torstaina, 20. huhtikuuta 2023, klo 18.51

Peli on pelattu Darwin

Pekka Reinikainen

ALUSSA EI OLLUT PIENTÄ LÄMMINTÄ LÄTÄKKÖÄ VAAN OLI VALMIIKSI OHJELMOITUJA TIETOKONEITA

Luonnontieteellinen tutkimus on tärkeää

Sen avulla voidaan osoittaa, että ”alkuliemen alkusolusta - sattumalta sinuksi” -evoluutioteoria on tunnettuihin luonnonlakeihin ja matematiikkaan sopimaton science fiction -satu.

Luonnontieteiden avulla voidaan myös osoittaa, että toisin kuin ”akateeminen luonnonhistoria”, Raamatussa ilmoitettu ”luomakunnan historia” sopii hyvin siihen, mitä fysiikasta, kemiasta, genetiikasta, matematiikasta ja biologisesta tietojenkäsittelystä tiedetään.

Olemattomuudesta tuskin ilmestyy elämälle sopivaa energiaa ja ainetta. Uusi solu voi syntyä vain jo olemassa olevasta solusta. On matemaattisesti mahdotonta, että elämän kannalta välttämättömät tiedostot kehittyisivät ja moninkertaistuisivat solujen sattumanvaraisten kopiointivirheiden (mutaatioiden) tuottamasta raaka-aineesta. Lopullisesta päämäärästä onnellisen tietämätön luonnonvalinta pyrkii selittämään vain sen, miksi kulloinkin kelpoisin jäi henkiin.

Luonnonvalinta on kuvitteellinen voima

Se ei todellisuudessa valitse mitään, koska muutokset biologiassa eivät perustu ”yritys-erehdys” -arpajaisiin vaan tietojenkäsittelyyn. Eliöiden sopeutuminen muuttuvaan ravintoon tai elinympäristöön perustuu aina solussa tapahtuvaan epigeneettiseen tietojenkäsittelyyn, seuraavan tietojenkäsittelyketjun mukaisesti:

”Ympäristötekijät muuttuvat -> muutoksia jatkuvasti seuraavat eliön aistit havaitsevat tapahtuneen -> ja viestintäväyliä käyttäen välittävät tietoa soluille erilaisilla viestimolekyyleillä -> solun epigenomi reagoi viesteihin -> tämän seurauksena solun epigeneettinen ohjelma muuttuu -> solujen, kudosten ja elinten toiminta sopeutuu ympäristön muutoksiin -> muutokset periytyvät jälkeläisille”

Jotta tällainen tietojenkäsittelyketju toimisi oikein, järjestelmässä täytyy olla aistivia mittalaitteita, viestimolekyylejä, viestejä vastaanottavia molekyylejä, viestintäväyliä, viestien koodausta ja dekoodausta, solujen välistä kommunikointia, ylläpidettävä muisti ja muistin tallennus- ja siirtämismekanismi jälkipolville. On ilmeistä, että uusdarvinistinen teoria ”valintapaineesta, valintaedusta, mutaatioista ja luonnonvalinnasta” ei selitä näitä nopeita muutoksia ja niiden siirtymistä jälkipolville, vaan teorian väitetyt tapahtumat osoittautuvat tyhjiksi käsitteiksi.

Mitä epigeneettinen tietojenkäsittely on?

Solun epigeneettiseen informaatioon luetaan kuuluvaksi DNA:n ulkopuoliset kemialliset merkinnät, jotka vaikuttavat DNA:n luentaan tai RNA-molekyylien toimintaan. Sen merkittävimmät muodot ovat DNA:n metylaatio, histonien epigeneettiset merkinnät ja ei-koodaavat RNA-molekyylit.

DNA:n metylaatiolla on tärkeä tehtävä solun erilaistumisessa, tiedon poiminnassa DNA:sta, vaihtoehtoisessa silmukoinnissa jne. Vääristyneet metylaatioprofiilit aiheuttavat usein vakavia sairauksia.

Jos putosit jo kärryiltä - älä sure! Tässä lisää purtavaa. Erikoislaatuisin epigeneettisen informaation muoto perustuu kromatiinin (= DNA ja siihen liittyneiden proteiinien kompleksi) kolmiulotteiseen muotoon eli 3D-genomiin. Kun tähän mekanismiin liitetään ajallisia tekijöitä, käytetään termiä 4D-genomi. Soluissa on myös histonikoodi, joka mahdollistaa nopean geenisäätelyn. Histonit ovat eräänlaisia proteiineista rakentuvia keloja, joiden ympärille DNA kiertyy.

Biologinen tietojenkäsittely on tavattoman monimutkaista ja kiinnostuneet voivat lukea siitä lisää Luominen ry:n julkaisemasta, Tomi Aallon uutuuskirjasta Epigeneettinen informaatio – ja kadonnut evoluutio. Tämä luento rakentuu paljolti Tomi Aallon kirjan perustalle.

Mitä on vaihtoehtoinen silmukointi?

Tämän nerokkaan mekanismin perusidea on, että solu voi pitää DNA:n muuttumattomana ja muokata väli- tai lopputuotteita, eli DNA:sta ”tulostettuja” RNA-molekyylejä. Vaihtoehtoinen silmukointi mahdollistaa solulle sen, että yhtä ja samaa DNA-jaksoa lukemalla solun mekanismit voivat valmistaa jopa tuhansia erilaisia RNA-molekyylejä ja edelleen proteiineja siten, että DNA pysyy koskemattomana. Eliön tehokkaan sopeutumisen kannalta on järkevää editoida RNA:ta. DNA:ta ei ole perusteltua muuttaa. Alkuperäistä DNA:ta pitää varjella, koska se on erittäin tarkoin ja huolellisesti järjesteltyä 4D-informaatiota ja sen mutaatiot voivat aiheuttaa vakavia geneettisiä sairauksia.

Vaihtoehtoinen silmukointi selittää esimerkiksi kirjoahventen nopean sopeutumislevittäytymisen Itä-Afrikan järvissä. Muutosten taustalla eivät olleetkaan satunnaiset mutaatiot ja luonnonvalinta, vaan vaihtoehtoinen silmukointi. Näiden erinäköisten kirjoahvenlajien DNA on käytännössä identtinen.

Vaihtoehtoinen silmukointi aiheuttaa päänvaivaa evoluutiobiologeille. On vaikea puolustaa Darwinin luonnonvalintateoriaa ja väitteitä satunnaisten mutaatioiden muuttavasta voimasta. Miten ne voisivat johtaa kehitykseen, kun DNA:n on havaittu olevan valmiiksi optimaalisesti järjesteltyä informaatiota?

Uusdarvinistinen alkuperätiede osoittautuu taikauskoksi

Yksi maailman merkittävimmistä tiedemiehistä, James Clerk Maxwell totesi: ”Tiede ei kykene perustelemaan materian luomista tyhjästä. Olemme saavuttaneet ajattelukykymme äärirajan, kun olemme myöntäneet, että koska aine ei voi olla ikuista ja itsestään olemassa olevaa, sen täytyy olla luotu”.

Oppikirjojen väitteet uusdarvinistisen alkusolun itsestään tapahtuneesta synnystä ovat puhdasta science fictionia. Kyseessä on tyypillinen akateeminen tieteistarina, joka on kehitetty Luojan mitätöimistä varten. Kysyt -miten niin, eikö oppikirjoissa kuvattu koeputkikertomus elämän synnystä olekaan kelvollinen? Ei ole, sillä se on biokemian lakien vastainen!

Arvovaltainen tiedejärjestö Royal Society lupaa maksaa 10 miljoonaa dollaria elämän alun arvoituksen ratkaisijalle. Maailmankuulu biokemisti James Tour selvittää youtube -luennoissaan, miksi soluja ei voi syntyä itsestään.

Uusdarvinismin vuosimiljoonat deletoivat evoluution

Moderni genetiikka osoittaa, että käytännöllisesti katsoen kaikki lajit ovat yhtä vanhoja - tuhansien - ei miljoonien vuosien ikäisiä. Suvullisesti lisääntyvät eläimet eivät myöskään voi jatkaa sukuaan vuosimiljoonia, sillä miljoonien vuosien kuluessa väistämättä kertyvät piilevät kopiointivirheet eivät luo uutta uljasta luomakuntaa, vaan varmuudella tappavat, varsinkin kaikki suvullisesti lisääntyvät eliöt, ja jättävät planeetan bakteereille.

Aika ei mahdollista evoluutiota, vaan on todellisuudessa uusdarvinismin vaarallisin vihollinen! ”Darwin eksytti biologian harhapolulle, josta se ei ole vieläkään löytänyt takaisin”, toteaa professori Matti Leisola uutuuskirjassaan, Darwin erehtyi – erehtyikö Einsteinkin? (datakirjat).

KOPIOINTIVIRHEET JA MUTAATIOT OVAT HENGENVAARALLISIA

Siksi solut tekevät kaikkensa estääkseen ne ja korjatakseen niitä. Kun solun tiedostoa jäljennetään ”kirjain kirjaimelta”, kopiokoneet käyvät huimalla nopeudella. Koneet liittävät muodostuvaan uuteen DNA-ketjuun tuhat koodikirjainta sekunnissa. Virheitä on mahdotonta välttää tässä vauhdissa ja ihmisen perimä rappeutuu nykyään erittäin nopeasti, koska myös kopiokoneiden rakennusohjeisiin kertyy kopiointivirheitä.

Mutaatiot rikkovat perimää ja luovat siihen epäjärjestystä 

Toimintahäiriöitä tulee, koska alkuperäinen DNA on äärimmäisen tiivis ja huolellisesti järjestelty tiedosto. Optimaalinen järjestys tekee mahdolliseksi käyttää yhtä DNA-jaksoa, tai osaa siitä monien erilaisten RNA-tuotteiden ja proteiinien valmistukseen.

DNA on passiivinen informaatiovarasto. Se on täydelliseksi rakennettu tietopankki, jota satunnaiset mutaatiot eivät voi parantaa. Solu muistuttaa tietokonetta, jota epigeneettinen informaatio käyttää. Alussa Jumala loi virheettömän raudan ja softan!

Mutaatiot eivät olleetkaan sattumanvaraisia, kuten on luultu!

DNA-koodi rakentuu neljästä emäsmolekyylistä: G, C, A ja T. Koodissa oleva GC emäspari mutatoituu hanakammin AT emäspariksi kuin päinvastoin. Tämä sulkee pois vuosimiljoonien evoluution, sillä tämä aiheuttaa sen, että informaatio häviää DNA:sta nopeasti, koska jäljelle jää lopulta vain A ja T koodikirjaimia.

Mutaatioista on seurannut ihmisille jo yli 32 000 sairautta ja sairaudet lisääntyvät nykyään kiihtyvällä vauhdilla. DisGeNet -tietokannassa oli vuonna 2021 jo yli 1 134 942 geneettistä, sairauksiin yhdistettyä geenivirhettä ja määrä oli noin kaksinkertaistunut alle puolessatoista vuodessa. Jokainen syntyvä lapsi tuo ihmisen perimään 100-200 uutta, sukusoluissa periytyvää geenivirhettä, eikä asialle ole mitään tehtävissä. Huhtikuussa 2023 julkaistu tutkimus osoitti, että noin 17 prosenttia ihmisistä ei enää voi saada lapsia. Miesten sukusolujen määrä siemennesteessä on puolittunut sitten 1970-luvun ja yksinäinen mieskromosomi Y on menettänyt 95 % geeneistään.

On oleellista ymmärtää myös, että ”yksinkertaisia soluja” ei ole

Väite ”yksinkertaisista soluista” on uusdarvinistien keksimä myytti, joka on itse asiassa heidän teoriansa vastainen, sillä uusdarvinistinen evoluutio ei todellisuudessa ole monimutkaisemmaksi kehittymistä vaan kelpoisimman eloon jäämistä.

On tärkeä tajuta, että uusdarvinistien myyttinen alkusolukaan ei voi olla ”alkeellinen”, vaan siinä täytyisi välittömästi olla muun muassa tehdasasennettu kopiointikoneisto, tehdasasennettu kopioidun koodin oikolukukoneisto ja tehdasasennettu, havaittujen kopiointivirheiden korjauskoneisto. Ilman näitä toimintoja alkuliemestä onnekkaasti putkahtanut solu olisi pelkkä tähdenlento ja vaikka se onnistuisi jakautumaan, se rappeutuisi jo muutamassa sukupolvessa. Toki solu tarvitsee, hengissä pysyäkseen, paljon muitakin tehdasasennettuja toimintoja, mutta tässä vain joitakin alkupaloja.

ELÄMÄN PUU KAATUI JUURI

Koululaisille ja opiskelijoille tarjolla olevissa kurssikirjoissa komeilee usein elämän puu, taianomaisine, alkusolusta appelsiineiksi, norsuiksi ja ihmisiksi ulottuviin kehitysoksistoineen. Puusta on nyt kuitenkin löydetty hedelmiä, jotka eivät maistu uusdarvinisteille. Oksista roikkuu äidittömiä ja isättömiä orpogeenejä, jotka ovat muuttanet puun pensaaksi - biologian kurssikirjoja lukuun ottamatta!

Uusdarvinismin puu on kaatunut ja jäljelle on jäänyt Raamatun historiaan sopiva ”luomisen puutarha”

Luonnontieteellinen tutkimus on nyt osoittanut, että kaikkialla voidaan todeta erikseen luotuja lajityyppejä, jotka vastaavat vanhentuneen biologisen järjestelmän suku, heimo ja lahkotasoja. Ilmaa hengittävien eläinten luotuja lajityyppejä on noin 8 000 eikä niiden välillä ole mitään yhdistävää geneettistä siltaa. Koiraeläimet, kissaeläimet, kana- ja sorsalinnut jne. ovat geneettisesti täysin toisistaan erossa olevia saaria, eikä kulku saarelta toiselle ole matemaattisesti mahdollista.

Elämän alussa luotujen lajityyppien soluissa on äidittömiä ja isättömiä geenejä ja niiden koodaamia proteiineja eli singletoneja, joita ei ole muissa eliöissä. ”Singletoneilla ei ole mitään sukulaisuutta muiden proteiiniperheiden kanssa. Niiden alkuperästä ei ole mitään tietoa. Niitä löytyy kaikista tutkituista eliökunnan ryhmistä: parasiiteista, kasveista, hyönteisistä ja jopa E.coli bakteerin eri kannoista”, toteaa bioprosessitekniikan professori Matti Leisola uutuuskirjassaan. ”Valtava määrä singletoneja jokaisen lajin perimässä on tehnyt lajien välisestä transformaatiosta matemaattisesti mahdotonta”, toteaa Leisola.

Silmiemme eteen on nyt avautunut uusi, vallankumouksellinen biologinen todellisuus – kaikki entinen on mennyt…

Zagrebin yliopiston biologian dosentti Branko Kozulic toteaa biologisesta lajista: ”Biologisen lajin olemus on sen ohjelma ja jokaista lajia erottaa toisista lajeista vähintään sata ainutlaatuista proteiinia, singletonia”.

Yksi geeni – yksi proteiini -biologia on aikansa elänyt näkemys

Käsitys geenistä on muuttunut, sillä DNA:sta poimitaan tietoa vaihtoehtoiseksi silmukoinniksi kutsutulla menetelmällä. DNA:ssa oleva tieto on järjestetty siten, että vaihtoehtoisen silmukoinnin avulla solu pystyy, DNA:ta mahdollisimman tehokkaasti lukemalla, ja edelleen siitä tuotettua RNA:ta muokkaamalla rakentamaan eliön selviytymis- ja sopeutumistarpeen kannalta välttämättömiä RNA-molekyylejä ja proteiineja. Yhdestä jaksosta voidaan saada, ei vain yksi, vaan satoja erilaisia proteiineja.

DNA on moniulotteinen, tarkoin järjestetty, optimaalinen kirjasto, jota solu hyödyntää RNA-tuotteiden valmistuksessa. Luotuihin lajityyppeihin, jotka vastaavat nykyluokituksen suku-, heimo- ja lahkotasoja, on tehdasasennettu mahdollisuus sopeutua nopeasti ympäristön ja ravinnon muutoksiin. On ilmeistä, että lajiutuminen ei voi tapahtua uusdarvinistisella mutaatio-valinta -mekanismilla, joka olisi aivan liian hidas elossa pysymisen kannalta.

LISÄÄ YLLÄTYKSIÄ

Kaikilla ihmisillä on ollut sama isä

Se voidaan todeta perimästä. Yhteinen isämme eli noin 5 000 vuotta sitten. Uusdarvinistien selitys tälle yllättävälle havainnolle on, että 5 000 vuotta sitten elettiin klaaneissa, ja yhden esi-isän jälkeläiset tappoivat kaikki muut miehet.

Ihmisten geneettinen ero on vain noin 0,01 %. Olemme siis kaikki yhtä perhettä. Erillisiä ihmisrotuja ei ole! Mielenkiintoista on myös, että toisin kuin eläimet, ihmiset eivät lajiudu! Tämä on odotettavissa, koska Jumalan ilmoituksen mukaan meidät on luotu Hänen kuvikseen.

Yksinomaan äidin kautta periytyvä mitokondrioiden DNA antaa ihmiskunnan iäksi noin 5 700 vuotta. Mitokondrioiden DNA:sta tieto katoaa tuman DNA:ta nopeammin, koska mitokondrioissa ei tapahdu rekombinaatiota (joka tarkoittaa uusien ominaisuusyhdistelmien syntymistä suvullisessa lisääntymisessä, vanhemmilta periytyvien ominaisuuksien uudelleen järjestyessä). Rekombinaatiota ei käytännössä tapahdu myöskään miesraukkojen yksinäiselle Y-kromosomille, ja näyttää vahvasti siltä, että evoluutio deletoi ensi töikseen miehet.

Eläimet ovat myös olleet olemassa vain noin 5 000 – 10 000 vuotta

Tämä oli valtava järkytys tutkijoille, jotka kauhistuivat, ja evoluution kannalta kohtalokasta tulosta vähätelläkseen, pidensivät ajan 100 000 – 200 000 vuoteen muuntamalla mutaatiokelloa siten, että kellot eivät noteeranneet mitokondrioiden DNA:ta, joka antaa lyhyemmän olemassaolon ajan. Uusdarvinistien selitys tälle yllätyshavainnolle on, että joitakin vuosituhansia sitten olisi tapahtunut jättimäinen, maailmanlaajuinen katastrofi, josta selvisi hengissä vain muutamia eläinpariskuntia. Tämä sopii erinomaisesti maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen!

KYSYT VARMAAN - MIKSI AKATEEMINEN YLIOPISTOMAAILMA UMMISTAA SILMÄNSÄ TIETEELLISILLE TOSIASIOILLE?

Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa, koska nyky-yhteiskunnassa aivan kaikki toimii uusdarvinismin ehdoilla. Jos Jumala otettaisiin huomioon, aborttien tekeminen ja eutanasia muuttuisivat murhiksi, eikä enää puhuttaisi ”raskauden keskeytyksistä” ja ”kuolinavusta”. Uusdarvinismi antaa myös mahdollisuuden puhua tieteelliseltä kuulostavalla tavalla LGBTQ:sta ja ”muunsukupuolisuudesta” evoluution oikkuina, vaikka tulkinta on biologian näkökulmasta täysin absurdi, sillä ”muunsukupuoliset” katoaisivat välittömästi jälkeläisten puuttumisen takia.

Mitä akateeminen eliitti käyttää vastaväitteenä näihin murskaaviin todisteisiin, jotka osoittavat uusdarvinismin science-fictioniksi!

Eliitti järjestää toisinajattelijoille potkut, pilkkaa heitä, mitätöi arvostelijat ja vertaisarviointi valvoo, että kritiikkiä ei julkaista. Akateemisella mafialla ei ole luonnontieteellisiä argumentteja, mutta pilkkaaminen toimii erittäin hyvin ja kaikki kristittyjä vastaan suunnattu vihapuhe on sallittua ja hovikelpoista. Hyvä esimerkki on patologinen kristinuskon vihaaja, kosmologi Kari Enqvist, jonka mukaan ”usko Jumalaan on kuin viruksen aiheuttama kulkutauti”. Enqvist on todennut: ”Papit … kulkevat kaapu päällä ja käyttäytyvät ikään kuin Jumala olisi olemassa. Ja seurakunta yhtyy tähän peliin”.

Professori Matti Leisola on tehnyt tästä oman vastineen: ”Professorit kulkevat frakki päällä ja käyttäytyvät ikään kuin aine ja energia selittäisivät koko todellisuuden. Ja tiedeyhteisö yhtyy tähän peliin”.

Milloin järjelle jätettiin jäähyväiset?

Ihmiset etsivät järkeviä vastauksia asioihin aina 1700-luvulle asti. Paineet Jumalan syrjäyttämiseksi voimistuivat lopulta kestämättömiksi, ja mikä tahansa teoria, joka syrjäyttäisi Luojan, otettiin avosylin vastaan. Ranskan vallankumous (1789-1799) avasi pelin. Hegelin (1770-1831) dialektiikka tuhosi tieteen tavoitteena aikaisemmin olleen totuuden etsinnän. Hegeliä pidetään saksalaisen idealismin tärkeimpänä edustajana. Hänen ajatuksillaan oli suuri vaikutus marxismiin. Darwin lumosi nopeasti myös kirkon, ja antoi lopullisen kuoliniskun Jumalalle Lajien synty -kirjassaan, joka yllättäen ei kuitenkaan kerro miten lajit olisivat syntyneet, mutta sillä ei näytä olevan mitään väliä!

Kääntymättömät ihmiset vihaavat Jeesusta

Tämän tosiasian totesi Jeesus, joka oli Lunastaja ja Luoja: ”minua maailma vihaa, koska minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja” (Joh.7:7). On tärkeä muistaa, että Jeesuksen puheiden pääasiallinen sisältö on varoitus kadotuksesta! Jeesus ei todellakaan ollut mikään pehmopuhuja, kuten usein annetaan ymmärtää.

ONKO NYKYTILANTEESTA MITÄÄN ULOSPÄÄSYÄ?

Huomaat helposti, että alkuperätiede on pelkkää taikauskoa. Raamatussa kuvattu maailman historia sen sijaan voidaan lukea suoraan DNA:sta.

On ilmeistä, että alussa lajityyppeihin on luotu taivaallisesti toimivat, rauta ja softa, eli solun koneistot soluelimineen, virheettömät DNA-tiedostot ja RNA-tietokoneohjelmat.

Ihmisen syntiinlankeemuksen seurauksena tapahtunut luomakunnan kiroaminen (1.Moos.3:17) ja tästä syystä alkanut tiedostojen rappio ja eliöiden sukupuuttoon kuolemisen käynnistyminen voidaan todeta DNA:n vaurioiden määrästä. ”Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan”, todetaan Roomalaiskirjeessä (8:20).

Vedenpaisumuksessa tapahtunut maailmanlaajuinen tuho ja polveutuminen muutamista eloonjääneistä nähdään myös DNA:sta.

Pian tapahtuva ihmisen ajautuminen sukupuuttoon viestii tämän luomakunnan iltahämärän laskeutuvan. Tämä selviää DNA:han, kuluneen 6 000 vuoden aikana kertyneistä, yli miljoonasta piilevästä mutaatiosta, joita biotekniikka ei voi poistaa.

Jos halutaan, Raamatun arvovalta voidaan palauttaa uskovien teologien ja luonnontieteilijöiden yhteistyöllä. Viesti nuorisolle ei kuitenkaan voi olla monissa seurakunnissa nykyään saarnattu, ristiriitainen käsitehirviö ”Jumalan ohjaamasta eli teistisestä evoluutiosta”. Raamatun mukaan Jeesus oli Luoja. Jeesus käski jo mädäntyneelle haisseen Lasaruksen tulla ulos haudasta. Olisiko Hän käyttänyt 3,5 miljardia vuotta ihmisen luomiseen?

Totuuden etsimisestä luopuneiden, ristiriidassa tyytyväisinä elävien, "kaikki on suhteellista -ihmisten" evankeliointi on mahdotonta. Seurakuntien sitoutuminen ”teistiseen evoluutioon” ei ole saanut aikaan nuorisoherätystä, koska julistus ei ole uskottavaa. Luominen ry:n tuottamasta lyhytelokuvasta ”Nuorisokato” selviää, miksi nykynuoret äänestävät jaloillaan ja jättävät seurakunnat. Velvollisuutemme on kertoa toivon viesti Raamatun arvovallasta tuleville sukupolville. Näin lapset ja nuoret voivat oppia ajattelemaan kriittisesti, kun heille annetaan mahdollisuus valita maailmankuvansa kahdesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta – joko ateismista tai Jeesuksesta.

KYSYT VARMAAN – MISTÄ LISÄTIETOJA?

Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta (luominen ry)

Epigeneettinen informaatio – ja kadonnut evoluutio (luominen ry)

Darwin erehtyi – erehtyikö Einstenkin? (datakirjat)

Evoluutiouskon ihmemaassa (datakirjat)

Herra Hip tutkii dinosauruksia (Luominen ry)

Biblical Creation on Solid Ground (Semnos Förlag)

Aina ajankohtainen Luominen -lehti

YLLÄOLEVA OPKON LUENTO JA YLEISÖN KYSYMYKSET YOUTUBESSA:

Pekka Reinikainen: Peli on pelattu, Darwin

TOINEN EVOLUUTIOKRIITTINEN LUENTONI RUOTSIKSI YOUTUBESSA:

Pekka Reinikainen: Skapelse har massor av bevis evolution har ingenPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.