torstaina, 20. lokakuuta 2022, klo 19.20

Peli on pelattu, Darwin

Pekka Reinikainen

Tieteellisessä tutkimuksessa on tapahtumassa vallankumous. Kysymys on enää vain siitä, sallitaanko sen tapahtua.

Metodologinen naturalismi kumoaa Darwinin

Naturalismi filosofiassa ja tieteessä on näkemys, että todellista on vain fyysinen luonto ja että kaikki ilmiöt ovat tieteellisesti selitettävissä, ja että kaikki maailmassa voidaan ymmärtää osaksi luontoa. Sen mukaan tieteessä ainoat hyväksyttävät metodit ovat luonnontieteissä käytettävät menetelmät ja yliluonnollisten ilmiöiden olettaminen on joko väärinkäsitys tai virheellinen hypoteesi ja universumissa vaikuttavat vain luonnonlait.

Evoluutio selätetään parhaiten sen omilla aseilla

Luonnonlait kuitenkin vahvistavat, että olemattomuus ei ryhdy olemaan, tyhjästä ei nyhjäistä energiaa ja ainetta, joka alkaisi ajatella, eikä salamanisku lammikkoon synnytä elämää. Kamppailu on luomiseen uskovien kannalta tehokkainta käydä toimivan ja toistettavan tieteen keinoin eli metodologista naturalismia käyttäen.

Genetiikka paljastaa, että elävät olennot muodostavat joukkoja,

jotka lisääntyvät keskenään ja sopeutuvat muuttuviin oloihin, koska ne on valmiiksi ohjelmoitu sitä varten. Perimään kriisien varalta valmiiksi ennalta ladattu informaatio ei ole voinut syntyä sattumanvaraisten mutaatioiden ja valinnan tai ohjelmoidun epigeneettisen vaihtoehdon tuloksena mahdollista kriisiä odottamaan. Sopeutuminen tapahtuu lisäksi niin nopeasti, että mutaatiot eivät sitä voi selittää.

Alussa oli informaatio – ei vetykaasupäästö

Hiukkaset eivät luoneet galakseja ja elämää, vaikka fysiikan nobelisti Murray Gell-Mann niin väittää kirjassaan Kvarkki ja jaguaari. Äly tulee ennen ainetta, kuten Raamatun luomiskertomuksessa todetaan ”Alussa oli Sana” (Joh.1:1) - alussa ei ollut avaruuspölyä!

1700-luvulla sepitetty geologinen tarina tuhosi kristinuskon

Tarina ei kuitenkaan ole totta. Nykyään tiedetään, että miljardit vuodet ovat myytti, sillä nykyisellä eroosiovauhdilla merten pohjalla oleva sedimentti kertyisi sinne 12 miljoonassa vuodessa. Havainto päinvastoin vahvistaa vedenpaisumuskatastrofin sedimentin tuojaksi (Fossiilit - katastrofin todistajat). Geologia sopii luomisviikon ja vedenpaisumuksen tapahtumiin.

Palautumattoman monimutkaiset luonnon rakenteet

vahvistavat suunnittelun. Polvinivelen toiminta tai vaikkapa kalan kidan aukenemisen moniakselinen mekanismi osoittavat kiistatonta insinööritieteen osaamista. Pommittajakuoriainen ampuu alas evoluution.

Genetiikka vahvistaa sukupuumme

Y-kromosomi on kaikilla maailman miehillä yli 99-prosenttisesti identtinen. Ainoa selitys tälle tosiasialle on, että polveudumme Nooan pojista, Seemista, Haamista ja Jaafetista, kuten Raamatussa todetaan. Äidin kautta periytyvien mitokondrioiden geenit osoittavat, että kaikilla ihmisillä on sama äiti, joka eli 6 000 vuotta sitten ja mitokondrioista voidaan erottaa myös Nooan kolmen miniän sukulinjat. Fossiileista kyhätty ihmisen sukupuu sen sijaan on jo kauan sitten kuollut ja kuopattu. Neandertalinihmisen DNA osoittaa, että olemme sukulaisia ja sen eristämisestä juuri myönnetty lääketieteen Nobel on viimeinen niitti uusdarvinismin arkkuun: Lääketieteen Nobel kyseenalaistaa kehitysopin

TÄLLÄ HETKELLÄ AKATEMIA KIELTÄÄ JUMALAN

Uskonnonfilosofian Professori Sami Pihlström kirjoittaa (HS 14.10), että yrityksiä todistaa Jumalan olemassaoloa pidetään nykyisin toivottomina. Vastasin kirjoitukseen seuraavasti:

Älykästä elämää kuitenkin etsitään maailmankaikkeudesta SETI-projektissa. Jos kosmoksesta saapuisi älykäs koodi, se todistaisi eksaktin tieteen avulla älyn olemassaolon.

Pihlström väittää myös, että "tiede ei tarvitse uskontoa". Tiedettä ei kuitenkaan voi harjoittaa ilman matematiikkaa, lämpöoppia, fysiikkaa ja kemiaa.

Einstein totesi, että maailma on matemaattinen ja fysiikka noudattaa sitä kauniiden yhtälöiden avulla, joista hyviä esimerkkejä ovat aineen ja energian suhde, painovoimalaki ja Eulerin identiteetti.

On ilmeistä, että universumin "nyhjäisy tyhjästä" rikkoo lämpöoppia, taivaankappaleiden tiivistyminen kaasusta Boylen lakia, solun spontaani syntyminen biokemian alkeita ja suvullisen lisääntymisen olemassaolo on mahdotonta selittää luonnonvalinnalla.

Alussa oli informaatio, ei alkuliemi. Informaatio tulee aina aineen ulkopuolelta. Tietoisuuden olemassaolo on tieteellisen tutkimuksen ulottumattomissa. Maailmamme neljän perusvuorovaikutuksen hienosäätö elämää varten ei ole syntynyt mekaanisen yrityksen ja erehdyksen kautta.

Ihmisen väistämätön sukupuutto on hyvin lähellä. Lapsessa on aina 100 piilevää perimän kopiointivirhettä, joita vanhemmilla ei ollut. Näitä vähitellen sukupuuttoon vieviä virheitä, joita luonnonvalinta ei poista, koska se ei näe niitä, on kertynyt ihmiskunnan perimään jo yli miljoona.

Äärimmäisen älykkään Jumalan poissaoloon uskominen edellyttää uskoa ihmeisiin.

TSERNOBYLIN MUSTAT SAMMAKOT

on toimittaja Niko Kettusen mukaan (HS 16.10) "hieno oppikirjaesimerkki siitä, miten evoluution perusmekanismi eli luonnonvalinta toimii". Musta melaniinipigmentti suojaisi radioaktiiviselta säteilyltä, ja nyt ydinvoimalaonnettomuuden lähialueella tavataan vain mustia sammakoita.

Evoluution väitetty perusmekanismi

on sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta. Sammakoiden värin muutos ei johtunut mutaatioista, vaan epigeneettisestä tapahtumasta. Sitä voisi kuvata seuraavasti: Jos isoäitisi on kärsinyt nälkää ja syönyt pettuleipää, perimässäsi voi olla epigeneettinen merkki, joka helpottaa selviytymistäsi, jos joudut samanlaiseen tilanteeseen. Perimäsi "koodikirjaimet" eivät muutu. Tätä voisi kuvata pyykkinarulla, johon on ripustettu vaatekappaleita, joiden järjestys muodostaa koodin. Pyykkinarulle laitetaan vaatekappaleiden väliin yksinäinen pyykkipoika, jonka välittämä viesti varustaa tulevat sukupolvet mahdolliseen kriisiin. Eliöt on näin ollen jo ennalta ohjelmoitu kohtaamaan erilaisia kriisejä, eivätkä ne ryhdy varustautumaan tai reagoimaan vasta silloin, kun kriisi on ajankohtainen! Mutaatioiden avulla muuttuminen olisi aivan liian hidasta (kestäisi vuosimiljoonia), tilastomatemaattinen mahdottomuus ja "uutta odotettaessa" sukupolvesta toiseen kertyvät uudet kopiointivirheet tietenkin tuhoaisivat "etanan vauhdilla kehittyvän" prototyypin!

Mustat sammakot eivät muuta sammakkoa prinssiksi

Evoluutioteorian mukaan polveudumme sammakkoeläimistä. Luonnonvalinta olisi luonut meidät satojen vuosimiljoonien aikana tapahtuneista sammakoiden kopiointivirheistä, jotka olisivat koodanneet tuhansia täysin uusia DNA-jaksoja, jotka muuttivat sammakot ensin "nisäkäsliskoiksi" ja lopulta ihmisiksi. Tällainen ihme toteutuu vain sadussa, missä prinsessa suutelee sammakkoa.

TRANSLAKI TULOSSA

Translaista äänestetään pian eduskunnassa. Se on vasta ensimmäinen vaihe sateenkaariyhteisöjen hankkeissa, joissa luomisjärjestys tuhotaan lopullisesti. Seuraavaksi lienee odotettavissa "muunsukupuolisuuteen" liittyvää lainsäädäntöä.

Tässä aihetta käsittelevä ruotsinkielinen esitykseni: Pekka Reinikainen: Man kvinna eller någonting annat?

Suomenkielisen esityksen pidän etänä Varkauden kirjastossa 25.10.2022 kello 17:30.

Palautumattoman monimutkaiset luonnon rakenteet

vahvistavat suunnittelun. Polvinivelen toiminta tai vaikkapa kalan kidan aukenemisen moniakselinen mekanismi osoittavat kiistatonta insinööritieteen osaamista. Pommittajakuoriainen ampuu alas evoluution: Eläimet opettavat: Savua ja paukettaPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.