lauantaina, 4. kesäkuuta 2022, klo 17.00

Kysytyin kysymys

Pekka Reinikainen

Don Batten, CMI:n puhuja, kertoo seuraavassa, että yksi kysytyimmistä kysymyksistä esitelmäkiertueilla on: ”Kuinka voitte uskoa Raamatun ilmoittamaan historian aikatauluun ja samalla selittää kaukaisista tähdistä tulevan valon?”

Ongelman” ydin on tämä:

Raamatun mukaan luomisesta nykyhetkeen on kulunut noin 6 000 vuotta. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Taivaankaikkeudessa näemme kuitenkin tähtiä, jotka ovat miljardien valovuosien etäisyydellä Maasta eli valon kulku sieltä silmiimme olisi vienyt vuosimiljardeja.

Raamattua epäileville tämä on vakiintunut ”sainpas uskosi kumottua -vastaväite”, koska he kuvittelevat, että tyydyttävää vastausta ei ole. Samaa utelevat teistiset evolutionistit, jotka uskovat ”suurenmoiseen evoluutiosatuun”, johon he ”lisäävät Jumalan”. Myös ”vanhaan Maahan” uskovat riippuvat kiinni ateistien aikataulussa, mutta ”muuten kyllä uskovat” Raamattuun. He kuvittelevat, että heidän ”kaiken kumoava” kysymyksensä tuhoaa uskon Raamatussa ilmoitettuun aikatauluun – ja tämä muuttaisi luomiskertomuksen automaattisesti runoudeksi, pelkäksi ”teologiaksi” ja luomisen päivät olisivat ”pitkiä ajanjaksoja” jne.

Heidän kysymyksensä ei kuitenkaan vaivaa minua kolmesta syystä.

1. Luomisviikon aikana tapahtui sarja ihmeitä

Raamatun 1. luvussa kerrotaan, kuinka Jumala puhui asioita esiin, kahdeksan kertaa: ”Jumala sanoi”. Ja kun Jumala oli puhunut, Hän sanoi: ”Näin myös tapahtui”. Uudessa testamentissa todetaan: ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä” (Hebr.11:3).

Jumala loi maailman sanallaan näkymättömästä aineesta ja energiasta, jotka eivät olleet nykyisen kaltaisia. Tämä sopii nykytieteen näkemykseen, jonka mukaan maailmamme aine ja energia eivät ole ikuisia. Maailmankaikkeuden aiheuttaja on väistämättä yliluonnollinen.

Raamattu kuvaa Jumalan Sanaa voimalliseksi: ”Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee; ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin” (Jes.55:11).

Uuden testamentin mukaan Jumalan työkalu, Sana, jolla Hän loi kaiken oli Herra Jeesus Kristus: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumaan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on” (Joh.1:1-3).

Raamatun toisessa luvussa kerrotaan kuinka Jumala loi ensimmäisen miehen ja naisen. Aadamin Hän loi maan tomusta ja Eevan, kaiken elävän äidin, hän rakensi Aadamin kylkiluusta.

Kukaan ei ole vielä pyytänyt minua selittämään, kuinka Jumala teki ihmisen tomusta. Kuitenkin koko ajan tivataan selitystä, kuinka kaukaiset tähdet luotiin siten, että voimme nähdä niiden valon.

Luomiskertomuksesta ilmenee selkokielellä, että tähtien luominen oli aivan yhtä ihmeellinen tapahtuma kuin ensimmäisten ihmisten luominen: ”Ja Jumala sanoi: ’Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina taivaanvahvuudessa paistamassa maan päälle’, ja tapahtui niin; Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet”.

Oliko tämä vähäpätöisempi ihme kuin ihmisen luominen tomusta? Tästä huolimatta vaaditaan selitystä, kuinka Jumala olisi sen tehnyt nykyisten luonnonlakien avulla! On mielestäni varsin epäjohdonmukaista ja kohtuutonta edellyttää naturalistista selitystä, jotta voisi uskoa Raamatun ilmoitusta ja varsinkin sen historiallista aikataulua.

On myös merkillepantavaa, että kuuden päivän luomistyöhön liittyy 7. päivä, joka on lepopäivä. Tähän perustuu 7-päiväinen viikkomme (2.Moos.20:11). Myös tämä todistaa Jumalan ihmeellisistä teoista ja on ongelma teistisille evolutionisteille ja vanhan Maan kreationisteille. Kieltäessään luomisviikon he ajattelevat ”luomista” vuosimiljardien naturalistisella aikataululla. Maallistunut viisastelu syrjäyttää Raamatun selkeän ilmoituksen. Luomisviikolla tapahtuneet ihmeet työnnetään taka-alalle ja kaukaisten tähtien valolle vaaditaan naturalistista selitystä eli että kaikki olisi vain aineen ja energian aikaansaannosta.

Oleellista on, että luomisviikko on sarja ihmeitä

Ihmeitä ei voi selittää naturalistisesti. Emme tiedä kuinka Jumala puhui tähdet esiin ja emme voi tietää, miksi voimme nähdä niiden kaukaa tulevan valon.

Raamatun ilmoituksen torjujien kysymys kieltää luomisviikolla tapahtuneet ihmeet. Se riistää Jumalalta kaikkivaltiuden ja pakottaa Hänet toimimaan yksinomaan tavalla, jonka voimme täysin ymmärtää. Tämä kutistaa käsityksen Jumalasta. Näin toimivat henkilöt rakentavat itselleen jumalan, jota voivat täysin hallita. Kyseessä on epäjumalanpalvelus.

2. Vaihtoehtoisia selitysmahdollisuuksiakin on

Kristityt astrofyysikot ovat hahmotelleet näkemyksiä, joiden mukaan Jumala olisi voinut luoda siten, että Aadam ja Eeva pystyivät näkemään kaukaisten tähtien valon. Näkemykset ovat teknisiä, mutta yritän selittää asiat ymmärrettävästi.

Venyvän ajan malli

Einstein selvitti, että ajan kulku riippuu kohteen liikkeen nopeudesta ja painovoimasta. Kun kohde liikkuu hyvin suurella nopeudella, aika hidastuu tai jopa pysähtyy valon nopeudessa. Jos kohde on lähellä toista, hyvin massiivista kohdetta, joka aiheuttaa voimakkaan painovoimakentän, ajan kulku hidastuu. Nämä ovat mitattavia vaikutuksia ja ne on kokeellisesti varmistettu. Ne ovat niin todellisia, että ilmiö on huomioitava GPS-navigaatiossa.

Tähän perustuen voimme ajatella Jumalan luoneen maailmankaikkeuden ”levittämällä taivaat” (Ps.104:2) neljäntenä luomisviikon päivänä. Tähän liittyisi massiivisia painovoimavaikutuksia ja valtavia nopeuksia. Molemmat voisivat saada aikaan ajan kulun muutoksia ”siellä kaukana” Maan aikaan verrattuna. Tämän seurauksena Maassa 4. luomispäivänä kuluneena aikana, valtava ajanjakso kului ”siellä kaukana” ja aika riitti hyvin valon matkustamiselle sieltä Maahan. Tähän perustuvia malleja on useita (katso lähde).

3. Kaikki uskovat ihmeisiin!

Naturalistista selitystä kaukaisten tähtien valolle vaativat ihmiset, jotka torjuvat ihmeet, eivät näytä tajuavan, että Alkuräjähdysteoria sisältää ”ihmeitä ilman ihmeiden tekijää”! Teorian ongelma nimittäin on maailmankaikkeuden taustasäteily, joka on melko tasaista kaikkialla, mutta aikaa sen levittäytymiselle kaikkialle valtavaan maailmankaikkeuteen (valon nopeudella) ei ole ollut riittävästi. Tätä kutsutaan horisonttiongelmaksi ja se on Big Bangin ikioma ”valon kulkuongelma”. Kosmologit yrittävät selittää ongelman Big Bangin jälkeisellä supernopealla maailmankaikkeuden levittäytymisellä – paljon valon nopeutta nopeammalla. He kutsuvat sitä ”inflaatioksi”. Mutta mikä sen olisi käynnistänyt, miten se olisi edennyt ja mikä sen pysäytti – on kaikki hämärän peitossa. Nämä ovat itse asiassa”naturalistisia ihmeitä”, joilla ei ole aiheuttajaa eikä selitystä. Niillä pidetään pystyssä teoriaa, joka kaatuisi ilman niitä.

Naturalistit hyväksyvät ihmeet silloin, kuin heidän teoriansa vaativat niitä, mutta torjuvat luomisviikon aikana tapahtuneet ihmeet!

Raamatun ilmoitukseen uskonsa perustavat kristityt ovat valovuosia maallistuneiden edellä, koska heillä on kaikkivaltias Jumala, joka tekee ihmeitä, joita emme voi käsittää.

Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton” (Ps.147:4-5).

LÄHDE: Distant starlight and the biblical timeframe

DINOT EVANKELISTOINA

Puhe Tampereen kristillisellä koululla 7.5.2022:

Dinosaurukset evankelistoina - Luoja vai Sattuma -symposiumPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.