keskiviikkona, 29. marraskuuta 2017, klo 10.03

29.11.2017 Galapagossaarten uusi lintulaji vahvistaa Raamatun luomismallia

YLE uutisoi 26.11. sivuillaan Galapagossaarille syntyneestä uudesta lintulajista evoluution jättipottina.1 YLE:n juttu perustuu BBC:n uutiseen2, joka edelleen pohjautuu Science-julkaisun artikkeliin.3

Todellisuudessa tämä evoluution riemuvoittona rummutettu uutinen on vahva todiste Raamatullisen luomisen puolesta.

Laji-käsitteitä on monia, eikä yksikään ole sama kuin Raamatun luotu lajityyppi

Aluksi palautamme mieliin, että biologinen laji on ihmisen keksintö. Lajin määrittelemisestä ei vallitse yksimielisyyttä. BBC:n artikkelissa haastateltiin lajiutumisen asiantuntijaa professori Butlinia, joka ei ollut mukana itse tutkimuksessa. Hän totesi: ”Pyrimme olemaan kiistelemättä siitä mikä määrittelee lajin, koska se ei johda mihinkään.”

Raamatun luomiskertomuksessa ”lajiksi” käännetty sana on heprean sana min, josta käytetään nimeä luotu lajityyppi.4 Se tarkoittaa nykybiologian termein lajia paljon laajempaa ryhmää – sukua, heimoa tai jopa lahkoa. Luomiskertomuksessa todetaan kymmenen kertaa, että Jumala loi kaiken lajityyppiensä mukaan. Tämä korostaa asian ehdottomuutta ja tärkeyttä.

Epäselvä evoluutio – mikro, makro, mikä lie?

Termillä ”evoluutio” on nykykielessä hyvin monta käyttötapaa, joten on hyvä selventää mistä on kyse. Yleisesti sillä tarkoitetaan uskomusta, jonka mukaan muutokset tapahtuvat pienin askelin. Vähittäinen muutos olisi tuottanut mutalammikosta molekyyli- ja mikrobivaiheen kautta molekyylibiologin. Käytämme tästä makroevoluutioksikin kutsutusta uskomuksesta nimeä mudasta minuksi -evoluutio.

Lajityypin sisäisessä sopeutumisessa eliö sopeutuu luonnossa muuttuviin oloihin tai muuntuu ihmisen tekemän keinotekoisen valinnan seurauksena. Jotkut kutsuvat lajityypin sisäistä sopeutumista (todella huonosti valitulla termillä) mikroevoluutioksi. Tämä hämää monet, sillä he ajattelevat, että eikö mikro ole sama kuin makro – mitä väliä onko kyseessä paljon evoluutiota vai vähän evoluutiota?

Tässä on koko evoluutio-uskomuksen ydinongelma! Kyse ei ole muutoksen suuruudesta vaan sen suunnasta!

 • Mudasta minuksi -evoluutio vaatisi uusien rakenteiden ja uuden monimutkaisen ja täsmennetyn geneettisen informaation syntyä. Tällaista ei ole vielä koskaan havaittu missään, eikä Galapagoksen lintulöytö tee poikkeusta. (Itse asiassa kehittymisen eli evoluution sijasta eliömaailma rappeutuu.5)
 • Lajityypin sisäinen sopeutuminen puolestaan tapahtuu eliöpopulaatiossa jo olevaa geneettistä informaatiota seulomalla – luonnonvalinta ei voi valita mitään, mitä ei ole jo olemassa. Tästä syystä luonnonvalinnalla ja lajityypin sisäisellä sopeutumisella ei ole kerrassaan mitään tekemistä oletetun mudasta minuksi -evoluution kanssa.6

Paljon melua tyhjästä

Maasirkut (Geospiza) on sirkkujen heimoon kuuluva varpuslintusuku.7 Tähän sukuun kuuluvan isokaktussirkkulajin (Geospiza conirostris) yksilö siirtyi toiselle saarelle, jossa se risteytyi paikallisen samaan heimoon kuuluvan maasirkkulajin (Geospiza fortis) edustajan kanssa.

Kyse ei siis ole edes siitä, että sirkusta olisi tullut eri heimon edustaja, kuten vaikka kahlaaja (Charadrii), saati siitä, että näkisimme miten lajityypin eläin muuttuisi toisen lajityypin eläimeksi. Koko ”uutinen evoluutiosta” kertoo vain siitä, miten Galapagossaarten sirkut ovat sopeutuneet muuttuviin oloihin.

Luomiseen uskovat tutkijat ovat vuosikymmeniä kuvanneet nopeaa lajiutumista, joka on keskeinen osa raamatullista luomismallia. Luominen-tiedelehden Suomi 100 vuotta -juhlanumeron aihetta käsittelevässä artikkelissa8 listaamme useita esimerkkejä luonnonvalinnasta: kukkia, sirkkoja, kaloja, kovakuoriaisia, liskoja, lintuja, hiiriä ja norsuja – kaikkien sopeutuminen muuttuviin oloihin tapahtuu entuudestaan olemassaolevan geneettisen informaation avulla.

Koska mudasta minuksi -evoluutioon uskovat kuvittelevat kaiken tapahtuneen hitaasti pienin asteittaisin muutoksin, he tietysti yllättyvät, kun havaitsevat nopeaa muutosta.

1-2-3 Onko evoluutiota tapahtunut -testi

On kohtalaisen helppo tapa testata, onko todellista, mudasta minuksi -evoluutiota tapahtunut. Kutsumme sitä 1-2-3 Onko evoluutiota tapahtunut -testiksi. On esitettävä kolme kysymystä:

 1. Mikä lajityyppi oli ennen?
 2. Mikä lajityyppi on nyt?
 3. Missä todellinen evoluutio?

Otetaan esimerkiksi antibiootille vastustuskykyinen bakteeri, myrkylle immuuni hyttynen ja sudesta jalostetut koirat. Bakteeri pysyy bakteerina, hyttynen hyttysenä, eikä koiraeläimestä tullut kissaa. Eliöt muuntuvat, mutta Luojansa asettamissa rajoissa – kukin lajityyppinsä mukaan.

Kun seuraavan kerran kuulet puhuttavan ”evoluutiosta”, voit tällä testillä haarukoida, onko kyse mudasta minuksi -evoluutiosta, vai raamatullista luomismallia tukevasta sisäisestä sopeutumisesta.9

Entä Galapagoksen linnut? Sirkku tapasi sirkun, ja sai sirkkupoikasia. Sirkkupoikaset tapasivat sirkkuja ja syntyi lisää sirkkuja, jne. Sirkut olivat lintuja ennen (1) ja ovat lintuja edelleen (2). Eri kokoinen ja erilaista ravintoa käyttävä lintu on lintu, vaikka sen voissa paistaisi – ja erinomainen esimerkki lajityypin sisäisestä sopeutumisesta (3). Tiedetään myös, että muutos vahva- ja ohutnokkaisten välillä on palautuvaa eli riippuu siementen kovuudesta, joka puolestaan riippuu suursäätilasta eli el nino -ilmiöstä.10

Havainnot ovat myrkkyä tieteisuskonnolle

Totuudella on tapana tulla esiin. Sekä BBC:n, että YLE:n uutisointi osoittaa, että mudasta minuksi -evoluutiossa kyse on pohjimmiltaan uskonnosta:

BBC:n mukaan tästä Galapagoksen lintulöydöstä tekee merkittävän se, että kyse on "Ensimmäinen esimerkki lajiutumisesta, jonka tutkijat ovat voineet havainnoida suoraan kentällä". YLE:n uutisessa sanottiin, että "Evoluutiota tapahtuu kaiken aikaa ja tutkijat ovat voineet vuosien varrella todeta monia uusia eläinlajeja syntyneeksi. Kyseinen tapahtumasarja oli kuitenkin ensimmäinen, kun uuden lajin alkukin kyettiin havainnoimaan."

Hetkinen! Mietipä lukuisia raflaavia lehtiotsikoita, TV:n dokumenttien evoluutiomantroja ja evolutionistisia uskontunnustuksia koulukirjoissa11. Jos tässä olisi nyt ensimmäinen esimerkki joka on oikeasti havainnoitu, niin mihin aiemmin varmaksi väitetty materiaali onkaan perustunut?! Vastaus: Naturalistiseen ja materialistiseen tieteisuskoon, jonka mukaan ainoa sallittu selitys on kaiken syntyminen itsestään luonnollisilla prosesseilla.

Toisaalta tässä uutisen kirjoittajalle on nostettava hattua. Me näet peräänkuulutamme tieteeltä nimenomaan nykyhetkessä tehtävien toistettavien ja havainnoitavien kokeiden tekemistä. Se on todellista, kokeellista tiedettä, jota saamme kiittää korkeasta teknologiasta, eri sairauksien hoitokeinoista jne.

Aivan toisenlaista on tutkia menneisyydessä kertaluontoisesti tapahtuneita asioita. Niitä ei voi mitenkään toistaa tai havainnoida nykyhetkessä. Näitä tutkivaa tiedettä kutsutaan alkuperätieteeksi, ja se on hyvin herkkää tieteentekijöiden maailmankuvien värittämille tulkinnoille.

Me hylkäämme tieteisuskovien naturalistisen materialismin ja teemme alkuperätieteen tulkinnat avoimesti Raamattuun kirjoitetun todellisen historian valossa, joka tarjoaa erinomaisen selityksen tällekin Galapagoksen löydölle.

Yhteenveto

Mitä tästä evoluution riemuvoittona toitotetusta tutkimuksesta jäi käteen?

Ensinnäkin uutisointi paljastaa miten heppoisin perustein lehdet, dokumentit ja oppikirjat julistavat uskonnollista evolutionismia, joka ei perustu todelliseen kokeelliseen tieteeseen vaan materialistiseen ja naturalistiseen tieteiskuvitelmaan.

Toiseksi, koko tutkimus vahvistaa luomismallille tärkeän luonnonvalinnan kautta tapahtuvan lajityypin sisäisen sopeutumisen, jolla ei ole mitään tekemistä mudasta minuksi -evoluution kanssa. Tutkimus siis vahvistaa Raamatun luomismallia!

Eli ainoa käteenjäävä asia on luonnonvalinta ja lajityypin sopeutuminen. Ja itse asiassa luonnonvalinnankin keksi luomiseen uskova kemisti/zoologi Edward Blyth12 (1810-1873) neljännesvuosisata ennen Darwinia, joka valjasti sen omiin tarkoitusperiinsä!

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Kokkonen, Y., Galapagossaarilla syntyi uusi lintulaji – ensi kertaa tutkijat seurasivat evoluution kehitystä lajin synnystä lähtien. Pikkulinnun pitkä lentomatka käynnisti tapahtuman, josta alkoi uusi luku tieteen historiassa. YLE Uutiset 26.11.2017, yle.fi, vierailtu 28.11.2017.
 2. Galloway R., Galapagos finches caught in act of becoming new species, BBC News 23.11.2017, bbc.com, vierailtu 28.11.2017.
 3. Sangeet L., Han F., Webster M.T., Andersson L., Grant B.R., Grant P.R., Rapid hybrid speciation in Darwin’s finches, Science 23 Nov 2017: eaao4593 DOI:10.1126/science.aao4593.
 4. Luomiseen uskovat käyttävät luodusta lajityypistä myös termiä baramini, joka tulee heprean sanoista bara, luoda ja min, laji. Kokonainen luomistieteen haara – baraminologia – tutkii luotujen lajityyppien rajoja. Ks. [englanniksi] creation.com/a-baraminology-tutorial-with-examples-from-the-grasses-poaceae.
 5. Genetiikan professori John Sanford osoittaa tämän kirjassaan Eliömaailma rappeutuu. Kirjan sanoma tuhoaa evoluutiomyytin, josta syystä evolutionistit (ja mediat) eivät voi uskoa sitä.
 6. Ambler, M., Luonnonvalinta ≠ evoluutio, Luominen 14:30–31. Artikkeli on luettavissa englanniksi täältä.
 7. Maasirkut, Wikipedia.
 8. Catchpoole, D., Eikö se ole ilmeistä? Luonnonvalinta voi karsia mutta ei koskaan luoda!, Luominen 27:56–59. Lue lisää juhlanumerosta.
 9. Ks. myös Walker, T., Älä nielaise syöttiä – epäselvä kielenkäyttö johtaa epäselvään ajatteluun, http://luominen.fi/syotti.
 10. Cosner, L. ja Sarfati, J., Galapagoksen linnut, Luominen 8:18–21. Ks. [englanniksi] creation.com/galapagos-birds:
 11. Katso esimerkiksi kirurgi Mikko Tuulirannan kattava analyysi koulubiologian kirjoista, luominen.fi/koulubiologia.
 12. Blyth kirjoitti vuosien 1835-1837 aikana kolme tärkeää artikkelia The Magazine of Natural History -lehteen joka oli eräs aikansa johtava eläintieteen julkaisu. Darwin vaikuttaa olleen hyvin tietoinen näistä: Cambridgen yliopistossa Englannissa olevissa Darwinin omistamissa numeroissa kerrotaan olevan Charlesin käsin kirjoittamia huomioita sivun reunoilla. Katso [englanniksi]: Grigg, R., Darwin’s illegitimate brainchild, creation.com/charles-darwins-illegitimate-brainchild.