lauantaina, 10. heinäkuuta 2021, klo 18.22

Onko silmä luotu vai kehittynyt?

Pekka Reinikainen

”Hän, joka on luonut silmän - hänkö ei näe?” (Ps.94:9)

Ateistit ”kehittyvät”, kun ateismia ei enää voida tieteen avulla osoittaa oikeaksi. "Kehitys" on edennyt seuraavien välimuotojen kautta; ensin uusateisteiksi ja lopulta antiteisteiksi (=Jumalan vastustajiksi). Tämä on luonnollinen seuraus heidän kehitysoppinsa romahtamisesta ja Älykkään suunnittelun esiinmarssista. Uusdarvinismi on muuttunut sokeaksi uskoksi.

Moderni tieteellinen tutkimusaineisto ei enää vahvista alkuliemestä alkusoluksi – kehitystä

Ensimmäisen solun itsestään ilmaantuminen on ilmiselvä tieteellinen mahdottomuus, jos haluamme edelleen uskoa kemian ja fysiikan lakeihin. Oppikirjoissa tästä asiasta kuitenkin valehdellaan kylmäverisesti. Se käy helposti, kun pahaa aavistamattomalle lukijalle ei rehellisesti kerrota asiaan liittyvistä ylikäymättömistä ongelmista. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä ”ongelman ratkaisijalle” on tarjolla miljoonan dollarin palkkio! Tämä paljastaa vakavan tieteellisen ongelman todellisuuden.

Myös alkusolusta Aadamiksi – evoluutiolta puuttuu mekanismi

Selitykseksi ei enää kelpaa toistuva muuntelu, jota harhaanjohtavasti myös mikro”evoluutioksi” kutsutaan. Muuntelussa ”kortit jaetaan samasta pakasta” uudelleen, täysin uusia kortteja eli geenejä ei synny. Sattumanvaraiset mutaatiot, luonnonvalinta ja muut evoluution väitetyt mekanismit eivät niitä rakenna ja suunnittele tyhjästä.

Periytyminen on osoittautunut paljon luultua monimutkaisemmaksi asiaksi 

Elämän salaisuus on solussa – ei DNA:n mutaatioissa. Elämää ei ole ilman soluja, soluelimiä ja molekyylikoneita sisältäviä solukalvoja.

Silmän evoluution ”todistaminen” on ollut evolutionistien kruununjalokivi

Erilaisten silmien olisi pitänyt kehittyä toisistaan riippumatta ainakin 40, mahdollisesti jopa 60, kertaa! Tätä on markkinoitu evoluution toimivuuden todisteena! Evoluutio olisi tuottanut kymmeniä kertoja ”miltei täydellisen illuusion suunnittelusta”, kuten Richard Dawkins maalailee kirjassaan Climbing Mount Improbable. Erilaisten silmien nopea tuottaminen olisi ”pikkujuttu” Dawkinsin ”sokealle kellosepälle”. Suunnittelijan poissaolon vahvistaisivat myös ”suunnitteluvirheet”, jotka Dawkins näkee ihmisen silmässä. Ne osoittaisivat, että silmä ei ole ”täydellinen”, koska evoluutio olisi ”askarrellut” sen välivaiheesta toiseen. Vain silmien toimintaan perehtymätön henkilö voi vakavalla naamalla väittää tällaista.

Silmän väitetty evoluutio yksinkertaisesta monimutkaiseksi on ongelmallinen monesta syystä. Trilobiitit ovat eräänlaisia sukupuuttoon kuolleita ”katkarapuja”. Niitä on fossiileina kaikkein ”vanhimmissa” kambrin monisoluisia eläimiä sisältävissä maakerrostumissa. Niiden silmät ovat monimuotoisia ja äärimmäisen monimutkaisia ja rakentuvat tuhansista kaksoislinsseistä tarjoten jopa 360 asteen näkökentän. Muitakin kambrikauden silmiä on. Selkäjänteisellä Haikouellalla on silmät ja Opabinialla peräti 5 tappisilmää. Niiden ”kehityspolku” on pelkkää olettamusta, väitettyjä esi-isiä kun ei ole fossiileina.

Entä modernit silmät? Miten sirkkaäyriäisen infra- ultra- ja polarisoitunutta valoa aistivat monituhatlinssiset silmät, kameleontin telefotolinssi tai hyppyhämähäkin 8 silmää ja niihin liittyvät näkötiedon analysointiohjelmat kehittyivät? Pelkkä optinen instrumentti on vasta ensi askel. ”Raudan” lisäksi tarvitaan myös ”softa”, jota on DNA – koodissa huomattavasti enemmän kuin instrumentin rakennusohjeita. Tämä tekee niin sanotut ”molekyylisukupuut” arvottomiksi, sillä niissä on vertailtu vain ”rautaa”. Heimojen väliset ylittämättömät kuilut löytyvät säätelymolekyylejä koodaavasta DNA:sta. Tämä moderni havainto ja myös orpogeenien löytäminen poissulkee vakuuttavalla tavalla alkusolusta Aadamiksi – evoluution mahdollisuuden.

Luomisen kannattajien näkemyksen enenevä uskottavuus ei näin ollen johdu tietämättömyydestä vaan lisääntyneistä tieteellisistä tutkimustuloksista! Luomisen kannattajat eivät ole tieteellisen tutkimuksen vastustajia. Asia on juuri päinvastoin. Tieteellinen tutkimus vahvistaa luonnossa olevan suunnittelun ja tukee voimakkaasti luomisnäkökulmaa!

Dan-Erik Nilssonin ja Susanne Pelgerin vuodelta 1994 peräisin oleva, ateistien näyttävästi ylistämä teesi, jonka mukaan valoon reagoiva laikku eliössä muuttuisi 40-60 erilaiseksi silmäksi mutaatioiden vaikutuksesta parissasadassa tuhannessa vuodessa, ei enää vakuuta kun tieto silmien rakenteesta ja toiminnasta on lisääntynyt. On myös muistettava, että oppikirjoihin piirretty yhä ”parempien ja parempien” silmien kehitysparaati herättää perustellun kysymyksen: oliko aikaisempi silmä kyseiselle eliölle epäsopiva ja mikä valintapaine saisi sen hankkimaan uudenlaisen silmän? Kaikkia kehitysparaatin silmiä löytyy nykyäänkin elävistä eliöistä ja ne ovat niille parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Silmä ei ole pelkkä ”kamera” vaan siinä on myös softa eli tietojenkäsittelyohjelmat

Mutaatiot eivät tuota tietojenkäsittelyohjelmia, ne tuhoavat niitä. Nilsson ja Pelger väittävät matkineensa tietokoneella silmän evoluutiota. Tämä kuulostaa vakuuttavalta ja lopulliselta evoluution uskottavuuden läpimurrolta. Kerryttämällä ”suotuisia” muutoksia voidaan tuottaa uutta, mutta se edellyttää, että vain päämäärän (tulevan uuden silmäinnovaation) kannalta tärkeät mutaatiot ”lukitaan” ja niiden täytyy olla eliölle jollakin tavoin hyödyksi jo kehityspolun varrella. Jotta tarkastelu olisi tieteellistä, pitäisi laskea montako ”suotuisaa” mutaatiota tarvitaan ja kauanko niiden vakiintuminen kehittyvään eläinjoukkoon kestää. Haitallisten piilevien mutaatioiden väistämätön kertyminen on tietysti myös otettava matemaattisesti huomioon. Niitä ja neutraaleja mutaatioita tapahtuu monimiljoonakertaisesti enemmän kuin ”suotuisia”. Jos niiden vaikutusta ei huomioida, kyse on pelkästä epätieteellisestä tarinoiden kertomisesta.

Tällaisessa tarinoinnissa unohtuu myös, että sokealla kellosepällä ei ole mitään päämäärää mihin se pyrkisi. Se ei ”luo” eikä ”suunnittele”mitään. Evoluutio ei myöskään tee ”yksinkertaisesta monimutkaisempaa”, kuten yleensä luullaan ja oppikirjoissa virheellisesti väitetään, että ”vanhemmat fossiilit ovat yksinkertaisempia kuin nuoremmat” ja tämä todistaisi evoluution. Näinhän ei ole, vaan kaikki eläinkunnan perus-rakennetyypit ilmestyvät fossiileina lähes samanaikaisesti ja niistä on sen jälkeen toistakymmentä kuollut sukupuuttoon. Evoluutiohan on mekanismi, joka pitkässä juoksussa vie eläimet sukupuuttoon johtuen kertyvistä haitallisista ja piilevistä mutaatioista. Se ei paranna eikä korjaa eliöiden perimää.

Nilssonin ja Pelgerin väitteet ovat kuitenkin tärkeitä, sillä vaikka tavoitteena oli evoluution tosiasian lopullinen vahvistaminen, ne osoittavat tarkalle huomioitsijalle 40-60 erilaisen silmän evoluution mahdottomuuden ja osoittavat kuinka tiede sokeasti takertuu tuloksiin, jotka vahvistavat ateistien uskoa. Sillä jos ”evoluutio on totta”, kuten he väittävät, tällöin ”kaikki tutkimustulokset” tietysti ”tukevat teoriaa”. Teoria, joka selittää kaiken, ei kuitenkaan lopulta selitä mitään.

Viimeinen oljenkorsi, mihin ateistit tarrautuvat, ovat heidän luonnossa näkemänsä ”suunnitteluvirheet”

Ne sulkisivat älykkään suunnittelijan pois näköpiiristä. Ateistit ovat väittäneet, että ihmissilmä on ”idiootin suunnittelema”, koska tapit ja sauvat on heidän mielestään asennettu nurinkurisesti. Tämä johtuisi siitä, että (tuntemattoman) esi-isämme silmässä esiintynyt asennusvirhe olisi jäänyt evoluutiolta huomaamatta ja korjaamatta! Mustekalan silmä on heille mieluinen, koska siinä aistinsolut ovat heidän mielestään oikeinpäin. Nämä ateistien väitteet osoittavat hämmästyttävää tietämättömyyttä silmien toiminnasta. Jos ihmisellä olisi "mustekalan silmät", nykyisten ihmissilmien resoluution (erottelukyvyn) saavuttaminen edellyttäisi, että ne olisivat kooltaan jälkiruokalautasten kokoiset. Vieläkin hämmästyttävämpää on, miten sokeasti tiedemaailma ylistää tällaista tietämättömyyttä. Se antaa aiheen pohtia, mistä oikein on kysymys? Millään muulla tieteen alueella tämän kaltainen näennäistiede ei läpäisisi vertaisarviointia! Onko kyseessä siis enää tiede vai pelkkä tiedepolitiikka, jonka avulla pidetään tutkimusraha ja valta naturalistien käsissä. Kyseessä ei tietenkään ole mikään salaliitto. Taistelu vallasta, maineesta ja tutkimusrahoista riittää koossapitäväksi liimaksi.

Seuraavassa blogissani käsittelen ateistien paraatihevosta, väitettyä silmän ”kelvotonta suunnittelua”, joka osoittaisi, että Jumalaa ei ole näköpiirissä. Onko ateisteilla tässä asiassa kuitenkin ”sokea täplä” näkökentässään?

Lievästi sairailla nuorilla koronapotilailla esiintyy usein pitkäkestoisia oireita

Norjalaistutkimuksessa yli puolet lievän koronan sairastaneista nuorista aikuisista raportoi edelleen jatkuvista hankalista jälkivaikutuksista vielä kuuden kuukauden kuluttua (Nature Medicine).

Tutkimukseen kuului 312 koronasta toipunutta yli 16-vuotiasta, joiden tautimuotojen vakavuus vaihteli. Kuuden kuukauden kuluttua kaikkiaan 189 potilasta eli 61 % raportoi jatkuvista oireista.

16–30-vuotiaista potilaista 61 oli sairastanut vain lievän tautimuodon. Heistä 52 % kärsi yhä kuuden kuukauden päästä oireista: haju- ja makuaistin heikkenemistä esiintyi 28 %:lla, uupumusta 21 %:lla, hengitysongelmia 13 %:lla, kognition heikkenemistä 13 %:lla ja muistiongelmia 11 %:lla.

Onko 4. korona-aalto jo potkaistu maaliin?

Rangaistuspotkut läpäisivät Suomen rajan, koska poliitikoista ei ole maalivahdeiksi. Herkästi tarttuva virustyyppi on voittanut Euroopan mestaruuden ja leviää vauhdilla. Deltan maahantuonnille Suomeen on myös avattu kaikki ovet ja paikallinen leviäminen taataan tapahtumissa ja kapakoissa.

Jos ikäihmisistä halutaan päästä eroon Ruotsin mallin mukaisesti, helppoa ei tule olemaan nuorillakaan. Taudin koko luonnetta ei suinkaan tunneta ja se voi aiheuttaa elinikäisen invaliditeetin myös nuorille. Presidentti Niinistön peräänkuuluttama koronanyrkki olisi valmentanut Suomen Euroopan mestaruuteen. Peli on nyt menetetty.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.