lauantaina, 10. syyskuuta 2022, klo 7.34

Mitä olivat kivi-, pronssi- ja rautakaudet?

Pekka Reinikainen

Arkeologeilla on tapana jakaa mennyt aika erilaisiin ”kausiin”. Tämä vaikuttaa hämmentävältä monesta syystä, erityisesti koska se vakiinnuttaa käsityksen valtavista ajanjaksoista. Eihän ”kausi” voisi mitenkään olla vain muutaman vuosikymmenen mittainen. Arkeologian kausijako antaa myös vaikutelman, jonka mukaan kaudet olivat maailmanlaajuisia, mikä ei Dr Robert Carterin mukaan alkuunkaan pidä paikkaansa.

Kivikausi” on helppo torjua evoluutiosatuna

Maallistuneet ihmiset uskovat, että ihmisen kehitys apinaolioista vei vuosimiljoonia ja sen aikana älykkyys riitti vain alkukantaisten kivityökalujen käyttöön. Tarkempi havainnointi kuitenkin osoittaa, että työkalut oli lohkaistu taitavasti ja nuolen- ja keihäänkärjet vahvistavat, että tekijät hallitsivat aerodynamiikan. On myös perusteltua kysyä, miksi siirtyminen monimutkaisempiin työkaluihin kesti niin kauan, vaikka näillä ihmisillä oli DNA, joka poikkesi ”nykyihmisestä” tuskin lainkaan?

Lähi-Idän ”kivikausi” kesti kuitenkin vain muutaman vuosikymmenen vedenpaisumuksen jälkeen, ennen siirtymistä pronssikauteen. Kivikausi kesti kauemmin kulttuureissa, jotka olivat kauempina Baabelista, mistä kansat hajaantuivat. Muinaista tietoa on voinut unohtua kansojen vaeltaessa eri puolille maailmaa. Myös teollisuutta syntyy nopeammin, jos väestöä on runsaasti. Kauppaverkostot, kirjallinen dokumentointi ja muut ”sivistyksen” merkit vauhdittavat monen alan etenemistä. Tästä syystä Baabelista kauimmaksi hajaantuneet kansat jäivät teknologisesta kehityksestä jälkeen pidemmäksi ajaksi.

Kaudet” eivät ole kovin kaukaisia

Raamatun mukaan israelilaiset lähtivät Egyptistä pronssikaudella. Kreikan historiaan perehtyneet tuntevat mykeneläisen kulttuurin pronssikauden ja osittain myyttisen Troijan sodan. Kuuluisat antiikin tapahtumat, kuten Peloponnesolaissota käytiin pääasiassa Ateenan ja Spartan välillä, Thermopylain taistelu käytiin Persian sekä Kreikan kaupunkivaltioiden muodostaman helleenisen liiton välillä osana persialaissotia - Aristoteles, Plato ja Sokrates – kaikki tapahtui pronssikauden aikana.

Pronssia käytettiin edelleen pronssikauden jälkeen sotilaiden haarniskoissa. Jotkut antiikin tapahtumat olivat samanaikaisia ”rautakaudella” eläneen kuningas Daavidin valtakauden kanssa ja myös Esterin aikaan, sillä hänen puolisonsa, Persian kuningas, hyökkäsi Kreikkaan.

Jos lähtö Egyptistä tapahtui pronssikaudella, rautakausi oli jo täydessä vauhdissa kuningas Daavidin aikaan, mistä seuraa, että nämä ”kaudet” voidaan tiivistää muutaman vuosisadan mittaisiksi. Salomon temppelin rakentamista ja israelilaisten lähtöä Egyptistä erottaa vain 480 vuotta. Arkeologit tietävät tämän, suuri yleisö ei kovinkaan hyvin.

Kausien” ongelma on myös niiden eriaikaisuus maailman eri puolilla

Mitään maailmanlaajuista rautakautta ei ole. ”Kaudet” sommiteltiin antiikin lähi-Idän tarpeisiin, eikä niitä voi välttämättä sovittaa minne tahansa. Paikka paikoin kausien yli hypättiin kauppayhteyksien tai kehittyneempien kulttuurien valloitusten seurauksena. Tästä syystä Kiinan ”rautakautta” ei voi rinnastaa Israelin ”rautakauteen”. Vallitseva näkemys on, että yhteiskunnat oppivat pienin askelin kuparista ensin pronssin ja sitten raudan käyttöön, eikä niin, että kaikkialla maailmassa siirrytään samanaikaisesti metallista toiseen. Tästä seuraa, että jollakin alueella voidaan olla ”pronssikaudessa” ja toisella samanaikaisesti ”rautakaudessa”. Osa nykymaailmaakin on parhaillaan ”avaruusajassa” ja osa elää lähes kivikautisissa oloissa.

Yhteiskunnan ”kausi” ei riipu lainkaan väestön älykkyydestä

Eurooppalaisten tulo Amerikkaan aiheutti alkuperäisväestössä tuhoa isorokon kaltaisten epidemioiden johdosta. Eurooppalaisen väestön saatua jalansijan, 90% alkuperäiskansoista oli menehtynyt. Tällaiseen onnettomuuteen joutunut yhteiskunta menettää tietotaitonsa, kaupankäyntinsä ja teollisuutensa – koko kulttuurinsa.

Maailmassa on myös alueita, joissa kauppayhteyksien vähäisyys estää teknologian edistymistä, sosiaalista elämää ja tieteellistä tutkimusta ja toisaalla alueita, missä vallitsevat taudit, kuten malaria, estävät eteenpäin menon. Syntiin taipuvainen ihminen kuitenkin ajattelee, että näistä syistä jälkeen jääneiden yhteiskuntien ihmiset olisivat keskimääräistä vähemmän älykkäitä. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki kansat ovat yhtä älykkäitä. Teknologinen tieto ei ole sama asia kuin älykkyys.

Kun Jumalan sanassaan ilmoittama maailman historia hylätään, ”kausien” harha tulee ilmi. Jo kauan ennen vedenpaisumusta ja Baabelia hallittiin metallien käsittely. 1. Mooseksen kirjassa (4:22) todetaan: ”Myös Silla sai lapsen, Tuubal-Kainin, josta tuli kaikenlaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja”. ”Pronssi- ja rautakaudet” olivat todellisuutta jo ennen vedenpaisumusta!

LÄHDE: What were the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age?

KORONAA EI KANNATA SAIRASTAA UUDESTAAN

Kuoleman ja sairaalahoitoon joutumisen riski lisääntyy ainakin puolen vuoden ajan uudelleen sairastetun koronan jälkeen (Suomen lääkärilehti 5.9): "Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään kahdesti koronan sairastaneilla oli kaksinkertainen yleinen kuolemanriski verrattuna niihin, jotka eivät olleet sairastaneet koronaa. Lisäksi havaittiin, että heillä oli kolminkertainen riski joutua sairaalahoitoon kuuden kuukauden kuluttua koronan sairastamisesta. Riskit pienenivät ajan kuluessa."

Kuinka estää toinen sairastuminen

Tiiviisti kasvoille asetettu FFP2 hengityssuojain estää tartunnan 80 -prosenttisesti. FFP3 maski on vielä parempi. Rautakaupan maaliosastoilta saa maskeja, joissa on venttiili. Niitä on mukava käyttää, jos kokee pidemmän hengityssuojaimen pitämisen hankalaksi. Hengityssuojaimia on syytä käyttää kaupoissa, joukkoliikenteessä ja suljetuissa tiloissa. Kovaääninen laulu tilaisuuksissa ja sisäurheilutapahtumissa huutaminen nostaa viruspitoisuuden ilmassa jopa kymmenkertaiseksi. Talven tullessa tartuntariskit lisääntyvät.

Kattavien rokotusten arvellaan säästäneen 10 000 ihmisen hengen Suomessa

Rokotusten ansiosta tilanne on nyt sairaalakuormituksen kannalta myöskin parempi, sillä rokotus suojaa 80 -prosenttisesti vakavalta taudilta. Rokottamattomilla 80 vuotta täyttäneillä kuolemanriski koronaan on suuri.

Itävaltalaislääkäri teki itsemurhan

Hän joutui uhkailujen kohteeksi sen jälkeen kun oli suositellut koronarokotusta ja joutui rakentamaan 100 000 euron turvalaitteet ja palkkaamaan turvamiehet. Hän joutui tästä huolimatta lopettamaan työnsä ja päätyi itsemurhaan.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.