maanantaina, 10. huhtikuuta 2023, klo 17.08

Jumalan ohjaamaa evoluutiota?

Pekka Reinikainen

Useimmat teologiset tiedekunnat, liberaaliteologit ja jopa "Raamatulle uskollisina" esiintyvät saarnaajat julistavat totuutena käsitehirviötä, jonka mukaan ihminen olisi luotu surmaamalla kehitysopillisia esi-isiä 3 500 000 000 vuoden ajan! Tällainen teistinen eli jumalallisesti ohjattu kehitys, alkusolusta ihmiseksi, edellyttäisi tähtitieteellisen määrän esi-isiä, jotka joko pyrkisivät ihmistä kohti, sattumalta ajautuisivat ihmisiksi tai joita "paimennettaisiin" kehittymään ihmisen suuntaan.

Raamatun mukaan luominen tapahtuu Jumalan Sanalla välittömästi. Mädältä haisevan Lasaruksen ulostulo haudasta toteutui Jeesuksen antaman käskyn seurauksena (Joh.11:43). Raamatun mukaan Jeesus on Luoja (Kol. 1:16).

Olisiko Jumala, Sanallaan luomisen sijaan, ohjannut sattumanvaraisia perimän kopiointivirheitä?

Teistinen evoluutio on "ohjattua nopan heittoa" ja kyseessä on yritys rakentaa oppi "jumalallisesta sattumasta" eli uskoa samanaikaisesti päämäärättömään "kehitykseen" ja juutalaiskristillisen teologian mukaiseen Kaikkivaltiaaseen luojaan. Puhutaan myös "biologoksesta", joka kuulostaa "akateemisesti hovikelpoisemmalta". Tällöin matkitaan Johanneksen evankeliumissa kuvattua Alkua, jonka mukaan "Alussa oli Sana (logos)".

Uskoa ristiriitaan

Teistinen evoluutio on ovela silmänkääntötemppu, jossa kaksi, täysin ristiriitaista käsitettä yhdistetään "uudeksi totuudeksi", jonka kanssa voisi tyytyväisenä elää.

Evoluutiota on kuitenkin vaikea määritellä täsmällisesti,

koska kyseessä on luotuihin lajityyppeihin ennalta "tehdasasennettu" muuntelun mahdollisuus, silloin kun ympäristö tai ravinnon saanti muuttuu. Tämä tulee selkeällä tavalla ilmi Tomi Aallon kirjoittamasta uutuuskirjasta Epigeneettinen informaatio - ja kadonnut evoluutio. Kirjasta selviää myös, että uusdarvinistisen evoluution edellyttämää, täysin uusien rakenteiden ja toimintojen syntyä, ei mitenkään voi tapahtua satunnaisilla mutaatioilla, jotka ovat haitallisia perimän kannalta, ja joita eliöt tästä syystä myös pyrkivät torjumaan monin tavoin. 

Uusien rakenteiden ja toimintojen syntyminen ei ole mahdollista ilman täysin uutta biologista informaatiota

Biologinen informaatio on koodattua informaatiota, joka määrittää aikaisempaan kokonaisuuteen sopivan uuden rakenteen ja toiminnon. Tällaisesta ei ole olemassa esimerkkejä. Oppikirjojen evoluutioesimerkit ovat edustavat vain olemassa olevien rakenteiden ja toimintojen muuntelua. Tästä on runsaasti esimerkkejä, mutta kyseessä ei ole esimerkki uusdarvinistisesta, alkusolusta ihmiseksi kehityksestä, joka edellyttäisi tähtitieteellisen määrän täysin uutta informaatiota. 

Ristiriidassa eläminen aiheuttaa ongelmia - ennemmin tai myöhemmin!

Ihmisillä on taipumus valita mieleisensä informaatio ja auktoriteetit, jotka ohjaavat, usein tietoisesti valituille harhapoluille. Hyvä esimerkki on tiedemaailma, joka julistaa, että aine ja energia on luonut kaiken. Vaikka tämä on vastoin kaikkea sitä, mitä biokemiasta, fysiikasta ja matematiikasta tiedetään, ajatellaan, että pian löydettäneen uusia luonnonlakeja, jotka selittäisivät tietoisen elämän itsestään tapahtuvan syntymisen. Ihminen elää mielellään valheessa, jotta hänen ei tarvitse pohtia elämänsä tarkoitusta ja kuoleman jälkeisiä tapahtumia. Teistinen evoluutio ei vilpitöntä etsijää tyydytä, koska se ei vastaa näihin elämän synnyn ja kuoleman kysymyksiin. Sensijaan se mahdollistaa luomisjärjestyksen tietoisen tai tiedostamattoman hylkäämisen, mistä seuraa elämän ja kuoleman ottaminen ihmisen omiin käsiin, kuten tapahtuu abortissa ja eutanasiassa. Teistinen evoluutio mahdollistaa myös myytin sadoista eri sukupuolista evoluution "harhapolkuina" ja niiden hyväksymisen "jumalallisina innovaatioina". 

Kun kirkko "heitti pyyhkeen kehään"

pari vuosikymmentä Darwinin Lajien synty -kirjan julkaisemisen jälkeen, se ryhtyi puhumaan "ohjatusta evoluutiosta". Darwin torjui pontevasti tällaisen ajatuksen, jonka mukaan Jumala olisi ohjannut evoluutiota tiettyä päämäärää kohti. Monet Darwinin aikalaiset, varsinkin tiedemaailman edustajat, hylkäsivät ajatuksen, jonka mukaan, lopullista tavoitetta tietämätön, luonnon valinta selittäisi kaikki luonnon historiassa tapahtuneet edistysaskeleet. Ajateltiin mieluummin, että evoluutio on tarkoitushakuinen tapahtumasarja, ja ihmisen mieli sekä moraali on Jumalan suunnitelmien mukainen luonnon rakenne. 

Ajatus evoluutiosta tarkoitushakuisena tapahtumasarjana

alkoi kuitenkin kumoutua, kun luonnon valinta "uudestisyntyi" 1900-luvun alussa Mendelin kokeiden tuloksena. Ajatus suuntaa vailla olevasta evoluutiosta muodostui tiedemaailman hyväksymäksi totuudeksi ja teistisen evoluution asema vaikeutui, sillä nyt ei riittänyt pelkästään se, että ajatus alkusolusta polveutumisesta hyväksyttäisiin Jumalan suunnitelmaksi, vaan piti myös hyväksyä ajatus, jonka mukaan sattumanvaraiset perimän kopiointivirheet ohjaisivat elämän kehitystä sukupolvesta seuraavaan. Mutta kuinka Jumala voisi "ohjata" tapahtumasarjaa, jolla ei ole päämäärää? Nykymaailman teistisillä evolutionisteilla ei ole selkää eikä johdonmukaista vastausta tähän kysymykseen.

Teistiset evolutionistit ovat muuttaneet juutalaiskristillistä käsitystä Jumalasta

Monet heistä väittävät edustavansa perinteistä juutalaiskristillistä teologiaa, mutta monet ovat todenneet, että teistinen evoluutio edellyttää jumalakuvan radikaalia muuttamista.

Uusia teologisia tulkintoja

Niitä on nykyisillä teistisillä evolutionisteilla ainakin kolme erilaista.

Koska evoluutiolla ei ole suuntaa, monet toteavat, että tällöin Jumala ei ole voinut aktiivisesti ohjata evoluutiota. Tämä kuitenkin sotii Jumalan kaikkivaltiutta vastaan. Jumalahan ei tällöin hallitsisi lopputulosta, eikä tietäisi saadaanko lopputuloksena ihminen vai suurilla aivoilla varustettu älykäs dinosaurus.

Toinen ongelma on syntiinlankeemus. Monet teistiset evolutionistit eivät siedä ajatusta alkuperäisen luomakunnan hyvyydestä ja ihmisen lankeemuksesta. Heidän mukaansa ihmiset ovat aina olleet syntisiä, koska kehityksen moottori on itsekkyys, joka auttaisi selviämään elämän taistelussa toisia paremmin. Mitään syntiinlankeemusta ei näin ollen ole tapahtunut.

Kolmas joukko, joka haluaa säilyttää evoluutiota "ohjaavan" Jumalan väittää, että "ohjaus" on "piilotettu silmiltämme". He väittävät, että Jumala olisi luonut sellaisen evoluution, joka "näyttää sattumanvaraiselta ja ohjaamattomalta tapahtumasarjalta", vaikka todellisuudessa se ei ole sitä. Nämä teistiset evolutionistit halveksivat juutalaiskristillistä näkemystä, jonka mukaan Jumalan suunnittelun jälki näkyy kaikkialla luonnossa.

Vaikka teistinen evoluutio on näkyvästi esillä kristillisessä mediassa,

hyvin harvat johtavat evoluutiobiologit hyväksyvät sen. Heistä 95% on ateisteja tai agnostikkoja. Tämä on suurempi osuus, kuin millään muulla tieteen alalla. Evoluutiobiologeista 88% ei usko kuoleman jälkeiseen elämään. 90% ei usko evoluutiolla olevan mitään lopullista päämäärää. 

Evankeliointi teististä evoluutiota opettamalla

Ei tuota tuloksia eikä herätystä vaan nuorison katoamisen seurakunnista. Varmin tapa vauhdittaa luopumusta ja tuhota Raamatun arvovalta on nykyinen luomisjärjestyksen vastainen opetus, jonka hedelmät näemme kaikkialla ympärillämme. Tämä on paradoksaalista, sillä kuten Tomi Aallon uutuuskirjasta käy ilmi - evoluutio on kadonnut! Ainoa tapa saada aikaan herätys on Raamatun luomisjärjestykseen luottavien teologien ja luonnontieteilijöiden yhteistyö. "Ettekö ole lukeneet, että jo alussa Luoja loi ihmisen mieheksi ja naiseksi", huomautti Jeesus!

LÄHDE: Theistic EvolutionPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.