perjantaina, 10. tammikuuta 2020, klo 15.54

Tuhoutuuko tiede jos darvinismi deletoidaan ja Big Bang poistetaan?

Pekka Reinikainen

Useimmat biologit varmasti kauhistuvat ajatusta uusdarvinismin opetuksen lopettamisesta - - mutta olisiko siitä haittaa tieteelliselle tutkimukselle?

Onko uusdarvinismin ylistys pelkkä pakollinen liturgia, jolla tieteelliset artikkelit päätetään? Hyödytön filosofinen uskontunnustus, jonka poistaminen säästäisi mustetta ja paperia? Tarkastellaan tästä näkökulmasta muutamaa tuoretta Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -tiedelehden ja suomalaisen Duodecim -lehden artikkelia (24/2019).

Immuunijärjestelmä

Adam C. Soloff ja Michael T. Lotze tarkastelivat PNAS -lehdessä erään työryhmän artikkelia immuunijärjestelmästä. Alla siteerattu teksti sisältää runsaasti darvinliturgiaa - - mutta antaako se tutkimukselle mitään lisäarvoa?

Evoluutio kehitti käsittämättömän tyylikkään immuunijärjestelmän, joka samalla pystyy tehokkaasti tuhoamaan taudinaiheuttajia, ympäristöuhkia, ja sisäsyntyisiä syöpäkasvainten alkuja. Järjestelmä kehittyi taudinaiheuttajien kanssa käydyn taistelun melskeessä ja sen kohokohta oli lymfosyyttien joukkotuhoaseiden ilmaantuminen. Eri antigeeneille räätälöidyt T- ja B lymfosyytit ja mahdollisuus kloonata niitä sekä ennen kaikkea niiden pitkään jatkuva muisti ovat esimerkki evoluution huippusuorituksesta. Yhdessä synnynnäisen immuunivasteen kanssa tämä eri tilanteisiin sopeutuva järjestelmä pystyy tuottamaan pysyvän torjunnan sellaisella teholla, että terveetkin kudokset kärsivät merkittävästi. Jotta tasapaino säilyisi, sopeutuvan immuunijärjestelmän evoluutiota on ohjannut primum non nocere -periaate eli ”ennen kaikkea vahinkoa vältettävä”. Tämä rajaa synnynnäisen immuunijärjestelmän vastetta verenmyrkytyksessä tai aivoinfarktissa. Tätä varten evoluutio on tuottanut lisäjärjestelmän vahinkojen estämiseksi, jotta torjunta ei käynnisty liian herkästi ja että torjunta on jatkuvaa. Usein unohdetaan myös torjuntareaktion lopetusmekanismit ja normaalitilan palautus sekä paikallisesti että koko elimistöön. Molekyyliprosessit ja välittäjäaineet kehittyivät tasapainoa ylläpitämään”.

Mutta - - mitä hyötyä on edellä viljellystä evoluutio -sanasta ja auttaako se ymmärtämään immuunijärjestelmää? Teksti kyllä pitenee, mutta tieteellinen hyöty on pelkkä nolla. Järjestelmä voidaan kuvata myös ilman Darwinin apua. Käydään ilmaisut läpi:

-”käsittämättömän tyylikäs

-”tehokkaasti tuhoaa taudinaiheuttajia”

-”eri antigeeneille räätälöity, voi kloonata itsensä ja pitkään jatkuva muisti

-”ilman säätelyä tuhoasi terveet kudokset, seuraa Hippokrateen valaa; primum non nocere

-”valvoo järjestelmän käynnistymiskynnystä, jotta terveet kudokset eivät vaurioidu

-”evoluutio tuotti molekyylit ja välittäjäaineet tasapainon ylläpitäjiksi

Edistikö evoluutio asian ymmärtämistä? - - Järjestelmä avautuu myös ilman savuverhoa, jonka suojassa hoetaan kuinka ”evoluutio” tuotti nämä elegantit mekanismit. 

Kaikuluotaus

Seitsemän biologia etsi ”konvergenssia” eli toisilleen kaukaista sukua olevien eliöiden tai niiden elinten samankaltaisuutta valaiden ja lepakoiden kaikuluotauksesta. Amir Marcovitzin tutkijaryhmä luotti darvinismiin PNAS -tiedelehdessä. Se näkyy jo otsikosta: “A functional enrichment test for molecular convergent evolution finds a clear protein-coding signal in echolocating bats and whales.” (toiminnallinen rikastustesti molekyylien konvergenttisesta evoluutiosta osoitti selvän proteiineja koodaavan signaalin kaikuluotausta käyttävissä valaissa ja lepakoissa). Konvergenssia ei ollut pelkästään ilmiasussa, vaan sitä havaittiin aina proteiinien molekyylitasolle asti! - - Voitaisiinko tästä poistaa darvinliturgia tutkimustulosta tärvelemättä? - - Hankalalta näyttää. Tarkastellaan sitaattia:

Kaikuluotaus on hieno esimerkki konvergenttisesta evoluutiosta eli siitä, kuinka eri kehityslinjoja kulkeville lajeille kehittyy toisistaan riippumattomasti samanlaisia piirteitä. Ajaako tähän liittyvä molekyylien konvergenssi tätä ilmiasun konvergenssia? Mikäli näin on, voisiko molekyylejä koodaava rajoittunut geenialue, joka vaikuttaa yhtä useampaan ulkoasun piirteeseen, vaikuttaa molekyylien konvergenssiin? Kehitimme testin, joka vahvistaa molemmat paljon kiistellyt kysymykset. Testimme korostaa molekyylien konvergenssia geeneissä, jotka säätelevät kaikuluotausta käyttävien lepakoiden ja valaiden kokleaarisia tumakkeita, vedessä elävien nisäkkäiden nahkaa ja korkealla vuorilla elävien nisäkkäiden keuhkoja. Testi torjuu hämäävät konvergenssilta vaikuttavat piirteet, kuten sokeiden maan alla elävien lajien näköaistiin liittyvien geenien rappeutumisen ja testiä voi helposti hyödyntää tuhansiin genomeihin kaikkialla elämän puussa”.

Tutkimus nojaa darvinismiin, mutta sen lisäksi väitetään, että se hyödyttäisi tutkimusta jatkossa. - - Kuka uskaltaisi väittää, että darvinismiin viittaaminen on hyödytöntä tämän tutkimuksen yhteydessä? - - Se onnistuu itse asiassa aivan helposti. Kehäpäättelystä ei nimittäin ole tieteessä mitään hyötyä. Näiden seitsemän biologin lähtökohta oli, että evoluutio on totta ja päätyivät johtopäätökseen, että se on totta. Tutkimustuloksilla ei ollut mitään merkitystä.

Ääriesimerkit osoittavat virhepäätelmän

Sekä ihmiset että kilpikonnat voivat pidättää hengitystään sukelluksissa. Onko kyseessä konvergenttinen evoluutio? Kilpikonnat eivät osaa ajatella ihmisten tavoin. Onko kyseessä divergenttinen evoluutio? Jos sekä kolmi- että nelipyöräisissä autoissa on sekä alumiinia että rautaa, onko se sokean ja päämäärättömän prosessin tulosta? Tämä sopii valaisiin ja lepakoihin, täysin erilaisiin nisäkkäisiin, jotka käyttävät kaikuluotausta. Samankaltaisuudet eivät todista konvergenttista evoluutiota eivätkä eroavaisuudet vahvista divergenttistä evoluutiota ellet lähtökohtaisesti pidä niitä tosiasioina. Kyseessä on virhepäätelmä.

Lähtökohtaisesti totena pidetyt asiat todistetaan käyttämällä tutkimustuloksia valikoivasti. Kun yllä siteeratussa tutkimuksessa konvergenssia ei pystytty osoittamaan molekyylitasolla, tutkijaryhmä marssitti riemulla kokleaaritumakkeen geenit, nahan ja keuhkot näyttämölle - - samalla unohtaen monet muut piirteet, joiden olisi myös pitänyt konvergoiva, kuten nielun, äänen tuottamisen ja käyttäytymisen. Huomioidut havainnotkin ovat vain tilastollisia, eivät syy-seuraussuhteita, eikä niissä huomioida vaikutuksia proteiineja koodaaviin geeneihin. Jos olisi käynyt ilmi, että lepakot ja valaat käyttävät kokleaaritumakkeissa täysin erilaisia proteiineja, tutkijat olisivat epäilemättä pitäneet sitäkin todisteena evoluutiosta.

Vaikuttaa olevan täysin yhdentekevää kuinka samanlaisia tai erilaisia piirteitä eläimissä muuten on, johtopäätös on ennalta lukkoon lyöty, sekä konvergentti että divergentti kehitys on tapahtunut yhteisestä piirteestä. Evolutionistit voittavat tämän pelin aina ja tämäkin tutkimus tietysti auttaa heitä jatkotutkimuksessa. Kehäpäätelmät avuksi, niin evoluutiotiede etenee!

Tutkimusraportista voi poistaa kaikki viittaukset evoluutioon ja lopputulos on parempi. Valaiden ja lepakkojen eroavaisuuksien tutkiminen on opettavaista. Niiden kaikuluotauselinten suunnittelun eroja vedessä ja ilmassa tapahtuvaan käyttöön voidaan soveltaa ihmisen rakentamiin laitteisiin. Tieteen teko on tehokkaampaa ja tuottavampaa, kun evoluutiotarinat ohitetaan, eikä biologien tarvitse tuhlata aikaansa satujen sommitteluun sokeista ja päämäärää vailla olevista prosesseista.

No Harm, No Foul — What If Darwinism Were Excised from Biology? 

Duodecim -lehdessä kerrotaan ”uuden ihmisen syntymästä”

Siinä todetaan, aivan oikein, että proteiinien valmistumisen aikaan ja paikkaan kohdistuvan säätelyn salaisuudet ovat vielä pitkälti tuntemattomia. - - Mutta ei hätää. Ongelma kuitataan toteamalla, että ”evolutiivisesti merkittävät muutokset ovat suurelta osin tapahtuneet näissä säätelyalueissa - - olemme myös kovin alkuvaiheessa oppiaksemme esimerkiksi sen, kuinka meille syntyy satoja tai tuhansia eri solutyyppejä - - on siis epäselvää, kuinka monia muita ulottuvuuksia DNA:han kätketyssä tiedossa on aminohappokodonien lisäksi tai minkälaisia palautteita ja ristiinkytkentöjä se sisältää”. Artikkeliin sisältyy myös liturgia ihmislajin synnystä ja evoluutiosta.: ”Tutkimuksissa ei ole löydetty selviä yksittäisiä mutaatioita tai muutoksia, joista ihmisyys olisi alkanut, mutta lienee todennäköistä, että monet aivojen kehitykselle tärkeät geneettiset tekijät ovat olleet tärkeitä evoluutiossa - - on myös tunnettua, että evoluutiolla ei ole suuntaa, vaan luonnossa mutaatiot tapahtuvat sattumanvaraisesti”.

Ihmisen alku -artikkelissa kerrotaan, mitä hedelmöityksen jälkeen tapahtuu. Kyseessä on suunnattoman monimutkainen prosessi. Miten ja ennen kaikkea miksi suvullinen lisääntyminen olisi kehittynyt – tähän kiusalliseen kysymykseen ei todellisuudessa ole olemassa mitään tieteellisesti vakuuttavaa selitystä ja siksi tätä puheenaihetta vältetään aina huolellisesti. Mutta kutsutaan taas evoluutio apuun: ”Alkion- ja sikiönkehitys ovat ihmeellisen kauniita tapahtumia, jotka ovat evoluution kuluessa hioutuneet useimmiten onnistumaan”.

Seuraavaksi lehdessä ryhdytään pohtimaan ihmisessä majailevien bakteerien alkuperää: ”Mistä ensimmäinen bakteeri syntyi? Entä milloin ja mistä se sai alkunsa? Vai onko bakteereita tullut maapallon ulkopuolelta? Ei ole mahdotonta ajatella bakteerien kykenevän siirtymään meteoriittien välityksellä taivaankappaleelta toiselle. Elämän fysikokemiallisten perusedellytysten olemassaolo täytyy olla mahdollista oman maailmamme ulkopuolellakin. Maapallolla bakteereita on syntynyt jo yli kolme miljardia vuotta sitten. Ihminen sen sijaan on kehittynyt vasta noin 2-3 viimeisimmän miljoonan vuoden aikana jne. - - elämän synnyllä ei evoluutiossa ole alkupistettä, koska jo varhaisten molekyylien voi sanoa olevan eläviä, Ne ovat voineet jakautua, lisääntyä ja monipuolistua kemiallisten reaktioiden myötä jne. - - merkittävä kehityshyppäys on tapahtunut RNA:n ja DNA:n muodostuessa.” – Tämä evoluutioliturgia on fysiikan ja kemian häpäisemistä. Ei uskoisi, että tällaista tekstiä voidaan kirjoittaa lääkärien ammattilehteen! Pöyristyttävän humpuukin huipentuma on teksti: ”Ympäröivän kalvon hankkimisen jälkeen tuli mahdolliseksi rakentaa ensimmäiset solut, joihin rakentuivat koneistot – muiden monimutkaisempien molekyylien tuottamiseksi…” Mistä kalvo hankittiin - - sitä ei kerrota. On ällistyttävää, että tällainen alkemia läpäisee Duodecim -lehden vertaisarvioinnin. Todellisten asiantuntijoiden kuvaus DNA:n, RNA:n ja solukalvojen itsestään tapahtuvan synnyn mahdottomuudesta selviää Marcos Eberlinin uutuuskirjasta: Nobel-tason skandaali: kolme nobelistia suosittelee darvinismia kritisoivaa ID-kirjauutuutta 

ONKO MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY SELVITETTY?

Saman Duodecim -lehden ensimmäinen artikkeli on kertomus kosmoksen synnystä: ”Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan perustuva alkuräjähdysteoria pystyy selittämään erinomaisesti kaikki kosmologiset havainnot - - pystymme ymmärtämään universumin olemusta, kun se oli vain sekunnin miljardisosan ikäinen”, vakuuttaa kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist (Duodecim 24/2019).

Mutta…

Ajan ja avaruuden nollapisteen lähellä suhteellisuusteoriaa pitää useimpien fyysikoiden mielestä kuitenkin modifioida, sillä se ei huomioi lainkaan kvantti-ilmiöitä” eli Enqvist kumoaa edellä kirjoittamansa lähes samaan hengenvetoon. Hänen mukaansa ”kuumaa alkuräjähdystä on edeltänyt äärimmäisen kylmä aikakausi, jota kutsutaan kosmiseksi inflaatioksi - - tarkasti ottaen emme oikeastaan tiedä, milloin universumi syntyi - - emme kykene näkemään aikaan ennen kosmisen mikroaaltotaustan syntyä - - kysymys on siitä, onko Einsteinin teoria voimassa lähellä ajan nollapistettä”.

Kosminen inflaatio

on käsitys, jonka puitteissa kaikki kosmologinen teoriakehittely tällä hetkellä tapahtuu Enqvistin mukaan. Tiedossa ei ole kuinka kauan se olisi kestänyt. Edelsikö sitä alkusingulariteetti, sitäkään ei tiedetäEi myöskään tiedetä, kuinka kauas menneisyyteen se ulottuu, eikä tiedetä, missä kohdin sitä pitäisi korjailla kvantti-ilmiöillä. Miksi se alkoi tai päättyi – ei tietenkään tiedetä. Inflaatio ei ole varsinainen teoria, sillä ei tiedetä, mikä mekanismi siitä oli vastuussa. ”Erilaisia malleja on pilvin pimein”, toteaa Enqvist ja selittää, että ”kosminen inflaatio on enemmänkin viitekehys, hieman samaan tapaan kuin evoluutioteoria, jonka puitteissa elämän monimuotoisuus jäsentyy ymmärrettäväksi”.

Pimeä energiabudjetti

Tavallista ainetta on vain 5% kokonaisenergiasta. Loppu on pimeää ainetta ja mystistä tyhjiön energiaa, jota myös kutsutaan pimeäksi energiaksi - - avaruuden yleisin aine on siis jotakin, jota emme kykene näkemään - - se on päävastuussa galaksien synnystä. Pimeä energia muodostaa energiabudjetista noin 70%. Emme vielä ymmärrä, mistä se koostuu tai miksi sitä on olemassa”.

Voimmeko luottaa alkuräjähdysteoriaan?

kysyy Enqvist. Tieteelliset teoriat muuttuvat jatkuvasti, mutta alkuräjähdysteorian osalta ”tämä ei pidä paikkaansa”, julistaa Enqvist ja jatkaa: ”Alkuräjähdysteoria kuvaa maailmankaikkeuden syntyä erittäin luotettavasti – paitsi kenties aivan ensimmäisillä hetkillä, jolloin universumi koki valtaisan nopean laajenemisen eli kosmisen inflaation - - avaruus laajenee niin nopeasti, ettei valokaan pysy perässä - - tällainen supraluminaaliseksi kutsuttu laajeneminen oli hyvä uutinen, sillä se ratkaisi alkuräjähdysteorian alkuehtojen virittelyyn liittyviä esteettisiä ongelmia”.

Tulitko vakuuttuneeksi?

Piispat ainakin tulivat sitoutuessaan alkuräjähdykseen. Piispat hylkäsivät kirjallisesti 27.11.2019 maailman ihmeellisimmän lauseen: ”Alussa Jumala loi taivaat ja maan”. Samalla he luopuivat juutalaiskristillisestä maailmankuvasta ja Jeesuksen opetuksesta: ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut” (Matt.5:18).

Miksi en kirjoita kritiikkiä Duodecim -lehteen?

Olemme tietysti kirjoittaneet useasti kollega Mikko Tuulirannan kanssa, mutta lehti ei julkaise uusdarvinismia tai akateemista luomiskertomusta kriittisesti arvioivia artikkeleita. Sen sijaan se kaupittelee uusdarvinistisen näennäistieteen ohella lääkäreille mindfulness -kursseja eli buddhismia ja suurelle yleisölle suunnatussa Hyvä terveys -lehdessä muun muassa joogaa ja muita epärationaalisia itämaisia terveydenhuoltotemppuja.

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNNYSTÄ EI TIEDETÄ MITÄÄN VARMAA

Yksinkertaisin tapa pohtia kaikkeuden alkua on yleistää tunnettujen luonnonlakien toimintaa yhä korkeampiin lämpötiloihin ja olettaa, että luonnonlait eivät muutu. Lopulta päästään niin suureen energiatihentymään, että kvanttifysiikka on otettava huomioon. Jotta voitaisiin laskea mitä, silloin tapahtuu, tarvittaisiin teoria kvanttipainovoimasta, mutta sellaista ei ole tarjolla. Toisin sanoen, tieteellistä vastausta maailmankaikkeuden syntyyn ei ole, vaan fyysikoilla on asiasta monia mielipiteitä. Yksikään niistä ei ole tieteellisesti todistettavissa. Todennäköisesti tieteellinen todistaminen ei onnistu koskaan, sillä mitä lähemmäksi alkua mennään, sitä vähemmän havaintoaineistoa on saatavilla. Fyysikot voivat tuottaa paljon matemaattisia tarinoita kaiken alusta, mutta ne eivät ole Raamatun luomiskertomusta uskottavampia.

Sabine Hossenfelder: Physicists’ Theories Of How The Universe Began “Aren’t Any Better Than Traditional Tales Of Creation”

YLEN TOIMITTAJAT PRESIDENTIN KIMPUSSA

Kello 10 radiouutisten jälkeen 2.1.2020 YLEN juontajapari taivasteli viiden minuutin ajan presidentin tapaa toivottaa Jumalan siunausta. Tämä sopii YLE:n valitsemaan antikristilliseen linjaan, jonka 70-prosenttisesti luterilaiseen kirkkoon kuuluva kansa kustantaa maksamalla jumalanpilkasta 500 miljoonaa euroa vuosittain ulosoton uhalla. Toistaiseksi presidentin puhetta ei uskalleta sensuroida, mutta muiden lienee turha yrittää kunnioittaa Jumalaa YLE:n punakanavilla.

SANANVAPAUS VAKAVASTI VAARASSA

Ylen ohella Suomessa on käytännössä vain yksi media, Sanoma Oy. Siinä julkaistiin 2.1 peräti kolmen sivun mittainen artikkeli lesboparin elämästä. Tämän tyyppisiä mielipidettä muokkaavia artikkeleita on lehdessä lähes päivittäin. Muutama maamme marxilainen toimittaja määrää, mistä milloinkin puhutaan ja mitä mieltä kulloinkin kuuluu olla. Hyvä esimerkki tästä punavihreiden ateistien tiedotusmonopolista on kansanedustaja Päivi Räsäsen vastine häntä koskeneeseen Helsingin Sanomien kirjoitukseen. Luettuasi sen alta, ymmärrät miksi sitä ei julkaistu.

Päivi Räsäsen vastine, jota Helsingin Sanomat ei julkaissut

Helsingin Sanomat julkaisi 20.11.2019 sananvapautta ja Päivi Räsäsen pamflettia koskevan laajan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen haastattelun. Räsänen yritti saada siihen vastineen ja muokkasi vastinetta kaksi kertaa ottaakseen huomioon toimituksen kommentit. Hän kokee, että olisi kohtuullista saada sananvapauden nimissä selventää, mistä hän pamfletissaan puhui. Päätoimittaja kuitenkin ilmoitti, että asia on loppuun käsitelty ja vastinetta ei julkaista. Räsänen kysyykin - - onko Helsingin Sanomat todella sananvapauden takana? Alla vastine kokonaisuudessaan:

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen haastattelussa käsitellään sananvapautta, vihapuhetta ja 15 vuotta sitten kirjoittamaani pamflettia ’Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi’. Minun kerrotaan siteeraavan apostoli Paavalia, joka sanoo homoseksiä harrastavista miehistä, ’että he ansaitsevat kuolla’. Alkuperäinen, painetussa lehdessä koteihin levinnyt väite Paavalin tappokehotuksesta onneksi korjattiin. Paavali puhuu kyllä synnin yhteydessä kuolemasta, mutta tarkoittaa sillä selkeästi hengellistä kuolemaa, iankaikkista eroa Jumalasta. ’Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.6:23). Tämä Paavalin opetus koskee meitä kaikkia, sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä Jumalan edessä. Tällaisiksi synneiksi Paavali luettelee myös mm. ahneuden, kateuden, aviorikokset tai rakkaudettomuuden. Siksi tarvitsemme Jeesusta, joka kärsi kuolemanrangaistuksen puolestamme, jotta häneen uskomalla saamme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän.

Jumala rakastaa homoseksuaaleja ihmisiä niin paljon, että hän haluaa myös heitä vetää Jumalan sanan kautta Kristuksen yhteyteen ja osallisiksi evankeliumista.

Jutussa todetaan, että vaikka Räsänen tuomittaisiin, Raamattuja ei tarvitse kirjastoista poistaa ja niistä saan keskustella, mutta ’olennaista on, onko samaa mieltä’. Tämä herättää syvän huolen uskonnonvapauden tilasta. Kristitylle Raamattu on Jumalan sanaa. Raamattu on myös eduskunnan hyväksymän kirkkolain mukaan elämän ja opin ylin ohje. Sen kanssa tulee saada olla samaa mieltä”.

TÄSTÄ VALTALEHDET VAIKENEVAT

Olin 4.1. Kokkolassa nuortenillassa puhumassa. Illassa oli mukana lähes 700 nuorta!

LUOPUMUS ETENEE TURBOVAUHDILLA

Yle julkaisi 7.1 taloustutkimuksen kyselyn, jonka mukaan 70 prosenttia suomalaisista kannattaa yhteistä oppiainetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle. Lapsille opetettaisiin kaikkia maailman uskontoja. Näin tosin tehdään jo nytkin, mutta Raamatun sisältö ja Jeesuksen opetukset työnnettäisiin yhä syvemmälle sivurooliin.

Aika on täyttynyt

ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle (Mark.1:14-15). Raamatun profetiat toteutuvat silmiemme edessä. Jeesus totesi: ”Kun Ihmisen Poika tulee takaisin, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luukas 18:8). "Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu." (2.Tess.2:3).

SILAKKALIIKE TULI SUOMEEN

Sardiineja ei saada Suomessa saaliiksi, siispä silakat sammioon. Mutta onko kyse hapansilakoista? Silakkaparvi ajaa humanistista ja hyväksyvää asennetta eli ihminen on kaiken keskipiste ja kaikki käy. Taustalla ovat mitä ilmeisimmin samat vihervasemmistolaiset voimat, jotka muiluttavat maatamme marxilaisuuteen.

ALKAAKO PSALMI 83:N SOTA PIAN?

Tästä tapahtumasta liberaaliteologit eivät tajua tuon taivaallista, eivätkä penseät kristityt lue Raamattua. Suomalainen asiantuntija Olli Heinonen, entinen IAEA:n apulaisjohtaja, arvioi 7.1 Jerusalem Post -lehdessä, että Iranilla voi olla ydinpommi jo 2 kuukauden kuluttua: How could Iran break out to a nuke in only 2 months? – analysis Pekka Sartola kertoo mistä psalmi 83 sodassa on kysymys: Psalmin 83 sotaPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.