maanantaina, 30. elokuuta 2021, klo 16.09

3D-DNA kumosi ihmisen ja simpanssin sukulaisuuden

Pekka Reinikainen

Eliöiden perimä koostuu solun tumassa olevasta DNA:sta

Neljä ”kirjainta” (emäkset A, T, G ja C) sisältävä perimän DNA-molekyyli on tähän asti tulkittu emäsmolekyylien muodostamaksi ketjuksi, eräänlaiseksi kirjainnauhaksi. Elävän solun tumassa ei kuitenkaan ole tällaista kaksiulotteista kirjainnauhaa, vaan kyseessä on kolmiulotteiseksi taivutettu nauha. Näin on kaikissa toistaiseksi tutkituissa eläin- ja kasvisolutyypeissä, ja DNA:n kolmiulotteisen muodon monimutkaisuus riippuu solutyypistä ja vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi maksa-, keuhko- tai aivosolu. Nauhan taivutuksen muoto määräytyy kirjainten järjestyksen tai kromosomien histoniproteiinien ohjauksessa.

Perimän kolmiulotteisen muodon tutkimus on vasta nyt tullut mahdolliseksi

Tuore Trends in Genetics -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että ihmisen perimän 3D-muoto on ainutlaatuinen. Se eroaa hiiren 3D-muodosta yhtä selvästi kuin simpanssin 3D-muodosta.

Tietyt nauhan kirjainjaksot ovat tunnusmerkkejä

Ne muotoilevat 3D-taivutukset tavalla, joka liittää kromosomien yhteistoiminnalliset geeniohjelmat oikeille paikoilleen, aina kunkin solutyypin tarpeiden mukaan. Uusi tutkimusteknologia on mahdollistanut tämän havainnon. On käynyt ilmi, että näitä jaksoja on aitotumaisten solujen kromosomeissa paljon. Esimerkiksi nisäkkäissä jaksojen keskipituus on noin 880 000 DNA-koodikirjainta ja epigenetiikka säätelee sitä. Tutkimus on osoittanut, että ero ihmisen ja simpanssin välillä on 30% luokkaa ja yhtäläisyys ihmisen ja hiiren välillä on 70% luokkaa. Tästä näkökulmasta tarkasteltu ihmisen perimän muoto eroaa toisin sanoen saman verran sekä simpanssista että hiirestä.

Kuilu ihmisen ja simpanssin välillä syvenee

Trends in Genetics -lehdessä julkaistu tutkimus selvitti niiden jaksojen samankaltaisuutta. Vain 43% ns. TAD-jaksoista oli samanlaisia. Tämän odottamattoman havainnon johdosta tutkijat totesivat: ”Mielestämme ei ole mitään vankkoja perusteita väittää, kuten usein itsestäänselvyytenä esitetään, että TAD-jaksot ovat säilyneet hyvin samanlaisina”. Samanlaisuuden puute tarkoittaa, että se sulkee pois yhteisestä esi-isästä polveutumisen.

Uusi tutkimus kumoaa väitetyn lähisukulaisuuden

Oppikirjoissa vuosikymmeniä toistettu dogmi ihmisen ja simpanssin DNA:n 99-prosenttisesta samanlaisuudesta on nyt lopullisesti kumottu ja tuoreet tutkimustulokset alleviivaavat molempien perimien ainutlaatuisuutta. Tulokset sopivat täydellisesti molempien luomiseen 1. Mooseksen kirjassa kuvatun historiallisen aikataulun mukaisesti. Jumala loi kunkin lajityypin, mutta ihmisen Hän loi omaksi kuvakseen. Moderni geenitutkimus on jälleen kerran vahvistanut, että luomiskertomus on totta.

LÄHDE: Studium Integrale Journal, Jahrgang 28: 1-2021PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.