torstaina, 20. elokuuta 2020, klo 10.37

Perimän tietosanakirja avautuu

Pekka Reinikainen

Roska-DNA käsitteen romuttanut ENCODE-tutkimus

on paljastanut lisää perimään varastoitua informaatiota. ”Roska-DNA” oli eräs tieteen suurimmista harha-askelista. Sitä yritetään nyt, totuuden paljastuttua, vaieta kuoliaaksi muun muassa ottamalla käyttöön hämäävä uudissana ”tilke-DNA”.

Roska-DNA oli eräs evoluution kulmakivistä

Evoluution pitkiä ajanjaksoja yritettiin todistaa väittämällä, että 98 % DNA:sta on pelkkää miljoonien vuosien aikana kertynyttä kopiointivirheiden kuormaa, joka ei sisältäisi eliön toimintaan vaikuttavaa informaatiota, sillä vain noin 2 % perimästä on proteiinien valmistusta ohjaavia ”geenejä”. Tämä evolutionistien väärä väite haittasi tieteellistä tutkimusta yli 40 vuoden ajan! Hermostunut evolutionisti Dan Graur totesi vuonna 2013, kun ENCODE tuloksia julkaistiin, että jos ne ovat totta, evoluutio ei ole totta. Emeritusprofessori Matti Leisola kertoo kirjansa Evoluutiouskon ihmemaassa (Datakirjat) englanninkielisessä käännöksessä Heretic, kuinka opiskelijat katsoivat, että roska-DNA:n olemassaolo lopullisesti todistaisi evoluution!

Tiede tuo totuuden esiin 

Banaanikärpäsillä vuonna 2014 tehty ModENCODE tutkimus osoitti perimän ”ennennäkemättömän monimutkaisuuden” ja ”ENCODE 2” toi tämän jälkeen esiin lisää havaintoja perimän toiminnoista. Tällä hetkellä julkaistaan ENCODE 3:n tuloksia, joista todettiin ennätysmäärä uusia asioita ja ENCODE 4 on parhaillaan käynnistymässä. Evoluutio on näin osoitettu moninkertaisesti vääräksi teoriaksi. Ylenpalttinen määrä tieteellistä aineistoa vahvistaa, että perimän DNA-ketjut on suunniteltu tiettyä tarkoitusta varten. Tästä näkökulmasta on myös tullut tutkimuksen lähtökohta.

ENCODE:n historia ja tavoite

Nature -tiedelehdessä kerrotaan tuoreista tutkimustuloksista ja käydään läpi projektin historiaa: ”ENCODE käynnistyi vuonna 2003, kun lähes täydellinen ihmisen DNA:n kartoitus valmistui. Tuolloin perimän toiminnasta ymmärrettiin vielä varsin vähän. Kunnianhimoisena tavoitteena oli kokonaiskuvan muodostaminen”. Tämä muistuttaa tietokoneohjelman ja sen osatoimintojen kartoittamista. DNA sisältää tietokoneohjelman ja siinä on rakennus- ja säätelyalueita. Lääkärit etsivät siitä sairauksia aiheuttavia virheitä.

Aarteen etsintää

Projekti innosti tiedemiehet kautta maailman etsimään aarretta tästä "evoluution kasaamasta roska-DNA -kaatopaikasta”. Kymmenen vuoden tutkimusten alustavat tulokset osoittivat, että yli 80 % DNA:sta toimii. Tämä antoi vihjeen, että suurin osa siitä DNA:sta, jonka ohjeiden mukaan ei rakenneta proteiineja, on toiminnallista, vaikka toimintoja ei vielä tunneta. Tämä siksi, että olisi epätodennäköistä, että solu tuhlaisi voimavaroja turhaan. Oletus oli oikea, sillä suurin osa aktiivisesta DNA:sta osoittautui tärkeäksi säätelyalueeksi.

ENCODE projekti alkoi verkkaisesti, mutta vauhti kiihtyy

Vuosien 2003-2007 tekniikalla päästiin käsiksi 1 prosenttiin perimästä, toisessa vaiheessa vuosina 2007-2012 mukaan tuli tehokkaampi teknologia ja pystyttiin tutkimaan eri solulinjoja tarkemmin ja kautta perimän löydettiin paljon säätelyproteiineja.

ENCODEN 3. vaihe

Uudet laitteet avaavat DNA:ta yhä nopeammin ja pienemmin kustannuksin. Tuoreimmat tulokset julkaistiin Nature -tiedelehdessä 27. heinäkuuta 2020. Cold Spring Harbor -laboratorion tuloksista kerrotaan oheisessa tärkeässä videossa, jonka voi katsoa viitteestä. Siinä vanhempi tutkija Ewan Birney avaa ihmisen perimän valtavan tiedoston ja kutsuu sitä ”valtavaksi saavutukseksi”, mutta pitää sitä pelkkänä ”ikävystyttävänä merkkijonona”, jonka vasta ENCODE herätti henkiin. Merkkijono todellisuudessa ”tekee jotakin” ja ”sillä on merkitystä” toteaa Birney. Tavoite on selvittää merkkien tarkoitus – niiden toiminnot. Seuraavaksi videolla puhuu Magdalena Skipper, joka kertoo, että ”toiminnot käsitetään hyvin laajassa merkityksessä – geeneistä – säätelyyn, kytkimiin ja jopa toistaiseksi vielä tuntemattomiin toimintoihin”. Tämä sopii ID-tutkija Paul Nelsonin mottoon, jonka mukaan ”toiminto ei tapahdu sattumalta”.

Sattumaa ei ole

ENCODE on jo tähän mennessä tuottanut satoja terabittejä ihmisen perimän yksityiskohtaista aineistoa, joka sisältää noin 900 000 geenien ulkopuolista säätelyaluetta. Satoja solutyyppejä on tutkittu ja saatu selvyyttä siihen, miksi ”maksasolu poikkeaa munuaissolusta”. Geenien käynnistämisen ja sammuttamisen salaisuudet alkavat paljastua. ”Vasta nyt näemme ensi kertaa, mistä ihmisen monimutkaisuus on peräisin”, huomauttaa Birney. Skipper toteaa, kuinka ”ällistyttävää” oli saada selville, että 80 prosentilla DNA:sta oli ”biokemiallinen toiminto”. Ällistyttävää siksi, että ”vain hetki sitten arveltiin, että tämä DNA olisi pelkkää roskaa”. Birney huomauttaa, että ”perimän tiedon tiheys on täysin käsittämätöntä”. Tutkijat löysivät alueita. jotka olivat ”odottamattoman monimutkaisia” ja toimimattomiksi oletetut alueet osoittautuivat ”elämää kuhiseviksi – eikä niiden toimintoja vielä täysin ymmärretä”. Lisäyllätys oli, että tauteihin liittyviä alueita löydettiin DNA:sta, jota ei käännetä RNA:ksi. ”Tämä DNA tietosanakirjasto on elävä tietolähde, jolla on alku, mutta loppua ei todellisuudessa ole näköpiirissä sillä tiedosto on elävä ja muuttuu eliön tarpeiden myötä”.

RNA:n keskeinen rooli tulee esiin

Uuden tekniikan avulla voidaan tunnistaa DNA:sta tuotettuja RNA-jaksoja ja selvittää niiden toimintoja. ”Toiminto” on avainsana nykyjulkaisuissa, joissa voi olla seuraavansisältöinen teksti: ”Näiden RNA-jaksojen avulla ei rakenneta proteiineja, vaan ne säätelevät geenien ohjeistamaa proteiinien tuotantoa monin eri tavoin”. Kymmeniä tuhansia jaksoja on jo löydetty. Niitä kutsutaan myös geneettisiksi ”kytkimiksi” jotka käynnistävät ja sulkevat geenejä eri solutyypeissä ja kasvun eri vaiheissa. Tutkija Elise Feingoldin mukaan: ”Keskeinen haaste ENCODE-projektissa on eri geenien ja toiminnallisten jaksojen aktiivisuus eri solutyypeissä. Tämä merkitsee, että on tutkittava suuri määrä näytteitä, jotta saadaan luettelo mahdollisista toiminnallisista jaksoista perimässä”.

Proteiinien valmistusta ohjaavien geenien, jotka muodostavat alle 2 % perimästä, luonnehdinnassa on edistytty merkittävällä tavalla. Lopusta 98 prosentista tiedetään paljon vähemmän – mitkä osat ja kuinka merkittävästi ne osallistuvat muihin toimintoihin. ENCODE auttaa selvittämään tätä suurta tiedon aukkoa.

Ihmisen kehossa on miljardeja soluja

ja tuhansia erilaisia solutyyppejä. Kaikissa on kuitenkin sama DNA-tiedosto, mutta sydämen, aivojen, jne. solut käyttävät DNA:n tietopankkia eri tavoin. Kytkiminä toimivat DNA-jaksot, jotka käynnistävät tai sammuttavat geenejä ja säätelevät niiden toimintaa, ohjaavat erilaisten solujen muodostumista ja määräävät niiden toimintatavan sekä terveessä että sairaassa kehossa.

Nature-tiedelehdessä todetaan, kuinka: ”Uusi ENCODE-tutkimus tuotti korvaamattoman perimän tietosanakirjan ja kehuu kuinka 3. vaiheen tulokset antoivat toistaiseksi täydellisimmän luettelon niistä toiminnallisista jaksoista, jotka säätelevät geenejämme”. Kolmannessa vaiheessa siirryttiin tutkimaan suoraan ihmisen solulinjoja biologisesti käyttökelpoisemman tietosanakirjan laatimiseksi. Lisätietoja voi lukea Naturesta hakusanoilla “Expanded encyclopaedias of DNA elements in the human and mouse genomes”.

ENCODE:n 4. vaihe

Mitä seuraavaksi on tulossa? Uutta tutkittavaa on yhä valtavasti, jotta DNA:n jättimäistä toiminnallisen tiedon pankkia voidaan ymmärtää: ”On käynyt ilmi, että moninaiset toimintojen säätelyjaksot on pakattu tiheästi ihmisen perimään. Niiden hyvin tarkasti valikoivaa toimintaa eri solutyypeissä ymmärretään vielä kovin vähän…”, toteavat tutkijat. Neljännessä vaiheessa keskitytään eri solu- ja kudostyyppien analyysiin ja niiden toimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Jatkotutkimus selvittänee myös näennäisesti ”toimimattomien” ja toistuvien jaksojen merkityksen eri solutyypeissä ja niiden toiminnan yksilön kasvun eri vaiheissa. Evolutionistien roska-DNA:sta löydetään jatkuvasti uusia aarteita!

Next Phase of ENCODE Finds MORE Functional Information in Genome “Junk”

DNA DINOSAURUKSEN FOSSIILISSA

En voinut uskoa näkemääni, sydämeni miltei pysähtyi", totesi eräs tutkijaryhmän jäsenistä, kun ankannokkadinosauruksen (Hypacrosaurus stebingeri) jäännöksistä eristettiin proteiineihin, kromosomeihin ja DNA:han viittaavia jäänteitä!

Pohjois-Montanan Two Medicine Formationista löydettiin 1980-luvulla kymmeniä nuorten dinosaurusten irti repeytyneitä ruumiinosia. Yhtä kalloista tutkittiin äskettäin tarkemmin ja tutkijaryhmä löysi siitä rustosoluja, jossa oli tumia ja kromosomeja muistuttavia rakenteita. Niitä värjättiin kahdella eri aineella, jotka reagoivat DNA:n kanssa. Tulokset osoittivat, että soluissa on DNA:n kaksoiskierrettä. Tutkimusraportin yhteenvedossa todetaan: "DNA:n kemiallinen osoittaminen Hypacrosauruksessa viittaa siihen, että se voi säilyä paljon luultua pidempään."

Kaikki eivät tietenkään iloitse tästä tutkimustuloksesta, sillä uusdarvinistisen uskon mukaan dinosaurus on 75 miljoonan vuoden ikäinen. Tarkka tieteellinen arvio, joka perustuu voimassa oleviin luonnonlakeihin, vahvistaa kuitenkin, että DNA:n olisi pitänyt hajota paljon aikaisemmin. Eräässä raportissa arvioidaan, että DNA hajoaa rakenneosiinsa, yksittäisiin emäspareihin, noin 6,8 vuosimiljoonassa vaikka se olisi jäädytetty - 5 Celsiusasteen lämpötilaan. Jos lämpötila on 15 astetta, DNA hajoaa noin 13 emäsparin pätkiin 10 000 vuodessa.

Raamatusta käy selkeästi ilmi, että kyseiset ankannokkadinosaurusten jäänteet eivät voi olla vuosimiljoonia vanhoja. Dinosaurukset todennäköisesti hautautuivat sedimenttiin vedenpaisumuksessa noin 4 500 vuotta sitten. Lahjomattomat kemian lait vahvistavat asian ja sulkevat kiistattomasti pois väitetyt kymmenet vuosimiljoonat.

LISÄTIETOJA: DNA detected in duckbilled dino

MITEN KÄYTÄN MASKIA

Viranomaisohjeet ovat olleet sekavia ja osittain vaarallisia, kuten "maskin poisto bussissa yskiessä", mikä on tietysti täysin järjenvastaista! Sekavuus johtuu siitä, että Sauli Niinistön peräänkuuluttama epidemian vastaisen taistelun "nyrkki" puuttuu Suomesta edelleen ja peli on mennyt poliittiseksi. Ministerit sooloilevat "ulostuloillaan" ja vastuullinen johto puuttuu. Yhdenmukaisia ja selkeitä ohjeita ei ole saatu. Tästä laiminlyönnistä johtuen yli 300 ihmistä kuoli ikäihmisten hoitolaitoksissa. Toinen aalto on käynnistynyt ja jälki tulee olemaan rumaa. Ihmiset eivät käytä maskia, koska STM:n kansliapäällikkö on demonisoinut sen!

Oikein tehty kangasmaski on kohtuullisen hyvä ja edullinen. Niitä kannattaa tehdä useita. Maskin voi laittaa aamulla bussipysäkillä ja mennä saman maskin kanssa kauppaan/töihin. Omassa työhuoneessa voi olla ilman maskia yksin, mutta kokouksissa, palvelutiskillä ym. pitää käyttää maskia. Käytetyn maskin voi laittaa muovipussiin ja pestä kotona 60 asteessa 5 min miedossa pesuliuoksessa ainakin 10 kertaa (suojakerroksen kankaiden laadusta riippuen). Ohjeita tekoon mm. Marttaliitosta. Valmiita kotimaisia on myös myynnissä.

Kirurginen maski, hinta 0.40-1.0 euroa, on suojateholtaan parempi. Suojaa myös jonkin verran käyttäjäänsä tartunnalta kuten edellinenkin. Kunnat jakavat niitä vähävaraisille. Voi pitää samaa useita tunteja. Itse olen pitänyt leikkauksessa 9 tuntia. Jos "hieman kostuu" ei se haittaa. Kun puhdistaa silmälaseja niille "hönkäisyn" jälkeen voi huomata kuinka paljon kosteutta uloshengityksessä on! Menee käytettynä sekajätteeseen. Ei voi laittaa mikroon, koska sisältää metallia, ei voi kuumentaa, jos/kun sisältää muovia. Sähköisen varauksen kehittävät rakenteet myös menetetään kuumennettaessa. Periaatteessa voisi uusiokäyttää, jos säilytetty pari päivää kuivassa paikassa, mutta tätä ei suositella. Virus säilynee pinnoilla enimmillään jopa 72 tuntia eli "yli yön" säilytys ei riitä.

FFP2 ja FFP3 maskit ovat erittäin hyviä, mutta kalliita. Lentomatkalla välttämättömiä. Pitäisin myös yli 15 minuutin bussi/junamatkalla. Joissakin malleissa on uloshengitysventtiili ja tällöin maski suojaa käyttäjäänsä tartunnalta, mutta sen käyttäjä levittää aerosolia uloshengitysventtiilin kautta. Kunkin maskin käyttöikä riippuu mallista ja käy ilmi maskin ohjeista. Vain asiantuntijat (armeija) pystyvät kierrättämään uusiokäyttöön. Jos olisin kaupan kassassa tai vastaavassa työssä, pitäisin ehdottomasti FFP3 maskia, jossa ei saa olla uloshengitysventtiiliä, sillä se olisi epäkohteliasta asiakkaita ajatellen.

Lisätietoja on TV7 Ajankohtaista -ohjelmassani numero 9, jonka voi katsoa arkistosta.PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen .
Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.