maanantaina, 28. helmikuuta 2022, klo 17.11

Vedenpitävä todiste nuoresta merestä

Pekka Reinikainen

Jumala loi veden. "Vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi" (1.Moos.1:10).

Vesi on ihmeellinen aine

Vettä on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Sen alkuperä on arvoitus evolutionisteille. Veden erityisominaisuudet mahdollistavat elämän: Veden ihmeet

Nooan päivinä

Veden kautta pelastui vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä. Mitokondrioiden DNA vahvistaa, että lähimenneisyydessä on tapahtunut maailmanlaajuinen katastrofi. DNA kertoo valtavasta eläinten tuhosta noin 5 000 - 10 000 vuotta sitten: Massiivinen ja laaja tieteellinen tutkimus ei tue evoluutioteoriaa vaan luomista

Vesi vahvistaa luomakunnan nuoren iän

Maapallon pinnasta 70 % peittää vesi, jonka keskisyvyys on 3,8 kilometriä. Mantereet ”kelluvat kuin korkit” merenpohjan basaltissa, joka on niitä tiheämpää. Jos ne lapioitaisiin meriin, maapallosta tulisi vesipallo, jonka meren keskisyvyys olisi 2,7 kilometriä. Onkin aivan turha pohtia, missä vedenpaisumuksen vedet ovat, sen sijaan hyvä kysymys on, miksi mantereita ylipäätään on olemassa, sillä eroosio kuljettaisi ne merten pohjaan parissakymmenessä vuosimiljoonassa! Lisätietoja kirjastani Kuusi päivää (TV7 kustannus). Meret ovatkin avainasemassa maapallon ikää arvioitaessa.

Meret viittaavat 6 000 vuotta sitten tapahtuneeseen luomiseen ja 4 500 vuotta sitten tapahtuneeseen vedenpaisumukseen

Merenpohjan sedimentit ovat geologisesti nuoria. Sedimentti tarkoittaa kerrostuvaa maa-ainesta, joka on siirtynyt paikalle veden, tuulen tai jäätikön vaikutuksesta. Tavallisimmin sedimenttejä syntyy merien, järvien ja jokien pohjiin, joihin joet ja tulvavedet kuljettavat maa-ainesta. Vesien pohjalle sedimenttiä muodostavat ainekset ovat enimmäkseen lietettä tai mutaa. Valtameren pohjaa peittää tavallisesti ohut mutainen sedimenttikerros, joka muodostaa merenalaisten vuorten ja ylänköjen erottamia syvänmeren tasankoja. Tasangon syvyys voi vaihdella kolmen ja viiden kilometrin välillä.

Sedimentissä on useita kerrostumia

Evolutionistit puhuvat ”liitukauden jälkeisestä kaudesta, joka alkoi noin 65 miljoonaa vuotta sitten ja päättyi 2 miljoonaa vuotta sitten”. Tätä evoluutioon uskovat nimittävät paleogeeniksi ja neogeeniksi. Luomisen näkökulmasta nämä kerrostumat ovat peräisin äskettäisistä jättitulvista. Ensin alkumantereen hajoamisesta vedenpaisumuksen alkuvaiheessa, jolloin evolutionistien triaskauden sedimentit syntyivät. Mannerlaattojen erkanemisen kiihtyessä, evolutionistien jurakauden kerrostumat muodostuivat jatkuen aina heidän liitukauteensa asti, jolloin vedenpaisumus oli syvimmillään. Jura- ja liitukauden kerrostumien syntyessä purkautui uutta, kuumaa ja siksi "kelluvaa" magmaa muodostaen kahden toisistaan loittonevan manner­laatan väliin keskiselänteen. Toinen kerrostumia tuottanut tapahtuma oli vedenpaisumuksen loppuvaiheessa tapahtunut tulvavesien vyöryminen takaisin meriin, kun mantereet kohosivat. Tämä valtava virtaus kuljetti massiivisen määrän sedimenttiä, jossa oli paikka paikoin mukana kasvimateriaalia, josta rannikon lähellä olevat hiilikerrostumat ovat peräisin. Eräät sedimenttikerrostumat ovat paksuja ja nopeasti kertyneitä.

Vähäiset sedimentit eivät sovi Maan ”vuosimiljoonien” ikään

Nykyinen eroosio ja sedimenttien kertymisnopeus meriin osoittaa, että sedimenttiä ei ole kertynyt merten pohjiin läheskään niin paljon, kuin olisi odotettavissa, jos merenpohja on 200 miljoonan vuoden ikäinen. Merenpohjan kovan ja tiheän basaltin päälle pitäisi kerrostua vuosittain noin 22 miljardia tonnia lietettä ja mutaa. Merenpohjien sedimenttien keskimääräinen paksuus on kuitenkin alle 400 metriä ja paikka paikoin sedimenttiä ei juurikaan ole. Mannerlaattojen nykyinen hidastunut liike, noin 5 senttimetriä vuodessa, ei myöskään pysty kuljettamaan sedimenttiä maankuoren sisään. Tämänhetkinen 400 metriä sedimenttiä kertyisi käynnissä olevalla nopeudella jo alle 12 miljoonassa vuodessa. Sedimentti on paksua vain paikka paikoin ja se selittyy kohoavilta mantereilta paenneiden tulvavesien massiivisella paikallisella kertymisellä, vedenpaisumuksen loppukuukausien aikana. Tutkimusaineisto tukee tapahtunutta vedenpaisumusta.

Alityönnetyt mannerlaatat ovat yhä kylmiä

Alityönnettyjä merenpohjan litosfäärin ja Maan kivikehän laattoja on onnistuttu tutkimaan satojen kilometrien syvyyteen asti viimeisten 20 vuoden aikana. Ne ovat kylmää, tiheää ja haurasta kiviainesta ja noin 100 kilometrin paksuisia. Ne ovat selitettävissä vain maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen liittyneiden tapahtumien seurauksena, missä alkuperäinen kivikehä (litosfääri) tuhoutui alityönnön seurauksena uuden kuuman merenpohjan syntyessä. Tapahtuma eteni alussa ”kävelynopeudella” ja hidastui vedenpaisumuksen loppuvaiheessa ”kynnen kasvunopeuteen”, kun ennen vedenpaisumusta luotu alkuperäinen merenpohjan kivikehä oli kokonaisuudessaan alityöntynyt. Tämä selittää myös sen, miksi nykyisen merenpohjan kiviaines on nuorta.

Moderni seisminen tomografia (kerroskuvaus) osoittaa alityönnetyt kylmät laatat syvällä maan vaipassa. Niitä ympäröi hyvin kuuma vaippa, vaikka kylmä laatta voi olla jopa 1 500 kilometrin syvyydessä. Laatat ovat yhä kylmiä, koska ne siirtyivät sinne voin noin 4 000 vuotta sitten. Jos ne olisivat liikkuneet evoluutioteorian mukaisella ”kynnen kasvunopeudella”, ne olisivat kuumenneet ja sulautuneet vaippaan jo kauan sitten. Lisätietoja englanniksi: Catastrophic plate tectonics

Merten suolapitoisuus

Toinen merten nuorta ikää puoltava seikka on meriveden koostumus ja erityisesti sen suolaisuus ja suolan kertyminen. Meriveden keskisuolaisuus (NaCl) on noin 3,5 %. Evolutionistit esittävät, että suolaa poistuu merestä samaa vauhtia kuin sitä kertyy. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan suolaisuus lisääntyy. Jos oletetaan suolaton meri, nykyinen kertymisnopeus osoittaa meren iäksi 62 miljoonaa vuotta. Tämä on ongelma evoluutiolle, joka pitää merta 4 600 miljoonan vuoden ikäisenä. Toisaalta, jos meri luotiin suolattomaksi, vedenpaisumus olisi suolannut sen nykyiselleen. Lisätietoja suomeksi: Suolaiset meret

Maapallon nuorta ikää osoittavaa todistusaineistoa on runsaasti

Merten ohella astronomia, biologia ja geologia tukevat luomisnäkemystä. Lisätietoja englanniksi: Age of the earth Kristittyjen ei tarvitse tehdä ikäkysymyksessä mitään kompromisseja, vaan Jumalan meille antama ilmoitus historian tapahtumista on oikea.

LÄHDEActs and Facts 50 (12), December 2021

SUOMEN SUURIN SURMA

Sotavuodet, kulkutaudit ja nälkävuodet eivät pyyhkineet suomalaisia kartalta. "Miekka. rutto ja nälkä" eivät tuhonneet meitä edes Mustan surman riehuessa muualla maailmassa ja Krimiltä Suomeen levinnyt kolerakaan ei siihen pystynyt.

Nyt kuitenkin suomalaisia syntyy vähemmän kuin nälkävuosina ja maastamme puuttuu miljoona alle viisikymppistä ihmistä vuonna 1970 säädetyn lain vaikutuksesta.

Suurin turvallisuusuhka on maallistuminen

Elämän olemassaolo on muuttunut vailla tarkoitusta olevaksi kosmiseksi kömmähdykseksi ja kuoleman jälkeen on odotettavissa pelkkää mustan aukon pimeyttä.

Miten tähän jouduttiin?

Kaksi teologian opiskelijaa, Charles Darwin ja Josif Stalin viitoittivat tämän tarkoituksettomuuden tien. He tappoivat Jumalan samaan tapaan kuin ylipapit ja kirjanoppineet tappoivat Hänen Poikansa. Kirkkohallitus komentaa lampaat sateenkaarimarssille. Papit ”eivät kaitse lampaita, vaan viihdyttävät vuohia”, kuten kuuluisa saarnaaja Charles Sturgeon ennusti tapahtuvan jo runsas sata vuotta sitten. Tällainen tuhoon tuomittu julistus vain kiihdyttää eroa kirkosta, joka ei vastaa sielujen epätoivoon.

Mitä tästä seuraa?

Elämä on muuttunut pelkäksi suoritukseksi ja nautintojen metsästykseksi. Aivoista pitää lypsää päivittäinen dopamiiniannos tavalla tai toisella. Nopeaa tyydytystä etsivät nuoret käyttävät huumeita enemmän kuin koskaan. Nuorten mielenterveyspalvelut ovat täysin riittämättömiä vastaamaan räjähdysmäisesti lisääntyvään tarpeeseen. Nuorilta on viety näköala yli tämän langenneen maailman. 

Elämä ilman iankaikkista Isää

Ihmisellä on tehdasasetuksena iankaikkisuuden kaipuu sydämessään. Moderni riippuvuuksiin perustuva elämäntapa ei sitä sammuta. Suuret kysymykset elämän tarkoituksesta jäävät vastausta vaille.

Kriisi tuo muutoksen mahdollisuuden

Olemassaoloamme uhkaava nykyinen kriisi on myös mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. ”Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran” (1. Sam. 17:47). Tämän voimme nähdä toteutuvan silmiemme edessä Ukrainassa, missä kerrotaan valtavista ihmeistä, joita taistelussa ylivoimaista hyökkääjää vastaan tapahtuu. Suomi, missä valtakunnansyyttäjä on haastanut Jumalan Sanan käräjäoikeuteen, on suuressa vaarassa. Päällämme on miekka. Nyt on aika tehdä parannus ja rukoilla maamme ja Ukrainan puolesta hellittämättä.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.
Lisää samasta kategoriasta « Eläinten algoritmit Ristin kilta -luento »