torstaina, 20. tammikuuta 2022, klo 14.51

Onko älykäs suunnittelu näennäistä?

Pekka Reinikainen

Luomisnäkemyksen vastustajat väittävät, että luonnossa ei ole suunnittelua, ja väite älykkäästä suunnittelusta on uskonnollinen. Mutta onko heidän väitteensä tieteellinen?

Älykäs suunnittelu on tieteellinen näkemys

Sen mukaan maailmankaikkeuden ja elävien olentojen ominaisuudet ja rakenteet ovat suunniteltuja, koska suunnittelu on paras selitys niiden olemassaololle. Valinnan selitysvoima ei riitä selittämään neljää fysiikan perusvuorovaikutusta ja elämän bio-ohjelmia. Alkuräjähdys ja uusdarvinismi sen sijaan osoittautuvat uskonvaraisiksi näkemyksiksi maailmasta, koska ne ovat fysiikan ja kemian lakien vastaisia ilmiöitä.

Kuinka erottaa itsestään syntynyt suunnitellusta?

Se tapahtuu tarkastelemalla suunnittelijan työtä. Siinä tuotetaan suuri määrä informaatiota, joka on monimutkaista ja suunniteltu tiettyä tehtävää varten. Tuote on monimutkainen, jos sen syntyminen itsestään on äärimmäisen epätodennäköistä. Tämä ei kuitenkaan vielä vuorenvarmasti osoita, että se on suunniteltu. DNA-sopassa jokainen lusikallinen muodostaa epätodennäköisen yhdistelmän. Vaikka halutun tuotteen valmistusohje saataisiin, se ei sulje pois sattumaa, koska epätodennäköisiä jakoja tapahtuu jatkuvasti. Suunnittelusta tarvitaan siis enemmän todisteita.

Algoritmit tulevat apuun

Algoritmi on ohje siitä, miten tehtävä suoritetaan. Eläinten synnynnäiset ja vaistonvaraiset toiminnot ovat hyviä esimerkkejä algoritmeista. Termiitit säätelevät kekonsa lämpötilaa hyvin tarkasti, jotta niiden ravintoviljelmät eivät pilaannu. Tämä edellyttää keoilta nerokasta arkkitehtuuria, jota insinöörit ovat menestyksellä kopioineet rakennuksiinsa. Termiittien älykästä toimintaa ohjaavat algoritmit on ohjelmoitu niiden aivosolujen DNA:han. Mutta milloin ja miten nämä ohjelmat ilmestyivät? Miten termiitit tulivat toimeen ennen kuin osasivat rakentaa ja myös käyttää näitä ”ilmalämpöpumppuja”? Biologien vastaus on tietysti, että satojen vuosimiljoonien aikana tapahtunut onnekas perimän kopiointivirhe ohjelmoi algoritmit termiittien aivoihin ja luonnonvalinta poimi nämä onnekkaat otukset sukuaan jatkamaan. Mutta onko tämä tiedettä vai tarinointia?

Älykäs suunnittelu on ilmeistä

Kaikki maailmassamme olevat asiat – elämän mahdollistavista luonnon perusvuorovaikutuksista pienimpiin eliöihin – ovat älykkäästi suunniteltuja. 2020-luvun tiedemies voi tämän tosiasian torjua vain silmänsä ummistamalla ja useimmat sen tekevätkin – aika usein vain työpaikkansa säilyttääkseen. Uusdarvinismi on muuttunut uskonnoksi, jossa toisinajattelijoita ei suvaita.

TERMIITTIEN ALGORITMEJA: ”ILMASTOINTI” JA SUOLEN ”SELLUTEHDAS”

Tämä teksti on lainaus kirjastani Eläimet opettavat (TV7 kustannus):

Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elonaikana (Sananlaskut 6:6-8).

Eräät termiitit kasvattavat sieniä ravinnokseen

Viljely vaatii tarkan ilmastoinnin, joka rakennetaan termiittikekoon. Keko on korkea ja luja kuin ”teräsbetonista tehty pilvenpiirtäjä”. Lisäksi eräät hyönteiset torjuvat viljelyksiään uhkaavat taudinaiheuttajat käyttämällä, ei ainoastaan sopivia antibiootteja, vaan ”moderniin” tapaan jopa niiden yhdistelmiä!

Termiitit rakentavat Zimbabwessa jättimäisiä kekoja, joiden sisällä ne kasvattavat sieniä pääasialliseksi ravinnokseen. Sieni vaatii täsmällisen +30 celsiusasteen lämpötilan. Lämpötila keon ulkopuolella vaihtelee +2 asteesta öisin aina +40 asteeseen päivisin. Termiitit saavuttavat tämän hämmästyttävän lämmönsäätelytuloksen siten, että ne vuorokauden ympäri jatkuvasti avaavat ja sulkevat kaikkialla keossa olevia lämpöä tallentavia tai lämpötilaa jäähdyttäviä ilmakanavia.

Järjestelmä muodostuu huolellisesti säädetyistä konvektio -ilmavirroista. Tuloilma saadaan keon alaosasta, se johdetaan mutaseinäisiin kanaviin ja ylös keon huippuun kanavaa pitkin. Keko ulottuu jopa 2 metriä maan alle. Sieltä saadaan ilmastointia tehostavaa maan kosteutta. Ahkerat termiitit kaivavat taukoamatta uusia ilmastointikanavia ja tukkivat vanhoja säädelläkseen lämpötilaa.

Maailman hienoin bioenergian jalostuslaitos

Termiitin suoli on millimetrin mittainen. Se muistuttaa kemiallista puunjalostustehdasta. Jotta termiitit pysyisivät hengissä puuta syömällä, ne tarvitsevat mikrobien apua. Niiden suoli on monimutkainen biokemian tuotteita valmistava tehdas. Suolessa on kolme prosessointiosastoa. Ensimmäinen osasto on ikään kuin ”tehosekoitin” eli lihasmaha missä puukuituja pyöritellään. Keskimmäisessä osastossa seokseen lisätään sulatusentsyymejä ja otetaan talteen liuenneet ravinteet. Viimeisessä osastossa ravinteiden sulatus ja lopullinen talteenotto jatkuu. Siellä hapetonta ympäristöä edellyttävät bakteerit hajottavat selluloosaa ja saavat ne käymään rasvoiksi, jotka termiitti ottaa talteen. Termiitin suoli muistuttaakin lehmän suolta.

Happamuus termiitin millimetrin mittaisen suolen eri osastojen välillä voi vaihdella suuresti. Toinen osasto on hyvin emäksinen ja tämä on välttämätöntä entsyymien toiminnalle ja valkuaisaineiden talteenotolle. Happamuuden säätely riippuu kuitenkin käytetystä ravinnosta.

Termiitit ylläpitävät samalla kasvupaikkansa maaperän hedelmällisyyttä ja antavat suojapaikan ja ravinnon monille eliöille. Suolen mikrobit antavat termiiteille niiden tarvitsemaa typpeä ja energiansaanti olisi mahdotonta ilman niitä. Ilman tätä yhteistyötä, kummatkaan eivät selviäisi hengissä.

Termiitin millimetrin mittainen suoli on eräs kaikkein monimutkaisimmista mikrobiyhteisöistä ja siellä on paljon erilaisia bakteereita, arkkibakteereita ja aitotumallisia. Niitä tarvitaan tämän kemiallisen puunjalostustehtaan eri osastoilla muun muassa hajottamiseen, kierrättämiseen, happamuuden säätelyyn, typen talteenottoon käymistapahtumaan ja metaanin tuotantoon. Nämä mikrobit tekevät samalla myös välttämätöntä keskinäistä yhteistyötä, joka yleensä hyödyttää molempia. Nykyään niitä tutkitaan mahdollisina tulevaisuuden biopolttoaineiden tuottajina. Selluloosa muutetaan sokereiksi, jotka käytetään alkoholiksi. Termiitit ovat ”maailman parhaita biokonverttoreita”. Niistä etsitään ihanteellisinta energiaa tuottavaa eliötä.

Miten termiittien ilmastoitu pilvenpiirtäjä pysyy pystyssä?

Termiittien keko on korkea ja vankkarakenteinen. Mistä on peräisin se ”teräsbetoni”, joka pitää tämän pilvenpiirtäjän pystyssä. Se tuotetaan yllä kuvatussa maailman parhaassa biotuotteiden muuntolaitoksessa. Termiittien syömästä puusta on käytetty hyväksi selluloosa ja hemiselluloosa, mutta ei sitä viidesosaa puusta, joka on ligniiniä. Sitä eivät bakteerit tai muutkaan termiitin suolen mikrobit pysty hajottamaan. Termiitti ulostaa tämän ligniinin, josta muodostuu termiitin syljen ja maaperän sekoituksena kekoa koossapitävä sementti.

Luojan nerokkuutta kuvaa, että hän on suunnitellut puun rakenteen tällä tavoin, sillä luonnossa lahoavasta puusta hitaasti hajoava ligniini muodostaa kasvualustan, humuksen, jota ilman meillä ei olisi metsiä. Ligniinin olemassaolo osoittaa, että evoluutio ei ole totta. Jos se olisi totta, miksi bakteerit eivät olisi pystyneet ”500 miljoonan vuoden” aikana kehittämään entsyymejä, joiden avulla ne olisivat syöneet tämän ”ilmaisen lounaan”? Vain valkolahottajahome pystyy hitaasti hajottamaan ligniinin ja tarvitsee siihen paljon energiaa.

Järjestelmän nerokkuutta ovat insinöörit jo kopioineet Zimbabwen Eastgate -keskuksessa

Eastgate -keskuksen, pääosin betonista tehty, ilmastointijärjestelmä toimii termiittikeon tapaan. Ulkoa keskukseen tuleva ilma joko lämmitetään tai jäähdytetään rakennuksen massaa hyväksi käyttäen, riippuen siitä kumpi on lämpimämpi, rakennuksen betoni vai ilma. Tuloilma johdetaan sitten rakennuksen eri kerroksiin ja toimistoihin ja sen jälkeen kanavia pitkin rakennuksen katolle.

Rakennuskompleksi muodostuu tämän lisäksi kahdesta eri rakennuksesta joita erottaa tyhjä tila, joka on katettu lasilla ja avoin paikallisille ilmavirroille. Ensimmäisessä kerroksessa olevat tuulettimet imevät jatkuvasti ilmaa tästä avoimesta tilasta. Ilma työnnetään tämän jälkeen pystysuoriin kanaviin, jotka sijaitsevat kummankin rakennuksen keskellä olevassa ”selkärangassa”. Tämä raikas ilma korvaa tunkkaisen ilman, joka poistuu joka kerroksen laipiossa olevien poistokanavien kautta. Lopulta se liittyy pystysuoriin poistoilmakanaviin, joiden kautta se lopullisesti poistuu rakennuksista.

Eastgate -keskus kuluttaa yli 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavanomainen, vastaavan kokoinen rakennus. Lähes kolme miljoonaa euroa säästyi lisäksi sen takia, ettei rakennuksiin tarvinnut asentaa ilmastointilaitteita. Ekologisesti parempi ja ilmastoa säästävä ratkaisu mahdollisti myös 20 % ympäristön rakennuksia edullisemman vuokratason. Kuka olisi voinut arvata, että termiittien rakenteiden käyttöönotto mahdollistaisi sekä mielekkään ilmastointijärjestelmän että mahdollisimman kustannustehokkaan keinon selvitä haastavassa ympäristössä BIOMIMETIC ARCHITECTURE: Green building in Zimbabwe modeled after termite mounds.

Eräät sieniä viljelevät muurahaiset elävät symbioosissa bakteerien kanssa, jotka tuottavat sieniä uhkaavien tautien torjunta-aineita. Kyseessä ei ole vain yksi antibiootti vaan nämä symbioottiset bakteerit voivat tuottaa useita sienitautien torjunnassa käyttökelpoisia torjunta-aineita, muun muassa nystatiinin kaltaisia antibiootteja, joita jo kehitellään myös ihmislääkkeiksi.

Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisen evoluutiotarinan uusateistit sepittävät termiittien insinööritaidoista, muurahaisten antibioottiyhdistelmien käytöstä ja kuulla myös mitä ne söivät toimivan ilmastoinnin, tautien torjunta-aineiden ja bioprosessitehtaan ”evoluutiota” odoteltaessa. Meidän tulee vaatia uusateisteilta nämä selitykset. Ellei vakuuttavia selvityksiä saada, uusateismi ja naturalistinen makroevoluutioteoria menettävät uskottavuutensa ja arvovaltansa.

DINOSAURIER OCH BIBELN

Föredrag i Petrus församling den 17.1.2022: Dinosaurier och BibelnPEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.