sunnuntaina, 30. lokakuuta 2022, klo 18.26

Darwin ja valistusajan paradigman tuho

Pekka Reinikainen

Paradigma viittaa tieteellistä toimintaa ohjaavaan ajatusmaailmaan. 1700-luku määritellään usein valistuksen aikakaudeksi, jota leimaa luonnontieteiden, taiteiden ja sivistyksen ihannointi. Ihannoitiin ihmisen kykyä kehittyä ja kehittää itseään tieteen avulla.

Valistuksen aikakauden ajatusmaailma tuhoutui Darwinin toimesta. Lajien synty -kirjan ilmestymisen jälkeen maailma ei enää ollut entisensä, vaan järkevä ajattelu alkuperätieteessä korvattiin olettamuksilla, joita Darwinin kirjassa on yli 666 kappaletta! Kirjassa ei tarkkaan ottaen ole yhtään tieteellisellä tutkimuksella varmistettua tosiasiaa, ellei sellaiseksi tulkita Galapagossaarten sirkkujen erilaisia nokkia, joiden suhteellinen runsaus vaihtelee suursäätilan mukaan; eli onko ravinto pehmeää vai kovia siemeniä.

Darwin muutti kaiken

Arkkiateisti Richard Dawkins on todennut, että Darwinin evoluutioteoria antoi ateismille älyllisesti hyväksyttävän perustan. Darvinismi poikkesi jyrkästi valistuksen paradigmasta, missä vastustettiin kaikkea, mikä hieman haiskahtikin uskonnolliselta ”taikauskolta”. Kaikki metafyysiset tutkimusalat, kuten vaikkapa kosmologia eli spekulaatio kaikkeuden kehityksestä, työnnettiin sivuraiteelle ja keskityttiin puhtaasti ”tieteellisiin” selityksiin.

Lähes täydellinen tietämättömyys

Nykyään tiedämme, että tietomme todellisuuden perimmäisestä luonteesta on lähes olematonta. Tämän ovat osoittaneet muiden muassa Planck, Einstein ja Heisenberg, jotka ovat huojuttaneet valistuksen ajan Newtoniin nojautuvaa paradigmaa. Maailmamme ei toimikaan viritetyn kellon tavoin. Helsingin sanomissa oli 16.10.2022 kirjoitus, jossa pohdittiin pitkään ajan olemusta.

Kenen todellisuus?

Valistuksen ajan näkemyksen tilalle on tullut kvanttien määrittämä surrealistinen maisema, eikä maailman meno ole enää täysin ennakoitavissa. Kosmos on arvaamaton, eikä ihmisjärki käsitä sen toimintaa. Energiasta ja aineesta 95 prosenttia on käsittämätöntä!

Ateistit sen sijaan pitävät kynsin ja hampain kiinni materialistisesta, kosmisesta, kemiallisesta ja uusdarvinistisesta evoluutiostaan kuin hukkuva kaikkivoivasta pelastusrenkaasta. He eivät ymmärrä, että moderni tieteellinen tutkimus on paljastanut tietomme ohuuden. Ateistit ovat sulkeneet silmänsä ajan, alun, aineen ja ajatuksen arvoituksille, joista ihminen ei loppupeleissä ymmärrä tuon taivaallista. Ateistit eivät näe olemassaolomme piileviä ulottuvuuksia.

Ateistit kuvittelevat olevansa älykkäitä

ja halveksivat ihmisiä, jotka näkevät luomakunnassa olevan suunnittelun. Evolutionistit on aivopesty täydelliseen pimeyteen, jossa tieteen uusia tutkimustuloksia ei nähdä. He ovat jättäytyneet menneisyyden "turvalliseen maailmaansa". Darwin tuskin olisi sinne linnoittautunut, jos hänellä olisi ollut käytössään moderni tutkimustieto.

Metodologinen naturalismi tuhosi ateismin ja vahvisti luomisen

Surkuhupaisaa tässä kaikessa on, että ateistien tärkein ase, metodologinen naturalismi, on tuhonnut heidän mielikuvitusmaailmansa, jossa kaikki ”kehittyy”. Metodologinen naturalismihan on näkemys, jonka mukaan tieteenteossa voidaan olettaa vain luonnollisia käsitteitä ja prosesseja ja on sallittua käyttää vain luonnontieteiden menetelmiä. Luomisnäkemys on osoittautunut tieteelliseksi ja kehitysoppi taikauskoksi!PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.