sunnuntaina, 10. heinäkuuta 2022, klo 19.07

Darvinismi ja jäähyväiset järjelle

Pekka Reinikainen

Neil Thomas toteaa Evolutionnews.org -sivustolla, että uskonnolliset kiistat länsimaissa eivät suinkaan ole ohi ja kukoistavat käynnissä olevassa kiistassa kehitysopista. Darwinin pitkä varjo lankeaa yhä teologisten väitteiden ylle.

Kiistat ovat teologisia

Osapuolet eivät väittele niinkään luonnossa olevista kiistattomista suunnittelun todisteista, vaan vuoropuhelu keskittyy kysymykseen Jumalan olemassaolosta. Kiista osoittautuu uskonnolliseksi. Tämä johtuu siitä, että ateismi kaatuu nykytieteen tutkimustuloksiin, ja siksi niitä ei mielellään oteta esiin. Valistuneet uusdarvinistit tietävät varsin hyvin, että heidän teorialtaan puuttuu mekanismi, ja siksi he julistavat evoluution kumoamattomaksi tosiasiaksi eli pakolliseksi opinkappaleeksi.

Darvinismin kyseenalaistaminen käynnistyi varhain

Jo 1890 -luvulla huomattava kasvitieteilijä F. W. Bateson, Mendelin genetiikan Cambridgen yliopistossa esille ottanut tiedemies, torjui päättäväisesti Darwinin teorian. Bateson totesi, että Darwinin kuvaus luonnossa tapahtuvasta valinnasta on epämääräinen eikä tarjonnut täsmällistä mekanismia. Bateson kyseenalaisti koko valinnan olemassaolon. Yli sata vuotta myöhemmin ollaan yhä täsmälleen samassa tilanteessa, kun väitetään elämän moninaisuuden kehittyneen kaikille yhteisestä esi-isästä, eikä kuitenkaan esitetä oletetulle ilmiölle yksityiskohtaista mekanismia.

Luonnonvalinta on loimuava kangastus

Ei voida täsmällisesti määritellä, mitä kulloinkin”valitaan”. Ei voida osoittaa, että täysin uusia rakenteita ja toimintoja syntyy, vaan tuloksena on olemassa olevien muuntelu ja usein myös vaihtoehtojen (alleelien) menettäminen. Täysin uutta informaatiota ”luovaa” mekanismia ei luonnossa voida kokeellisesti osoittaa. Sattumanvaraiset mutaatiot ovat vaarallisia tiedostolle, jossa yksi koodikirjain voi osallistua 12-20 toimintoon tai rakenteen konstruktioon. Luonnonvalinta ei ole mikään newtonilainen vera causa eli ”todellinen aiheuttaja”.

Luonnonvalinta on pelkkää tapahtuneen toteamista

Sillä ei ole mitään tavoitetta eikä luovaa voimaa. Se on pelkkä kuvitteellinen kertomus, jolla yritetään selittää, kuinka ”luonto voisi toimia”, mutta näyttö mekanismista on kokeellisen tieteen ulottumattomissa.

Älykkäitä toisinajattelijoita

Heidän joukkonsa koostuu akateemisen tutkinnon suorittaneista luonnontieteilijöistä ja filosofeista, harvemmin kuitenkaan teologeista. Tämä yllätti myös Richard Dawkinsin, kun hän kohtasi kovan kritiikin julkaistuaan Sokea kelloseppä -kirjansa. Kritiikki ei kummunnutkaan tavallisten kadun kulkijoiden ja maallikkouskovien taholta, kuten hän ennakoi.

Ihminen pyrkii käyttämään järkeään

Sokea usko on ihmiselle toissijaista. Ihminen on aina tulkinnut maailmaa järkensä avulla. Muinaiset ajattelijat ja kristityt filosofit tulkitsivat, että maailmalla on täytynyt olla aiheuttaja. Näin esimerkiksi Aristoteles ja Tuomas Akvinolainen. Läntinen tulkinta maailmasta rakentui tälle peruskalliolle ja maailmankaikkeuden ”aiheuttajaa” pidettiin itsestään selvänä tosiasiana, koska kaikki järjen havainnot tukivat tätä tulkintaa. Vain pieni äärivähemmistö ”atomisteja” oli toista mieltä. He katsoivat maailman syntyneen atomien sattumanvaraisten törmäysten tuloksena.

David Hume ja atomismi

Antiikin ihmiset pitivät absurdina väitettä, jonka mukaan upea ja runsautta pursuava luomakunta olisi sattuman synnyttämä. Näkemys edusti valtavirtaa aina vuoteen 1859 asti, jolloin Darwin julkaisi Lajien synty -kirjansa. Atomistit saivat uutta virtaa Darwinin kirjasta, koska ajatus sattumanvaraisista mutaatioista ”luonnonvalinnan” raaka-aineena voitiin harmonisoida atomismin kanssa, jonka mukaan maailma olisi syntynyt jättiläismäisen loton seurauksena.

Yllättäen kaksi äärimäistä arvelua sulautui uudeksi teoriaksi

Ensi kertaa maailman historiassa kaksi valhetta yhdistyi ”totuudeksi”. Muinaisen maailman mieletön, atomistinen äärifilosofia löysi uuden kodin darvinismin siipien suojassa ja antiikin vahvat filosofit työnnettiin syrjään. Uusi uljas oppi hylkäsi kaikki logiikan ja todennäköisyyden perustavat säännöt ja muodosti aikamme ainoan oikean ja sallitun opin ja työnsi Aristoteleen perinnön tunkiolle.

Darvinismi ei enää tyydy vaikuttamaan vain biologisten ilmiöiden selittäjänä, vaan se työntyy kaikkialle yhteiskuntaan upeana ”universaalidarvinismina” – eli pyrkii selittämään kaikki maailmankaikkeuden mysteerit, biologian ohella myös kosmologian.

Yksilön kokemus on tullut kaiken mitaksi

Viimeisen 160 vuoden aikana, varsinkin akateemisesti koulutettujen ihmisten, käsitys maailmasta on irrottautunut todellisuudesta. Ihmiset luulevat olevansa järkiperäisiä, mutta se on harhaa, koska heidän maailmankäsityksensä ei ole ollut järkiperäinen 160 vuoteen. Ihmiskunnan vuosituhantinen viisaus korvattiin alkuperäämme liittyvillä arvauksilla, joita ei voida todistaa kokeellisen tieteen keinoin.

Tämä on paradoksaalista, koska kokeellinen tiede on samanaikaisesti osoittanut maailmamme jokaisen yksityiskohdan suunnitelluksi. Suunnittelun taso ylittää monin verroin ihmisen ymmärryksen. Tämä osoittaa sekä atomismin että uusdarvinismin sattumaluojan valheelliseksi ja ihmisen ikiaikaisen järkeen perustuvan ajattelun oikeaksi. Vallankumousta kuitenkin vastustetaan vimmatusti, koska tällöin pitäisi ryhtyä kunnioittamaan Luojaa. Ateismin ylläpitämisen kannalta on tarkoituksenmukaista elää valheessa ja kertoa tarinoita biologian tunneilla ja mediassa.

Muinainen viisaus

Darvinismin toivoton taistelu luonnon monimutkaisuuden tuulimyllyjä vastaan ja heidän, luonnon arvoitukset poisselittävät ylimieliset väitteensä onnistuvat yhdessä asiassa. Ne nimittäin tekevät luonnon ylivertaisen suunnittelun vieläkin ihmeellisemmäksi yksityiskohtiin mentäessä ja tekevät samalla selväksi, että suunnittelun selitysyrityksissä on epäonnistuttu. Tästä voit katsoa esimerkkejä TV -sarjastani Eläimet opettavat, jonka jaksot on tallennettu TV7:n ”arkkiin”. Luontoa ei voi väkisin sovittaa uusdarvinismin kehyksiin. Teoria, jonka väitetään olevan ”totta” ei enää ole tieteellinen!

Jäähyväiset järjelle

Onko mahdollista palata aikaan ennen Lajien synty -kirjan julkaisemista, aikaan ennen kuin järjelle jätettiin jäähyväiset? Voiko ihminen enää nöyrtyä tunnustamaan, että hän ei pysty selittämään aivan kaikkea? Tosiasia kuitenkin on aina ollut, että darvinismi ei ole uskottavasti ratkaissut ongelmia, jotka se väittää ratkaisseensa. On tärkeä oivaltaa, että on asioita, joita ei voida ratkaista kokeellisen tieteen avulla. Materialistit eivät ole kaikkitietäviä. On varsin surkuhupaisaa, että darvinismin järkiperäinen arvostelu osoittaa, että teoria ei ole alkuunkaan vakuuttava ja siihen syventyminen saa aikaan paremman etsintää ja johtaa vilpittömän totuuden tavoittelijan lopulta Luojansa luo.

LÄHDE: On Darwinism and the Abdication of Reason

TÄRKEÄ LUOMISSEMINAARI RUOTSIN KIELELLÄ JA ENGLANNIKSI

Skapade Gud universum?PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.