perjantaina, 6. lokakuuta 2017, klo 16.17

Onko alkuräjähdys pelkkä suutari?

Pekka Reinikainen

Ateistit pilkkaavat kristittyjä rutiininomaisesti aina samoilla väitteillä. Heidän suosikkinsa on, ”kuinka valo kaukaisista galakseista voi näkyä, kun ne ovat miljardien valovuosien päässä”? Tämä väite osoittaa näiden ateistien yksinkertaisuuden. He ovat tietämättömiä horisonttiongelmasta. Sen ”tieteellinen” ratkaisu on heidän alkuräjähdyksensä jälkeen tapahtunut ”valon nopeuden ylittäminen”. Ilman valon nopeuden ylittämistä heidän tarinointinsa ei toimi. Kuka nopeutta kiihdytti ja miksi se olisi hidastunut juuri sopivan suuruiseksi, sitä ei kerrota.

Kun televisiosta loppuu lähetys, ruutuun tulee ”lumisadetta”. Tämän väitetään olevan 13,8 miljardia vuotta sitten tapahtuneeksi väitetyn alkuräjähdyksen 2,73 Kelvinasteen suuruista mikroaaltotaustasäteilyä (CMB). Suunnasta riippuen siinä näkyy noin asteen sadastuhannesosan suuruisia poikkeamia.

Koko alkuräjähdys osoittautuu suutariksi, jos tämä ei ole totta

Professori Kari Enqvist tietää, että: ”Kosminen mikroaaltotausta syntyi, kun universumi oli noin 380 000 vuotta vanha. Siitä huolimatta lämpötilavaihtelut viestittävät paljon varhaisemmasta universumista. Ne kertovat kosmoksesta, joka oli jäätäkin kylmempi ja joka hetken aikaa laajeni valoakin nopeammin. Tätä tapahtumaa kutsutaan kosmiseksi inflaatioksi.” (http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikkeli.dir/dim_04.htm)

Horisonttiongelma on alkuräjähdysteoriassa käytettävän yleisen suhteellisuusteorian kenttäyhtälöiden tarkan ratkaisun ongelma, joka todettiin 1970-luvulla. Se osoittaa, että vaikka universumin eri alueet eivät ole "koskettaneet" toisiaan, niillä on silti sama lämpötila ja muut fysikaaliset ominaisuudet. Tämän ei yleisen suhteellisuusteorian mukaan pitäisi olla mahdollista, koska mikään informaatio ei voi kulkea valoa nopeammin. Toisin sanoen koska maailmankaikkeuden reunat ovat noin 27,6 miljardin valovuoden päässä toisistaan, mutta maailmankaikkeuden ikä on vain 13,8 miljardia vuotta, ei horisonteilla teorian mukaan voi "olla tietoa" toisistaan. Laidasta toiseen on matkaa 150 miljardia valovuotta!

Amerikkalainen hiukkasfyysikko Alan Guth esitti ongelmalle ratkaisuksi inflaatioteorian, sillä jos alkuräjähdys on totta, alueiden on täytynyt joskus olla yhteydessä toisiinsa. Äärellisellä maailmakaikkeudella on horisontti. Valon äärellisen nopeuden seurauksena koko maailmankaikkeus ei ole voinut olla vuorovaikutuksessa. Alkuräjähdysteorian mukaan koko havaittava maailmankaikkeus on syntynyt yhden, keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevan, horisontin sisältä. Horisonttiongelman ydin piilee siinä, että vuorovaikutuksessa olevat alueet ovat aikaisemmin olleen paljon pienempiä.

Toisin sanoen, koska taustasäteily tulee lähes samanlaisena joka suunnasta, täytyisi aineen, josta se alunperin on lähtöisin, olla jakautunut avaruuteen tasaisesti. Mutta jos aine alussa oli tasaisesti jakautunut, miten painovoima olisi saanut aikaan sen kerääntymisen pyöriviin galakseihin, galaksiryhmiin ja tähtijoukkoihin? (ks. artikkeli Big-Bang -myytin murtamisesta)

Kun jokin räjähtää, kaikki kappaleet lentävät suoraviivaisesti siitä poispäin eivätkä keräänny yhteen. Alkuräjähdyksessä hiukkasten vauhti oli triljoonia kertoja suurempi, eikä niillä ei ollut mahdollisuutta törmätä mihinkään, koska mitään muuta ei vielä ollut.

Miten siis taustasäteilyn lämpötila on lähes sama, vaikka se saapuu eri suunnilta, joissa on eri lämpötilassa olevia avaruuden saarekkeita. Miten taustasäteily ”tietää”, mikä sen lämpötilan tulee olla? Viime aikaiset tarkat mittaukset ovatkin osoittaneet taustasäteilyn lämpötilassa eroja. Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä ”lämpö” on pelkästään tähtien ja galaksien säteilemää lämpöä.

Joitakin teoreettisia olettamuksia on esitetty kuten, että aine olisi alussa liikkunut monta kertaa valoa nopeammin, ja valon nopeus olisi tullut rajoittavaksi tekijäksi vasta sitten, kun painovoima olisi alkanut vaikuttaa. Mutta mikä sitten olisi alunperin tiivistänyt tuon alkuperäisen aineen niin käsittämättömän pieneen tilaan, jos painovoima ilmeni vasta myöhemmin? Ratkaisuksi esitetty inflatorisen laajenemisen teoria, jonka mukaan jossakin vaiheessa alkuräjähdyksen jälkeen olisi tapahtunut äkillinen laajenemisen kiihtyminen moninkertaiseksi. Inflaatiolla tarkoitetaan ajanjaksoa hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, jolloin maailmankaikkeus laajeni kiihtyvällä nopeudella. ”Normaali” alkuräjähdys olisi alkanut vasta inflaation loputtua.

Tuntematon selitetään tuntemattomalla

Itsenäisesti ajatteleva henkilö huomaa kyllä, että kosmologia ei ole kokeellista tiedettä, jollaisena ateistit sitä markkinoivat, vaan filosofiaa, koska siinä tuntematon selitetään tuntemattomalla. Väite, jonka mukaan kosmos olisi laajentunut eksponentiaalisesti ja laajenemisnopeus olisi ylittänyt valon nopeuden on filosofinen olettamus. Eksponentiaalinen kasvu tarkoittaa jonkin suureen kasvua, joka on suoraan verrannollinen suureen kulloiseenkin arvoon, eli mitä suurempi se on, sitä nopeammin se kasvaa. Inflaation mallista ei olekaan yksimielisyyttä vaan malleja on useita, joilla ongelmaa yritetään selittää!

Hukassa oleva aine ja energia

Kosmoksessa tavallista ainetta on 4.4%. Loppu on pimeää ainetta ja pimeää energiaa. Pimeän aineen arvellaan olevan kaasua, joka koostuu alkeishiukkasista, jotka eivät vuorovaikuta fotonien kanssa. Siksi se ei säteile eikä sitä voida nähdä. Kari Enqvistin mukaan ”pimeän” aineen sijasta parempi nimi voisikin olla ”läpinäkyvä” aine. Sitä arvellaan olevan 23% maailmankaikkeuden massaenergiasta. On edelleenkin epäselvää, mitä pimeä aine on. (Ks. artikkeli Onko pimeä aine 'tuntematon jumala'?

Pimeä energia on myös täysi arvoitus

Sen vaikutus on päinvastainen kuin pimeän aineen eli se ei pidä galakseja koossa vaan työntää niitä erilleen. Sen olemassaolo vahvistui jo 1990-luvun lopun supernovahavaintojen ansiosta. Pimeän energian luonne saattaa Enqvistin mukaan liittyä hiukkasteorioiden syvimpiin kysymyksiin, joita yritetään selvitellä säieteorioiden kaltaisilla kvanttifysiikan ja yleisen suhteellisuusteorian yhdistävillä rakennelmilla.

Enqvistin mukaan ”kosminen inflaatio ja maailmankaikkeuden valoa nopeampi laajeneminen on varmistunut samankaltaiseksi tieteelliseksi tosiseikaksi kuin mikä tahansa laboratoriotulos”

Tietääkseni sitä ei kuitenkaan ole vielä toistettu laboratoriossa!

Enqvist "ratkaisee" olemassaolomme arvoituksen:

Inflaation aikainen mitätön kvanttiheilahtelu, jonka eksponentiaalinen laajeneminen suurensi kuin elektronimikroskooppi, muodostaa siis perustan koko olemassaolollemme. Inflaatiomallin mukaan galaksien ryppäät, niiden kymmenien ja satojen miljoonien valovuosien suuruiset nauhamaiset rakenteet, ovat olemassa vain koska 10-35 sekuntia alkuräjähdyksen jälkeen tapahtui vähäpätöisiä kvanttiheilahteluja.

Me ihmiset "olemme olemassa näiden kvanttihäiriöiden ansiosta" Kaiken universumissa näkyvän rakenteen alkusyy on inflaatio. Kaikki aine on syntynyt inflaatiokentän hajoamisesta; kaikki se antiaine, joka myöhemmin annihiloitui aineen kanssa, syntyi inflaatiokentän hajoamisessa.

Inflaatiokenttään varastoitu "tyhjiöenergia on siis aines, josta kaikki unelmat on sananmukaisesti tehty"

Kiihtyvän laajenemisen aiheuttaa inflaatiokentän tyhjiöenergia. Selittää Big Bang-teorian ongelmat ja ennustaa CMB:n spektrin. Ei (vielä) yhtenäistä teoriaa, useita erilaisia malleja. Inflaatiokentän hajotessa hiukkasiksi universumi lämpeni ja materia syntyi. Maailmankaikkeuden rakenteiden alkuna siis inflaatio! Tässä vaiheessa vielä hereillä oleva blogin lukija voi käsittää, että kosmologia ei ole tiedettä vaan tarinoiden kertomista!

Kumpi vaikuttaa uskottavammalta ja tieteellisemmältä, yllämainittu Enqvistin luomiskertomus vai Raamatun luomiskertomus?

Kun sinulta seuraavan kerran ivallisesti kysytään, miten miljardien valovuosien etäisyydellä olevien tähtien valo sopii Raamatun luomiskertomukseen, voit todeta, että ateistit ovat ratkaisseet ongelman todistamalla, että valon nopeus on voinut olla nykyistä suurempi.

Tämän jälkeen kannattaa pyytää ateisteja selittämään, mitä painovoima on ja miksi se on juuri sopivan suuruinen?

Vastaukseksi saat ”selityksen”, jonka mukaan ”jos painovoima ei olisi nykyisen suuruinen, et olisi täällä kysymässä tätä kysymystä”. Vain houkka voi tyytyä tällaiseen ”vastaukseen”. Painovoiman ja kvanttimekaniikan yhdistävää teoriaa, kvanttigravitaatiota, ei ole vielä kehitetty, ja aihe on yksi nykyfyysikkojen tärkeistä tutkimuskohteista. Myöskään hypoteettista painovoiman välittäjähiukkasta, gravitonia, ei ole havaittu. Painovoimaa ei olekaan kyetty selvittämään kvanteilla eikä se kuulu standardimalliin. Kvanttimekaanisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkaselle on varattu nimi gravitoni, niin sanottu tensorihiukkanen. Gravitoneja ei toistaiseksi ole havaittu.

Jos 95% maailmankaikkeuden energiasta ja aineesta ylittää ymmärryksemme, saman tekee myös painovoiman mysteeri. Ei Jumala meille salaisuuksiaan paljasta, totesi Einstein. Sama asia kerrotaan jo Raamatussa. Juutalaisen kansan olemassaolo on varma todistus Jumalan olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudesta. Tämän vuoksi juutalaisia on aina yritetty tuhota. Jeremiaan kirjassa (31:37) todetaan: ”Näin sanoo Herra: Vain jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra”.

Vallankumous on tulossa

Maailmassa on yllättäen muutakin kuin ainetta, energiaa ja neljä perusvuorovaikutusta. Äly on astumassa ovesta sisään: https://revolutionarybehe.com/ Tämä englanninkielinen dokumentti osoittaa, että ateistien ja valitettavasti myös kirkonmiesten enemmistön yritys pilkata ja antaa potkuja ihmisille, jotka uskovat luomiseen, on ohi ja pilkkaajat joutuvat häpeään.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.