tiistaina, 10. syyskuuta 2019, klo 9.45

Ateismin kouluopetus on lakkautettava,

Pekka Reinikainen

koska myös tunnustuksellisen kristinuskon opetus on kaikkialla kielletty

Tunnustuksellisen ateismin opetus sisältyy nykyään kaikkiin oppiaineisiin, median tarjoamaan käsitykseen maailmasta, virallisiin julkaisuihin ja piiloviestintänä myös seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön. Koska ateismin kulmakivet, miljoonat vuodet ja uusdarvinismi eivät ole kokeellista tiedettä vaan filosofiaa, niiden opetus tulee siirtää uskonto- ja elämänkatsomustiedon tunneille.

Tunnustuksellisen ateismin opetus heikentää oppituloksia

Älyvapaan maailman opettaminen tieteellisenä tosiasiana haittaa ennakko-olettamuksista vapaata luonnon tutkimusta ja siellä olevan älykkään suunnittelun soveltamista ihmiskunnan hyödyksi. Luonnon älykkäästi suunnitellut rakenteet ja toiminnot ovat lähes poikkeuksetta insinööritieteen saavutuksia parempia. Väite, jonka mukaan tämä johtuisi siitä, että sattumanvaraiset mutaatiot olisivat tuottaneet luonnonvalinnalle riittävän määrän vaihtoehtoja tämän toteuttamiseksi, on epätieteellinen, sillä miljoonasta mutaatiosta ehkä yksi pystyisi siihen ja ne 999 999 muuta purkaisivat samanaikaisesti myyttisestä alkusolusta ”kehittyneitä miljoonia uusdarvinistisia mestariteoksia”! Näin voidaan tieteellisesti havaita tapahtuvankin. Syntiinlankeemuksessa käynnistynyt rappio voidaan todeta Jumalan luomiin mestariteoksiin viimeisen 6000 vuoden aikana kertyneistä vaurioista ja tästä johtuvasta lajien ajautumisesta sukupuuttoon.

Miten tähän on tultu?

Elämän syntyä tutkivat astrobiologit uskovat, että solu voi syntyä itsestään, vaikka vuosikymmeniä jatkunut laboratoriotutkimus ei ole tuottanut yhtään alkusyntyä, tätä ateismin kulmakiveä, tukevaa tosiseikkaa. Ansaitakseen palkkansa ja oikeuttaakseen olemassaolonsa, he liioittelevat tutkimustuloksiaan ja uskottelevat, että läpimurto odottaa aivan oven takana. Uusia luonnon lakeja ei kuitenkaan ole odotettavissa ovea kolkuttamaan. Kemia ja fysiikka muodostavat ylitsepääsemättömän kuilun, joka erottaa aineen elävästä solusta.

Päivälehtien tiedetoimittajat tekevät astrobiologien arveluista tieteellisen sensaation, koska se pönkittää heidän ateistista käsitystään maailmasta ja miellyttää maallistuneita lukijoita, jotka eivät halua kuulla Luojasta mainittavan mitään. Lopputuloksena tästä, oppikirjojen laatijat tekevät tiedetoimittajien paisuttamista astrobiologien arveluista tosiasioita, kuten käy hauskasti ilmi Mikko Tuulirannan Paljon melua tyhjästä -kirjasta. Lopputuloksena tästä komediasta on näiden tarinoiden muuttuminen ”tieteellisiksi” tosiasioiksi ja niiden ottaminen opetussuunnitelmiin ja nostaminen kaiken kriittisen arvostelun yläpuolelle.

Kurssikirjat ovat muuttuneet pyhiksi kirjoituksiksi

Luonnontieteiden opettaminen on erittäin tärkeä asia, mutta vain todistettavia tieteellisiä tosiasioita saisi opettaa ja alkuperää koskevat arvelut pitäisi jättää elämänkatsomusopetuksen tunneille. Koululaisille pitäisi kertoa tosiasiat selkokielellä: ”Aineesta ei synny elämää, koska fysiikan ja kemian lait estävät sen ja elämän suunnittelu on luonnontieteellinen tosiasia”. Oppikirjoissa ei saa opettaa piiloviestintänä maallistunutta humanismia, joka on uskonto. Lapsilta ei saa ryöstää ajattelun vapautta nykyisellä yksipuolisella ateistisella aivopesulla, jonka mukaan luonnossa ei ole merkkejä älykkäästä suunnittelusta. Totuutta ei kuulijoille kuitenkaan kerrota, koska yksikin myönnytys luonnossa havaittavasta suunnittelusta kaataisi ateismin kuin keilan. Opetushallituksen ovelat opetusneuvokset ja maallistuneet mediat tietävät tämän aivan hyvin, mutta pitävät totuutta pilkkanaan, kirkon suosiollisella myötävaikutuksella.

Nobelistikin voi tarvittaessa valehdella

Ateistit vetoavat tieteen arvovaltaan ja konsensukseen. Alkuperätiede ei kuitenkaan ole oikeata tiedettä. Senkin tuottama ”tieteellinen totuus” on jatkuvassa muutoksen tilassa ja näin pitää ollakin, eikä kokeellisessa tieteellisessä tutkimuksessa tietenkään ole mitään tuomittavaa. Päinvastoin, se on hyvin tärkeää, hyödyllistä ja kannatettavaa, mutta kokeellisen tieteen tuloksia ei saa väärinkäyttää alkuperätieteen naamioimiseen hovikelpoiseksi. Monet johtavat, Raamatun ilmoitukseen uskovat asiantuntijat, ovat tiedemiehiä ja heidän vakaumuksensa perustuu tieteen tutkimustuloksiin, jotka vahvistavat luonnon suunnittelun.

Alkuperätieteilijöiden harrastama valehtelu on kuitenkin perusteltua paljastaa, sillä tieteellinen huijaus lisääntyy vauhdilla. Nobelisti Jack Szostak julkaisi Nature -lehdessä artikkelin, jossa hän väitti, että varhaisen maapallon energialähteet olisivat mahdollistaneet RNA:n synnyn, jonka jälkeen se olisi päätynyt rasvapallojen sisälle ja näin olisi syntynyt itsestään kopioita tuottava alkusolu. Toinen elämän alkuperän tutkija, John Sutherland, väitti, että kaikki soluelimet voisivat syntyä itsestään kemiallisten reaktioiden tuloksena. Hänen todistusaineistonsa käsitti niin vaativia ja monimutkaisia ulkoapäin ohjattuja reaktiota, että sellaiseen pystyy vain huippukemisti, ei sattuma ja valinta! Maailman kymmenen eniten siteeratun kemistin joukkoon kuuluva James Tour on osoittanut tämän: Origin of Life, Public Education, and Religious Neutrality Szostak ja Sutherland eivät julistakaan tieteen tutkimustuloksia vaan toimivat tunnustuksellisen ateismin profeettoina, joille on uskottu maallistuneen humanismin ilosanoman levittäminen.

Elämää ei synny itsestään

Materian muuttuminen eläväksi itsestään on ateistien kaikkein pyhin opinkappale. Ilman sitä heidän maailmankäsityksensä romahtaa. Tästä syystä ”alkusynty” on korotettu kaiken arvostelun yläpuolelle. Koska kyseessä on tyypillinen uskonnollinen dogmi, sen opettaminen lopullisena totuutena koulun biologian tunnilla pitää torjua uskonnollisena propagandana ja kertoa, että elämää syntyy vain elämästä. Ateistinen uskonto vääristää myös oppilaiden käsityksen fysiikan ja kemian lakien toiminnasta.

Ateistien hallitsema media huijaa helposti hyväuskoisia

Elämän arvoituksen selviämistä toitottavat otsikot ovat jokapäiväisiä: ”Kosmos kuhisee elämää, Maan kaltaisella planeetalla voi olla elämää, Marsin metaani voi kertoa elämästä, vesi Saturnuksen kuussa voi mahdollistaa elämän …” Tällaista toiveajattelua syydetään lukijoiden silmille tauotta, jotta voidaan elää valheessa, ikään kuin Luojaa ei olisikaan. Yksikään esitetyistä väitteistä tai tutkimustuloksista ei osoita ainoatakaan tosiasiaa elämän synnystä tai sen olemassaolosta ”siellä jossakin”, mutta tällaisten tarinoiden tauoton toistaminen ylläpitää ateistien, ihmisiä lumoavaa, mielikuvitusmaailmaa.

Akateemisesti koulutetut henkilöt hallitsevat vakuuttavan esitystaidon lähes yhtä hyvin kuin poliitikot. Maallikot mykistetään monimutkaisilla tieteellisillä termeillä koristelluilla kertomuksilla lämpimistä lätäköistä, jotka heräsivät henkiin sähköiskusta. Kriittisesti näihin väitteisiin suhtautuvia pilkataan ”tieteen vastustajiksi”. Kun valehtelu ennemmin tai myöhemmin paljastuu, siitä seuraa luottamuksen menettäminen kokeelliseen ja hyödylliseen tieteelliseen tutkimustoimintaan ja seurauksena voi olla esimerkiksi rokotuksien ja uusien lääkkeiden vastustaminen sekä piittaamattomuus asiantuntijoiden oikeista ohjeista. Jo nyt ”kaverin kokemus” on monen mielestä uskottavampi kuin lääkärin antama ohje.

Vakavin ongelma on tunnustuksellisen ateismin opetuksen ylivalta

Koulu ei saisi opettaa yhtä uskontoa tai filosofiaa annettuna totuutena, sillä se estää kriittisen ajattelun ja sulkee pois muut käsitykset maailmasta. Elämän itsestään tapahtuneeksi väitettyä syntymistä on tuloksetta yritetty todistaa laboratorioissa 65 vuoden ajan. Tutkimus on sen sijaan osoittanut kiistattomasti, että kemian ja fysiikan lait estävät sen. On ällistyttävää, että edelleen halutaan lyödä päätä seinään ja heittää miljardeja euroja ”Kankkulan kaivoon”. Tällainen toiminta ei tulisi kyseeseen millään muulla tieteen alalla, mutta periksi ei anneta, koska kyseessä on ateismin uskottavuus.

Tosiasia on, että nykyinen luonnontieteiden opetus alkuperästämme ei kestä tieteellistä arviointia. Se pitää vapauttaa ennalta lukkoon lyötyjen filosofisten ennakko-olettamusten kahleista ja opetuksen tulee painottua toimivaan tieteeseen, sillä vain Jumala voi luoda elämää ja vain Hän tietää mitä se on.

MITÄ ELÄMÄ ON?

Biomedicumin tutkimuslaitoksen aulaan kokoontuneiden tutkijoiden vastauksia:

Tutkija Kiinasta: ”I don´t know.” (En tiedä)

Tutkija Italiasta: ”Very difficult question – but sometimes life is nice!” (Hyvin vaikea kysymys – mutta joskus elämä on mukavaa!)

Tutkija Venäjältä: ”Searching and searching.” (Tutkimista ja tutkimista)

Tutkija Suomesta: ”Yhtä helvettiä. Ei ehdi mitään saada valmiiksi".

Väitöskirjatutkija Ranskasta: ”A series of unexpected events.” (Sarja odottamattomia tapahtumia)

Väitöskirjatutkija Suomesta: ”Elämä – äh – elämä. Elämä on – niin – se on solujen ja yksilöiden kopioitumista. Elämä on lisääntymistä!”

Biologian opiskelija Suomesta: ”Monimutkainen yhdistelmä fysikaaliskemiallisia reaktioita, jotka tietyissä

olosuhteissa muodostavat enemmän kuin niiden osien summan.”

Molekyylibiologian opiskelija Suomesta: ”Elämä on solujen hengittämistä.”

Tutkimusteknikko Ranskasta: ”Elämä on kuoleman vastakohta, jos halutaan biologinen määritelmä. Minun

elämäni on sitä, että yritän olla onnellinen.”

Tutkimuslaitoksen johtaja Suomesta: ”Elämä on aika ennen kuolemaa.”

Sisätautiopin professori Suomesta: ”Sydämen sykettä. Joskus sietämättömiä päiviä.”

Naisopiskelija Helsingistä: ”Mä olen jo jakaantunut.”

Gynekologian professori: ”Elämä on opettamista, työtä ja innovatiivista tutkimusta.”

Väitöskirjan tekijä Suomesta: ”Elämä on ihmisiä, ruokaa ja seksiä.”

Kansanterveyslaitoksen tutkija: ”Nykyään suomalaisen miehen elämä on 74 vuotta ja naisen 82 vuotta.”

Elämän sattuma ja välttämättömyys

EVOLUUTIOTA ”OPETETAAN VÄÄRIN”

Evolutionistit eivät osaa opettaa teoriaansa ”oikein”!

Amerikkalaisella tiedekanava PBS Eonsilla kerrottiin kesällä 2018, kuinka ”kalat ryhtyivät hengittämään ilmaa”. Väite perustui kalan uimarakon kehittymiseen keuhkoiksi. Jokainen kalaa perannut tietää, mikä uimarakko on ja koulussa useimmille on opetettu, että ihmiset hengittävät 300 miljoonan keuhkorakkulan avulla. Hyppäys uimarakosta keuhkoihin on tietysti emävale, mutta kaikki ohjelman lähes miljoonasta katsojasta nielivät syötin mukisematta! Tämä on ällistyttävää! Se osoittaa, että ihmisille voidaan syöttää mitä tahansa tarinoita, jos se tukee heidän vakaumustaan maailmasta, jossa saa tehdä mitä tahansa ilman iankaikkisia seuraamuksia. PBS Eons Teaches Nonsense about Evolution

MAAILMANKAIKKEUTTA EI PITÄISI OLLA OLEMASSA

totesi CERN:in tutkija äskettäin (Smorra, C., cited in Osborne, H., The universe should not actually exist, CERN scientists discover, Newsweek, 25 October 2017). Kun energiasta tulee ainetta Einsteinin kuuluisan yhtälön mukaisesti (E=mc^2), antiainetta syntyy aina sama määrä. Antiaine tuhoaa aineen, jota ei pitäisi jäädä jäljelle. Tämä on nyt vahvistettu erittäin huolellisessa tutkimuksessa CERN:in laboratoriossa Sveitsissä.

Alkuräjähdysteoria on osoitettu näennäistieteeksi

Tieteellinen tutkimus vahvistaa, että Big Bang on valetiedettä. Tutkimusta johtanut Christian Smorra totesi: ”Kaikki havaintomme vahvistavat aineen ja antiaineen täydellisen symmetrian, ja tästä syystä maailmankaikkeutta ei todellisuudessa pitäisi olla olemassa”. Big bang universe “should not actually exist”

ESITYKSIÄ KOKKOLASSA 7.9.2019

Puhe 1) Pekka Reinikainen: Haasteita tälle ajalle

Puhe 2) Pekka Reinikainen: Mistä olemme tulleet?

Haastattelu - Pekka Reinikainen: Koulujärjestelmämme tekee lapsista ateisteja

ONKO IHMISESSÄ MERKKEJÄ SUUNNITTELUSTA?

Voit itse tehdä johtopäätökset katsottuasi esitykseni siitä, mitä munuaisissasi tapahtuu: Pekka Reinikainen: MunuaisetPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.