torstaina, 10. marraskuuta 2022, klo 18.54

Rakentavatko sattumanvaraiset mutaatiot monimutkaisia säätelyjärjestelmiä?

Pekka Reinikainen

Elimistössäsi on kymmeniä säätelyjärjestelmiä, joissa voi olla useita päällekkäisiä takaisinkytkentä- ja valvontajärjestelmiä. Ne päivystävät kehossasi vuorokauden ympäri kuin armeijan valvontatutkat, lähettävät joukko-osastoja kriisialueille ja torjuvat hyökkäyksiä jatkuvasti.

Immuunipuolustus aktivoituu salamannopeasti

Se torjuu muun muassa virusten ja bakteerien hyökkäyksiä ja eliminoi syövän alkuja. Komplementti on yli 20 täsmäproteiinin muodostama torjuntajärjestelmä, joka osallistuu vieraiden solujen tuhoamiseen ja täydentää elimistön fagosytoosijärjestelmää.

Fagosytoosi eli solusyönti

on alempien eliöiden menetelmä ottaa ravintoa sisäänsä. Ylemmillä eliöillä menetelmä toimii tiettyjen immuunijärjestelmän solujen mekanismina, tehtävänään tuhota vieraita kappaleita, kuten bakteereja, tomuja tai pigmenttejä. Bakteerien fagosytoiminen eli syöjäsolujen sisälle ottaminen perustuu bakteerien pintaan kiinnittyneisiin vasta-ainemolekyyleihin, joiden vakioisen Fc-osan fagosyytin solukalvon reseptorit tunnistavat. Tapahtumaa nimitetään myös opsonisaatioksi. Ääritapauksessa fagosytoosi mahdollistaa erittäin suurten rakenteiden, kuten kokonaisten bakteeri- tai hiivasolujen, sisäänoton immuunijärjestelmän makrofagisoluihin.

Elimistössä on kahdenlaisia syöjäsoluja. Neutrofiilit eli neutrofiiliset granulosyytit ehtivät nopeimmin infektioalueelle ja aloittavat mikrobien fagosytoosin. Monosyytit kypsyvät makrofageiksi siirryttyään kudoksiin. Makrofagit ovat suuria syöjäsoluja, joilla on tärkeä asema erityisesti pitkäaikaisissa infektioissa.

Komplementtijärjestelmällä on neljä päätehtävää:

  • Lisätä hiussuonten läpäisevyyttä.

  • Opsonisaatio: stimuloi solusyöntiä eli fagosytoosia sitoutumalla antigeeniin, jotta syöjäsolu eli fagosyytti tunnistaisi mikrobin.

  • Tekee reikiä vieraiden solujen solukalvoon. Tämän seurauksena ionit ja vesi pääsevät mikrobin sisälle ja mikrobi kuolee.

  • Houkuttelee paikalle immuunipuolustukseen osallistuvia soluja (kemotaksis).

Komplementtijärjestelmän proteiinit syntyvät maksassa ja kiertävät veressä ja kudosnesteessä inaktiivisina entsyymeinä, valmiina taisteluun. Infektion vaikutuksesta aktivoitunut proteiini aktivoi seuraavan ja seurauksena on komplementtireaktiota vahvistava ketjureaktio.

Komplementilla on merkitystä sekä bakteeri- että virusinfektioiden torjunnassa

Komplementti aktivoituu kolmea eri reaktiotietä: vaihtoehtoinen reaktiotie, klassinen reaktio ja lektiinireaktiotie. Nämä kaikki johtavat C3- ja C5-konvertaasin syntyyn, mikä aiheuttaa kaikki kolme edellä mainittua biologista aktiivisuutta.

Miten näin monimutkainen järjestelmä syntyi?

Muista, että kaikkien kahdenkymmenen täsmäproteiinin ja järjestelmän täsmäsolujen täytyy olla läsnä, jotta järjestelmä toimii. Säätelyn pitää myös toimia, ettei puolustus reagoi liian heikosti tai voimakkaasti, liian nopeasti tai hitaasti ja että sota myös lopetetaan sopivalla hetkellä, että omat kudokset eivät vaurioidu tai että autoimmuunireaktio ei käynnisty, missä elimistö erehtyy hyökkäämään omia kudoksiaan vastaan.

Evoluution kannattajat opettavat, että täsmäproteiini syntyy sattumanvaraisten mutaatioiden tuottamista vaihtoehdoista, joista luonnon valinta valitsisi aina paremman vaihtoehdon, joka antaa eliölle paremmat mahdollisuudet tuottaa enemmän jälkeläisiä ja menestyä luonnossa. Tämä näkemys on täysin epätieteellinen ja on täysin mahdotonta, että järjestelmä voisi edes teoriassa syntyä mutaatio-valinta mekanismilla! Koulut, yliopistot ja media siis valehtelevat, tieten tai tietämättään. Voitko siis taivaan portilla syyttää heitä, jos ovi ei avaudu sinulle? Et voi. Jumala on antanut sinulle omat aivot, joilla voit ajatella, joten olet itse vastuussa valinnoistasi!

On ilmeistä, että tällaiset järjestelmät ovat suunniteltuja

Lisätietoja on muun muassa Marcos Eberlinin kirjassa Elämä kertoo nerokkaasta ennakoinnista ja viisaasta suunnittelusta. Mutta miksi yhä väitetään, että luonnossa ei ole ennakoivaa suunnittelua? Vastaus on yhtä ilmeinen. Jos suunnittelu myönnetään, kunnia pitäisi antaa suunnittelijalle. Tästä seuraisi, että suunnittelijan antamia elämänohjeita pitää noudattaa. 

Mitkä ovat suunnittelijan antamat elämänohjeet?

Jeesus on luonut tämän maailman. Hän on myös lunastanut meidät ihmisen syntiinlankeemuksen seurauksista. Hän on totuus. Jeesuksen puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus iankaikkisesta kadotuksesta. On tärkeä ymmärtää, että tämä Jeesuksen puhe on tarkoitettu myös meille. Olemme myös aivan samassa asemassa kuin ensimmäiset kristityt, jotka kuuntelivat Paavalin opetusta. Jos emme ota todesta Roomalaiskirjeen 1. luvun opetusta, ei meillä ole toivoa, vaan meille käy samoin kuin Sodomalle ja Gomorralle, juuri niin kuin lääkäri Luukas kirjasi Jeesuksen sanat, kun Hän kertoi paluutaan edeltävistä tapahtumista: "Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy" (Luuk.17:28-30).

TRANSLAKI PUHUTTAA

Translaki on eduskunnassa. Pidin etäluennon aiheesta Varkaudessa 25.10.2022. Tarkennan esitystäni hieman. Luennossa totean, että 17 vuoden ikäinen saa päättää sukupuolestaan, lakiehdotuksessa ikäraja on kuitenkin 18 vuotta. Luennon voi katsoa tästä: Pekka Reinikainen: Mies, nainen vai joku muu?PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.