perjantaina, 30. marraskuuta 2018, klo 13.55

Voiko "maalaisjärjellä" todistaa, että evoluutio on totta?

Pekka Reinikainen

Ateistitiedemiehillä on tapana väittää, että luomisnäkemys on järjetön, koska evoluutio on heidän mielestään itsestäänselvä asia. He väittävät, että evoluutio on yhtä varma asia kuin painovoiman olemassaolo. Mutta voiko evoluution todistaa oikeaksi maalaisjärjen avulla?

Maalaisjärkeen ja "yksimielisyyteen" vedotaan yleisesti, kun halutaan todistaa asioita,

joita on vaikea tai mahdoton todistaa kokemusperäisen ja toistettavan tieteellisen tutkimuksen keinoin. Usein kuulee myös sanottavan, että ”se on varmasti, totta, koska tiedemiesten enemmistö uskoo siihen”. Monet toistelevat tätä hokemaa tyytyväisenä, mutta kysyttäessä henkilökohtaisia perusteluja, he eivät pysty tarkemmin määrittelemään, miksi uskovat evoluutioon. Evolutionistien tyypillinen perustelu uskolleen kuuluu: ”On naurettavaa uskoa luomiseen - - lapset uskovat siihen, mutta aikuistuttuaan hylkäävät sen - - kaikki eivät kuitenkaan tule järkiinsä aikuistuttuaan, ja tällä on vakavia seuraamuksia, jos ihminen jää kreationisteiksi tai uskoo vielä aikuisenakin Älykkääseen suunnitteluun.

Johtava ateismin apostoli, Richard Dawkins vetoaa usein maalaisjärkeen

Hän pitää uskontoa terveen järjen vastaisena. Hänen mukaansa terve maalaisjärki on evoluution tuloksena kehittynyt ominaisuus. Miksi maalaisjärki voi kuitenkin olla joskus petollinen? Dawkinsin mukaan tämä johtuu siitä, että se kehittyi maailmassa, missä tapahtui vähän. Hän määrittelee filosofin henkilöksi, joka ei hyväksy maalaisjärkeä. Toinen kuuluisa ateisti Jerry Coyne väittää, että geologian pioneerit järjestivät maakerrostumat maalaisjärjen avulla ja näin loivat perustan evoluution vaatimille vuosimiljoonille.

Myös vastapuoli vetoaa maalaisjärkeen

Älykkään suunnittelun puolestapuhuja Doug Axe väittää uudessa kirjassaan Undeniable, että maalaisjärki kumoaa darvinismin, koska tässä tapauksessa tavanomainen, laboratorioissa toistettavissa oleva tieteellinen tutkimus kumoaa sen tai ei pysty osoittamaan uusdarvinismia todeksi.

Darvinistien pilkkaa vastaan voikin helposti puolustautua lyömällä todistusaineiston pöytään. Jumala on ilmiselvästi luonnon suunnitellut, tämän johtopäätöksen tekevät myös ateistien lapset, sillä lapsi uskoo lähtökohtaisesti Luojaan.

Maalaisjärjen määritelmä

Sitä pidetään enemmistön mielipiteenä. ”Järki” viittaa ihmisen luontaiseen kykyyn vastaanottaa ärsykkeitä, kuten valoa ja ääniä, ja reagoida niihin. Aikaisemmin luultiin, että maalaisjärki olisi yksi aivojen ominaisuus, joka tulkitsee ja yhdistää kaikista aistinelimistä tulevan tiedon ja tekee niistä johtopäätökset. Näin ei kuitenkaan ole. Maalaisjärki määritellään yleensä käytännölliseksi, ei teoreettiseksi järjeksi. Se sopii tietysti hyvin täysin ilmeisiin johtopäätöksiin, kuten näkemykseen, jonka mukaan Maa on pallo, Kanarialle ei voi lentää 5 minuutissa, aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Ihmisten oppineisuus vaihtelee kuitenkin varsin paljon. Tunteet, asenteet, ennakkoluulot ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat myös päätelmiin. Johtopäätökset eivät tästä syystä ole aina yhdenmukaisia tosiasioiden kanssa. Minun hyvät todisteeni eivät sinun mielestäsi ehkä ole sitä.

Maalaisjärjen päätelmät riippuvat henkilön opintojen laajuudesta, ennakkoasenteista ja kokemuksista

Koska kokemukset vaihtelevat, maalaisjärjen päätelmätkin voivat vaihdella. Litteän maan järjestö esimerkiksi vetoaa maalaisjärkeen. Ihmiset voivat myös sanoa, että he uskovat johonkin väitteeseen, jos asia on maalaisjärjen mukaista. Toisille jokin asia ei ole totta, jos se ei sovi hänen maailmankuvaansa. Kangastuskin voi näyttää uskottavalta.

Tästä voi tehdä vain yhden oikean johtopäätöksen. Luota tutkimusaineistoon, älä maalaisjärkeen.

Maalaisjärjellä kumotaan joskus todistusaineisto

Todistusaineistoa ei ehkä ole, sitä on mahdotonta saada tai se torjutaan vetoamalla maalaisjärkeen. Joku uskoo, että maalaisjärjen avulla tehty johtopäätös on totta, vaikka todisteet puuttuvat. Vaikka olisi opiskellut paljonkin, asiat eivät välttämättä heti palaudu mieleen, mutta vaikuttavat silti päätöksentekoon. Päätös voi olla osittain alitajuinen. Tässäkään tapauksessa maalaisjärkeä ei voi käyttää perusteluna.

Onko maalaisjärki magiaa?

Joskus kuulee väitettävän, että maalaisjärjen päätelmä on paras. Aivan kuin siinä olisi jotakin maagista tai mystistä. Maalaisjärjen taakse voi kuitenkin kätkeytyä varsin outoa ajattelua, kuten vaikkapa oppineiden suosimassa antroposofiassa. Jopa älykäs eliitti käyttää välillä maalaisjärki -ilmaisua. Maalaisjärkeä käytetään usein, koska se kuulostaa vakuuttavalta. Jos sana on vaikkapa kirjan otsikossa, se menee paremmin kaupaksi.

Maalaisjärjellä ohitetaan tieteellisen todistamisen tarve

Varsinkin jos todisteita ei ole tai niitä ei voida saada, kuten alkuperätieteessä on yleistä. Ilmaisua käytetään ja väärinkäytetään paljon. Ilmaisun todistusarvo onkin olematon. Sillä ohitetaan asioiden perusteleminen sekä kuulijoille että itselle ja tuudittaudutaan omahyväiseen tietämättömyyteen. Sillä ohitetaan myös opiskelu, asioihin perehtyminen ja tutkimustyö. Siksi ilmaisu on tavattoman suosittu laiskurin työkalu. Tämän vuoksi sitä ei pitäisi käyttää. Se on kuitenkin uusdarvinistille korvaamaton työkalu, kun hän todistaa väärää teoriaa oikeaksi pätemättömien todisteiden avulla. Valhetta nimittäin ei voi kokeellisen tieteen avulla todistaa totuudeksi.

RUDOLF STEINER JA ADOLF HITLER

HS kertoo 20.11 Hitlerin yhteistyökumppanista, SS:n päällikkö Heinrich Himmleristä: ”Oma karmea lukunsa on SS-johtajan säälimättömällä toiminnalla. Harva muistaa natsijohdon tiiviit yhteydet okkultismiin ja antroposofiaan. Völkisch-ideologiaan jo 1920-luvulla perehtyneen Heinrich Himmlerin määräyksestä Dachaun keskitysleirillä viljeltiin maata biodynaamisesti Rudolf Steinerin antroposofistisin opein. Dachaussa luomuviljely oli laajinta ja kaupallisesti kannattavinta.

SS:n biodynaamisella maatilalla Auschwitz–Birkenaun tuhoamisleirillä käytettiin lannoitteena juutalaisten tuhkaa”. Suomalaiset oppineet uuspakanat työntävät innolla jälkikasvuaan maamme kymmeniin antroposofisiin Steiner-kouluihin. Niiden opetukseen kristinuskoa vainoava opetushallitus ei puutu. Mitä Rudolf Steiner opetti, selviää kirjastani Noituuden paluu lääketieteeseen (Kuva ja Sana).

SUOMALAINEN KULTTUURI KATOAA KARTALTA

Olen monesti puuttunut kansamme katoamiseen kartalta. Suomessa ei ole 150 vuoteen syntynyt näin vähän lapsia. Suomalaisten heteroparien, mikäli heitä vielä jatkossa on, lapsimäärän arvioidaan olevan 1,43 lasta. Tämä on ”yllättänyt asiantuntijat”! Miksi maksamme palkkaa näin epäpäteville "yllätetyille asiantuntijoille”!? Kirjoitin asiasta oheisen kommentin HS mielipidesivulle, mutta totuus ei tietenkään lehden toimitusta kiinnostanut: ”Suomessa arvioidaan syntyvän tänä vuonna vain 48 775 vauvaa. Viime sotien jälkeen vauvoja syntyi jopa yli 110 000 vuosittain. Aborttilaki tuli voimaan kesällä 1970. Vuonna 1973 joka kolmas raskaus päätyi aborttiin, joita tehtiin yli 23 000. Suomessa on lain voimaantulon jälkeen tehty yli 620 000 aborttia. Jos abortoitujen puuttuvat vauvat huomioidaan, Suomesta puuttuu lähes miljoona alle 50 vuoden ikäistä ihmistä.

Jotta suomalainen kulttuuri voisi pysyä pystyssä seuraavat 25 vuotta, syntyvyyden täytyy olla 2,11 lasta pariskuntaa kohden. Yksikään kulttuuri, jonka syntyvyys on ollut 1,9 ei ole säästynyt kuihtumiselta. Kulttuurin tuhon torjuminen on mahdotonta, kun syntyvyys on 1,3. Jos jokaisella parilla on vain yksi lapsi, seuraavassa sukupolvessa lapsia on puolet vähemmän. Jos heillä puolestaan on yksi lapsi, lapsenlapsia on 75% vähemmän. Kun vuonna 2017 syntyi 50 000 lasta, vuonna 2037 on vaikea saada 100 000 uutta työntekijää. Asiantuntijat varoittivat vuonna 1970, että näin tulee käymään. Paluu entiseen ei enää ole mahdollista. Kulttuurimme katoaa kartalta.”

Tosiasia on myös, että vain yhdellä 20-30 vuotiaalla suomalaismiehellä kymmenestä on lapsi! Suomalaisten nuorten miesten sperman laatu on myös romahtanut. Tämä johtuu teinijuomisesta. Herkässä kivesten kehitysvaiheessa nautittu alkoholi vaurioittaa niitä, sillä kiveksissä oleva entsyymi muuttaa juodun alkoholin astealdehydiksi. Myöhemmin tästä voi seurata myös kivessyöpä. Se lisääntyy vauhdilla.

PEDOFILIA

Professori Tapio Puolimatka varoitti aivan oikeasta asiasta, kuten tästä artikkelista käy ilmi.

Ovatko pedofiliset ajatukset aina väärin?

VIINA VIRTAA

Väkevien longdrink- juomien kulutus on kuusinkertaistunut. Asiaa vielä vähätellään, mutta tuho nähdään, kun 5 vuoden viiveellä jo nyt EU:n huipputasoa olevat maksasairausluvut räjähtävät käsiin.

THL: Alkoholinkulutus kääntyi kasvuun ensi kertaa kymmeneen vuoteen – viina­pohjaisten long drink -juomien myynti lähes kuusin­kertaistui

Tuomiopäivän ennusteesta tuli suutari – Suomalaisten piti juoda itsensä hengiltä, kun alkoho­lilaki uudistui, ja nyt THL saa selittää, mitä tuli väitettyä

ISRAEL

Israelin viholliset ovat suunnanneet sitä kohti 150 000 ohjusta ja rakettia. Tämä on suurempi arsenaali, kuin monilla NATO-mailla. Jos näitä ei ennalta ehkäisevällä iskulla tuhota, Israel voi kärsiä suunnattomat tappiot.

'It's time for a preemptive strike on Hezbollah'

NOOAN ARKKI ISRAELIIN

John Huibers, hollantilainen puuseppä on rakentanut Nooan arkin ja aikoo hinata sen Israeliin. Vahva merkki, että elämme Nooan päiviä, joiden Jeesus totesi toistuvan kun Hän palaa.

Dutch boatmaker aims to sail his replica of Noah’s Ark to Israel

VIHERVASEMMISTO KAAPPASI HELSINGIN KIRKON

72% yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Kirkko Helsingissä ei enää ole luterilainen kirkko.

ONKO NIMI ENNE?

Helsinki muodostuu kolmesta sanasta: hell, sin ja ki eli helvetti, synti ja ki, joka tarkoittaa idän okkultismiin ja taistelulajeihin liittyvää energiaa. Siitä voi lukea lisää kirjastani Noituuden paluu lääketieteeseen.

90 000 alle 13-vuotiasta kärsii masennuksesta ja ahdistuksesta Suomessa

22 000 on hoidossa, jota ei ole tarjota kaikille ja lähetteiden määrä lisääntyy yhä. Viranomaiset syyttävät liian suuria päivähoitoryhmiä ja siellä vaihtuvaa henkilökuntaa, kouluopetusta, jossa lapset saavat itse keksiä mitä haluavat tehdä tai "oppia tänään" ja vanhempien kiirettä. Nämä ovat näennäisiä syitä. Todellinen syy on kaiken kristillisyyden pois kitkeminen. Opetushallitus on korvannut kristinuskon tunnustuksellisen ateismin opetuksella ja päästänyt Setan julistajat kertomaan viestiään kouluihin. Lopputuloksena on lapsi, jonka elämän tarkoitus ja turvallisuus on varastettu ja normaali identiteetti tuhottu. Alakoululaiset viiltelevät itseään ja käyttäytyvät itsetuhoisesti. Näin laajamittaista itsemurhavaaraa ei Suomessa ole koskaan tässä ikäluokassa esiintynyt. Asiaa ei paranna Finlandia-palkinnon antaminen noituutta ja seksuaalista sekoilua edistävälle lastenkirjalle.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.