keskiviikkona, 10. huhtikuuta 2019, klo 17.03

Missä herätys viipyy?

Pekka Reinikainen

Kristityt ovat aina rukoilleet herätystä. Miksi luopumus kuitenkin etenee kiihtyvällä vauhdilla? Viime vuonna yli 60 000 suomalaista jätti seurakuntansa. Jokin on pahasti vialla.

Ihmiset ovat kääntyneet idän uskontojen puoleen

Uskonnollista tyhjiötä ei ole. Parannuksen tekoa edellyttävän kristinuskon tilalle ovat tunkeutuneet ihmistä miellyttävät opit. Meditaatio on muotia, uskotaan jälleensyntymiseen ja joogaan, buddhismi menestyy mindfulness -peitenimen suojassa. Kansa on kääntänyt selkänsä Jeesukselle ja rakentaa omatekoista jumalakuvaa ja metsästää ”pyhiä kokemuksia”.

Mistä luopumus johtuu?

Ongelma on, että ihmiset eivät enää usko, että Raamattu on Jumalan meille antama ilmoitus maailman historiasta. Jumalan Sanaan ei enää luoteta, vaan kysytään paratiisin käärmeen tavoin: "Onko Jumala todellakin sanonut?" Kirkossa ei keskitytä Sanaan, vaan elämyksiin, kokemuksiin, mystiikkaan, meditaatioon ja joogaan.

Kirkko on valinnut ristiriidassa elämisen

koska se on "akateemisesti hovikelpoista". Nykyihminen ei hyväksy ajatusta yhdestä ainoasta Totuudesta. Jopa evankeliset kristityt julistavat, että pelastuksen kannalta on yhdentekevää, mikä on totuus luomisen, lankeemuksen, vedenpaisumuksen ja Baabelin tapahtumien historiallisuudesta. Kun Raamatun ilmoitus muutetaan myyttiseksi runoudeksi, peli on menetetty! Ihmisestä tulee ”kaiken mitta” ja ihminen kuvittelee kehittyvänsä ”evoluution myötä” vähitellen kaikkitietäväksi jumalaksi.

Darwinista on tullut aikamme tärkein profeetta

Evoluutiosta on tullut käsite, joka hallitsee kaikkea yhteiskunnassamme. "Kaikki kehittyy" - oli sitten kyseessä uusi auto, kännykkä tai muoti. Tiede -lehden evoluutiobiologi palkittiin kirjasta, Kaiken takana on loinen. Luontoa palvotaan ja planeetan pelastaminen on tullut tärkeämmäksi kuin sielujen iankaikkinen kohtalo.

Jumalan Raamatussa meille antaman ilmoituksen on korvannut teistinen evoluutio

Tämän teistisen uusdarvinismin mukaan Jeesus, joka Raamatun mukaan loi kaiken (Joh.1:3), olisi käyttänyt 3,5 miljardia vuotta Aadamin askartelemiseen alkusolusta. Aikamme ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat pitävät itseään Jeesusta, profeettoja ja apostoleja viisaampina.

Teistinen evoluutio korvaa nykysaarnaajille Raamatun 11 alkulukua

Teologiset tiedekunnat ovat muuttaneet Raamatussa meille ilmoitetut historialliset tapahtumat myyteiksi. Kirjanoppineet, ylipapit ja vanhimmat ovat tällä tavoin jo toisen kerran onnistuneet tappamaan Jumalan Sanan - - nyt kuitenkin ilman verenvuodatusta. Kun Kiinassa poltetaan Raamattuja, Suomessa Raamatun sanoma on poltettu akateemisella alttarilla, ja meillä vaarattomiksi muutetut Raamatut keräävät pölyä kirjahyllyissä.

Miksi juuri Raamatun 11 alkulukua on muutettu myyteiksi?

1. Mooseksen kirjan alkuluvut siksi, että näin mitätöidään kolme koko ihmiskunnalle langetettua rangaistusta, joista ensimmäinen oli kuoleman tulo paratiisiin, koska Jumalan sanaan ei uskottu. Toinen rangaistus oli vedenpaisumus ihmisen ylenpalttisen pahuuden ja maan saastuttamisen takia. Kolmas rangaistus oli karkotus Baabelista, kun ihminen kieltäytyi asuttamasta koko maapalloa.

Kyseessä on synnistä seuraavan rangaistuksen mitätöinti

Ihmisen eläimeksi muuttaneet teologiset uusdarvinistit haluavat osoittaa, että ihmisellä ei olisi vapaata tahtoa, eikä hän ole vastuussa tekemisistään. Monet ateistit jopa kieltävät vapaan tahdon olemassaolon. Olisimme vain vaistojen ja refleksien ohjaamina toimivia eläimiä, itsekkäiden geenien lopputuotteita! Elämän ainoa tarkoitus olisi itsekkäiden geenien eloon jääminen ja kehittyminen yhä itsekkäämmäksi. Jumalan kuvasta tehdään irvikuva.

TEISTISEN EVOLUUTION MÄDÄT HEDELMÄT

1. Jumalan ilmoitus maailman historiasta kielletään ja Hänestä tehdään askartelija, joka ei pysty luomaan sanallaan.

2. Jeesuksen armoa ja totuutta täynnä oleva luonne muuttuu ja Hänestä tehdään murhaamalla uutta luova julmuri.

3. Jeesuksen sanoihin ei uskota ja Hänestä tehdään valehtelija. Samoin käy kaikille Raamatun kirjoittajille, profeetoille ja apostoleille, jotka pitivät luomista, lankeemusta, vedenpaisumusta ja Baabelin tapahtumia todellisena historiana ja viittaavat niihin satoja kertoja.

4. Pahuuden ongelma muuttuu ratkaisemattomaksi ja pahuus pannaan Jeesuksen syyksi.

5. Ihminen muutetaan Jumalan kuvasta päivitetyksi apinaihmiseksi. Saiko ihminen sielunsa Jumalalta vai perikö hän sen eläimeltä? Jos Kristus asuu sinussa, sinussa asuu Pyhä Henki. Voiko Pyhä Henki asua eläimessä, jota pidetään ”apinan alalajina”?

6. Kun perisynti poistetaan, mihin sitten enää Lunastajaa tarvitaan?

7. Kuolema ei ole enää viimeinen vihollinen, vaan siitä tulee luomisen työkalu. Saammeko siis kiittää kuolemaa siitä, että olemme olemassa!

8. Evankeliumin perustukset sortuvat, kun ensimmäisestä Aadamista tehdään apinoiden serkku. Viimeinen Aadam, Kristus, muuttuu sukulunastajasta paviaanien pikkuserkuksi.

9. Ilmestyskirjan ja paratiisin yhteys murtuu. Voidaan kysyä, kuluuko Jeesukselta taas 13,8 miljardia vuotta, kun Hän askartelee uuden taivaan, maan ja kaiken elämän?

10. Oikean ja väärän ero hämärtyy - mikään ei enää ole syntiä nykyään ja olemme siirtyneet rappioyhteiskuntaan, missä jokainen rakentaa itselleen sopivan totuuden. Kirkko ei varoita synnin iankaikkisista seurauksista, vaan siitä tulee syntiä siunaava Sodoman seurakunta.

11. Teistinen evoluutio on mitä ilmeisimmin Saatanan nykysovellus paratiisin petoksesta.

Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumissa toteutuvat silmiemme edessä

Hän ilmoitti ennalta, että palaa yhteiskuntaan, joka hylkää hänet, joka elää samaa pahuuden ja maan saastumisen aikaa kuin Nooan päivinä, ja joka on palannut takaisin Lootin päivien Sodomaan ja Gomorraan (Luuk.17:24-30).

Herätys, jota rukoilemme, voi tulla yhdessä yössä

Se tulee, jos opetetaan taas, kuten tehtiin aina 1700-luvulle saakka, että Raamattu on totta. Tämä voi toteutua yhteistyössä uskovien luonnontieteilijöiden kanssa. Luottamus Raamatun alkulukuihin on palautettava. Ihmiset eivät tule uskoon, jos heille saarnataan teististä evoluutiota, jota 99% aikamme saarnaajista julistaa. Joukkopako kirkosta todistaa, että tämä saarna ei kiinnosta. Kirkko, joka on oman sanomansa kanssa ristiriidassa, muuttuu maailmaan mukautuneeksi Sodoman saarnatuoliksi.

Teistinen evoluutio täysin sama asia kuin ateistinen evoluutio

Ne ovat molemmat täysin epätieteellisiä teorioita, toisin sanoen 100% näennäistiedettä! Ne ovat vastoin kemian ja fysiikan lakeja sekä lämpöopin pääsääntöjä, jotka Jumala on luonut sellaisiksi, että voimme elää, hengittää, kuulla, nähdä, haistaa ja maistaa, mutta nämä luodut luonnon lait ja perusvuorovaikutukset on säädetty niin, että ne estävät ainetta muuttumasta eläväksi itsestään!

Jumala on varannut itselleen yksinoikeuden luomiseen!

Tieteellinen tutkimus on vahvistanut, että soluja ei synny spontaanisti. Siihen tarvitaan aineen ulkopuolista älyä. Kun ihmiset tajuavat, että Jumalan meille antama ilmoitus Raamatussa on totta, valtavaa herätystä ei pysäytä mikään. Nykyinen darvinistinen kristinusko eli teistinen evoluutio, joka on kirkon virallinen harhaoppi, sen sijaan johtaa kristillisen kirkon katoamiseen ja sen sulautumiseen teististä evoluutiota opettavaan katoliseen kirkkoon. Jesuiitat opettavat jo kotimaisissa herätysliikkeissä. Darwinin kotimaassa enää alle 5% lapsista kastetaan ja tuhansia kirkkoja on otettu uusiokäyttöön.

IHMINEN EI POLVEUDU ELÄIMISTÄ

Tämä tieteellinen tosiasia on tullut entistä ilmeisemmäksi aivan viime vuosina. Teistiset evolutionistit häpäisevät itsensä kokeellisen tieteen alttarilla yhdessä ateististen alkuperätieteilijöiden kanssa, sillä alkusynty ja uusdarvinismi ovat kaatuneet tieteellisessä tarkastelussa. Tämän vuoksi on oleellisen tärkeää tehdä johtopäätökset omien aivojen avulla. Seuraavista esityksistäni asia selviää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

English: Pekka Reinikainen: Origin of Man Fact and Fiction

Svenska: Pekka Reinikainen "Är människan ett djur?"

Suomeksi: Pekka Reinikainen Ihmeellinen ihminen Osa 1/2 ja Pekka Reinikainen "Ihmeellinen ihminen" osa 2/2

MIKSI ESPOON PIISPA LÄHETTI AJATUSPOLIISIT

Hyvinkään kirkossa pidettyyn Kansanlähetyksen tapahtumaan (22-24.3) selviää seuraavasta. Näitä esityksiä piispa piti kirkon opin kannalta uhkana. Voit itse muodostaa mielipiteesi.

Pekka Reinikaisen esitys: Ajassa Liikkuu 2019 - Pekka Reinikainen - "Evoluutioharha vs Raamattu"

Matti Leisolan esitys: Ajassa Liikkuu 2019 - Matti Leisola - "Alussa oli Sana"

Juha Ahvion esitys: Ajassa Liikkuu 2019 - Juha Ahvio - "Elämä on älykkään suunnittelun tulos"

ALKOHOLIPOLIITTINEN KATASTROFI

Sipilän hallituksen tekemä alkoholilain uudistus tappaa tuhansia ja maksaa yhteiskunnalle satoja miljoonia. Tämän toteaa Helsingin yliopiston alkoholitutkija, dosentti Peter Eriksson suurimassa päivälehdessämme (2.4): ”Viime vuonna voimaan tullut alkoholilain uudistus oli skandaali. Hallituspuolueiden edustajat toimivat vastuuttomasti, kun he eivät huomioineet asiantuntijoiden lausuntoja.

Vaikka tarkkoja lukuja viime vuoden alkoholinkulutuksesta ei vielä tiedetä, on selvää, että on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan.

Viime vuosina alkoholinkulutuksen trendi on ollut laskeva johtuen lähinnä useista alkoholiverojen korotuksista. Myös viime vuoden alussa tehtiin veronkorotus, jonka toivottiin laskevan kulutusta. Näin ei tapahtunut. Kulutus ei notkahtanut, vaan se ilmeisesti jopa hieman lisääntyi.

Nyt hälytyskellojen pitäisi soida. Alkoholiveroja ei voida nostaa ikuisesti.

En näe mitään järkeä siinä, että alkoholiliiketoiminnalle annetaan liian vapaat kädet. Nykyisellä järjestelmällä menot ja haitat ovat vähintään miljardi euroa tuloja suuremmat. Todennäköisesti tappio on paljon isompi.

Rahat, jotka nyt menevät alkoholin suurkulutuksen haittoihin, voitaisiin käyttää paremmin: esimerkiksi työllisyyden ja koulutuksen edistämiseen, poliisikunnan tehostamiseen, valtionvelan lyhentämiseen ja verojen alentamiseen.

Ainoa oikea tapa korjata alkoholiliiketoiminnan aiheuttamia haittoja on alentaa vähittäismyynnin alkoholituotteiden suurin sallittu alkoholiprosentti nykyisestä 5,5 prosentista 3,5 prosenttiin.

Näin tulevat haittavaikutukset vähenevät ainakin miljardi euroa joka vuosi”.

Tulokset ovat tuhoisia, kun asiantuntijoita ei kuunnella. Suomi on EU:n johtava maksasairauksien maa.

ILMASTONMUUTOS

Kauppalehden kirjeenvaihtaja Tukholmassa kirjoittaa Facebookissa:

”Palasin kotiin Intian-matkalta ja laitoin TV:n päälle. Siellä puhuttiin, kuinka Pohjoismaissa asuvien on myllättävä täysin arkensa globaaleissa ilmastotalkoissa. Naurahdin ääneen. Mietin, että lopettaisivat tuon vouhotuksen, koko juttuhan on iso vitsi.

Jo lyhyt kiertomatkailu Intiassa ja varsinkin sen saasteiden myrkyttämässä pääkaupungissa New Delhissä riitti kirkastamaan asian: päästöjen suhteen olemme menettäneet pelin. Mikään ei voi pelastaa ilmastoa, elleivät miljardit ihmiset Aasiassa muuta radikaalisti käytöstään.

Suomen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia ja ne laskevat kuuden prosentin tahtia. Intian päästöt ovat 2,5 miljardia tonnia ja ne kasvavat reilun viiden prosentin tahtia, eli vuodessa yli kaksi kertaa koko Suomen päästöjen verran.

Intian talous kasvaa seitsemän prosentin vauhtia, ja vielä lehmänkakkataloissa asuva agraariväestö keskiluokkaistuu. Veikatkaa, kumpaan suuntaan päästöt kehittyvät. Euroopan komission tutkimuskeskus ennustaa Intian ohittavan 28 EU-maan yhteispäästöt vuoteen 2020 mennessä.

Pohjoismaissa ihmiset välttelevät lihansyöntiä, kierrättävät jätteensä ja ajavat hybridiautolla. Intiassa kulotuksen savu leijailee kaikkialla. Tehtaille matkaavat hiilijunat jatkuvat silmänkantamattomiin, ja kuutta kaistaa yhteen suuntaan tungeksivat ajoneuvot tupruttavat sysimustaa pakokaasua ilmaan.

Reilu miljardi ihmistä heittää roskat maahan. Kaupungit näyttävät siltä kuin talot olisi rakennettu kaatopaikan päälle, ja sen jälkeen kaatopaikkatoimintaa olisi jatkettu.

Maailman terveysjärjestön mukaan Intiassa kuolee 1,2 miljoonaa ihmistä vuodessa ilmansaasteisiin. Ketään ei näytä kiinnostavan pätkääkään.

Intialaisen oppaan mukaan kesäaikaan, kun lämmintä on lähemmäs 50 astetta ja ilmassa paljon kosteutta, tunne on kuin keitettäisiin elävältä, ja on erittäin vaikea hengittää. Ihmiset lakkaavat työskentelemästä kello 11, koska olo muuttuu sietämättömäksi.

Tilanteen ei tarvitse huonontua kovin paljon, jotta ihminen ei pysty siellä enää elämään.

Keskimäärin varsin siivosti elävä pohjoismaalainen voi myllätä elintapansa tehdäkseen omasta arjestaan täysin päästöneutraalia. Se on urheaa, mutta ratkaiseeko se ongelmaa? Ei vähimmässäkään määrin. Elämästä se kyllä tekee vaikeaa.

Ystäväni Suomessa mietti, että jos hän teiden sulamisen jälkeen pomppisikin puolet työmatkastaan kolmiloikkaa ja loput tasajalkahyppyä, niin pelastaisiko se ilmastoa. Heitto kuulostaa ihan aidolta pohjoismaiselta ilmastokeskustelulta.”PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.