tiistaina, 10. toukota 2022, klo 19.00

Fossiileja väärissä paikoissa

Pekka Reinikainen

Evoluution kannattajien mukaan kaikki fossiilit ovat heidän teoriansa mukaisissa maakerrostumissa ja näin vahvistavat evoluution tapahtuneeksi tosiasiaksi.

Kiistattomat aukot,

joita kuitenkin on tai joita avautuu evoluution "todistavissa" fossiilisarjoissa, osoittaisivat kehitysuskovaisten mukaan vain sen, että emme varmuudella tiedä kyseisen eläimen olemassaolon ajankohtaa. Toisin sanoen, jos löydämme fossiilin ”100 miljoonaa vuotta” liian varhaisesta kivikerrostumasta, se tarkoittaa, että kyseinen eläin kehittyikin ”100 miljoonaa vuotta” luultua aikaisemmin.

Heidän fossiilisarjojen tulkintansa on niin joustavaa,

että siihen voidaan sovittaa käytännössä mikä tahansa uusi, täysin yllättäväkin eliölöytö tai eliön muodonmuutos. Toisin sanoen, jos vallitsevaan fossiilisarjaan sopimaton eliön jäännös löydetään, siitä tehdään uusi evoluutiota vahvistava todiste, joka auttaa ymmärtämään kehitystä entistä paremmin!

Evoluutiota pidetään tällä tavoin kiistattomana tosiasiana,

jonka perusteella uutta fossiilia käytetään evolutiivisen fossiilisarjan vahvistajana. Eli kaikki löydöt sovitetaan teoriaan, eikä mikään löytö voi koskaan osoittaa evoluutioteoriaa vääräksi!

Kuinka fossiilisarjan todistusvoima sitten voitaisiin kyseenalaistaa?

Kannattaa esittää kysymys evoluutioteorian kyvystä ennustaa olemassa olevaa fossiilisarjaa ja mahdollisesti odotettavissa olevia tulevia löytöjä. Tällöin teoria osoittautuu yllättävän heikoksi. Charles Darwin esimerkiksi väitti, että kokonaan pehmytkudoksista rakentuvat eliöt eivät voi fossiloitua. Hän oli täysin väärässä, koska satoja, lähes täysin nykyisten kaltaisten maneettien ja mustekalojen fossiileja on löydetty. Kyseisten fossiilien väitetään olevan ”505 ja 150 miljoonan vuoden” ikäisiä. Mustekalan ”105 miljoonan vuoden” ikäisellä musteella voidaan yhä piirtää kuva. Fossiileille annettiin vuosimiljoonien iät sen geologisen kivikerrostuman perusteella, mistä ne löydettiin. On syytä alleviivata, että evolutionistit väittävät kivikerrostumien muodostuneen hyvin hitaasti, miljoonien vuosien kuluessa ja myös kudosten kivettyminen olisi tapahtunut tavattoman hitaasti. Tämä on tietysti takaperoista, koska silloin maneetit ja mustekalat eivät kivettyisi!

Maneettien ja mustekalojen ohella, synnyttävä kalaliskokin on fossiloitunut

Samoin on käynyt toista kalaa parhaillaan nielevälle kalalle. Kyseessä on ikään kuin valokuva tapahtumasta, joka on ikuistettu kiveen. On tapahtunut elävältä hautautuminen. Kuinka fossiili syntyy, selviää tästä dvd:stä: Fossiilit - katastrofin todistajat. Tapahtuma edellyttää nopeaa hautautumista kymmeniä metrejä paksujen kerrostumien puristukseen. Tämä vahvistaa vedenpaisumuksen tapahtuneeksi tosiasiaksi ja kumoaa geologian mukaisen uniformitarianismin, jonka mukaan nykyinen kerrostumien muodostumisnopeus selittäisi geologiset kerrostumasarjat.

Kiusallisia kivettymiä on kaikkialla

Oppikirjojen kauniisiin kertomuksiin ja fossiiliparaateihin sopimattomia fossiileja on todellisuudessa tavattomasti:

  • 500 vuosimiljoonan ikäisiksi väitettyjen trilobiittien silmät ovat luomakunnan monimutkaisimmat eli niille ei voida osoittaa ”kehityspolkua”.

  • Kukkakasvien siitepölyä on evolutionistien prekambrisissa (alkoi heidän mukaansa 4 600 miljoonaa vuotta sitten) kerrostumissa. Kukkakasvit olisivat kuitenkin ”kehittyneet” vasta ”160 miljoonaa vuotta” sitten.

  • Dinosaurusten väitetään kehittyneen linnuiksi. Confuciusornis kuitenkin oli lintu, joka eli ennen ”höyhenpukuisia” dinosauruksia, joista sen kuitenkin olisi pitänyt ”kehittyä”. Dinosauruksen vatsasta on myös löytynyt Confuciusornis.

  • Dinosaurusten ulosteiden jäänteistä on löydetty ruohoa, joka evoluutioteorian mukaan olisi kehittynyt vasta 10 miljoonaa vuotta sen jälkeen kun dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon.

  • Koiraa muistuttavan nisäkkään vatsasta on löydetty dinosauruksen jäänteitä, vaikka näin suuria nisäkkäitä ei pitänyt olla olemassa dinosaurusten aikaan.

CMI:n Calvin Smith kommentoi:

“Monelle on yllätys, että ”dinosaurusten valtakauden” kerrostumiin on hautautunut myös sorsia, oravia, nokkaeläin, ynnä majavan ja mäyrän kaltaisia eläimiä yhdessä mehiläisten, torakoiden, sammakoiden ja mäntyjen kanssa. Monille tuottaa vaikeuksia kuvitella T. rexin yllä lentäviä sorsia, mutta tämän todistavat niin sanotun ”dinosaurusten valtakauden” kerrostumien fossiilit!

Tiktaalik! - ”Älä viitsi hassutella”

USA:n kuuluisin ”tiedetoimittaja” Bill Nye kehui TV väittelyssä kaunopuheisesti kreationisti Ken Hamille Tiktaalik roseaeta, välimuotoa merestä maaelämään (kalasta nelijalkaiseksi). Hän kuvitteli todistavansa evoluution kertaheitolla kuvatessaan tarkasti tätä ”täydellistä puuttuvaa välimuotoa”. Tiktaalik onkin todella ollut melkoinen tiedelehtien ja -kirjojen kansikuvamannekiini ja sille on jopa sävelletty oma teemalaulu ja rakennettu nettisivu evoluution edistämiseksi. Bill Nye oli kuitenkin joko tietämätön tai valehteli tahallaan unohtaessaan mainita, että Tiktaalikin fossiilia "18 miljoonaa vuotta" vanhemmat kivettyneet nelijalkaisen jäljet on löydetty Puolasta. Se ei näin ollen voi olla väitetty kalan ja nelijalkaisen välimuoto.

”Elävät fossiilit” ovat evoluution näkökulmasta väärässä paikassa

Evoluutioteorian osoittaa vääräksi myös valtava elävien fossiilien määrä. Satojen vuosimiljoonien ikäisiksi määritellyt fossiloituneet eläimet ovat aivan nykyisten kaltaisia. Dr Carl Werner on dokumentoinut museoiden näytteilleasetteluja, joissa monia nykyeläimiä on ”dinosaurusten valtakauden” kerrostumissa. Hän toteaa: “Löysin jokaisen merkittävän nykyisten eläinten pääjakson edustajan samoin kuin kasvikunnan pääryhmien”.

Mitä evoluutio on puuhaillut satojen vuosimiljoonien ajan, kun kaikki nämä eliöt esiintyvät jo ”dinosaurusten valtakaudella”? Jos apinaoliot kehittyivät ihmisiksi vain 6 miljoonassa vuodessa, kuinka on mahdollista, että jatkuvasti muuttuvat ekologiset valintapaineet eivät saaneet aikaan merkittäviä muutoksia varsin monissa kasveissa ja eläimissä satojen vuosimiljoonien aikana?

Esimerkiksi jurakauden wollemimännyn, "150 vuosimiljoonan" takaa, katsottiin kuolleen sukupuuttoon kauan sitten, mahdollisesti yhdessä dinosaurusten kanssa. Niitä löydettiin kuitenkin elävinä Australiasta vuonna 1994 Ruukkukasvi jurakaudelta. Jopa evolutionistit vertasivat tapahtumaa elävän dinosauruksen löytämiseen. Samalla tavalla varsieväkalaa pidettiin dinosaurusten kanssa sukupuuttoon kuolleena, kunnes se löydettiin elävänä ja niitä on pidetty akvaarioissakin nähtävinä.

Edustavatko kambrikauden ”elämän alkuräjähdyksen” löydöt väärässä paikassa olevia fossiileja evolutionisteille?

Kambrikauden ”500 miljoonaa vuotta” vanhoissa kivikerrostumissa on edustaja lähes kaikista eläinkunnan pääjaksoista. Ne ilmestyvät äkisti ja samanaikaisesti kerrostumiin, ilman mitään ”esi-isiä”. Tämä on valtava ongelma evoluutioteorialle, koska mitään kaunista kehityspolkua ei ole. Fossiilit ovat näin ollen kiistattomasti ”väärässä paikassa”.

Kirjoissa kuvattuihin kauniisiin kehityssarjoihin on paljon poikkeamia

Totuus on, että mitä enemmän fossiileja löydetään, sitä sattumanvaraisemmaksi kuva muodostuu. Kuva ei sovi säännönmukaisesti kehittyvään luomakuntaan, jollaiseksi evolutionistit ovat maailman ennustaneet. Todellisuus sopii sen sijaan erittäin hyvin kreationistien näkemykseen eliökunnasta, joka on luotu ”lajityyppiensä mukaan” ja joka on hautautunut maailmanlaajuisessa vedenpaisumuksessa.

LÄHDE: Fossils out of order

TAVANOMAISTA NÄENNÄISTIEDETTÄ HELSINGIN SANOMIEN TIEDEPALSTALLA

HS:n tiedetoimittaja kertoo (4.5), että asteroideista on eristetty kaikki DNA:n ja RNA:n viisi emästä. Artikkelissa spekuloidaan elämän syntyä: "Maapalloon kohdistui noin 4 - 3,8 miljardia vuotta sitten runsas avaruuden asteroidien ja meteoriittien pommitus. Maahan iskeytyneet kivet saattoivat hyvinkin sisältää kaikkia elämän yhdisteitä, joita nyt löydettiin. Sitten yksisoluinen elämä alkoi. Vanhimmat kiistatta todistetut mikrofossiilit maapallolta on löydetty ajalta noin 3,4 miljardia vuotta sitten, kertoo tiedelehti New Scientist".

Järkyttävää disinformaatioita

Tätä lukiessa ihmettelee, missä nämä kynäilijät ovat tieteellisen koulutuksensa hankkineet? Artikkelissa tuumitaan myös: "Tuliko alkeellinen elämä maapallolle ehkä avaruudesta?"

Viiden emäksen kokoelma on arvoitus

Miksi juuri nämä viisi? Se on eräs suurimmista ratkaisemattomista tieteen tutkimusongelmista. Sen selvittäjälle maailmankuulu tiedeyhteisö, Royal Society, maksaa 10 miljoonan dollarin palkkion: Origin Of Life: $10 Million Prize at the Royal Society

Alkeellista elämää ei ole!

Kyseessä on ateistien luoma myytti. Kaikki elämä on päätä huimaavan monimutkaista, sillä se sisältää entsyymejä, jotka vauhdittavat aineenvaihduntaa monimiljoonakertaisesti. Yhdenkin tällaisen nanokoneen synty on arvoitus, koska kyseessä on tilastomatemaattinen mahdottomuus: Yale’s Gelernter: To Challenge Darwinism Is to “Take Your Life in Your Hands”

Elävän elämän emästen täytyy olla samaa molekyylin peilikuvaa!

Kun laitat emäksen peilin viereen, peilistä kurkistaa elämälle myrkyllinen muoto! Kaikkien emästen täytyy olla samaa peilikuvaa: Chirality of nuclear rotation. Luonnon prosessit synnyttävät saman verran molempia peilikuvia, mikä tekee elämän syntymisen itsestään mahdottomaksi! Jo Pasteur todisti, että elämää syntyy vain elämästä! Asiaa ei myöskään helpota se, että kaikkien proteiinien rakennuspalikoiden, aminohappojen, täytyy myös edustaa samaa peilikuvaa! Ja jotta ei päästäisi "liian helpolla", kaikkien DNA:n ja RNA:n sokerien täytyy edustaa eri peilikuvaa eli oikeakätistä muotoa. Jokainen asiansa osaava biokemisti kyllä tietää varsin hyvin, miksi molekyyliliemestä ei voi syntyä elämää. Miksi he eivät uskalla sitä sanoa ääneen, on erittäin mielenkiintoinen kysymys!

Elämä on solullista

Sitä ei synny emäksistä, vaan tarvitaan solukalvot ja soluelimet ynnä solun koneisto, joka sisältää myös jakautumiskoneiston. Näiden alkuperä on täysin hämärän peitossa. Pelkillä DNA tai RNA juosteilla yksin ei ole mitään tekemistä ilman solua. Tarvitaan myös DNA:n kopiointivirheiden korjauskoneisto tehdasasennuksena! Se on välttämätön, koska tietoa kopioidaan nopeudella 1 000 emästä sekunnissa ja virheitä tulee runsaasti.

Yksisoluisesta monisoluiseksi

On valtava hyppäys, jonka yksityiskohdista voidaan vain spekuloida.

Hyppäys jakautumalla lisääntymisestä suvulliseen lisääntymiseen

On täysi mysteeri. Mikä oli valintapaine ja kuinka vähennysjakautuminen ja tekijäinvaihto olisivat voineet "kehittyä"? Jakautumalla lisääntyminen on hyvin paljon tehokkaampaa ja muuntelun mahdollisuudet merkittäviä, kuten esimerkiksi E.coli -bakteerin pangenomi (jopa 20 000 geeniä) osoittaa. Tämä selviää kirjasta Evoluutio ja biologinen informaatio (datakirjat).

Kiistatta 3,4 vuosimiljardin ikäisiä fossiileja?

Ongelma on tässä on muun muassa kallioiden eroosio. Kaikki nykyiset kalliot katoaisivat hiekkana meren pohjaan viimeistään 20 miljoonassa vuodessa! Tämä selviää dvd -sarjasta Fossiilit katastrofin todistajat (luominen.fi).

HS:n artikkelissa höynäytetään hyväuskoisia

Artikkeli antaa ymmärtää, että elämän synty on "pikkujuttu", kunhan vain joitakin molekyylejä on paikalla. Tällainen tarinointi kuvaa mainiosti, kuinka darvinistinen diktatuuri on kehittänyt totalitaristisen tieteenharjoituksen, missä akatemia sanelee, mistä saa ajatella, mitä saa tutkia ja mitä saa julkaista. Se antaa opiskelijoille täysin virheellisen kuvan fysiikan ja kemian toiminnasta reaalimaailmassa.

Jumala on varannut itselleen yksinoikeuden luomiseen

Aine ei herää henkiin itsestään. Siihen ladattu informaatio tulee aina aineen ulkopuolelta. Informaatiota ei synny itsestään! Luominen on kiistaton tosiasia. DNA:sta voidaan lukea, että se tapahtui noin 6 000 vuotta sitten ja sitä seurasi syntiinlankeemus, joka käynnisti täydellisen alkuperäistuotteen rappeutumisen. Kuluneen 6 000 vuoden aikana ihmiskunnan perimään kertyneet, noin 1,1 miljoonaa piilevää mutaatiota, varmistavat aikataulun täsmällisesti ja osoittavat, että myös loppu on lähellä. Kertynyt virhekuorma, josta ei voi päästä eroon, vie meidät sukupuuttoon pikapuoliin!

DNA todistaa näin Raamatun ilmoituksen historiallisen aikataulun täsmällisesti ja tieteellisesti oikeaksi!

NÄENNÄISTIEDE JATKUU

Kommentoin Helsingin Sanomille edellä käsiteltyä artikkelia, mutta tapansa mukaan lehti ei koskaan kritisoi toimittajiensa kynäilyjä. Disinformaatio jatkui heti seuraavana päivänä 5.5 saman toimittajan kynästä. Hän spekuloi "alkeellisen elämän" olemassaolosta Marsissa. On todella järkyttävää, että nämä "tiedetoimittajat" eivät ymmärrä, että "alkeellista" elämää ei ole, vaan kaikki elämän aineenvaihdunta ja kopioituminen on hyvin monimutkaista! He ovat osa "darvinistista alkuperätieteen diktatuuria", missä on tarkoin määritelty mitä on lupa ajatella, tutkia ja julkaista.

HENGITYKSENSUOJAIMISTA ON PALJON HYÖTYÄ

Korva-, nenä- ja kurkkutauteihin ja foniatriaan erikoistuva lääkäri, SARS-CoV-2 viruksen tartuntareittejä tutkiva väitöskirjatutkija Lotta Oksanen on koko pandemian ajan seurannut tarkasti ilmahygieniaan liittyvää tutkimusta. Hänen mukaansa on varmaa, että maskit ja hengityksensuojaimet toimivat, kun niitä käytetään oikein. Ei ole epäilystä, etteivätkö ne toimisi, hän sanoo.

On tärkeä huomata ero kangasmaskien, kirurgisten maskien ja FFP-hengityksensuojainten välillä

FFP2-hengityksensuojaimet suodattavat hengitysilman partikkeleista vähintään 94 prosenttia ja FFP3-hengityksensuojaimet vähintään 99 prosenttia. Kirurgiset maskit istuvat kasvoille huonommin ja niiden suodatusteho on kiinni istuvuudesta. Kirurginen maski leikkaa noin 20-70 prosenttia partikkelikuormasta. 

Koronavirus on noin 0,1 µm kokoinen, mutta yleensä se on hengitysilman aerosoleissa sitoutuneena partikkeleihin, joissa on muun muassa suoloja, vettä ja sylkeä. Nämä ovat kokoluokaltaan n. 0,2 µm aerosoleista aina yli 100 µm pisaroihin asti. 

Hengityksensuojain ehkäisee myös pienimpiä partikkeleita oikein hyvin, samoin kirurgisen maskin kangas, mutta sen reunavuodot päästävät partikkeleita reunojen ympäri.

Visiiri taas ei estä aerosolipartikkelien liikettä mitenkään, vaan antaa suojaa ainoastaan suorilta roiskeilta. 

Erityisesti terveydenhuollossa meidän työntekijöiden velvollisuus on suojata potilaita ja itseämme käyttämällä suojaimia, jotka oikeasti estävät infektioita. Ilmavälitteisessä pandemiassa visiiri ei tätä tee, Oksanen huomauttaa.

Maskien hyödyistä on keskusteltu paljon, mutta mitä tiedetään tutkitusti?

On paljon observoivaa näyttöä, case-control- ja laboratoriotutkimusnäyttöä, joka tukee kirurgisten maskien ja erityisesti hengityksensuojainten käyttöä, Oksanen sanoo.

Kun hengityksensuojaimet on otettu käyttöön, on saatu esimerkiksi katkaistua sairaalaepidemioita. Tämä onnistui muun muassa Kanta-Hämeessä.

Britanniassa havaittiin, että kun koronapotilaita hoitavalla korkean tartuntariskin osastolla henkilökunta otti käyttöön kirurgisten maskien sijaan hengityksensuojaimet, henkilökunnan tartuntariski putosi muun väestön tasolle. 

Myös Omikronin ajalta on jo vastaavaa tutkimusta, jossa hengityssuojaimilla ja päivittäisellä testauksella pystyttiin taltuttamaan sairaalaepidemia.

Tuore systemaattinen katsaus tarkasteli hengityksensuojainten, kirurgisten maskien ja kangasmaskien käyttöä hengitystieinfektiota vastaan. Hyvä sitoutuminen suojainten käyttöön vähensi tartunnan riskiä. Tunnista riskitilanne!

Maskit toimivat vain silloin, kun niitä käytetään

Arjessa on tilanteita, jolloin ei voida käyttää suojainta. Työpaikoilla riskit liittyvät ruokailuun ja taukohuoneisiin. Näiden tilojen riskejä tulee laskea muilla keinoin ja ilmanvaihtoon ja ilmanpuhdistukseen olisi tärkeä kiinnittää huomiota.

Riskitilanteet on tärkeä tunnistaa, jotta niihin voi vaikuttaa ennakolta. 

Koronan tarttuminen hengitysilman aerosoleista ymmärretään edelleen huonosti. Oksasen mielestä asiasta pitäisi puhua isosti, jotta ihmiset tietäisivät, miltä yrittävät suojautua ja ymmärtäisivät aerosolien käyttäytymistä. Kyse ei ole vain yskiessä syntyvistä pisaroista, vaan jo puhuessa ja hengittäessä syntyy aerosolipartikkeleita, joita voi leijua vaikka tyhjässä hississä.

Suojaimia, ei rajoituksia

Kansalaisia pitäisi ohjeistaa käyttämään maskeja ja hengityksensuojaimia oikein. Ota maski, jos sinulla itselläsi on hengitystieinfektio, niin suojaat muita. Ota hengityssuojain, jos haluat suojata itseäsi liikennevälineissä, kaupoissa ja suljetuissa tiloissa. Kaikki voivat käyttää maskia, eikä siitä ole haittaa.

Lähde: Mitä maskien hyödyistä oikeasti tiedetään?

PUHE EVANKELISILLE OPISKELIJOILLE 4.5.2022 

Helsingissä Luther kirkossa:

Kysypä eläimiltäPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.