Don Batten

Alkuperäisjulkaisu: Creation 28(1):6, December 2005

Kirkossa käyminen on vähentynyt Britannian pääkirkkokunnissa. Kirkkoon kuuluminen Englannissa on pudonnut 27 % vuodesta 1980 vuoteen 2000. Nämä havainnot johtivat kyselytutkimuksen tekemiseen vuosina 2003 ja 2004. Kaikkiaan 14 000 ihmistä Britanniassa ja Irlannissa vastasi tähän laajasti mainostettuun tutkimukseen, ja he kertoivat miksi he luopuvat kirkosta.1 Tutkimuslomakkeen kysymyksiin vastattiin ennemmin kirjoittamalla vastauksia kuin rastittamalla monivalintakysymyksiä.

Hämmästyttävää oli, että 91 % antoi vastaukseksi hyvin samanlaisia syitä kirkkoon pettymiseensä. Nämä pettymykset voidaan tiivistää erään henkilön vastaukseen: ”Kirkon täytyy puolustaa selkeämmin syitä, miksi uskoa.” Ihmiset vetosivat kirkkoon, että se vastaisi epäilijöiden kysymyksiin ja puolustaisi uskoa.

Monet vastaajat olivat liittyneet kotikirkkoihin saadakseen uskoa rakentavaa opetusta. He olivat listanneet useita internetsivustoja, jotka tarjoavat tällaista opetusta. Nämä internetsivustot sisälsivät myös kreationistien internetsivustoja. Vastaajat halusivat todisteita uskolleen ja opetusta, joka puolustaa Raamatun arvovaltaa.

Ikävä kyllä monet kirkkojen johtajat ovat myöntyneet evoluution mukaiseen näkemykseen historiasta, ja ovat näin tuhonneet luottamuksen Raamattuun sekä halun puolustaa sitä. Romanialainen baptistipastori Josef Ton, joka joutui kärsimään kommunistien käsissä uskonsa vuoksi, sanoi: ”Olen tullut siihen johtopäätökseen, että on kaksi tekijää, jotka tuhosivat kristinuskon Länsi-Euroopasta. Toinen oli evoluutio ja toinen oli liberaaliteologia… Liberaaliteologia on evoluution soveltamista Raamattuun ja uskoomme.”

Ensimmäisen Mooseksen kirjan tuhoamisen tosissaan aloitti saksalainen Julius Wellhausen (1844–1918), joka sovelsi evoluution mukaista näkemystä ihmiskunnan historiasta Raamattuun (sen mukaan Raamatun monoteismi on syntynyt alkukantaisesta polyteismistä). Wellhausen työtovereineen päätti, että Mooseksen kirjat eivät olleetkaan Mooseksen kirjoittamia, vaan olivat tuntemattomien juutalaisten rabbien myöhemmässä vaiheessa sepittämiä tarinoita. Jopa monet ”konservatiiviset” teologiset yliopistot opettavat nykyään tätä tuhoisaa ”JEDP” harhaoppia.2

Toinen pettymysten syy oli se, että kirkkojen johtajat eivät opeta Jumalan pyhyyttä ja moraalivaatimuksia. Suuri joukko vastaajista suri anglikaanisessa kirkossa toimitettuja homoseksuaalien pappisvihkimyksiä. Jos hylätään Ensimmäisen Mooseksen kirjan selvä historian kuvaus luomisesta, jonka yhteydessä Jumala säätää ensimmäisen avioliiton miehen ja naisen välille, niin miksipä avioliitto ei voisi olla myös miehen ja miehen välillä? Ja miksi kumottaisiin vain Ensimmäinen Mooseksen kirja? He torjuvat Raamatun selvän tuomion homoseksuaalisuuden harjoittamisesta (esim. 1. Moos. 19; 3. Moos. 18:22; Room. 1:26-27; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10).

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa on myös huomattu, että ihmisille, joille kirkko on merkityksetön, sellaiset kysymykset, kuten totuus ja moraalivaatimukset ovat kuitenkin hyvin tärkeitä.3 Jopa ei-uskova kommentaattori Andrew Bolt4 vetosi kirkonjohtajiin, että heidän täytyisi korostaa moraalikysymysten tärkeyttä ja erityisesti elämän pyhyyttä, nyt kun aborttiluvutkin ovat korkealla.

Eräs liberaali australialainen arkkipiispa syytti kirkkokuntansa jäsenmäärän vähentymisestä fundamentalistisia (Raamattukeskeisiä) kirkkoja, jotka ”varastavat lampaat”! Hän ei ymmärtänyt, että nääntyvät lampaat etsivät laidunta muualta (valitettavasti monet lampaat vain kuolevat nälkään).

Myös Yhdysvalloissa ihmiset hylkäävät valtavirran mukana menevät kirkkokunnat, jotka ovat sairastuneet liberaaliteologiaan. Liberaalit kirkot kuihtuvat ja konservatiiviset (Raamattuun uskovat) kirkot kasvavat.5

Selvästikin suhtautumisemme luomisen sanomaan, joka keskittyy puolustamaan Raamatun arvovaltaa, on ratkaisevassa asemassa kirkkojen kasvulle tai kuihtumiselle. Jos kirkkojen johtajat eivät puolusta Raamatun arvovaltaa sen ensimmäisestä jakeesta alkaen, eivätkä korosta opettaessaan Raamatun luotettavuutta, ihmiset alkavat yhä lisääntyvässä määrin pitämään kirkkoja tarpeettomina… ja äänestävät jaloillaan.

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Let the people speak, Church Survey UK. Tämä 42-sivuinen raportti löytyy internetistä: http://www.churchsurvey.co.uk/?home
  2. Lue seuraava artikkeli, joka kumoaa ko. käsityksen: Grigg, R., Did Moses really write Genesis? Creation 20(4):43–46, 1998.
  3. Bellamy, J., et al., Why don’t people go to church? National Church Life Survey [Australia], 2002.
  4. Bolt, A., We kill babies, Melbourne Herald-Sun, 10 November 2004, p. 23, http://www.family.org.au/In_the_news/Abortion/We_kill_babies.htm
  5. Shiflett, D., Exodus: Why Americans Are Fleeing Liberal Churches for Conservative Christianity, Sentinel, USA, 2005.

DON BATTEN, Filosofian tohtori
Dr Batten on kasvifysiologian asiantuntija ja tutkija, joka toimii täysipäiväisesti Creation Ministries Internationalin palveluksessa Brisbanessa, Australiassa.

Copyright © Creation Ministries International. http://www.Creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.