torstaina, 30. toukota 2019, klo 9.36

Kaikki on teologiaa

Pekka Reinikainen

Ateistien ja darvinistiteologien yritys rakentaa panssariaita

tieteen ja teologian välille on eräs historian koomisimmista kömmähdyksistä, joka kaikesta huolimatta edelleen elää ja voi hyvin, varsinkin länsimaailman teologien keskuudessa. Berliinin muurin purkamisesta on kulunut lähes 30 vuotta, mutta ”vapaa” länsimaailma on vähitellen saatu vangituksi ateismin keskitysleiriin. Lapsille ja nuorille ei saa puhua Jeesuksesta ja aikuiset vaikenevat uskostaan. Samanaikaisesti entisessä Neuvostoliitossa katekismuksen opetus kouluissa on tullut pakolliseksi oppiaineeksi ja lasten aivopesu LGBT -ideologiaan on rikos.

Kotikutoinen yliopistoteologiamme

Suomessa perustuu ateistiprofessori Ilkka Niiniluodon neronleimaukseen, jonka mukaan maailmankuva on tiedettä ja maailmankatsomus uskontoa, eli pappeuden voi rakentaa darvinistisen saviliejun varaan samaan tapaan kuin arkkipiispan talo aikanaan rakennettiin Turussa, ja oli vaarassa liukua Aurajokeen.

Hedelmistään puu tunnetaan

Suomalaisten teologisten tiedekuntien ponnistelujen ja saarnatuoleista annetun uutteran darvinistisen liberaaliteologian opetuksen tuloksena enää 5% kansastamme uskoo, että Raamattu on totta. Puolet piispoistamme kannattaa avoimesti LGBT -ideologiaa ja osa jopa pitää ilmiötä "Jumalan luomana"! Väite on ilmeisen epätieteellinen (vain eniten jälkeläisiä tuottavat geenit säilyvät sukupolvesta toiseen) ja kyseessä on liberaaliteologien harrastama jumalanpilkka.

Väite, jonka mukaan tiede

tutkii luontoa ja teologia henkimaailman asioita, joihin tiede ei pääse käsiksi, on aikansa elänyt. Luonnontieteellisen tutkimuksen ja teologian keinotekoinen eristäminen toisistaan on jyrkässä ristiriidassa juutalaiskristillisen maailmankuvan kanssa. Tämän ymmärtää ilman filosofian opintojakin, sillä luonnontieteet perustuvat juutalaiskristilliseen maailmankatsomukseen.

Juutalaiskristillisessä Raamatussa kerrotaan myös,

mitä maailman historiassa on tapahtunut. Raamatussa kuvatut henkilöt ovat historiallisia henkilöitä yhtä suurella varmuudella kuin Rooman keisarit tai Aleksanteri Suuri. Pontius Pilatus, joka kysyi Jeesukselta ”mikä on totuus” ei ollut myyttinen hahmo. Hänen nimensä mainitaan kirkoissa ympäri maailman satoja tuhansia kertoja joka sunnuntai.

Raamatun kuvausta kaiken alusta

ei näin ollen voida muuttaa ”teologiseksi” maailmankatsomukseksi, joka ei olisi ”tieteellistä”. Historia on joko totta tai väärennöstä poliittisista syistä. Raamatussa ei anneta lupaa julistaa, että ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvut olisivat vain jonkinlaista ”Jumalan ihanuuden runollista ylistämistä”. Tähän ei myöskään tekstin tyylilaji viittaa, kuten jokaisen teologin pitäisi tietää! Ei ole olemassa mitään syytä muuttaa luomiskertomusta epätieteelliseksi myytiksi, vaan kyseessä on ateistiteologinen valinta, joka on ateistien uskontunnustuksen kulmakivi. Ilman fundamentalistista sitoutumista uusdarvinismiin ei voi uskotella itselleen, että ateismi olisi järkiperäinen valinta.

Vain Jumalan ilmoitus Raamatussa

pystyy selittämään ympärillämme olevan maailman. Vain Jumalan luomat luonnonlait tekevät elämän mahdolliseksi, mutta samalla ne estävät itsestään tapahtuvan luomisen! Vain Raamattu selittää, miksi maailma on paha ja rappeutuu nopealla aikataululla. Maailman pahuus ei ole Jumalan syytä, vaan ihminen on itse vastuussa hänelle luodun ihanan maailman tuhoutumisesta.

Maailmassa ei ole mitään järkeä,

jos Raamattu ei ole totta. Vain vedenpaisumus selittää tuhannet triljoonat äkisti hautautuneet fossiilit, joista 95% on merieläimiä. Vain luominen selittää miljoonien lajien perimässä olevat käyttöjärjestelmät. Vain syntiinlankeemus selittää niiden rappeutumisen.

Jokainen ihminen kyllä tietää syvällä sydämessään, että on olemassa Luoja, joka vaikuttaa luomakunnassaan, ja joka on myös antanut ihmisille vapaan tahdon, jotta jokainen voi itse valita, missä viettää iankaikkisuutensa. Myös tämä kertakäyttöinen maailma ajautuu väistämättä lämpökuolemaan luomakunnan vahvimman luonnonlain viemänä.

Uskoa ja tietoa ei

näin ollen voi keinotekoisesti erottaa toisistaan, vaan kaikki on teologiaa. Tämän ymmärtää vasta, kun silmät avautuvat näkemään, että Jumalan meille antama ilmoitus Raamatussa on myös luonnonlakien näkökulmasta täyttä totta.

FOSSIILI SYNTYY JOPA YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ

Kivettymien syntymisen väitetään kestävän kauan. Äskettäin kolme fossiilien tutkijaa kertoi alan ammattijulkaisussa, että he saivat fossiilin aikaan yhdessä päivässä!

Kuumuus ja paine synnyttävät fossiilin

Painetta paksuissa vedenpaisumuksen kerrostamissa kivilajeissa on paljon ja nopeasti nouseva paine nostaa lämpötilaa. Myös vedenpaisumuksen yhteydessä tapahtuneeseen tuliperäiseen toimintaan eli ”kaikkien suurten syvyyden lähteiden puhkeamiseen” ja niistä purkautuneisiin valtaviin laavakenttiin liittyi lämpenemistä, samoin kuin tällöin käynnistyneeseen mannerlaattojen liikkeeseen.

Fossiileja yritettiin tähän asti tehdä näin:

Tutkijat ovat tähän asti yleensä laittaneet eloperäisiä näytteitä, kuten sulkia ja lehtiä, pieneen suljettuun säiliöön, jonka he sitten altistavat paineelle ja lämmölle. Tarkoituksena on ollut kiihdyttää kemiallista hajoamistapahtumaa ja nopeuttaa fossiilin muodostumista. Perinteisten fossiilien muodostumista jäljitelleiden kokeiden ongelmana ovat olleet hauraat molekyylit ja haihtuvat kaasut, joista pitää päästä eroon. Se ei onnistu suljetussa säiliössä, ja tuloksena on pelkkää muhennosta fossiilin asemasta.

Kolme tutkijaa kokeili uutta menetelmää

He hautasivat eliöt nopeasti tiivistyvään saveen, jonka sitten puristivat savitauluiksi, jotka tämän jälkeen suljettiin säiliöihin. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä rakenteet säilyvät fossiilissa ja mitkä poistuvat sitä ympäröivään sedimenttiin, kun näin tehtiin. Tulokset olivat hämmästyttäviä! Linnunsulat ja puunlehdet säilyivät ällistyttävän hyvin: ”Olimme iki-ihastuneita – ne näyttivät aidoilta fossiileilta – nahkaa ja suomuja – rusehtavia luita – silmämääräisesti arvioiden todellisia fossiileja”.

Kerrostunut kiviaines on keskeistä fossiilien synnylle

Se selittää, kuinka fossiilit ovat voineet säilyä hämmästyttävän hyvin.

Hautautumisen on tapahduttava nopeasti

Sedimentin pitää ”imeä pois” hauraat ja haihtuvat molekyylit, jotka tekisivät eliön jäänteistä muhennosta ja estäisivät fossiilin muodostumisen.

Paksun sedimenttikerroksen on lisäksi kerryttävä nopeasti,

jotta saataisiin aikaan riittävä paine! Nykyinen sedimentin kertymisnopeus ei tähän riitä eli nykyisyys ei ole avain menneisyyteen. Edes tulvivat joet eivät kerrytä kuin senttimetrien tai korkeintaan muutaman metrin paksuisia kerroksia. Riittävän paineen syntymistä varten tarvittaisiin nopealla aikataululla kymmeniä metrejä, jotta fossiilin muodostumisen edellyttämät kemiallisen hajoamisen tapahtumat käynnistyisivät.

Geologian keskeinen oppilause,

uniformitarianismi, on näin osoitettu vääräksi. Hidas sedimenttien kertyminen ei kykene selittämään maailmanlaajuisia, triljoonien fossiilien täyttämiä kerrostumia. Vain lyhyessä ajassa valtavia kerrostumia kasannut maailmanlaajuinen vedenpaisumus pystyy selittämään olemassa olevan havaintoaineiston.

Fossils in a day?

MILJOONAT VUODET OVAT MOOTTORITIE LUOPUMUKSEEN

Kristittyjen perheiden lapset luopuvat uskosta laumoittain

Yhdeksän kymmenestä ilmoittaa syyksi uusdarvinistisen alkusolusta Aadamiksi -evoluutioteorian.

Mikä sai nuoret vakuuttuneiksi uusdarvinismista?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kouluopetus ja media sai heidät vakuuttuneiksi siitä, että Raamattu on pelkkä satukirja ja tieteellinen tutkimus osoittaisi, että maailma on itse luonut itsensä vuosimiljardien kehityksen tuloksena.

Tieteellinen tutkimus?

Mitkä olivat ne seikat, joihin nuoret vaihtoivat uskonsa? Olivatko perustelut laboratorioissa varmistettuja tutkimustuloksia vai vain filosofisia näkemyksiä? Tyypillinen uskontunnustus muodostui fossiileista, joiden väitetään muodostavan kehityksen sarjoja, kuten vaikkapa hevosen evoluutioparaatin. Ihmisen evoluution tueksi esitettyjä luunkappaleita lapset ja nuoret pitivät myös vakuuttavina todisteina. Kolmanneksi suosituin perustelu oli ihmisen ja simpanssin väitetty läheinen geneettinen sukulaisuus.

Mikä yksittäinen tekijä lopullisesti ratkaisi luopumuksen lavean tien valinnan?

Kaikki edellä mainitut kristinuskon ja Raamatun hylkäämisen syyt perustuvat yhteen ja samaan tekijään - - miljooniin vuosiin. Niitä eivät lapset ja nuoret edes maininneet, koska vuosimiljoonia pidetään itsestäänselvyytenä. Kaikki uusdarvinistisen uskon "kulmakivet" edellyttävät vuosimiljoonia, jotka toimivat koko korttitaloa koossa pitävänä liimana.

Kun saarnatuoleista julistetaan vuosimiljoonia

peli on menetetty. Tätä opetetaan käytännöllisesti katsoen kaikista kirkon kateedereista ja valitettavasti monet vapaat suunnatkin ovat, akateemisen painostuksen pelossa, heittäneet "pyyhkeen kehään". Ihmiskunniaa rakastetaan enemmän kuin Jumalan kunniaa ja pelätään pilkan kohteeksi joutumista. Tämän tuloksena enää 5% suomalaisista uskoo, että Raamattu on totta. Tämän komedian konnia ovat teologiset tiedekunnat, joiden liberaaliteologia käynnisti modernin materialismin, kun se tuhosi messiaanisen juutalaisen, Karl Marxin, uskon. Tästä syystä ateistit eivät vaadi teologisten tiedekuntien lakkauttamista, sillä ne ovat heidän tehokkain työkalunsa!

Materialistit käynnistivät näennäistieteen

ja luonnontieteen nykyisen korruption. Tuon ajan näennäistieteilijöistä kuuluisin oli saksalainen Ernst Haeckel, joka väärennettyjen piirrosten avulla väitti, että selkärankaiset käyvät läpi evoluutiohistoriansa alkio- ja sikiövaiheiden aikana. Lääkärit sen sijaan ovat tienneet jo 1920-luvulta lähtien, että tämä väite on varmasti valetta, mutta se esiintyy edelleen opetuksessa. Darwin sanoi aikanaan, että Haeckelin piirrokset olivat hänelle vakuuttavin todiste evoluutiosta.

Näennäistiede elää ja voi hyvin

Niin kauan kuin kirkko opettaa alkusolusta Aadamiksi -evoluutiota, on turha odottaa herätystä. Niin kauan kuin koulu, yliopistot ja media jatkavat materialismin opetusta, on turha toivoa tieteellisen korruption päättymistä. Niin kauan kuin ihmiset valitsevat valheen ja välttävät itsenäistä ajattelua, heille voidaan opettaa, että aine alkaa ajatella automaattisesti. Vasta kun ihmiset tajuavat, että tieteellinen tutkimus sopii vain - - ja ainoastaan Raamatussa meille ilmoitettuun historiaan, he voivat tulla tuntemaan Sanan (Joh.1:1-3), jonka kautta kaikki on luotu.

Miljoonien vuosien myytti on kumottava

Muuten menetämme myös jäljellä olevat viisi prosenttia uskovia. Työkalut evankeliointiin ovat olemassa: Luominen -lehti, Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja ja Evoluution Akilleen kantapäät -elokuva.

Jumalan Sanaan sitoutuminen aiheuttaa tietysti sen, että sinua pilkataan ankarasti sekä kirkon eerojunkkaaloiden että ateistien karienqvistien suulla. Nämä samaa virttä veisaavat pilkkaajat toteuttavat Raamatussa 2000 vuotta sitten kirjoitetun tekstin, jossa todetaan, että viimeisinä päivinä ilmestyy pilkkaajia, jotka kieltävät, pahuuteen mieltyneelle ihmiskunnalle, vedenpaisumuksen muodossa tulleen rangaistuksen (2.Piet.3:3-7). Kirjoitukset toteutuvat silmiemme edessä viiltävällä tarkkuudella ja täsmällisellä aikataululla.

Revisiting the FALLOUT!

VEDENPAISUMUS ALFATV:SSÄ

Puhun vedenpaisumuksesta Alftatv:ssä (19.5.2019): Vedenpaisumus ja dinosaurukset

TIEDEPALSTAN TAUOTON NÄENNÄISTIEDE

Suurimman päivälehtemme tiedepalstalla (23.5) otsikoidaan, kuinka: ”Tutkijat loivat täysin keinotekoisen bakteerin”.

Mistä on kysymys?

He poistivat kolibakteerin perimän neljästä miljoonasta koodikirjaimesta 18 000, josta seurasi, että bakteeri lisääntyi alkuperäistä huonommin. Tutkijat toteavat: ”On ihmeellistä, että se ylipäänsä kasvaa, näin raskaasti muokattuna.”

Artikkelissa hehkutetaan myös Craig Venterin pari vuotta sitten ”luomaa” bakteeria. Venter kopioi bakteerin perimän ja siirsi sen toiseen bakteeriin, josta oli sitä ennen poistanut perimän. Tämä muistuttaa temppua, missä Audin vaihdelaatikko siirretään Mersuun.

Mitä keinotekoisen elämän luominen edellyttäisi?

Tiedepalstan artikkelissa maallikoille valehdellaan kylmäverisesti ”luomisesta”. Bakteerien perimässä on satoja geenejä. Kolibakteerien niin sanotussa pangenomissa on tuhansia geenejä, kuten selviää kirjasta Evoluutio ja biologinen informaatio (Datakirjat). Geeneissä on muun muassa elämää ylläpitävien nanokoneiden eli entsyymien rakennusohjeet. Oikein toimiva nanokone on paljon monimutkaisempi kuin vaikkapa Audin vaihdelaatikko. Nanokonekaupan hyllyllä on 10 potenssiin 77 nanokonetta, joista vain yksi käy. Olisi huomattavasti helpompi poimia yksi tietty hiekanjyvä Saharasta sattumalta, kuin hakea varastosta oikea kone. Tämä olisi lisäksi toistettava satoja kertoja, jotta saadaan kaikki tarvittavat yhteistyössä toimivat nanokoneet. On enemmän kuin ilmeistä, että Jumala on luonut myös kolibakteerin ja artikkelin tapauksessa ihminen on vain tärvellyt Hänen luomistyötään.

LOOTIN PÄIVÄT ETENEVÄT VAUHDILLA

Suurin päivälehtemme (23.5) nopeuttaa siirtymistä Lootin päiviin, joiden Jeesus sanoi edeltävän tulemustaan. Tällä kertaa kokonainen aukeama käytetään 45 vuoden ikäisen espoolaisrouvan haastatteluun. Hän on Sexpon hallituksen puheenjohtaja, tietokirjailija, sukupuolentutkija, seksologi, ammattidomina ja, kuten hän itse toteaa - huora. Tämä naimisissa oleva, aikuisten lasten äiti on toiminut myös Seta ry:n puheenjohtajana.

Artikkelissa kerrotaan, että rouvan asiakaspiiriin kuuluu monimuotoinen joukko täysi-ikäisiä suomalaisia. Naisia, miehiä, transihmisiä ja kaikkea siltä väliltä. Sinkkuja ja varattuja, yksin tai pariskuntana. Palvelu maksaa 250 euroa tunti. Myös aviomies askartelee saman ammatin parissa.

Ammatti on tietysti yhtä vanha kuin ihmiskunta. Uutta on se, että puolesta miljoonasta postiluukusta aamuisin kolahtava päivän lehti tuo koko perheen luettavaksi tarinan tällaisesta elämäntyylistä hyväksyvään sävyyn. Mahtaako se edistää lasten mielenterveyttä? Vastuu tällaisen ”valistuksen” seurauksista on lehden toimituksella. Kyseessä on myös ajan merkki: ”heidän kunnianaan on heidän häpeänsä”, todetaan sattuvasti Filippiläiskirjeessä (3:19).

Suusyöpä lisääntyy vauhdilla

Tärkein syy on HPV-viruksen siirtyminen alapäistä suihin. Minun ei tarvinne kertoa, miten tämä tapahtuu.

SVEITSILÄISTEN MIESTEN SUKUSOLUJEN LAATU ROMAHTANUT

Sveitsiläisten miesten sukusolut ovat luokattoman kehnoja kolmella miehellä viidestä, todetaan 22.5 julkaistussa kattavassa tutkimuksessa. Teollisuusmaissa siittiöiden määrä millilitrassa on puolittunut viimeisen 50 vuoden aikana. Syy on "hämärän peitossa". Totuutta siittiökadon aiheuttajasta ei valitettavasti kerrota (koska EU tuottaa leijonanosan maailmassa myytävästä alkoholista ja paljon verotuloja), mutta murhenäytelmän konna on teini-iässä juotu alkoholi, joka muuttuu kiveksissä myrkylliseksi asetaldehydiksi. Siittiökatoa ei ole niissä kulttuureissa, missä teinit eivät harrasta humalajuomista.

Näin nopea muutos voi sinetöidä ihmiskunnan pikaisen sukupuuton, joka aikaisempien arvioiden mukaan voi olla edessä jopa kuuden sukupolven kuluttua.

Le sperme suisse (aussi) est de mauvaise qualité, alertent des chercheurs

LAILLISTETTU MURHA PERUSTUSLAKIIN?

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Juhana Vartiainen haluavat suurimman päivälehtemme mielipidekirjoituksessa (27.5), että oikeus aborttiin kirjataan Suomen perustuslakiin. Kyseessä olisi ainutkertaisen ihmisyksilön laillistettu murha. Kansanedustajat ovat hermostuneet, koska abortti voi olla USA:n seuraavien presidentinvaalien avainkysymys.

On hämmästyttävää, että kansanedustajat puhuvat hurskaasti ”ihmisoikeuksien ja seksuaalioikeuksien heikennyksistä”, ja pelkäävät vaaraa, että Suomessakin ”kyseenalaistettaisiin naisen oikeutta päättää omasta kehostaan”. On ällistyttävää, että he eivät käsitä olleensa itse hedelmöittyneitä munasoluja. On biologinen tosiasia, että yksilön elämä alkaa hedelmöittyneestä munasolusta. Suomessa on vuoden 1970 aborttilain voimaantulon jälkeen abortoitu puoli miljoonaa ihmistä ja joka päivä eliminoidaan koululuokallinen syntymättömiä lapsia. Lisätietoja: Pekka Reinikainen: Abortti on harkittu murha

PEKKA REINIKAISEN LUENNOT JOENSUUN HELLUNTAISEURAKUNNASSA 25-26.5.2019

Ensimmäinen osa, Pekka Reinikainen: Onko ihminen eläin?

Toinen osa, Pekka Reinikainen: Sattuman mahdollisuus tuottaa ihminen 0%

Kolmas osa, Pekka Reinikainen: Ihmisen ainutlaatuisuus verrattuna eläimiin

Nuortenillan puhe: Pekka Reinikainen: Kehitysoppi on komediaa

Nuortenillan "Kysymyksiä ja vastauksia" osa: Pekka Reinikainen: Kysymyksiä ja vastauksia nuortenillassa

Sunnuntain puheet:

Pekka Reinikainen: Dinosaurukset on Herra tehnyt

Pekka Reinikainen: Luonto todistaa Luojasta

Kaikki yllä olevat puheet: Pekka Reinikainen Joensuun helluntaiseurakunnassa

TRUMP JA ISRAEL

Kuva ja selostus (englanniksi) hopeasekelistä, jossa on Trumpin ja Kooreksen profiilit: Prophetic "Trump Cyrus Temple Half Shekel Silver Coin"PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.