sunnuntaina, 20. kesäkuuta 2021, klo 13.46

Elämä ei ole luonnollista

Pekka Reinikainen

Luonnonlait eivät synnytä elämää, eliöiden mykistävästä teknologiasta nyt puhumattakaan. Tämän ymmärtää jo lapsikin (Matt.19:14). On opiskeltava yliopistossa vuosikymmeniä kehittyäkseen Raamatussa kuvatun mukaiseksi, järjettömäksi typerykseksi, joka on sokea luonnossa nähtävälle suunnittelulle! (Ps.94:8; 92:5-7). Tällainen tyhmyys ei jää seuraamuksia vaille (Room.1:18-32).

Alkuaineista ei synny autojakaan automaattisesti

Alkuaineet eivät myöskään itsestään rakenna huipputeknologiaa täynnä olevia soluja. Toisaalta, aivan samoin kuin autot hajoavat, virheettömäksi alun perin rakennettu luomakunta rappeutuu silmiemme edessä ja kaikki lajit kuolevat – ennemmin tai myöhemmin – sukupuuttoon muutaman vuosituhannen - ohjelmoidulla aikataululla! Tästä voi helposti päätellä, mitä vuosimallia lajit ovat, koska rappeutumisnopeus tiedetään. Vaikka soluissa on sisäänrakennettu korjaus-, siivous-, ja kierrätysjärjestelmä; niiden DNA -tietokoneohjatut tiedostot tuhoutuvat, hitaasti – mutta varmasti – kuten genetiikan asiantuntija John Sanford osoittaa kirjassaan Eliömaailma rappeutuu.

Luonnon teknologia on mykistävän nerokasta

ja ylittää valovuosilla insinöörien taidot. Kvanttikompassin avulla suunnistava punarinta sisältää enemmän informaatiota kuin älypuhelimesi. Luonnossa on kaasuturbiineita, pyörintämoottoreita, dynamoita, nanoautoja ja käveleviä koneita! On täysin mahdotonta, että ne olisivat itse rakentaneet itsensä. On täysin käsittämätöntä, että itseään viisaina pitävät tiedeihmiset eivät tätä tieteellistä tosiasiaa tajua, vai onko niin, että ”tieten tahtoen he eivät ota huomioon…”? (2.Piet.3:5).

Ihmisen rakentaman kaasuturbiinin polttokammiossa

tuotetaan lämpövoimaa. Siellä poltetaan tarkoin säädellysti nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta. John Barber patentoi ensimmäisen kaasuturbiinin vuonna 1791. Sitä käytettiin ”hevosettomien vaunujen” voimanlähteenä.

Pommittajakuoriaisella on polttokammio,

jossa se tuottaa kiehuvan kuumaa ja syövyttävää kaasua: Bombardier beetle

Kuoriainen ei käytä tätä huolellisesti suunniteltua laitetta kaasuturbiinimoottoria pyörittämään vaan sarjatulta ampuvana kaasuaseena.

Luonnossa bakteerit käyttävät pyörintämoottoreita

Siitä kerron kirjassani Eläimet opettavat (TV7 kustannus), Energiatuotantosi pyörii 100 miljoonan miljardin dynamon avulla. Ensimmäisen keinotekoisen nanoauton rakentamisesta myönnettiin äskettäin Nobel-palkinto. Tuotteiden kuljetus soluissa toteutuu kävelevien koneiden avulla tarkoitusta varten rakennettuja kertakäyttöisiä polkuja pitkin.

Biomoottoreita on energiaa tuottavina dynamoina

kaikissa soluissamme. Animaatio selostettuna englanniksi: ATP synthase: Structure and Function Ne on lisäksi asennettu lähekkäin siten, että ”turboteholla” aikuinen tuottaa tarvitsemansa 60 kiloa ATP-polttoainetta vuorokaudessa.

Pentti Tapanan mukaan tämä pyörivä laite eli ATP-syntaasi ”on solun rakenteista ehkä kaikkein merkillisin” (Tapana, Pentti (2009): Elävä solu, Gaudeamus). Hänkin vertaa sitä polkupyörän dynamoon:

ATP-syntaasin mekanismia voisi verrata polkupyörän dynamoon… Sylinteri ja akseli muodostavat pyörivän roottorin ja pallomainen pää sitä paikoillaan pitävine varsineen staattorin. Syntaasin rakenne mahdollistaa energian lataamisen ATP-molekyyleihin niin kuin dynamon staattorissa pyörivä roottori (ankkuri) tuottaa sähkömagnetismin lakien mukaan sähköä polkupyörän lyhtyyn.” Molekyylikone

Pommittajakuoriaisen polttokammiossa

vesiliukoinen hydrokinoni ja vetyperoksidi reagoivat katalaasi- ja peroksidaasientsyymien vauhdittamina. Tästä seuraa näin syntyvän liuoksen kuumeneminen aina kiehumispisteeseen asti. Liuos kaasuuntuu muutamassa millisekunnissa ja pommittajakuoriainen ruiskuttaa hyökkääjän päälle tätä sata-asteista myrkyllistä kaasuseosta.

Pommittajakuoriainen käyttää ruiskuttamiseen suutinta,

joka on varustettu käännettävällä ohjaimella. Suihku voidaan näin suunnata tarkasti. Suutin on niin monipuolinen, että sillä voi tähdätä jopa eteenpäin kuoriaisen selän yli tai sen ruumiin ali, ja näin se torjuu hyökkääjän. Suuttimen liikkuvuus on peräti 270 astetta.

Pommittajakuoriaisen kaasuase on innoittanut tutkijoita

selvittämään, voisiko kyseisen elimen teknisiä ratkaisuja kopioida ihmisen suunnittelemiin laitteisiin. Tätä uutta tieteenalaa kutsutaan biomimetiikaksi.

On havaittu, että Jumalan suunnittelemat laitteet ovat aina parempia,

kuin ihmisten rakentamat. Kuoriaisen mekanismin kopioinnin etuja voisivat olla nopea ruiskutus ja suihkun pitkä ulottuvuus. Tämä voisi olla hyödyksi kaasuturbiinien kehittämistyössä, sillä kuoriaisen ruiskutusmekanismi on hämmästyttävän tehokas. Kuoriainen voi laukaista kuuman latauksen 300 kertaa pidemmälle kuin mitä sen palokammion läpimitta on. Palokammion läpimitta on ainoastaan yksi millimetri.

Miten tämä hämmästyttävä nanoteknologia toimii?

Suunnittelun nerous paljastuu, kun yksityiskohtia tarkastellaan. Vannoutunut evolutionisti kuitenkin sulkee silmänsä suunnittelulta. Raamatussa ei turhaan todeta, että: "Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa" (Ps.14:1).

Lähtöaineet on varastoitu säiliöihin ja niiden vesiliuosten väkevyydet ovat 25 % hydrokinonin osalta ja 10 % vetyperoksidin osalta. Lisäksi tarvitaan palokammio, missä entsyymien vauhdittama reaktio tapahtuu. Aluksi lähtöainesäiliöitä puristetaan tarkoitusta varten asennetuilla lihaksilla. Tällöin lähtöaineiden seokset siirtyvät asianmukaisten venttiilien kautta palokammioon. Kun lähtöaineiden seokset ovat palokammiossa, reaktiota vauhdittavat entsyymit liitetään mukaan kammion seinämän läpi sen ulkopuolella olevista erityisistä rauhasista. Tämä saa aikaan hyvin nopean katalyyttisen reaktion, missä katalaasi hajottaa vetyperoksidin vedeksi ja vapaaksi hapeksi ja peroksidaasi puolestaan hapettaa hydrokinonin ja samalla vapautuu lämpöä.

Kuoriainen ruiskuttaa kuumaa kaasua

kerrallaan 0,1–0,5 milligrammaa. Lihakset säätelevät kokoon puristettavien lähtöainesäiliöiden tyhjenemistä. Palokammio puolestaan on seinämiltään jäykkä. Keskimääräinen ruiskutuksen kesto on 11,9 millisekuntia ja kuoriainen ruiskuttaa keskimäärin noin 7 ruiskutuksen sarjan. Pommittajakuoriainen voi ruiskuttaa 500 kertaa sekunnissa, suihkuavan kaasun nopeus voi olla lähes 20 metriä sekunnissa ja suihku voi ulottua 30 senttimetrin päähän. Sarjatulen nopeus ylittää rynnäkkökiväärin tulinopeuden (700 laukausta minuutissa). Se on tarkkaan tauotettu optimaaliseksi, jotta kuoriainen ei lämpene kuolettavan kuumaksi.

Suutinjärjestelmä on laitteen tärkein osa

Palokammion pakokaasut purkautuvat suuttimien putkien kautta. Suuttimia tutkittaessa kävi ilmi, että niiden palokammiota lähinnä oleva suutinputken pää ei ollut täysin jäykkä, vaan siinä oli joustava kalvo, joka toimi erittäin hyvänä paineventtiilinä. Tämä venttiili estää kuuman kaasun purkautumisen suuttimen läpi ja se avautuu vasta sitten, kun palokammioon on kehittynyt tietynsuuruinen paine. Tämä havainto paljasti, että ruiskutusta säätelee palokammiossa muodostuvan kaasun räjähdysten sarja. How some beetles produce a scalding defensive spray

Voimme toki luottaa siihen, että evolutionistit sepittävät

innokkaille kannattajilleen tarinan pommittajakuoriaisen kaasuturbiinin ”evoluutiosta”. Seuraavassa youtube kommentissa tutkija selittää (englanniksi), kuinka ”kehittyminen” tapahtui ”pikku muutoksilla” eli reaktiokammion seinämän pehmenemisestä johtuen – tämä ei tietenkään ole mikään selitys, mutta tällaiset ”löysät heitot” hämäävät helposti maallikkoja: How bombardier beetles bomb Kuinka pommittajakuoriaisen ase, jonka kokoista nanotuliasetta ihminen ei pysty tekemään, ja jonka kaikkea nerokkuutta vasta yritetään selvittää, olisi kyhätty kokoon evoluution ”sokean kellosepän” toimesta? Montako prototyyppiä räjähti ennen kuin toiminta kehittyi virheettömäksi?

Osoittaa ylimielistä röyhkeyttä väittää tällaisten suunnitteluratkaisujen

olevan sattuman ja valinnan tuotetta, kun niiden toimintaa ei edes ymmärretä. Asia lakaistaan maton alle sanomalla, että ”evoluution ’aukkojen jumala’ teki sen tai luontoäiti lahjoitti liipaisinherkän konetuliaseen!” Jos vaivautuu ajattelemaan itse, ymmärtää kyllä, että tämä ei ole mahdollista.

Näitä kuoriaisia tunnetaan 500 eri lajia. Kuinka monta kertaa kaasuase mahtoi ”kehittyä”?

Luomakunnan muuta mykistävää teknologiaa,

voi katsoa tästä (selostus englanniksi): Inner Life of the Cell

Yllä nähtävässä youtubessa esiintyy myös nerokas kävelykone

Katsottuasi mitä solujesi sisällä tapahtuu joka hetki, osaat varmasti itse arvioida, ovatko sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta kehittäneet tämän nerokkaan järjestelmän vai annatko kunnian Jumalalle.

Uusdarvinismin ja teistisen evoluution opettaminen on murhaa pahempi rikos,

sillä Raamatun arvovallan romuttamisen seurauksena on iankaikkinen kadotus. Teistiset evolutionistit, jotka uskovat Jumalan luoneen tappamalla epäonnistuneita tekeleitä vuosimiljardien ajan, ovat tempaisseet tapin irti kirkkoveneestä ja ylipappien ynnä kirjanoppineiden sopulilauma äyskäröi sinne lisää evoluutiomyrkkyä.

Kun ihmisille opetetaan tieteen arvovallalla, että he polveutuvat lämpimästä lihaliemestä kvintiljoonien kuolemien kautta, ja että kaikki Jumalan luoma nerokas biologinen teknologia olisi itse luonut itsensä, vaikka samaan eivät edes insinöörit pysty, Raamatun arvovalta romahtaa. On oleellista pitää mielessä, että ainoa "hovikelpoinen" syy olla ateisti, on kehitysopin korttitalo.

On varmasti monille yllätys, että elämä ei todellakaan ole luonnollinen asia,

sillä sen syntyminen on fysiikan ja kemian lakien sekä perinnöllisyystieteen vastaista. Biologi saattaa sanoa, että jos aurinko paistaa ja maaperässä on alkuaineita, se vihertää pian! Biokemisti tietää, että sellaista ei voi tapahtua, mutta harva heistä uskaltaa sanoa sen ääneen! Insinööri tunnistaa suunnittelun, kun näkee koneen! Evoluutiobiologi ei näe suunnittelua missään, koska hän ei pura ja kokoa koneita, vaan kertoo tarinoita koneista, jotka rakentavat itse itsensä!

Ihmisille ei kerrota, että ”alkuliemi” on palanut pohjaan

ja tarinat kemiallisesta evoluutiosta ja uusdarvinismista on viime vuosina kumottu täysin epätieteellisinäThe Origin of Life: An Inside Story Tässä luennossa James Tour, huomattava messiaaninen juutalainen tiedemies, kertoo englannin kielellä, kuinka uskomattomasta emävalheesta on kysymys! Tour osoittaa myös, että biologit eivät, koulutuksen puutteesta johtuen, ymmärrä asiaan liittyviä tieteellisiä ongelmia ollenkaan! Jos ohittaa biokemian opiskelun, saa syyttää vain itseään.

Rikos on jo tapahtunut, kiitos välinpitämättömien kasvattajien, ja sen hedelmät ovat kypsyneet

Suomessa enää hädin tuskin 5% nuorista uskoo Jeesuksen tavoin, että ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1.Moos.1:27; Matt.19:4; Mark.10:6). Rippikoulussa annettava opetus alkuräjähdyksestä, evoluutiosta ja "sukupuolisuvaitsevuudesta" tuhoaa uskon lopullisesti.

Epätoden evoluutiouskomuksen tauoton päähän takominen varmistetaan pienestä pitäen. Suomessa aloitettiin syksyllä 2017 ”Tiedepäiväkotitoiminta”. Näin varmistetaan mahdollisimman varhainen ateistinen aivopesu ja siihen liittyvä sukupuolisuuden hämärtäminen, jotta seksuaalinen sekoilu saa ”tieteelliset” perusteet.

Opetushallituksen ohje:

Käsitykset sukupuolten tehtävistä, rooleista ja työnjaosta ovat aina sidoksissa kulloiseenkin kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yhteisöön. Lähtökohtaisesti sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa… Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus ovat opiskelijoiden erilaisten kokemusten, kiinnostusten kohteiden, aatteiden ja tavoitteiden huomioon ottamista. Moninaisuuden hyväksymisellä koulutuksessa ja kannustamalla sukupuolelleen ei-tyypilliselle alalle autetaan torjumaan opiskelijoiden stereotyyppistä ajattelutapaa ja ennakkoluuloja sekä rikkomaan rakenteellisia esteitä. Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus vaativat monenlaisia lähestymistapoja ja strategioita, jotta tavoite opiskelijoiden henkilökohtaisesta kehittymisestä ja kriittisestä tietoisuudesta saavutetaan. Opettajan on aktiivisesti heittäydyttävä opiskelijan ”saappaisiin” ja opittava sukupuolitietoisuutta tosielämän kokemuksista, oppikirjojen ulkopuolelta.” Mahtaako lihavoimani opetushallituksen teksti kehottaa opettajaa ja kenties lapsiakin kokeilemaan sekoilua henkilökohtaisesti!? Tällainen puuhastelu täyttää mielestäni rikoslaissa mainitun seksuaalisen häirinnän tunnusmerkistön. Valtakunnansyyttäjä tuskin kuitenkaan puuttuu siihen, koska hän on agendansa valinnut.

Lastenlääkärit ovat vielä eri mieltä

Lastenlääkäri ja American College of Pediatricians -yhdistyksen puheenjohtaja Michelle Cretella on tuominnut ”instituutiot, jotka edistävät sukupuolen vaihtamisen oikeaksi vakuuttamista ja vahvistamista”. Hänen mukaansa siinä osallistutaan ”lasten hyväksikäytön vakiinnuttamiseen”, joka voi aiheuttaa lapsille peruuttamattomia psykologisia vaurioita. ”Kaikille lapsille pitäisi kertoa totuus, että sukupuoli ei koskaan muutu eikä sitä voi muuttaa”, Cretella kertoi LifeSiteNewsille sähköpostissa. ”Kaikki lapset tulisi kasvattaa omaksumaan heidän kehonsa ja biologisen sukupuolen todellisuus. Kaikkia lapsia olisi vahvistettava ainutlaatuisina poikina tai tyttöinä, kuten heidän ruumiinsa ovat.” Kaliforniassa lapset traumatisoituivat transseksuaalisuuden oppitunnista. Iso-Britanniassa jo lähes tuhannen nuoren ihmisen elämä on leikattu pilalle kirurgin veitsellä ja keho rakennettu, vielä keskenkasvuisen nuoren, päähänpiston mukaiseksi pillereillä. Belgiassa lopputulokseen tyytymätön halusi eutanasiaa! Suomessa hallitus ajaa myös translakia. Ruotsissa Karolinska instituutti onneksi kritisoi jo teinien silpomista ja hormonihoitoja ja torjuu nuorten ihmisten elämän tuhoamisvimmaa Ruotsi lopettamassa sukupuolen korjauksen nimellä tehdyt ihmiskokeet nuorilla?

Tämä villiintyminen näkyy kaikkialla

Lahtelainen pyhäkouluopettaja valittiin vuoden 2017 Miss Gayksi, joten kirkkokin tavallaan kantaa kortensa kekoon. Helsingin piispa nimitti hädin tuskin 16 vuotta täyttäneen pojan vuoden Mr Gayksi. Teologian maisteria ei vihitty papiksi, koska hän kieltäytyi siunaamasta samaa sukupuolta olevan parin kotia. Vastavalittu Helsingin uusi piispa kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Arkkipiispa Mäkinen ”kiitti jumalaa samaa sukupuolta olevista pareista”. On perusteltua kysyä, mitä jumalaa arkkipiispa hän palvoi? Tilanne ei muuttunut paremmaksi, sillä uusi arkkipiispa toivotti lähes ensi töikseen siunausta kaikille Pride tapahtumassa vihityille pareille ja kielsi ehtoollisen jakamisen suuressa nuorisotapahtumassa. Tämä tuskin jää seuraamuksia vaille: ”Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4).

Kirkko ei tajua, että maailma on siirtynyt Jeesuksen ennustamiin Lootin päiviin eli "Sodomaan ja Gomorraan" (Luuk.17:28), jotka edeltävät Hänen paluutaan. Jeesus toteaa myös, että Lootin päivien ”sukupolvi hylkää hänet” (Luuk.17:25). Herran päivä ei tule ennen kuin ”tapahtuu luopumus” (2.Tess.2:3). Kun Jumala hylätään Luojana ja Raamatun ilmoitusta maailman historiasta pidetään myyttinä, seuraukset ovat kaikkien nähtävissä. Paavali ennakoi nykymaailman tilanteen Roomalaiskirjeen 1. luvussa. Jos olet samaa mieltä Paavalin kanssa, riskeeraat 2 vuoden vankilatuomion.

Raamatun varoitusten todesta ottaminen on ainoa ratkaisu

Raamattu on Pyhän Hengen puhetta (2.Piet.1:21). Heille, jotka tuntevat vastuunsa ihmisten iankaikkisesta kohtalosta, on onneksi tässä tilanteessa tarjolla Raamatun arvovaltaa tukevia työkaluja kuten Luominen -lehti ja Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja, jonka päätoimittaja on messiaaninen juutalainen tiedemies Jonathan Sarfati.

EHTOOLLISKIELTO KATUMATTOMILLE MURHAAJILLE?

USA:n katolinen kirkko pohtii ehtoolliskieltoa presidentti Joe Bidenille, joka ei työskentele aktiivisesti aborttien torjumiseksi. Kielto koskisi tietysti kaikkia abortin kannattajia.

Älä murhaa

On yksi kymmenestä käskystä. Se on virheellisesti käännetty muotoon "älä tapa", jonka perusteella voi hurskaasti kieltäytyä varusmiespalveluksesta. Sodassa joudutaan valitettavasti tappamaan, ja näin on Suomen itsenäisyyttäkin ylläpidetty. Käskyä ei kuitenkaan ole tarkoitettu maanpuolustusta mitätöimään. Murha on aivan muuta. Se on harkitusti suunniteltu ihmisen surmaaminen. Abortti on harkitusti suunniteltu puolustuskyvyttömän ihmisen surmaaminen.

Voiko abortin kannattaja osallistua ehtoollisen viettoon hyvällä omallatunnolla?

Ortodoksikirkossa abortin tehnyt lääkäri tietääkseni erotetaan ehtoollisyhteydestä määräajaksi. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten luterilaisen kirkon piispat suhtautuvat tähän kysymykseen vai ohittavatko he sen vaikenemalla, samalla hartaasti toivoen, että kukaan ei kysy heiltä.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.