lauantaina, 25. tammikuuta 2014, klo 16.53

Mitä lukisin?

Raamatun tulkinnassa Pyhä Henki johdattaa

Saatat ajatella, että miksi kristityillä on Raamatun kertomista asioista niin monenlaisia tulkintoja, ja että kuinka ihmeessä voi tietää mikä näistä tulkinnoista on oikea. On erittäin tärkeä ymmärtää, että käytössämme on opas Raamatun tulkitsemiseen ja se on Raamattu itse. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesti epäselviä Raamatun kohtia tulee tutkia sen valossa mitä Raamattu muualla asiasta sanoo.

Raamatun oikeassa tulkinnassa Pyhä Henki on avainasemassa. Hän - Jumaluuden kolmas Persoona - antaa ymmärrystä ja avaa Raamattua uskomattomalla tavalla. Sama Raamatun jae voi puhua ihmisen eri elämänvaiheissa juuri senhetkiseen tilanteeseen. Kaikki ajatuksemme ja Raamatun tulkintamme tulee aina poikkeuksetta alistaa Raamatulle. Koska Jumala ei voi toimia omaa Sanaansa vastaan, Raamatun tuntemuksella voimme suoralta kädeltä torjua harjaoppeja.

Usein tuntuu, että Raamatun ulkopuoliset asiat vaikuttavat monien kristittyjenkin mielipiteisiin ja Raamatuntulkintaperiaatteisiin, mutta kristittyjen tulee pitäytyä mielipiteissään Raamatun puitteissa ja periaatteissa.

Miten tulisi suhtautua Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan?

Jos olet epävarma miten Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan - Raamatun kaikkein kyseenalaistetuimpaan kirjaan - tulisi suhtautua, niin siihen on tarjolla erityisen selvät vastaukset. Raamattu itse vahvistaa monissa kohdin, kuinka meidän tulee suhtautua siihen. Tämän asian selventämiseksi kannattaa lukea kirjoitukset Ensimmäinen Mooseksen kirja on historiaa sekä Ensimmäinen Mooseksen kirja: Raamatun kirjoittajat uskoivat siihen todellisena historiana.

Raamattuun kuvatun historian avulla luonnontieteen tuloksien tulkinta vahvistaa uskoa

Raamatun kuvaamiin maailmanhistorian tapahtumiin, kuten luomiseen ja vedenpaisumukseen, liittyvät luonnontieteelliset kysymykset ovat tärkeitä ja on mielenkiintoista lukea niitä ja huomata luonnontieteiden vahvistavan Jumalan Sanan sekä saada vastauksia, joilla on merkitystä myös evankeliumin esteiden raivaamisessa.

Samoin monet hengelliset kirjat, jotka korottavat Jeesusta Kristusta eivätkä tingi Raamatun arvovallasta ovat hyödyllisiä ja tärkeitä. Jeesukselle kuuluu kaikki kunnia. Hän on niin Luojamme (Hebr. 1:2) kuin Vapahtajammekin (Ap.t 5:31).

Samalla on hyvä pitää mielessä, että vaikka monet Raamatun ulkopuoliset kirjoitukset ovatkin hyödyllisiä ja tärkeitä, ne ovat kuitenkin vajavaisten ja erehtyväisten ihmisten kirjoituksia. Vain Raamattu on Jumalan Sanaa. Raamatun ulkopuolisia kirjoituksia luettaessa on hyvä pitää mielessä seuraava periaate: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on” (1. Kor. 4:6).

Kannattaa myös keskustella näistä ja muistakin hengellisistä asioista sellaisten kristittyjen kanssa, jotka suhtautuvat tinkimättömästi koko Raamattuun ja voivat näin olla tukemassa hengellistä kasvuasi.

Lisää samasta kategoriasta « Osallistu toimintaamme Mainoskuvat »