perjantaina, 30. kesäkuuta 2023, klo 19.47

Richard Dawkinsin väite suunnittelun puutteesta luonnossa on väärä

Pekka Reinikainen

Geologi Casey Luskin kirjoittaa aiheesta Evolution News -sivustolla 15.5.2023. Luskin on kirjoittanut kirjasen viidestä tärkeimmästä suuunnittelun todisteesta. Sen voi tulostaa ilmaiseksi: Top Five Evidences For Intelligent Design

Richard Dawkins on agressiivinen ateisti

Se selviää tästä haastattelusta: Richard Dawkins vs Piers Morgan On Religion and Gender. Siinä Dawkins kertoo kohdasta 39 min eteenpäin olleensa pedofilian uhri. Tämä on saattanut vaikuttaa hänen ajatusmaailmaansa, sillä hän oli nuorena mukana seurakunnan toiminnassa. Dawkins kääntyi evoluutiouskoon, kun hänelle opetettiin yliopistossa uusdarvinismia.

Dawkins on kirjoissaan perustellut ateismia tieteellä

Tieteellinen tutkimus voi myös osoittaa perustelut vääriksi, ja näin tieteessä usein käykin. Asiat ovat tieteessä "totta vain toistaiseksi". Tästä voi myös koitua vakavia seuraamuksia.

Esimerkki Dawkinsin tieteellisestä totuustestistä

Dawkinsin mukaan uusdarvinismi on totta, koska eri eläinryhmissä, jokaisesta geenistä voidaan rakentaa samansuuntainen elämän puu.

Mutta jos Älykäs suunnittelu on totta, suunnittelija on valinnut parhaan mahdollisen proteiinin kunkin eri eläinryhmän rakenteeseen ja toimintoon. Tällöin geeneistä ei aina saa samasta alkuperästä kertovaa puuta.

Dawkins piti perusteluaan "äärimmäisen oleellisena evoluution todisteena". Hän uskoi, että jokaisesta geenistä voitaisiin rakentaa sama puu:

"Evoluution oikeaksi osoittava todistusaineisto saadaan vertaamalla DNA-jaksoja ja proteiineja, joista selviää myös, ovatko eliöt lähisukulaisia vai etäämmällä toisistaan. Tästä syystä tämä todistusaineisto on äärimmäisen vahvaa, sillä sama voidaan toistaa jokaisen geenin kohdalla. Ja tärkeä lopputulos on, että jokainen geeni antaa suunnilleen samanlaisen puun. Jälleen kerran nähdään, että tämä vahvistaa elämän kehityksen puun olemassaolon. Tämä todistaa samalla suunnittelua vastaan, sillä se antaisi vaikutelman, että suunnittelija olisi "lainannut" kullekin eliöryhmälle parhaat proteiinit pengottuaan kaikkien eliöiden geenit".

Dawkins on ennustanut muutakin

Hän totesi haastattelussa vuonna 2009:

"Tärkein yksittäinen tosiasia, johon voi tukeutua, on geenien vertailussa nähtävä samanlaisuus ... minkä tahansa kahden eläimen vertailussa ... ja tulokset muodostavat täydellisen evoluutiohierarkian, täydellisen puun. Ja ainoa vaihtoehto sukupuulle on, että älykäs suunnittelija olisi tahallaan häikäilemättömästi petkuttanut meitä".

Ja jälleen haastattelussa vuonna 2010

"Aina saadaan sama sukupuu. Se saadaan myös geeneistä, jotka eivät ole enää toiminnassa, vestigiaalisista jäänteistä ... Tämä edustaa murskaavan väkevää todistusaineistoa. Evoluution kieltäminen onnistuu vain väittämällä, että älykäs suunnittelija, Jumala, tahallaan huijasi ja valehteli meille."

Testi on helppo

Dawkins tarjosi kaksi kilpailevaa ennustetta, toisen evoluution todistamiseksi ja toisen suunnittelijan todistamiseksi. Hän väittää, että evoluutio ennustaa "täydellistä" yhteensopivuutta elämän sukupuuhun - ja todistusaineisto olisi niin "murskaavaa", että hänen mielestään se "osoittaa evoluution tosiasiaksi". Toisaalta Dawkinsin mielestä geneettisten sukupuiden mahdollinen yhteensopimattomuus osoittaisi evoluution vaihtoehdon, älykkään suunnittelun" todeksi.

Mitä todistusaineisto osoittaa?

Vuosien tutkimus on tuottanut suuren määrän täydellisesti avattuja perimien koodeja. Nyt voidaan todeta, että Dawkins oli väärässä. Eri geenit eivät osoita "suunnilleen samaa sukupuuta". Äidittömiä ja isättömiä orpogeenejä löydetään jatkuvasti lisää, eikä niiden koodaamista singleton -proteiineista voida rakentaa uusdarvinismin mukaista elämän sukupuuta, vaan luomisen puutarha, missä jokaisella luodulla lajityypillä on oma puunsa, joka kertoo tehdasasennetusta mahdollisuudesta sopeutua nopeasti ilmaston ja ravinnon muutoksiin.

Geenien todistusvoima ja merkitys on muuttunut

Luonnontieteissä on parhaillaan tapahtumassa valtava vallankumous. Kaikki entinen on mennyt. Tämä selviää Tomi Aallon ja Matti Leisolan uutuuskirjoista, joihin olen viitannut aikaisemmissa blogeissani. Richard Dawkinsin kymmeniä miljoonia kappaleita myyneet kirjat edustavat tänä päivänä menneen ajan disinformaatiota.

LISÄTIETOJA: Intelligent Design Passes the Dawkins TestPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.