torstaina, 30. heinäkuuta 2020, klo 8.28

Ovatko mutaatiot sattumanvaraisia

Pekka Reinikainen

vai antavatko ne kuoliniskun kehitysopille?

Evoluution kannattajien huolellisesti varjeltu salaisuus on tunnettu tosiasiallinen tutkimustulos, joka kiistattomasti osoittaa, että mutaatiot eivät ole sattumavaraisia! Tämä on kehitysopin kannalta kertakaikkinen katastrofi, sillä sen kannattajien johtotähti on, jo yli vuosisadan ajan, ollut uusdarvinismin kulmakivi, jonka mukaan luonnonvalinta rakentaisi eliöt sattumanvaraisten mutaatioiden tuottamasta raaka-aineesta.

Biologian kirjat julistavat yhä harhaoppia, esimerkiksi seuraavaan tapaan:

Kun teoria geeneistä synnytettiin, muodostettiin myös oppi mutaatioista. Mutaatioiden katsottiin edustavan äkillisiä ja sattumavaraisia, toisistaan riippumattomia, geenien tai kromosomien muutoksia. Mutantti edustasi uudentyyppistä kasvia tai eläintä.” Biologian koetehtävä saattoi olla seuraavansisältöinen: ”Arvioi DNA:n rakennetiedon, sen koodikielen ja proteiinien rakenteen perusteella, minkälaiset sattumanvaraiset mutaatiot vakiintuisivat tuleviin sukupolviin luonnonvalinnasta riippumatta?” Biologian nettikirjassa todetaan, että: ”Maapallon elämän monimuotoisuus on tuotos mutaatioista, jotka ovat perimän sattumanvaraisia muutoksia, joita tapahtuu sukupolvesta toiseen. Mutaatiot mahdollistavat eliöiden sopeutumisen ympäristön muutoksiin. Ne eliöt. jotka kehittävät ympäristöön sopivia ominaisuuksia, tuottavat eniten jälkeläisiä luonnonvalinnasta johtuen”.

Nyt on oikea hetki ajatella itse

ja kysyä, mitä sattumalla yritetään sanoa? Eikö sen pitäisi tarkoittaa, että mitä tahansa voi tapahtua? Eikö kyseessä olekin sattumanvaraisten vaihtoehtojen valtameri? Jos uskot tähän, ja tartut lähes loputtoman ajan taikasauvaan, eliömaailman sattumalta tapahtunut kehittyminen voi alkaa näyttää uskottavalta. Eikö se ollutkin niin, että luonnonvalinnalle suotu ikuisuus takaa parhaat tärpit sattumanvaraisista saaliskaloista? - - Kyseessä on kuitenkin huimaava huijaus, jota on syötetty hyväuskoiselle kuulijakunnalle jo yli 100 vuoden ajan!

Kaikkia ei kuitenkaan kampiteta

Tunnettu evoluution kannattaja, professori Stephen Jay Gould, lausui ennen kuolemaansa: ”Oppikirjoissa evoluutiota pidetään ’satunnaisena’ muunteluna. Tämä on helppo osoittaa harhaksi, mutta väärän väitteen käyttöä jatketaan, koska siihen on totuttu. Darvinismi ei koskaan ole perustunut ’nopan heittoon’ eli mahdollisiin muutoksiin mihin tahansa suuntaan. Väite, jonka mukaan sattuman täytyy olla täysin riippumaton kehityksen suunnasta, tai että mutaatioiden tuottama raaka-aine ei mitenkään suuntaisi eliötä kohti parempaa sopeutumista, edustaa sattumakäsitteen huolimatonta käyttöä”.

Tämä on merkittävä lausunto marxilaiselta ateistitiedemieheltä. Mutaatiokäsitteen jatkuvalla ”huolimattomalla käytöllä” yritetään kätkeä evoluutioteorian perustavanlaatuinen ongelma. Jos mutaatiot eivät olekaan sattumanvaraisia, nopan heiton tapaan, seurauksena on, että tietyt tulokset ovat todennäköisempiä. Ja jos tämä on totta, se vaikuttaa evoluution suuntaan pitkässä juoksussa.

Monet muutkin ovat tajunneet tämän evoluutioteorian ongelman

Tiedetoimittaja Kevin Kelly ehdotti vuonna 2014, että sattumanvaraisten mutaatioiden käsitteestä luovuttaisiin: ”Enää ei voida väittää, että mutaatiot ovat sattumanvaraisia, vaikka niihin liittyykin kaaoksen kaltainen ominaisuus. Tilanne muistuttaa uhkapeluria, joka heittää väärennettyjä noppia. Väärennettyjä noppia ei kuitenkaan voi verrata sattumaan – koska pitkän päälle – aikahan on evoluution ydintekijä – päämäärähakuisuus tulee ilmi”.

Miksi sattumakäsitettä yhä väärinkäytetään?

Kelly vastaa yllättävän rehellisesti: ”Perusteetonta sattumakäsitettä käytetään edelleen monesta syystä, vaikka se on osoitettu virheelliseksi. Jos otettaisiin esille se tosiasia, että mutaatiot eivät ole sattumanvaraisia, kreationistit käyttäisivät tutkimustulosta kumotakseen luonnonvalinnan suorittaman evoluution. Tämän lisäksi, jos mutaatiot eivät ole sattumanvaraisia, vaan ennustettavia, se osoittaa, että muutoksella on suunta. Jos evoluution pienillä muutoksilla on suuri tavoite, punaisia kortteja nousee! Mistä suuri tavoite on peräisin? Kuka määritteli pienten muutosten suunnan? Suuresta tavoitteestakaan eivät tutkijat ole yksimielisiä. Tarkoitetaanko sillä pelkästään eliön monimutkaisuuden lisääntymistä? Moderneille evolutionisteille evoluutio, jolla on suunta, on kauhistus, ja siksi he eivät voi luopua sattumakäsitteestä”.

Salaisuus paljastuu

Sattuma osoittautuu tiedepoliittiseksi silmänkääntötempuksi, jolla maallikkoja huijataan uskomaan uusdarvinismiin. Leijona on kuitenkin päässyt häkistä!

Nyt voidaan osoittaa, että uusdarvinismin väitetty mekanismi ontuu,

sillä mutaatioilla on päämäärä. Perimän tieto ei ole sattuman tuotos. Tieto on tallennettu DNA:han neljän molekyylin avulla. Ne voidaan merkitä kirjaimilla A, T, G, ja C. Tämä riittää hyvin, sillä tietokoneisiin voidaan tallentaa tekstit ja kuvat kahdella symbolilla, 0 ja 1.

Jos mutaatiot ovat tuottaneet tietyn tuloksen, miten se näkyy DNA:ssa? Nykykäsityksen mukaan GC -> AT mutaatioita pidetään todennäköisempänä. DNA koostuu kahdesta nauhasta, vetoketjun tapaan. Toisen puolen vetoketjun hammasta olevaa A:ta vastaa T toisella puolella ja vastaavasti G:tä aina C. Kun perimää tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan laskea G ja C kirjainten kokonaismäärä ja verrata lukua A ja T kirjainten kokonaismäärään.

Kirjaimellinen näyttö suunnittelusta

Tutkimus vahvistaa, että GC -> AT mutaatiot hallitsevat. Tutkija Hildebrandin työryhmä toteaa: ”Havaittu mutaatiosuunnan vääristymä voi olla seuraus molekyylien kemiallisista ominaisuuksista (A liittyy T:hen kahdella sidoksella, G kolmella C:hen) ja entsyymien toiminnasta – mutta tämä on vielä pelkkää olettamusta.”

Mutta jos tämä epäsuhta vallitsee kaikkialla kautta eliömaailman, ja mutaatioiden väitetään olevan evoluution raaka-aine, on vaikea löytää syytä sille, että runsaasti GC:tä sisältäviä perimiä ylipäätään on olemassa? Hildebrandin työryhmä toteaa ongelman olemassaolon, mutta he tyytyvät vain lammasmaisesti toteamaan: ”Paljon GC:tä sisältämien perimien runsaus viittaa siihen, että valinta tai jokin muu voima pitää yllä korkeata GC-pitoisuutta monissa bakteereissa”. Tämä ei kuulosta kovin tieteelliseltä tekstiltä. ”Jokin muu voima?”

Lenskin kuuluisaa bakteerikoetta kommentoiva Coucen työryhmän kommentti sisältää saman suuntaista spekulaatiota: ”Mutaatiopaineista huolimatta runsaasti GC:tä sisältävät perimät ovat yleisiä bakteerien maailmassa. Tämä viittaa siihen, että on olemassa vahvoja voimia, jotka järkyttävät perimien mutaatiotasapainoa. Monia selityksiä, kuten aineenvaihdunnan kuluja ja GC:n lämpö-, hapetus- ja UV -kestävyyttä on tarjottu. Mitä nämä valinta paineet sitten ovatkaan…”

Hildebrandin työryhmän tapaan, Coucen työryhmä tunnustaa tietämättömyytensä ja jättää täysin huomiotta useimpien mutaatioiden mitättömyyden, josta seuraa, että valinta ei vakiinnuta niitä pysyväksi perimän osaksi. GC:n määrää lisäävien ja ylläpitävien ”vahvojen voimien” olemassaolo on täysin vallitsevan uusdarvinistisen teorian vastainen.

Voiko luonnonvalinta murtaa vallitsevan epätasapainon?

Väite, jonka mukaan valinta ylläpitäisi GC-pitoisuutta ei toimi, koska useimmat mutaatiot, vähäpätöisyydestään johtuen, jäävät valinnan ulkopuolelle, koska niillä ei ole vaikutusta eliön kelpoisuuteen. Useimmat mutaatiot ovat niin mitättömiä, että valinta ei vaikuta niihin, sillä se ”näkee” vain ne mutaatiot, jotka vaikuttavat eliön lisääntymiskykyyn. Mutaatiot ja keinotekoiset mutaatiokokeet auttavat ymmärtämään kelpoisuutta vain silloin, kun niiden vaikutukset ovat melko suuria. On myös ilmeistä, että luonnossa kelpoisuus vähenee vuosien myötä, kun haitallisia mutaatioita väistämättä kertyy. Tohtori John Sanfordin työryhmän kehittämä Mendel’s Accountant -ohjelma vahvistaa tämän.

GC:n arvoitus

Miksi GC:tä on perimissä paljon, vaikka mutaatioiden pitäisi vähentää sitä? Miksi evoluutio ja sen väitetty moottori - mutaatiot, suosivat GC:n muuttumista AT:ksi ja kuitenkin saman aikaisesti voidaan todellisuudessa todeta perimissä runsaasti GC:tä? Tähän ei ole olemassa tieteellistä vastausta. Jos mutaatioita väitetään kertyneen evoluution satojen vuosimiljoonien ajan, ja niitä pidetään geneettisen tiedon raaka-aineena, olisi johdonmukaista todeta, että GC:tä olisi teorian ennustama määrä. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Johtopäätös: evoluutiolta puuttuu mekanismi!

Tämän evoluution huolellisesti varjeleman salaisuuden paljastuminen on järisyttävää. Edes useimmat biologit eivät ole asiasta ollenkaan tietoisia. Yleinen tietämättömyys vaikuttaa kuitenkin tahalliselta, eivätkä asiasta perillä olevat osoita minkäänlaista halukkuutta puhua siitä. He eivät halua häpäistä uusdarvinismin pyhää uskontunnustusta. Nyt on tullut aika nostaa näyttävästi kissa pöydälle!

Se tosiasia, että kemian lait suosivat elämän koodin GC molekyylien mutatoitumista AT:ksi on voimallinen todiste, joka sulkee pois mutaatioiden roolin DNA:n alkuperäisen informaation tuottajina. Tämä on vain yksi uusdarvinismin ylikäymättömistä ongelmista, mutta se on tuhovoimaltaan erityisen merkittävä, koska se paljastaa evoluutioteorian fataalin heikkouden sen ydinväittämässä.

Evoluutio muistuttaa sokeaa henkilöä, joka yrittää rakentaa legoista Notre Damen katedraalia kiinnittämällä tekeleeseen sattumanvaraisia palikoita. Mitä enemmän uusdarvinismin teoriaa tutkii, sitä ilmeisemmin se osoittautuu alkukantaiseksi myytiksi ja Luojan läsnäolo murtautuu esiin.

Evolution’s well-kept secret: Mutations are not random!

POLIITTISEEN HISTORIAAN PEREHTYNYT HUMANISTI

joka pitää maskeja jopa "vaarallisina" ratkaisee Suomen kohtalon ja ohittaa asiantuntijalääkärit, jotka ovat kasvomaskisuosituksen kannalla. HUS:in apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan kasvomaskin käytöstä olisi tärkeää antaa kansallinen suositus (IS 29.7). Hänen mukaansa maskien käyttö olisi yksi kolmesta tärkeimmästä keinosta ehkäistä se, ettei yhteiskuntaa toisen aallon tullessa tarvitsisi sulkea samalla tavalla kuin keväällä. Ruotsalaisen mukaan paras vaihtoehto maskiksi on kirurginen suu-nenäsuojus, jollaista käytetään terveydenhuollossa: "Tiedämme, että se suojaa sekä käyttäjää saamasta tartuntaa että tartuttamasta muita". Myös kangasmaski toimii hänen mukaansa epidemian torjunnassa hyvin, sillä "pystytään estämään tartunnan saanutta levittämästä tautia, koska pisarat eivät leviä ympäristöön". 

STM:n kansliapäällikkö ei suunnittele maskisuositusta

Maamme hallitus linjasi kaksi kuukautta sitten, STM:n teettämän "selvityksen" pohjalta, että Suomessa ei oteta käyttöön yleistä maskisuositusta. Selvityksen mukaan kasvosuojusten käytöllä ei ole merkittävää vaikutusta taudin leviämisen estämisessä.

"Ilman muuta on järkevää ottaa maskit käyttöön"

Toteaa Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas (IS 29.7). "Suositus olisi järkevää ottaa tällä hetkellä käyttöön ainakin joukkoliikennevälineissä". Hänen mukaansa maskin käyttö on yksinkertaista, eikä hän usko, että se tuottaisi ongelmia suomalaisille: "Olen huomannut esimerkiksi lentoliikenteessä Finnairilla, että kukaan ei käytä maskia väärin". 

Maskit olisi pitänyt ottaa käyttöön jo 6 kuukautta sitten

Tällöin maaliskuussa toteutettua yhteiskunnan sulkua ja Uudenmaan eristämistä ei olisi tarvittu ja rahaa olisi säästynyt monta miljardia. STM:n kansliapäällikön laiminlyönnit ja osaamattomuus ovat aiheuttaneet myös satojen ikäihmisten menehtymisen. Suojavarusteiden käytöllä tämäkin murhenäytelmä olisi voitu estää! Miksi epäpätevää kansliapäällikköä ei eroteta? - - Koska hän on pääministeripuolueen jäsen!

Lapset koronavaarassa

Lapsipotilaille on ilmaantunut harvinainen, COVID-19 taudin viiveellä laukaisemaksi epäilty vaikea, koko elimistön tulehdus, joka muistuttaa bakteerin aiheuttamaa verenmyrkytystä. Lapset ja nuoret muodostavat 42% maailman väestöstä. Akuutin sairauden lisäksi koronalla voi olla pitkäaikaisia psyykkisiä vaikutuksia lapsiin.

Sairaalassa hoidetut koronapotilaat kärsivät jälkitaudeista

He tarvitsevat apua monenlaisiin oireisiin, vaikka infektio on ohi. Tämä on seurausta pitkittyneestä tehohoidosta, josta voi seurata muisti- ja unihäiriöitä sekä lihasmassakatoa. Edessä on usein pitkäkestoinen kuntoutus, satoja tuhansia maksaneen tehohoidon lisäksi. Taudin aikana muodostuu helposti veritulppia ja keuhkojen vaurioita. Jotkut tarvitsevat dialyysiä. Monilla on nielemisvaikeuksia, hengenahdistusta, uupumusta, neurologisia ja motorisia vaikeuksia ja kipuja. Edessä voi olla vuosia kestävä, kuntoutusta vaativa toimintakyvyn häiriö, joten mistään "flunssasta" ei ole enää perusteltua puhua. 

Koronavirukset muuntuvat helposti

Tämä selittää uusien uhkaavien virusten synnyn ja räjähdysmäisen leviämisen. Uudet mutantit leviävät jopa kymmenkertaisella vauhdilla. Tästä syystä rokote ei välttämättä tukahduta pandemiaa, vaan ainoa keino on tukahduttaa virus kaikin käytettävissä olevin keinoin. Pelkkä tartuntaketjujen jäljittäminen ei ratkaise ongelmaa, sillä esimerkiksi HUS:in alueella vain puolet pystyy nimeämään tartunnan lähteen!

Iskeekö toinen aalto kovemmin?

Suomalaisen tehohoidon ylikuormituksen uhka oli ensimmäisen aallon aikana todellinen. Tehohoidon tarve alkoi HUS:issa lisääntyä voimakkaasti maalis-huhtikuun vaihteessa. Potilaista puolet oli työikäisiä ja osa hoitojaksoista oli hyvin pitkiä. Normaalia leikkaustoimintaa piti supistaa hyvin voimakkaasti, jopa puoleen tavanomaisesta. Kun toinen aalto tulee, STM:n ja THL:n laiminlyönneistä johtuen, tehohoitopaikkojen tarve voi nousta tuhanteen (Duodecim 2020;136:1381-3). Tästä Suomen tehohoito ei voi selvitä nykyisten laatustandardien mukaisesti. Suomessa voidaan hoitaa lyhytaikaisesti samaan aikaan korkeintaan 500-600 tehohoitopotilasta.

ESPOON PIISPAN EMÄMUNAUS

37 ihmistä altistui koronavirukselle Kansan Raamattuseuran leireillä. 

Oliko nyt aika piispan sallia leirit?PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.