat samankaltaisuudet ja erot, mutta todellisuudessa evoluutio voi selittää vain polveutumisesta seuraavat rakenteet. Tässä evolutionistit tuhoavat teoriansa itse, koska luonnon havaintoaineisto ei ole polveutumisen mukaista. Tämä on ilmeistä kaikkialla luonnossa. Jos evoluutioteoriaa perustuu siihen, että se ennustaa polveutumisen mukaiset rakenteet, se on näin todistettu vääräksi!

lähde

EVOLUUTION TÄYSTUHO VARMISTETTIIN MATEMAATTISELLA TARKKUUDELLA LOPPUVUONNA 2017

Evoluutioteorian perusta on mädäntynyt ja teoria leijuu tyhjän päällä. Mistä on kysymys? Se selviää kirurgi Mikko Tuulirannan artikkelista.

HELSINGIN SANOMAT TAAS HARHATEILLÄ

Tavanomainen tiedepalstan rimanalitus esitetään lehdessä jälleen kerran (22.1). Siinä kerrotaan kolibakteerien vastustuskyvyn ”kehittymisestä” antibiooteille. Niitä viljeltiin kasvualustalla, missä antibiootin määrä vähitellen kymmenkertaistui. Artikkelissa todettiin, että ”kolibakteerien piti kehittää mutaatio voidakseen edetä”. Tämä väite on täysin harhaanjohtava. Bakteerit eivät kehittäneet mitään mullistavia innovaatioita, vaan viljelmässä jo olevat vastustuskykyiset mutantit jäivät henkiin. Tiedetoimittaja jatkaa hyväuskoisten maallikkojen huiputtamista kertomalla bakteerikannasta, joka ”kehitti kyvyn käyttää sitruunahappoa ravintona”. Mistä tässä on todellisuudessa kysymys, selviää oheisesta artikkelistamme.

ILMASTON VIILENTÄMINEN

Yläilmakehään levitettävä rikkidioksidi viilentäisi ilmastoa kuin tulivuorenpurkaus. Ilmakehään syntyisi tilapäinen rikkikerros. Kerros haihtuisi noin vuodessa eli rikkidioksidia pitäisi saada korkeuksiin jatkuvasti. Seurauksena voisi olla katastrofi, todetaan Helsingin Sanomissa (HS tiede 25.1).

Tällainen katastrofi on sattunut kerran, kun kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat (1.Moos.7:11) ja tuhannet tuhka- ja vesihöyrypilvien savupatsaat kohosivat korkeuksiin ja vedenpaisumuksen sade käynnistyi. Mannerlaatat liikkuivat aiheuttaen valtavia tsunameja ja tuliperäinen toiminta jatkui jopa 500 vuoden ajan. Rikkikerroksen peittäessä ilmakehän, jääsade jatkui vuosisatojaviileiden mantereiden yllä pohjoisessa ja etelässä synnyttäen jääkauden. Saharassa tuli sen sijaan vettä ja ihmiset asuivat luolissa jääpeitteen reuna-alueilla ja Egyptissä rakennettiin pyramideja. Kun tuliperäinen toiminta väheni ja merivesi jäähtyi seuraavan 200 vuoden kuluessa, jäätiköt vähitellen sulivat ja rehevä Sahara muuttui kuivaksi autiomaaksi. Vedenpaisumuksesta ja sen jälkiseurauksena tulleesta jääkauden aiheuttaneesta ilmastonmuutoksesta voit lukea lisää Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirjasta ja katsoa todisteet tästä (englanniksi).

MINISTERI: TRUMPIN HALLINTO ON ISRAELILLE IHME

Israelin tiede- ja teknologiaministeri Ophir Akunis totesi varapresidentti Mike Pencen vierailun yhteydessä, että muutos on suuri Obaman ”Israelin vastaisen” hallinnon jälkeen.

MIKSI KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖ VAIKENI PENCEN MERKITTÄVÄSTÄ PUHEESTA KNESSETISSÄ? Vain protestoivat arabiedustajat saivat julkisuutta.

Olen aikaisemmin todennut, että kansainvälisen lehdistön johtavat viitisenkymmentä toimittajaa päättävät, mistä kulloinkin puhumme ja sanelevat sopulien mielipiteet. Nämä reportterit ovat vihervasemmistolaisia, seksuaalista sekoilua ja huumeiden vapauttamista ajavia antisemitistejä, jotka muokkaavat maailman kulloisenkin ”mielipiteen”.

Katso Israel National Newsin uutinen aiheesta.

PALESTIINAN ARABIT HALUAVAT MIELUUMMIN TERRORIA KUIN RAUHAA, EU HUOMAUTTI PALESTIINALAISTEN RAHOITTAVAN TERRORISMIA

Vain 25% palestiinalaisista haluaa rauhaa, 40% kannattaa terrorismia. Trump puhkaisi palestiinalaisten kuplan. Jos palestiinalaisjohtaja Abbas on ilmaissut haluavansa ”harkita uudelleen Israelin olemassaolon oikeuden tunnustamista”, hän samalla sulkee pois rauhan mahdollisuuden, sillä eihän ”olemattoman” vastapuolen kanssa voi neuvotella. Euroopan Unionikin näyttää vihdoin ja viimein tajunneen, minne se on syytänyt (suomalaistenkin) rahaa jo pitkään - PA:n kautta terrorismin tukemiseen.

Palestiinalaisjohtajan näkemys on valtio, jossa ei olisi juutalaisia. Juutalaisten tuho 25 vuodessa on Abbasin visio. Abbasin unelma on todellinen apartheidvaltio useimpien arabimaiden tapaan, mutta juutalaisten kannalta natsisaksaakin pahempi. Arabien kanssa tehty ”sopimus” on yhtä arvokas, kuin paperi mille se on kirjoitettu, sillä heille vääräuskoiselle valehtelu on ansio.

Näistä asioista eivät lehdet Suomessa kerro yhtään mitään! Kannattaa katsoa ministerin haastattelu. Suomen antisemitistiset toimittajat eivät ymmärrä, että lähi-Idässä uskonto merkitsee kaikkea. He tuskin tietävät, että muslimit uskovat Mahdin tulevan vasta, kun juutalaiset on tuhottu. Monet näistä ateistikynäilijöistä eivät edes tiedä, mitä Mahdi tarkoittaa. Jos haluaa tietää, mitä lähi-Idässä tapahtuu, kannattaa lukea Israel National News -sivustoa   ja kuunnella TV7 Jerusalem uutisia. On hyvä perehtyä myös islamin opetuksiin. Katsaus islamiin suomeksi.

Suomalaisten ”asiantuntijoiden” tietämättömyyttä kuvaa hyvin Kyrkpressen -lehdessä (18.1) käyty debatti, missä Daniel Brunell oikaisee ”tutkija” Mia Anderssén-Löfin väitteet ”miehitetystä” itä-Jerusalemista. Arabit saavat nykyään asua vanhassa kaupungissa, mutta juutalaiset karkotettiin sieltä ja synagogat tuhottiin, kun Jordania kaappasi alueen vuonna 1948.

Suomi tekee vasta nyt selvityksen siitä, murhasivatko suomalaiset juutalaisia samalla vimmalla kuin natsien miehittämien itä-Euroopan maiden kansalaiset.

Historian häikäilemättömästä vääristelystä kertoo Puolan hallituksen tuore hanke kieltää lailla puhe puolalaisten myötävaikutuksesta juutalaisten tuhoamiseen. Joka historiallisia tosiasioita epäilee, lukekoon Leon Uriksen MILA 18 –kirjasta, mitä Varsovan ghetossa tapahtui.

ANTISEMITISMI

Kristillisten kirkkojen synkästä menneisyydestä juutalaisten vainoajina kertoo Risto Huvila kolumnissaan.

Kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, juutalaisiin kohdistuva viha ja väkivalta enenee. Suurin osa ei enää uskalla liikkua kipa päässä. Moskovassa opiskelija ei päässyt tenttiin kipa päässä. Pekka Sartolan uusi kirja S.O.S Pelastakaa sielumme! kertoo mm. palestiinalaisten korvausteologiasta. On syytä varoittaa niitä tuhansia tekopyhiä kristittyjä, joilla on kieroutunut asenne Israelia vastaan: ”Älä ilku Juudan lapsia heidän tuhonsa päivänä äläkä levittele suutasi heidän ahdistuksensa päivänä – Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle” (Obadja 12-15). Kristinuskosta luopunut läntinen maailma häviää kartalta vauhdilla eikä tätä enää voi mikään estää. Oli varsin työlästä saada kirkkomme pyytämään anteeksi juutalaisilta. Vain piispa Rimpiläinen tuki anteeksipyyntöesitystäni Kirkolliskokouksessa.

HUUMEET JATKAVAT MAAILMANVALLOITUSTAAN

Vermontin osavaltio USA:ssa laillisti marijuanan viihdekäytön 22.1 ja nyt USA:ssa on yhdeksän osavaltiota, missä yli 21 vuotta täyttäneet voivat hankkia psykoosin laillisesti. Ilmestyskirjassa todetaan lopun ajasta, että ”he eivät tehneet parannusta murhistaan eivätkä noituuksistaan eivätkä varkauksistaan” (Ilm.9:21). Noituuksistaan sana on kreikaksi pharmakeia, joka tarkoittaa myös huumeita.

OSAVALTIO HAASTETTIIN OIKEUTEEN TIUKAN ABORTTILAIN TAKIA

Missourissa Satanic Templen jäsen katsoo, että osavaltio loukkaa hänen uskontoaan, kun se jakaa raskaana oleville naisille esitettä, jossa todetaan, ettäelämä alkaa hedelmöittyneestä munasolusta ja abortti katkaisee ainutlaatuisen elämän.

Mikä on totuus? Sinäkin olet lähtenyt kasvamaan hedelmöittyneestä munasolusta, eikä kahta samanlaista ole eikä tule.

TOMPPELIT TOIMITTAJAT TÖRMÄILEVÄT

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari mainitsi 23.1 MTV:n aamulähetyksessä mm.: "Meillä on paljon sellaisia huipputiedemiehiä ja huippukirurgeja, joiden mielestä evoluutioteoriassa on aukkoja".

Toimittaja oli Huhtasaarta kohtaan epäasiallinen ja vertasi evoluutioteorian kieltämistä siihen, että ei uskoisi maan kiertävän aurinkoa. Tämä on törkeää vihapuhetta, mikä ei yllätä, koska tapansa mukaan toimittajat ovat täysin tietämättömiä itse asiasta ja piiloutuvat solvausten suojaan. Nykyään olisi helppoa perehtyä asiaan selvällä suomen kielellä lukemalla Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja. Tietysti vähemmällä pääsee, kun siteeraa sopulikollegoita, arkkipiispaa ja ateistitiedemiehiä.

New York Times -valtalehdessä oli tänään (29.1): "The far-right candidate, Laura Huhtasaari, a creationist populist inspired by President Trump, also declared victory, despite securing just over 6 percent of the vote." Huhtasaari luokitellaan lehdessä äärioikeiston ehdokkaaksi ja luomiseen uskovaksi populistiksi, jota presidentti Trump on innoittanut ja hänen sanotaan julistautuneen voittajaksi, vaikka sai vain runsaan 6 prosenttia äänistä. Voitto onkin enemmän kuin ilmeinen, sillä Huhtasaari sai enemmän ääniä kuin vasemmistopuolueet yhteensä ja nosti pelottomasti luomisasian kaikkien tietoisuuteen.

SOK SEKOILEE

”Suuri hotelliketju tarjoaa näkijähetkiä ja enkelijumalattaria: hyvinvointibisneksessä liikkuu raha, mutta valvonta ontuu. Vaihtoehtohoitoja markkinoivat nyt myös ketjuliikkeet. Alan kuluttajansuoja on olematon -- Neuvoja alkavaan päivään enkelikorteilta. Retriitti intuitiivisten näkijän ohjauksessa. Etäenergiahoitoja.” todetaan YLE-uutisissa 23.1.. ”Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO on luonut Uumen-konseptin, joka tarjoaa asiakkaille ohjelmallisia retriittiviikonloppuja Kolin ja Bomban Sokos-hotelleissa. Retriittien vetäjinä on ollut joogaohjaajia, mutta myös esimerkiksi henkisen kasvun opettaja, jolta on voinut lisämaksusta tilata näkijähetken --  Tänä keväänä ohjelmistossa ovat muun muassa Sensuelli nainen enkelijumalatar -retriitti sekä Feeniksin valo -retriitti”.

USKOMUSHOIDOT

Uskomushoidot ovat taas tapetilla, kun äiti  juotti lapselleen tuttipullossa myrkyllistä hopeavettä. Lääkäreiden kanta asiaan on selkeä.

SEKAVAA SANAILUA SANA-LEHDESSÄ

Atte Jääskeläinen kertoo, kuinka hänellä oli kokemus jumalallisesta kohtaamisesta (SANA 18.1.18). Hän vieraili kristittyjen ja buddhalaisten dialogia edistävässä Tulana-keskuksessa. Hän tapasi Aloysius Pierisin, jesuiitan, joka on toiminut buddhalais-kristilliseen dialogiin erikoistuneen lehden toimittajana. Entinen helluntaiseurakunnan pastori Jääskeläinen sanoi muuttuneensa vapautuksen teologiksi. On hämmästyttävä, kuinka kritiikittömästi ihmiset omaksuvat itselleen jesuiitoista ”hengellisiä isiä”, mystiikkaa ja kristinuskolle vierasta, kommunistien lanseeraamaa ja katolisen kirkon suosimaa vapautuksen teologiaa.

EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN MÄÄRÄÄ LAPSET PAKOLLISEEN AIVOPESUUN

”Vanhemmat vaativat 7-vuotiasta vapautettavaksi seksuaalikasvatuksen tunneilta - Ihmisoikeustuomioistuin teki historiallisen linjauksen: lapsilla velvollisuus osallistua”, otsikoi Iltalehti. ”Lapsella on velvollisuus osallistua päiväkodissa ja peruskoulun alaluokilla annettavalle sukupuolikasvatuksen tunneille. Näin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) linjasi 19. joulukuuta tehdyssä päätöksessä, josta lakitietopalvelu Edilex nyt kertoo -- Tapaus koskee 7-vuotiasta sveitsiläistä tyttöä, jonka vanhemmat vaativat häntä vapautettavaksi seksuaalikasvatuksen tunneilta. Vaatimus oli hylätty Sveitsin kansallisissa tuomioistuimissa, joten vanhemmat veivät tapauksen EIT:n käsiteltäväksi vetoamalla ihmisoikeustuomioistuimen artikloihin oikeudestaan nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen. Valittajien mielestä heidän uskonnonvapauttaan oli loukattu. Lisäksi vanhemmat vetosivat syrjintäkiellon rikkomiseen --Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin korostaa, että yksi valtiollisen koulutuksen tavoitteista on valmistaa lapsia yhteiskunnalliseen todellisuuteen- EIT:n mukaan tämä yleensä oikeuttaa lastentarhojen tai peruskoulun antavan pienillekin lapsille seksuaalikasvatusta”.  Suomen Opetushallitus on varmaan tyytyväinen. Sen antikristillinen sukupuoliseen sekoiluun opettavat määräykset vaikuttavat turvatuilta. Voi olla, että lasten kotiopetus meilläkin lisääntyy.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.