lauantaina, 25. tammikuuta 2014, klo 16.40

Tietoa meistä ja yhdistyksestämme

Luotamme Raamattuun

Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi? (4.Mooseksen kirja 23:19). Jumala ei valehtele meille, eikä johda meitä harhaan, siitä syystä voimme uskoa sen, mitä Hän sanassaan ilmoittaa.

Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. (Aamos 3:7) Voimme olla varmoja, että Raamattu sisältää luotettavaa tietoa alkuperästämme eli vastaa kysymykseen "Mistä olemme tulossa?". Lisäksi Raamattu vastaa kysymyksiin "Mikä on elämän tarkoitus?" ja ennen kaikkea "Minne olemme menossa?".

Jumalan sanaa eli Raamattua tulisi lukea niin kuin se on kirjoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että historiallinen kuvaus tulee lukea historiallisena kuvauksena, runot runoina, vertaukset vertauksine, jne. Tästä syystä myös 1. Mooseksen kirja tulee lukea historiallisena kuvauksena, ja näin tekivät myös Raamatun kirjoittajat.

Kerromme totuuden alkuperästämme

Ihmisten miettiessä elämän ja ihmisen alkuperää, ei ole riittävää kuunnella vain yksipuolisesti evoluutioon uskovien tiedemiesten tulkintoja, kuten Suomessa nykyään lähes poikkeuksetta tapahtuu. Kun ihmiset kuulevat myös luomiseen uskovien tiedemiesten tulkintoja samoista asioista, muodostuu maailmankaikkeuden historiasta hyvin erilainen kuva. Ja tietenkin vasta molempien osapuolten mielipiteiden kuulemisen jälkeen on mahdollista muodostaa kokonaiskuva erilaisista tulkinnoista ja niiden järkevyydestä. Evoluutioon uskovat vetoavat usein siihen, että evoluutiota kannattaa tiedemiesten enemmistö. Tieteessä kuitenkaan enemmistön mielipiteellä ei ole merkitystä, vaan sillä miten asiat ovat.

… sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. (2.Korinttolaiskirje: 3:6b) Uskomme että Jumalan sana ei avaudu niin kuin Herra sen on tarkoittanut ilman Pyhää Henkeä. Ihmisen kallisarvoisin asia on iankaikkinen pelastus, joka saadaan yksin armosta, yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun [Jeesuksen] sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Johanneksen evankeliumi: 5:24)

Hylkäämme evankeliumin vastaisen naturalistisen uskonnon

”Uutispimennossa” monet kristityt ovat muuttaneet Raamatun tulkintaansa naturalististen tulkintojen mukaisiksi. Naturalismiin pohjautuvassa ajattelutavassa, jonka kahleisiin tiedemaailman enemmistö on joutunut, kaikki asiat täytyy selittää ilman Jumalaa, siis vain ja ainoastaan luonnollisilla syillä. Niinpä naturalismiin pohjautuva ajattelutapa selittää elämän alkuperän evoluutiolla – ei siksi, että se oli paras vaihtoehto vaan siksi, että se on ainoa naturalismin hyväksymä vastausvaihtoehto. Luomiseen uskovat tiedemiehet ovat osoittaneet tieteen havaintojen sopivan erittäin hyvin Raamattuun, mutta ei evoluutioon. On täysin mahdotonta sovittaa Jumalan innoittamaa Raamattua ajattelutapaan, joka loppujen lopuksi kieltää Jumalan. Yksityiskohtaisesti asiaan perehdyttäessä huomaamme evoluution sovittamisen Raamattuun tuhoavan pohjan koko evankeliumilta! Kysymys on siis erittäin vakavasta asiasta!

”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan” (2. Kor. 10:5). Juuri tällaiseen kristittyjen pitäisi pyrkiä ja juuri tästä on kysymys ”luominen vastaan evoluutio”-keskustelussa. Monien ihmisten kohdalla usko evoluutioon on esteenä evankeliumin vastaanottamiselle, joten kristittyjen täytyy havahtua ymmärtämään mistä tässä on loppujen lopuksi kysymys. Kristityillä ei ole tarvetta epäillä Jumalan sanan luotettavuutta yhdenkään jakeen kohdalla. Meillä on mahtava Jumala, jonka luomistekoja koko luomakunta julistaa!

Mitä seuraavaksi?

Aihe kiinnostaa, mitä voisin lukea?

Tärkein lähde on Raamattu, ja sen avulla tulee koetella kaikki muu tieto. Jos Raamattu on sinulle tuntematon, voit aloittaa esimerkiksi lukemalla ensin Raamatun alusta 1. Mooseksen kirjasta 11 ensimmäistä lukua joista saat tietää todellisen maailmanhistorian. Lue sitten evankeliumi Johanneksen mukaan ja sen jälkeen Roomalaiskirje. Näin pääset hyvään alkuun. Lue lisää.

Miten voin osallistua toimintaan?

Otamme apua kiitollisena vastaan. Tarvitsemme rukoustukea palvelutyöllemme, materiaalin kääntäjiä, oikolukijoita... lue lisää.

Lisää samasta kategoriasta « TV-sarja Osallistu toimintaamme »